Ing. Sébastien Lán

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-223c - Horská 3, Praha
E-mail:
lansebas@fd.cvut.cz
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav letecké dopravy (16121)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy
Školitel:
doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
21PLD - Provoz letecké dopravy
Cvičení:
21PLD - Provoz letecké dopravy
21ZALD - Základy letecké dopravy

Vedoucí studentského projektu:

Moderní trendy rozvoje letišť
  21X1ML - bakalářský studijní program
  21X2ML - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Contrail formation assessment based on aerological data
Lán, S. - Špák, M.
In: Transportation Research Procedia. Linz: Elsevier BV, 2020. p. 225-231. vol. 51. ISSN 2352-1465.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2020)
2.Processing and Analysis of Condensation Trails Data Using Database Systems
Vidoň, V. - Lán, S.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2019, 7(3), 15-20. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2019)
3.Mathematical Background of Contrail Formation
Lán, S. - Špák, M.
In: TRANSPORT MEANS 2019 - PROCEEDINGS OF THE 23rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2019. p. 1559-1563. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku (2019)
4.Aircraft Contrail Research
Lán, S. - Topková, T., - Kameníková, I.
In: Young Transportation Engineers Conference 2018. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2018. ISBN 978-80-01-06464-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Rozpoznávání a strojové učení pro detekci kondenzačních stop
Lán, S.
2019 - 2020
SGS19/129/OHK2/2T/16