Ing. Martin Novák, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-218 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359371
E-mail:
novakm11@fd.cvut.cz
Funkce:
garant oboru 3708R033 - TUL bakalářského studia / FD
Člen:
Laboratoř NDT (Non Destructive Testing) a kalibrace letových zapisovačů K621

Vedoucí studentského projektu:

Provoz a ekonomika letecké dopravy
  21X1PE - bakalářský studijní program
  21X2PE - navazující magisterský studijní program
Evropský přístup k údržbě letadel
  21X2EU - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Bezpilotní létající systém Ústavu letecké dopravy
Hůlek, D. - Brázda, S. - Hercik, K., - Novák, M.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2019)
2.Kalibrace elektronických palubních zapisovačů
Kerum, J. - Hůlek, D., - Novák, M.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2019)
3.Development and trends in airlines business models
Endrizalová, E. - Novák, M., - Kameníková, I.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
4.Types of Unmanned Aerial Vehicles for Package Transport
Novák, M. - Hůlek, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
5.UNMANNED AERIAL VEHICLES IN THE AREA OF AGRICULTURE AND LIVESTOCK BREEDING
Shiliakova, O. - Hůlek, D., - Novák, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2018)
6.Evaluation of injuries caused by UAV propulsion units from a physiological and legislative point of view
Absolon, S. - Hůlek, D. - Lipták, T., - Novák, M.
Stať ve sborníku (2018)
7.Determining Importance of Physiological Parameters and Methods of Their Evaluation for Classification of Pilots Psychophysiological Condition
Hanáková, L. - Socha, V. - Socha, L. - Szabo, S. - Kozuba, J. - Lališ, A. - Vittek, P. - Kraus, J. - Rozenberg, R. - Kalavský, P. - Novák, M. - Schlenker, J., - Kušmírek, S.
Stať ve sborníku (2017)
8.Upcoming Changes in IFR Training
Hospodka, J. - Novák, M.
Stať ve sborníku (2017)
9.Structure of Unmanned Aerial Vehicles Used in Courier Services
Novák, M. - Hůlek, D.
Stať ve sborníku (2017)
10.Usage of Bonding Meters in Aviation
Petrýdes, P. - Hůlek, D., - Novák, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2017)
11.The study of the standard and also special material transportation with the help of RPAS
Hůlek, D. - Augustová, L., - Novák, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
12.The Design of Technological Instructions for an Assembling the Aircraft Engine
Novák, M. - Daňko, P., - Lukavský, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2016)
13.Modern Communication Devices in the General Aviation Aircraft Maintenance
Novák, M. - Kameníková, I., - Podhadský, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2016)
14.Establishing a Centralized ATO Organization for Glider Pilots Training
Novák, M. - Pinková, P. - Hůlek, D., - Kameníková, I.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
15.Non-destructive Testing of a Primary Aircraft Structure Using the Bond Tester
Novák, M. - Hergessel, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
16.Analysis of Turboprop Engines Test Results and a Proposal to Improve The Reliability
Novák, M. - Zapach, M., - Daňko, P.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
17.Program for the Modelling of the Movement and Number of Spotters Around the Airport
Hůlek, D. - Absolon, S., - Novák, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
18.Implementation of the NDT into the Approved Maintenance Organization according to the Regulation (EU) No 1321/2014
Novák, M. - Hospodka, J., - Endrizalová, E.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
19.Implementation of Outcomes of MRO Systems for Operative Flight Planning
Novák, M. - Majnušová, K.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
20.Možnosti využití systému SISel pro tvorbu SSP a SSp
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
Jiná metodika (nejde do RIV) (2016)
21.INDECT for European Pre-screening
Staněk, M. - Kraus, J., - Novák, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
22.Metodika pro zavedení, fungování a udržení národního systému pro řízení provozní bezpečnosti a dohledu nad bezpečnostní výkonností organizací působících v civilním letectví
Strouhal, M. - Vittek, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Křemen, P. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
