info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Roman Matyáš, Ph.D.

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

21LPX3-E - Flight Training 3
21LPX4 - Letová praxe 4
21LPX4-E - Flight Training 4
21LVPK - Létání vícečlenných posádek
21LVPK-E - MCC - Multicrew Cooperation
21TVFR - Teorie pro výcvik VFR
21TVFR-E - Theory for VFR Training
21VFRT - Teorie pro výcvik VFR
21VFRT-E - Theory for VFR Training

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

21LCA2 - Letecká angličtina 2 (přednášející, cvičící)
21LGPS - Legislativa a provozní předpisy (přednášející, cvičící)
21LPX1 - Letová praxe 1 (přednášející, cvičící)
21LPX2 - Letová praxe 2 (přednášející, cvičící)
21LPX3 - Letová praxe 3 (přednášející, cvičící)
21NSR - Navigace a systémy řízení letu (přednášející, cvičící)
21PAP - Plánování a provádění letu (přednášející, cvičící)
21PPLP - Provozní postupy a lety podle přístrojů (přednášející, cvičící)
21TVFR - Teorie pro výcvik VFR (přednášející, cvičící)
21ZDP - Znalosti a dovednosti pilotů (přednášející, cvičící)

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Ing. Tomáš Malich

Vedoucí studentského projektu:

Lidský faktor v letectví pro PIL EN
  21X1DE - bakalářský studijní program
Lidský faktor v letectví pro PIL
  21X1DF - bakalářský studijní program
Lidský faktor v letectví
  21X1FE - bakalářský studijní program
  21X1LF - bakalářský studijní program
  21X2LF - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S