Ing. Roman Matyáš

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav letecké dopravy (16121)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy
Školitel:
doc. Ing. Daniel Hanus, CSc.
Školitel specialista:
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
21TPLV - Teorie pilotního výcviku
Cvičení:
21LPX1 - Letová praxe 1
21LPX2 - Letová praxe 2
21LPX3 - Letová praxe 3
Kombinovaná forma studia:
21LCA2 - Letecká angličtina 2
21LEN1 - Letecká angličtina 1

Vedoucí studentského projektu:

Jakost a kvalita v civilním letectví
  21X1JK - bakalářský studijní program
  21X2JK - navazující magisterský studijní program
Lidský faktor v letectví
  21X1LF - bakalářský studijní program
  21X2LF - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.European approaches to instrument operations at uncontrolled aerodromes
Kraus, J. - Voštová, V. - Pleninger, S., - Matyáš, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
2.Advisory Procedures Testing
Šerlová, M. - Hanáková, L. - Socha, V. - Kraus, J. - Hospodka, J. - Van Den Bergh, S., - Matyáš, R.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
3.Key Knowledge Points of PBN for Flight Crew Trainings
Matyáš, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2017)
4.Inovovaný přístup k výuce kritických letových režimů - vývrtky
Chrobák, D. - Matyáš, R.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
5.Safety Features of Modern Aircraft
Matyáš, R. - Chrobák, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
6.Aeronautical Information Service - General Aviation Pilots interface in digital era
Matyáš, R. - Novák, A.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2016)
7.Příručka pro výcvik Navigace založené na výkonnosti
Matyáš, R.
Uplatněná certifikovaná metodika (2016)
8.Příručka pro výcvik CB-IR
Matyáš, R.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
9.Introduction of Enhanced Vision System and its Application for General Aviation
Matyáš, R.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
10.Customized Emergency Response Plan for Aviation Organizations
Vittek, P. - Matyáš, R., - Kraus, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
11.Database of safety events and their use in the evaluation of operational safety
Plos, V. - Vittek, P. - Matyáš, R., - Jeřábek, K.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
12.Implementation of Safety indicators for Aviation Services Providers
Matyáš, R. - Vittek, P. - Plos, V., - Lališ, A.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
13.Příručka systému řízení ATO
Vittek, P. - Matyáš, R. - Plos, V., - Kraus, J.
Uplatněná certifikovaná metodika (2014)
14.Implementation of Safety Indicators in General Aviation
Vittek, P. - Plos, V., - Matyáš, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Využití termokamer při přiblížení na přistání
Matyáš, R.
2015 - 2016
SGS15/172/OHK2/2T/16