23.A room for an examination of aviation personnel at CTU, FTS
Novák, M. - Hůlek, D., - Absolon, S.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
24.Příručka systému řízení ATO
Mrázek, P. - Němec, V. - Szabo, S., - Novák, M.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
25.Výskyt krizových situací na světových letištích při vzletech a přistáních vztahujících se ke geografickým charakteristikám
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
Specializovaná mapa s odborným obsahem (2015)
26.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
27.Influence of autonomous vehicles on logistics
Hospodka, J. - Szabo, S., - Novák, M.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2015)
28.Příručka pro výcvik – Integrovaný kurs ATP(A)
Mrázek, P. - Němec, V. - Szabo, S., - Novák, M.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
29.Metodika pro tvorbu bezpečnostních programů mezinárodních letišť
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
30.Příručka pro výcvik – Modulové kursy teoretické výuky
Mrázek, P. - Němec, V. - Szabo, S., - Novák, M.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
31.Metodika pro tvorbu pohotovostních plánů mezinárodních letišť
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
32.Mapa možných úmyslných a neúmyslných útoků na letadla v oblasti mezinárodních letišť
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
Specializovaná mapa s odborným obsahem (2015)
33.Provozní příručka ATO
Mrázek, P. - Němec, V. - Szabo, S., - Novák, M.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
34.Návrh realizace NDT na letoun SMG-92 Turbo Finist společnosti Orbis Avia s.r.o.
Novák, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
35.Moderní postupy údržby letadel všeobecného letectví
Voštová, V. - Novák, M., - Jeřábek, K.
KNITJC (2014)
36.Zařízení pro návrat aerologických sond na zemi
Hospodka, J. - Novák, M.
Tuzemský užitný vzor (2013)
37.Increasing Airport Security Using Systems Engineering Approach
Kraus, J. - Vittek, P. - Plos, V., - Novák, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
38.Practical training for WALTER M601 engine
Novák, M. - Šlofar, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2013)
39.Rezervační systém zkoušek techniků dle Part 66
Novák, M. - Němec, V., - Kraus, J.
Software splňující podmínky RIV (2012)
40.Metodika zajištění implementace NDT zkoušek do oprávněné organizace údržby letadel
Novák, M.
Uplatněná certifikovaná metodika (2011)
41.Metodika zajištění implementace NDT do programů údržby letadel s omezenou životností
Novák, M.
Uplatněná certifikovaná metodika (2011)
42.Využití metody vířivých proudů
Němec, V. - Novák, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2010)
43.Metodika zajištění mezinárodních požadavků na teoretické vzdělávání techniků údržby letadel
Němec, V. - Novák, M.
Uplatněná certifikovaná metodika (2010)
44.Current Stage Of NDT Methods Application in Aircraft Maintenance in the Czech Republic
Hejný, M. - Novák, M., - Němec, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
45.Diagnostické metody využívané ve výrobě a údržbě letadel
Novák, M. - Němec, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
46.Provádění praktického výcviku techniků údržby letadel dle nařízení komise (ES) číslo 2042/2003
Němec, V. - Novák, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
47.Inspekce a údržba na letadlech provozovaných dle předpisů FAA
Novák, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
48.Doporučení FAA pro volné vedení kabelů v letadlové technice
Novák, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
49.Bezpečnost leteckého provozu z pohledu antikorozní ochrany
Němec, V. - Novák, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
50.Metody výcviku a zkoušení při pokračovacím výcviku leteckého pozemního personálu
Němec, V. - Novák, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
51.Filozofie dělení, vzniku a detekce koroze společnosti BOEING
Němec, V. - Novák, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
52.Application of Requirements of Commision Regulation (EC) No. 2042/2003 to Practical Training for Aircraft Maintenance Technicians at CTU
Němec, V. - Novák, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Návratový bezpilotní prostředek pro meteorologické sondy
Novák, M.
2013 - 2014
SGS13/156/OHK2/2T/16