Ing. Roman Matyáš, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-238 - Horská 3, Praha
E-mail:
matyas@fd.cvut.cz
Člen:
Laboratoř lidského faktoru a automatizace v letectví

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
21TPLV - Teorie pilotního výcviku
Cvičení:
21LPX1 - Letová praxe 1
21LPX2 - Letová praxe 2
21LPX3 - Letová praxe 3
Kombinovaná forma studia:
21LCA2 - Letecká angličtina 2
21LEN1 - Letecká angličtina 1

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Ing. Tomáš Malich

Vedoucí studentského projektu:

Lidský faktor v letectví
  21X1LF - bakalářský studijní program
  21X2LF - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Validation of the Manual Indoor UAV Flying Characteristics Methodology
Kušmírek, S. - Socha, V. - Hanáková, L. - Hylmar, K. - Matyáš, R., - Kubový, P.
In: 2020 New Trends in Civil Aviation. Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2020. p. 129-133. ISSN 2694-7854. ISBN 978-80-01-06726-0.
Stať ve sborníku (2020)
2.Software solution for visualization and evaluation of flight data in terms of competency-based training
Malich, T. - Socha, V. - Matyáš, R. - Hanáková, L. - Kušmírek, S., - Kráčmar, V.
In: AIAA/IEEE Digital Avionics Systems Conference - Proceedings. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2020. ISSN 2155-7195. ISBN 9781728198255.
Stať ve sborníku (2020)
3.Monitoring the Pilot's Psychophysiological State by Using the Wavelet Transform
Šerlová, M. - Socha, V. - Hanáková, L. - Socha, L. - Matyáš, R., - Kušmírek, S.
In: TRANSPORT MEANS 2019 - PROCEEDINGS OF THE 23rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2019. p. 835-840. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku (2019)
4.Psychological training of pilots: experimental perspective
Socha, V. - Socha, L. - Hanáková, L. - Matyáš, R. - Rózenberg, R. - Vagner, J., - Kalavský, P.
In: TRANSPORT MEANS 2019 - PROCEEDINGS OF THE 23rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2019. p. 696-701. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku (2019)
5.Pilots’ Performance Assessment: Evidence Based Approach
Socha, V. - Socha, L. - Matyáš, R. - Hanáková, L. - Van Den Bergh, S. - Šerlová, M., - Lališ, A.
In: Proceedings of 7th International Conference on Military Technologies. Prague: Czechoslovakia Section IEEE, 2019. ISBN 978-1-7281-4593-8.
Stať ve sborníku (2019)
6.Advisory Procedures Testing
Šerlová, M. - Hanáková, L. - Socha, V. - Kraus, J. - Hospodka, J. - Van Den Bergh, S., - Matyáš, R.
In: Young Transportation Engineers Conference 2018. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2018. ISBN 978-80-01-06464-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
7.European approaches to instrument operations at uncontrolled aerodromes
Kraus, J. - Voštová, V. - Pleninger, S., - Matyáš, R.
In: New Trends in Civil Aviation. Leiden: CRC Press/Balkema, 2018. p. 255-259. ISBN 978-0-8153-7602-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
8.Key Knowledge Points of PBN for Flight Crew Trainings
Matyáš, R.
In: Aeronautica XVII. Lublin: University College of Enterprise and Administration in Lublin, 2017. p. 305-308. ISBN 978-83-60617-49-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2017)
9.Aeronautical Information Service - General Aviation Pilots interface in digital era
Matyáš, R. - Novák, A.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2016, 4(18), 9-13. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2016)
10.Inovovaný přístup k výuce kritických letových režimů - vývrtky
Chrobák, D. - Matyáš, R.
In: Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve 2016. Žilina: Žilinská univerzita, 2016. pp. 144-145. ISBN 978-80-554-1143-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
11.Safety Features of Modern Aircraft
Matyáš, R. - Chrobák, D.
In: Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve 2016. Žilina: Žilinská univerzita, 2016. pp. 153-156. ISBN 978-80-554-1143-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
12.Příručka pro výcvik Navigace založené na výkonnosti
Matyáš, R.
[Certified Methodology (for RIV)] 2016.
Uplatněná certifikovaná metodika (2016)
13.Introduction of Enhanced Vision System and its Application for General Aviation
Matyáš, R.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2015, 3(16), 29-31. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
14.Příručka pro výcvik CB-IR
Matyáš, R.
[Certified Methodology (for RIV)] 2015.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
15.Implementation of Safety indicators for Aviation Services Providers
Matyáš, R. - Vittek, P. - Plos, V., - Lališ, A.
Acta Avionica. 2014, 16(29), 45-48. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
16.Database of safety events and their use in the evaluation of operational safety
Plos, V. - Vittek, P. - Matyáš, R., - Jeřábek, K.
In: New Trends in Civil Aviation 2014. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014. pp. 46-48. ISBN 978-80-7204-891-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
17.Customized Emergency Response Plan for Aviation Organizations
Vittek, P. - Matyáš, R., - Kraus, J.
In: 19. Medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krizových situácií v špecifickom prostredí. Žilinská univerzita v Žilině, 2014. pp. 723-729. ISBN 978-80-554-0875-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
18.Příručka systému řízení ATO
Vittek, P. - Matyáš, R. - Plos, V., - Kraus, J.
[Certified Methodology (for RIV)] 2014.
Uplatněná certifikovaná metodika (2014)
19.Implementation of Safety Indicators in General Aviation
Vittek, P. - Plos, V., - Matyáš, R.
In: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MODERN SAFETY TECHNOLOGIES IN TRANSPORTATION. Košice: PERPETIS S.R.O., 2013. pp. 290-295. ISSN 1338-5240. ISBN 978-80-971432-1-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Využití termokamer při přiblížení na přistání
Matyáš, R.
2015 - 2016
SGS15/172/OHK2/2T/16