Ing. Martin Novák, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-218 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359371
E-mail:
novakm11@fd.cvut.cz
Funkce:
garant oboru 3708R033 - TUL bakalářského studia / FD
Člen:
Laboratoř NDT (Non Destructive Testing) a kalibrace letových zapisovačů K621

Vedoucí studentského projektu:

Provoz a ekonomika letecké dopravy
  21X1PE - bakalářský studijní program
  21X2PE - navazující magisterský studijní program
Evropský přístup k údržbě letadel
  21X2EU - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Types of Unmanned Aerial Vehicles for Package Transport
Novák, M. - Hůlek, D.
In: New Trends in Process Control and Production management. 5th international scientific conference Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business. Košice, 18.05.2017 - 20.05.2017. London: CRC Press. 2018, s. 377-381. ISBN 978-1-138-05885-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
2.Development and trends in airlines business models
Endrizalová, E. - Novák, M., - Kameníková, I.
In: New Trends in Process Control and Production management. 5th international scientific conference Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business. Košice, 18.05.2017 - 20.05.2017. London: CRC Press. 2018, s. 119-124. ISBN 978-1-138-05885-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
3.Structure of Unmanned Aerial Vehicles Used in Courier Services
Novák, M. - Hůlek, D.
In: TRANSPORT MEANS 2017 - PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. 21st INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE TRANSPORT MEANS 2017. Juodkrante, 20.09.2017 - 22.09.2017. Kaunas: Technical University. 2017, s. 631-635. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku
4.Upcoming Changes in IFR Training
Hospodka, J. - Novák, M.
In: TRANSPORT MEANS 2017 - PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. 21st INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE TRANSPORT MEANS 2017. Juodkrante, 20.09.2017 - 22.09.2017. Kaunas: Technical University. 2017, s. 597-600. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku
5.Usage of Bonding Meters in Aviation
Petrýdes, P. - Hůlek, D., - Novák, M.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2017, 5(4), s. 20-23. ISSN 1805-7578. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/mad/article/view/4522/4417
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
6.Determining Importance of Physiological Parameters and Methods of Their Evaluation for Classification of Pilots Psychophysiological Condition
Hanáková, L. - Socha, V. - Socha, L. - Szabo, S. - Kozuba, J. - Lališ, A. - Vittek, P. - Kraus, J. - Rozenberg, R. - Kalavský, P. - Novák, M. - Schlenker, J., - Kušmírek, S.
In: Proceedings of the 2017 International Conference on Military Technologies (ICMT). 6th International Conference on Military Technologies. Brno, 31.05.2017 - 02.06.2017. Brno: Ministerstvo obrany, Univerzita obrany. 2017, s. 500-506. ISBN 978-1-5386-1988-9.
Stať ve sborníku
7.Implementation of the NDT into the Approved Maintenance Organization according to the Regulation (EU) No 1321/2014
Novák, M. - Hospodka, J., - Endrizalová, E.
In: OSTAŠEVIČIUS, V., ed. Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. 20th International Conference Transport Means 2016. Juodkrante, 05.10.2016 - 07.10.2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. 2016, s. 180-184. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
8.Možnosti využití systému SISel pro tvorbu SSP a SSp
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
[Jiná metodika (nesplňující podmínky RIV)]. 2016
Jiná metodika (nejde do RIV)
9.Modern Communication Devices in the General Aviation Aircraft Maintenance
Novák, M. - Kameníková, I., - Podhadský, J.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2016, 4(17), s. 5-8. ISSN 1805-7578. Dostupné z: http://mad.fd.cvut.cz/issues/17/01_Novak_Kamenikova_Podhadsky.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
10.Non-destructive Testing of a Primary Aircraft Structure Using the Bond Tester
Novák, M. - Hergessel, J.
In: Transport Problems 2016, Proceedings. V International Symposium of Young Researchers Transport Problems 2016. Katowice, 27.06.2016 - 28.06.2016. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej. 2016, s. 776-782. ISBN 978-83-935232-8-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
11.Analysis of Turboprop Engines Test Results and a Proposal to Improve The Reliability
Novák, M. - Zapach, M., - Daňko, P.
Acta Avionica. 2016, 18(1), s. 1-7. ISSN 1339-9853. Dostupné z: http://acta-avionica.tuke.sk/ojs/index.php/aavionica/article/view/992
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
12.Establishing a Centralized ATO Organization for Glider Pilots Training
Novák, M. - Pinková, P. - Hůlek, D., - Kameníková, I.
Acta Avionica. 2016, 18(1), s. 1-6. ISSN 1339-9853. Dostupné z: http://acta-avionica.tuke.sk/ojs/index.php/aavionica/article/view/993
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
13.The study of the standard and also special material transportation with the help of RPAS
Hůlek, D. - Augustová, L., - Novák, M.
