info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Tomáš Tlučhoř

fotografie osoby
Pracoviště:
Katedra letecké dopravy (16121)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Provoz a řízení letecké dopravy
Kód programu:
P1041D040010
Školitel:
prof. Ing. Milan Lánský, DrSc.
Školitel specialista:
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Provoz a řízení letecké dopravy
Kód programu:
P1041D040010
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Bezpilotní systémy
  21X1BY - bakalářský studijní program
  21X1YF - bakalářský studijní program
  21X2BY - navazující magisterský studijní program
Bezpilotní systémy pro TUL
  21X1ZU - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S