info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. Natalia Guskova

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-234c - Horská 3, Praha
E-mail:
guskonat@fd.cvut.cz
Funkce:
člen AS - student / FD
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav letecké dopravy (16121)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Provoz a řízení letecké dopravy
Kód programu:
P1041D040010
Školitel:
doc. Ing. Andrej Lališ, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Provoz a řízení letecké dopravy
Kód programu:
P1041D040010
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

21BLED - Bezpečnost v letecké dopravě (přednášející, cvičící)
21SPOL - Spolehlivost letadlové techniky (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Bezpečnost v letecké dopravě
  21X1BZ - bakalářský studijní program
  21X2BZ - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Vývoj integrovaného systému řízení provozní bezpečnosti v leteckých údržbových organizacích
řešitel: Guskova, N.
spoluřešitelé: Fukalová, M. - Kála, M. - Lánský, M. - Mündel, K. - Škodová, K.
2021 - 2022
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS21/133/OHK2/2T/16
2.Návrh metodiky a technického řešení dynamického testování kvadrokoptér pro potřeby kategorizace dronů
řešitel: Kušmírek, S.
spoluřešitelé: Grötschelová, K. - Guskova, N. - Hanáková, L. - Havel, T. - Socha, V.
2020 - 2020
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS20/083/OHK2/1T/16
3.Konceptuální model integrace znalosti z bezpečnostních studií s daty o bezpečnosti z provozu
řešitel: Šedivá Kafková, M.
spoluřešitelé: Bolčeková, S. - Grötschelová, K. - Guskova, N. - Kraus, J. - Štumbauer, O.
2019 - 2020
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS19/125/OHK2/2T/16