Interdisciplinarity in Theory and Practice. 2016, 4(9), s. 99-103. ISSN 2344-2409. Dostupné z: http://www.itpb.eu/index.php/ct-menu-item-3/14-engineering/275-9-cislo-19-clanok
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
14.The Design of Technological Instructions for an Assembling the Aircraft Engine
Novák, M. - Daňko, P., - Lukavský, M.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2016, 4(18), s. 14-17. ISSN 1805-7578. Dostupné z: http://mad.fd.cvut.cz/issues/18/03_Novak_Danko_Lukavsky.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
15.Program for the Modelling of the Movement and Number of Spotters Around the Airport
Hůlek, D. - Absolon, S., - Novák, M.
In: New Trends in Civil Aviation 2016. New Trends in Civil Aviation 2016. Žilina, 22.09.2016. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. 2016, s. 36-39. ISBN 978-80-554-1252-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
16.Implementation of Outcomes of MRO Systems for Operative Flight Planning
Novák, M. - Majnušová, K.
In: MANAGEMENT 2016 - International Business and Management, Domestic, Particularities and Emerging markets in the Light of Research. MANAGEMENT 2016 - International Business and Management, Domestic, Particularities and Emerging markets in the Light of Research. Nový Smokovec, 30.09.2016 - 01.10.2016. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově. 2016, s. 555-561. ISBN 978-80-8165-155-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
17.A room for an examination of aviation personnel at CTU, FTS
Novák, M. - Hůlek, D., - Absolon, S.
Interdisciplinarity in Theory and Practice. 2015, 2015(8), s. 258-261. ISSN 2344-2409. Dostupné z: http://www.itpb.eu/index.php/ct-menu-item-3/14-engineering/241-8-cislo-47-clanok
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
18.INDECT for European Pre-screening
Staněk, M. - Kraus, J., - Novák, M.
MAD Special. 2015, 2(2), s. 20-25. ISSN 2336-2677.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
19.Metodika pro zavedení, fungování a udržení národního systému pro řízení provozní bezpečnosti a dohledu nad bezpečnostní výkonností organizací působících v civilním letectví
Strouhal, M. - Vittek, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Křemen, P. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2015
Uplatněná certifikovaná metodika
20.Metodika pro tvorbu bezpečnostních programů mezinárodních letišť
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2015
Uplatněná certifikovaná metodika
21.Výskyt krizových situací na světových letištích při vzletech a přistáních vztahujících se ke geografickým charakteristikám
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
[Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)]. Ústav letecké dopravy, ČVUT v Praze: 2015
Specializovaná mapa s odborným obsahem
22.Mapa možných úmyslných a neúmyslných útoků na letadla v oblasti mezinárodních letišť
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
[Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)]. Ústav letecké dopravy, ČVUT v Praze: 2015
Specializovaná mapa s odborným obsahem
23.Příručka pro výcvik – Modulové kursy teoretické výuky
Mrázek, P. - Němec, V. - Szabo, S., - Novák, M.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2015
Uplatněná certifikovaná metodika
24.Příručka systému řízení ATO
Mrázek, P. - Němec, V. - Szabo, S., - Novák, M.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2015
Uplatněná certifikovaná metodika
25.Provozní příručka ATO
Mrázek, P. - Němec, V. - Szabo, S., - Novák, M.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2015
Uplatněná certifikovaná metodika
26.Influence of autonomous vehicles on logistics
Hospodka, J. - Szabo, S., - Novák, M.
International Review of Aerospace Engineering. 2015, 8(5), s. 179-184. ISSN 1973-7459.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
27.Příručka pro výcvik – Integrovaný kurs ATP(A)
Mrázek, P. - Němec, V. - Szabo, S., - Novák, M.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2015
Uplatněná certifikovaná metodika
28.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
Praha: Technologická agentura ČR. 2015
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
29.Metodika pro tvorbu pohotovostních plánů mezinárodních letišť
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2015
Uplatněná certifikovaná metodika
30.Moderní postupy údržby letadel všeobecného letectví
Voštová, V. - Novák, M., - Jeřábek, K.
Technická diagnostika. 2014, XXIII(z1), s. 44. ISSN 1210-311X.
VZPTOC
31.Návrh realizace NDT na letoun SMG-92 Turbo Finist společnosti Orbis Avia s.r.o.
Novák, M.
In: Bezpečnost a doprava. Bezpečnost a doprava. Hradec Králové, 14.02.2014. Pardubice: Institut Jana Pernera. 2014, s. 70-72. ISBN 978-80-86530-92-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
32.Practical training for WALTER M601 engine
Novák, M. - Šlofar, J.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2013, 1(3), s. 23-27. ISSN 1805-7578. Dostupné z: http://www.mad.fd.cvut.cz/issues/3/05_Novak_Slofar.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
33.Zařízení pro návrat aerologických sond na zemi
Hospodka, J. - Novák, M.
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, Ústav letecké dopravy, Praha 2. 26165. 02.12.2013.
Tuzemský užitný vzor
34.Increasing Airport Security Using Systems Engineering Approach
Kraus, J. - Vittek, P. - Plos, V., - Novák, M.
