Ing. Roman Matyáš

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav letecké dopravy (16121)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy
Školitel:
doc. Ing. Daniel Hanus, CSc.
Školitel specialista:
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
21TPLV - Teorie pilotního výcviku
Cvičení:
21LPX1 - Letová praxe 1
21LPX2 - Letová praxe 2
21LPX3 - Letová praxe 3
Kombinovaná forma studia:
21LCA2 - Letecká angličtina 2
21LEN1 - Letecká angličtina 1

Vedoucí studentského projektu:

Jakost a kvalita v civilním letectví
  21X1JK - bakalářský studijní program
  21X2JK - navazující magisterský studijní program
Lidský faktor v letectví
  21X1LF - bakalářský studijní program
  21X2LF - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.European approaches to instrument operations at uncontrolled aerodromes
Kraus, J. - Voštová, V. - Pleninger, S., - Matyáš, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
2.Advisory Procedures Testing
Šerlová, M. - Hanáková, L. - Socha, V. - Kraus, J. - Hospodka, J. - Van Den Bergh, S., - Matyáš, R.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
3.Key Knowledge Points of PBN for Flight Crew Trainings
Matyáš, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2017)
4.Safety Features of Modern Aircraft
Matyáš, R. - Chrobák, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
5.Inovovaný přístup k výuce kritických letových režimů - vývrtky
Chrobák, D. - Matyáš, R.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
6.Aeronautical Information Service - General Aviation Pilots interface in digital era
Matyáš, R. - Novák, A.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2016)
7.Příručka pro výcvik Navigace založené na výkonnosti
Matyáš, R.
Uplatněná certifikovaná metodika (2016)
8.Příručka pro výcvik CB-IR
Matyáš, R.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
9.Introduction of Enhanced Vision System and its Application for General Aviation
Matyáš, R.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
10.Database of safety events and their use in the evaluation of operational safety
Plos, V. - Vittek, P. - Matyáš, R., - Jeřábek, K.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
11.Customized Emergency Response Plan for Aviation Organizations
Vittek, P. - Matyáš, R., - Kraus, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
12.Implementation of Safety indicators for Aviation Services Providers
Matyáš, R. - Vittek, P. - Plos, V., - Lališ, A.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
13.Příručka systému řízení ATO
Vittek, P. - Matyáš, R. - Plos, V., - Kraus, J.
Uplatněná certifikovaná metodika (2014)
14.Implementation of Safety Indicators in General Aviation
Vittek, P. - Plos, V., - Matyáš, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Využití termokamer při přiblížení na přistání
Matyáš, R.
2015 - 2016
SGS15/172/OHK2/2T/16