Ing. Martin Novák, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-218 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359371
E-mail:
novakm11@fd.cvut.cz
Funkce:
garant oboru 3708R033 - TUL bakalářského studia / FD
Člen:
Laboratoř NDT (Non Destructive Testing) a kalibrace letových zapisovačů K621

Vedoucí studentského projektu:

Provoz a ekonomika letecké dopravy
  21X1PE - bakalářský studijní program
  21X2PE - navazující magisterský studijní program
Evropský přístup k údržbě letadel
  21X2EU - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Development and trends in airlines business models
Endrizalová, E. - Novák, M., - Kameníková, I.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
2.Types of Unmanned Aerial Vehicles for Package Transport
Novák, M. - Hůlek, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
3.UNMANNED AERIAL VEHICLES IN THE AREA OF AGRICULTURE AND LIVESTOCK BREEDING
Shiliakova, O. - Hůlek, D., - Novák, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2018)
4.Evaluation of injuries caused by UAV propulsion units from a physiological and legislative point of view
Absolon, S. - Hůlek, D. - Lipták, T., - Novák, M.
Stať ve sborníku (2018)
5.Upcoming Changes in IFR Training
Hospodka, J. - Novák, M.
Stať ve sborníku (2017)
6.Determining Importance of Physiological Parameters and Methods of Their Evaluation for Classification of Pilots Psychophysiological Condition
Hanáková, L. - Socha, V. - Socha, L. - Szabo, S. - Kozuba, J. - Lališ, A. - Vittek, P. - Kraus, J. - Rozenberg, R. - Kalavský, P. - Novák, M. - Schlenker, J., - Kušmírek, S.
Stať ve sborníku (2017)
7.Usage of Bonding Meters in Aviation
Petrýdes, P. - Hůlek, D., - Novák, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2017)
8.Structure of Unmanned Aerial Vehicles Used in Courier Services
Novák, M. - Hůlek, D.
Stať ve sborníku (2017)
9.The study of the standard and also special material transportation with the help of RPAS
Hůlek, D. - Augustová, L., - Novák, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
10.The Design of Technological Instructions for an Assembling the Aircraft Engine
Novák, M. - Daňko, P., - Lukavský, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2016)
11.Implementation of Outcomes of MRO Systems for Operative Flight Planning
Novák, M. - Majnušová, K.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
12.Modern Communication Devices in the General Aviation Aircraft Maintenance
Novák, M. - Kameníková, I., - Podhadský, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2016)
13.Non-destructive Testing of a Primary Aircraft Structure Using the Bond Tester
Novák, M. - Hergessel, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
14.Analysis of Turboprop Engines Test Results and a Proposal to Improve The Reliability
Novák, M. - Zapach, M., - Daňko, P.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
15.Establishing a Centralized ATO Organization for Glider Pilots Training
Novák, M. - Pinková, P. - Hůlek, D., - Kameníková, I.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
16.Program for the Modelling of the Movement and Number of Spotters Around the Airport
Hůlek, D. - Absolon, S., - Novák, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
17.Implementation of the NDT into the Approved Maintenance Organization according to the Regulation (EU) No 1321/2014
Novák, M. - Hospodka, J., - Endrizalová, E.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
18.Možnosti využití systému SISel pro tvorbu SSP a SSp
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
Jiná metodika (nejde do RIV) (2016)
19.INDECT for European Pre-screening
Staněk, M. - Kraus, J., - Novák, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
20.A room for an examination of aviation personnel at CTU, FTS
Novák, M. - Hůlek, D., - Absolon, S.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
21.Metodika pro zavedení, fungování a udržení národního systému pro řízení provozní bezpečnosti a dohledu nad bezpečnostní výkonností organizací působících v civilním letectví
Strouhal, M. - Vittek, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Křemen, P. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
22.Příručka systému řízení ATO
Mrázek, P. - Němec, V. - Szabo, S., - Novák, M.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
23.Metodika pro tvorbu bezpečnostních programů mezinárodních letišť
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
24.Metodika pro tvorbu pohotovostních plánů mezinárodních letišť
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
25.Mapa možných úmyslných a neúmyslných útoků na letadla v oblasti mezinárodních letišť
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
Specializovaná mapa s odborným obsahem (2015)
26.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
27.Výskyt krizových situací na světových letištích při vzletech a přistáních vztahujících se ke geografickým charakteristikám
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
Specializovaná mapa s odborným obsahem (2015)
28.Provozní příručka ATO
Mrázek, P. - Němec, V. - Szabo, S., - Novák, M.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
29.Příručka pro výcvik – Modulové kursy teoretické výuky
Mrázek, P. - Němec, V. - Szabo, S., - Novák, M.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
30.Příručka pro výcvik – Integrovaný kurs ATP(A)
Mrázek, P. - Němec, V. - Szabo, S., - Novák, M.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
31.Influence of autonomous vehicles on logistics
Hospodka, J. - Szabo, S., - Novák, M.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2015)
32.Moderní postupy údržby letadel všeobecného letectví
Voštová, V. - Novák, M., - Jeřábek, K.
STATLC (2014)
33.Návrh realizace NDT na letoun SMG-92 Turbo Finist společnosti Orbis Avia s.r.o.
Novák, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
34.Practical training for WALTER M601 engine
Novák, M. - Šlofar, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2013)
35.Zařízení pro návrat aerologických sond na zemi
Hospodka, J. - Novák, M.
Tuzemský užitný vzor (2013)
36.Increasing Airport Security Using Systems Engineering Approach
Kraus, J. - Vittek, P. - Plos, V., - Novák, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
37.Rezervační systém zkoušek techniků dle Part 66
Novák, M. - Němec, V., - Kraus, J.
Software splňující podmínky RIV (2012)
38.Metodika zajištění implementace NDT do programů údržby letadel s omezenou životností
Novák, M.
Uplatněná certifikovaná metodika (2011)
39.Metodika zajištění implementace NDT zkoušek do oprávněné organizace údržby letadel
Novák, M.
Uplatněná certifikovaná metodika (2011)
40.Current Stage Of NDT Methods Application in Aircraft Maintenance in the Czech Republic
Hejný, M. - Novák, M., - Němec, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
41.Metodika zajištění mezinárodních požadavků na teoretické vzdělávání techniků údržby letadel
Němec, V. - Novák, M.
Uplatněná certifikovaná metodika (2010)
42.Využití metody vířivých proudů
Němec, V. - Novák, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2010)
43.Diagnostické metody využívané ve výrobě a údržbě letadel
Novák, M. - Němec, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
44.Provádění praktického výcviku techniků údržby letadel dle nařízení komise (ES) číslo 2042/2003
Němec, V. - Novák, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
45.Doporučení FAA pro volné vedení kabelů v letadlové technice
Novák, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
46.Inspekce a údržba na letadlech provozovaných dle předpisů FAA
Novák, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
47.Metody výcviku a zkoušení při pokračovacím výcviku leteckého pozemního personálu
Němec, V. - Novák, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
48.Bezpečnost leteckého provozu z pohledu antikorozní ochrany
Němec, V. - Novák, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
49.Filozofie dělení, vzniku a detekce koroze společnosti BOEING
Němec, V. - Novák, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
50.Application of Requirements of Commision Regulation (EC) No. 2042/2003 to Practical Training for Aircraft Maintenance Technicians at CTU
Němec, V. - Novák, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Návratový bezpilotní prostředek pro meteorologické sondy
Novák, M.
2013 - 2014
SGS13/156/OHK2/2T/16