In: Air Transport Security 2013. Air Transport Security 2013. Praha, 19.11.2013 - 20.11.2013. Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.. 2013, s. 37-40. ISBN 978-80-86841-44-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
35.Rezervační systém zkoušek techniků dle Part 66
Novák, M. - Němec, V., - Kraus, J.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2012, Dostupné z: http://www.letecke-zkousky.cz
Software splňující podmínky RIV
36.Metodika zajištění implementace NDT zkoušek do oprávněné organizace údržby letadel
Novák, M.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2011
Uplatněná certifikovaná metodika
37.Metodika zajištění implementace NDT do programů údržby letadel s omezenou životností
Novák, M.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2011
Uplatněná certifikovaná metodika
38.Current Stage Of NDT Methods Application in Aircraft Maintenance in the Czech Republic
Hejný, M. - Novák, M., - Němec, V.
In: SZABO, Stanislav, ed. Proceedings of the 9th International Scientific Conference : New Trends in Aviation Development. New Trends in Aviation Development. Gerlachov - High Tatras, 16.09.2010 - 17.09.2010. Prešov: Pavol Štáhlavský - Akcent Print. 2010, s. 153-156. ISBN 978-80-553-0475-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
39.Využití metody vířivých proudů
Němec, V. - Novák, M.
Horizonty Dopravy. 2010, 18(3), s. 14-15. ISSN 1210-0978.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
40.Metodika zajištění mezinárodních požadavků na teoretické vzdělávání techniků údržby letadel
Němec, V. - Novák, M.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2010
Uplatněná certifikovaná metodika
41.Diagnostické metody využívané ve výrobě a údržbě letadel
Novák, M. - Němec, V.
In: KEVICKÝ, D., ed. Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom a vojenskom letectve. Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom a vojenskom letectve. Žilina, 23.04.2009. Žilina: Žilinská univerzita. 2009, s. 112-117. ISBN 978-80-554-0007-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
42.Provádění praktického výcviku techniků údržby letadel dle nařízení komise (ES) číslo 2042/2003
Němec, V. - Novák, M.
In: KEVICKÝ, D., ed. Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom a vojenskom letectve. Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom a vojenskom letectve. Žilina, 23.04.2009. Žilina: Žilinská univerzita. 2009, s. 118-123. ISBN 978-80-554-0007-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
43.Inspekce a údržba na letadlech provozovaných dle předpisů FAA
Novák, M.
In: KEVICKÝ, D., ed. Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom a vojenskom letectve. Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom a vojenskom letectve. Žilina, 24.04.2008 - 25.04.2008. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. 2008, s. 107-111. ISBN 978-80-8070-829-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
44.Doporučení FAA pro volné vedení kabelů v letadlové technice
Novák, M.
In: NĚMEC, V., ed. Nové trendy v civilním letectví. Nové trendy v civilním letectví 2008. Praha, 25.09.2008 - 26.09.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2008, s. 18-25. ISBN 978-80-7204-604-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
45.Application of Requirements of Commision Regulation (EC) No. 2042/2003 to Practical Training for Aircraft Maintenance Technicians at CTU
Němec, V. - Novák, M.
In: SOTAK, M., BREDA, R., a KMEC, F., eds. MOSATT 2007, Proceedings of the International Scientific Conference "Modern Safety Technologies in Transportation". MOSATT 2007 - Modern Safety Technologies in Transportation, the International Scientific Conference. Zlata Idka, 25.09.2007 - 27.09.2007. Košice: Slovak Transport Society at the Slovak Academy of Sciences. 2007, s. 191-196. ISBN 978-80-969760-2-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
46.Bezpečnost leteckého provozu z pohledu antikorozní ochrany
Němec, V. - Novák, M.
In: Zvyšovanie bezpečnosti v civilnom a vojenskom letectve - 2007. Zvyšovanie bezpečnosti v civilnom a vojenskom letectve-2007. Žilina, 17.04.2007 - 18.04.2007. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. 2007, s. 57-61. ISBN 978-80-8070-665-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
47.Metody výcviku a zkoušení při pokračovacím výcviku leteckého pozemního personálu
Němec, V. - Novák, M.
In: Zvyšovanie bezpečnosti v civilnom a vojenskom letectve - 2007. Zvyšovanie bezpečnosti v civilnom a vojenskom letectve-2007. Žilina, 17.04.2007 - 18.04.2007. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. 2007, s. 52-56. ISBN 978-80-8070-665-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
48.Filozofie dělení, vzniku a detekce koroze společnosti BOEING
Němec, V. - Novák, M.
In: KEVICKÝ, D., ed. Nové trendy v letectve 2007. Nové trendy v letectve 2007. Žilina, 15.11.2007 - 16.11.2007. Žilina: Žilinská univerzita. 2007, s. 99-104. ISBN 978-80-8070-768-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Návratový bezpilotní prostředek pro meteorologické sondy
Novák, M.
2013 - 2014
SGS13/156/OHK2/2T/16