info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Vladimír Machula

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-223c - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-777189173
E-mail:
machuvla@fd.cvut.cz
Osobní www stránky
https://uld.fd.cvut.cz/
fotografie osoby
Pracoviště:
Katedra letecké dopravy (16121)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy
Školitel:
doc. Ing. Peter Vittek, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

21DKL - Datová komunikace v letectví (přednášející, cvičící)
21PUPE - Palubní přístroje (přednášející, cvičící)
21ZLS - Zabezpečovací letecké systémy (přednášející, cvičící)
21ZYL1 - Základy letu 1 (přednášející, cvičící)
21ZYL2 - Základy letu 2 (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

CNS/ATM technologie a provozní postupy pro TUL
  21X1AU - bakalářský studijní program
CNS/ATM technologie a provozní postupy
  21X1CA - bakalářský studijní program
  21X1CF - bakalářský studijní program
  21X2CA - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S