doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-220d - Horská 3, Praha
A-224 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224357952
E-mail:
kraus@fd.cvut.cz
Funkce:
vedoucí / ústav letecké dopravy / FD
člen grémia / FD
člen vědecké rady / FD
manažer projektů / ústav letecké dopravy / FD
Člen:
Laboratoř ATM systémů K621

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
15Y1HL - Historie letecké dopravy
Cvičení:
21ZEL1 - Základy elektrotechniky 1

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Šárka Hulínská
Ing. Markéta Kafková
Ing. Filip Konečný
Ing. Jakub Nosek

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Ing. Roman Matyáš

Vedoucí studentského projektu:

CNS/ATM technologie a provozní postupy
  21X1CA - bakalářský studijní program
  21X2CA - navazující magisterský studijní program
CNS/ATM Systémy
  21X1CL - bakalářský studijní program
  21X2CL - navazující magisterský studijní program
Řízení letového provozu
  21X1RL - bakalářský studijní program
  21X2RL - navazující magisterský studijní program

Odborné zaměření:


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Ústav letecké dopravy FD ČVUT v Praze
Kraus, J. - Vittek, P. - Šerlová, M., - Van Den Bergh, S.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2019)
2.The influence of fatigue on psychophysiological indicators during 24 hours testing of pilots
Hanáková, L. - Socha, V. - Socha, L. - Lališ, A. - Kraus, J., - Malich, T.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2019)
3.Safety, Quality and Reliability in Operations and Production
Lališ, A. - Vittek, P., - Kraus, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
4.The economics of VFR to IFR aerodromes change
Svoboda, K. - Kraus, J., - Štumper, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
5.SBAS avionics compared to GBAS on-board equipment
Machuta, J. - Kraus, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2018)
6.Problem of the GNSS jamming detector positioning
Hospodka, J. - Kraus, J., - Pleninger, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
7.Airplane terminal servicing - influence of aircraft stand width on turnaround time
Líkař, P. - Kraus, J., - Špák, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
8.Young Transportation Engineers Conference 2018
Nouzovský, L. ed. - Jacura, M. ed. - Doležal, O. ed. - Drábek, M. ed. - Horažďovský, P. ed. - Kraus, J. ed. - Kumpošt, P. ed. - Mík, J. ed., - Růžička, J. ed.
Sborník (2018)
9.Unmanned Aerial System in the current environment of Czech Regulation
Hulínská, Š. - Kunčíková, K., - Kraus, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
10.Sensor network for ammonia detection at the airport
Kušmírek, S. - Socha, V. - Hanáková, L. - Kraus, J. - Van Den Bergh, S., - Hůlek, D.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
11.Project of the first public heliport in Prague
Matějka, L. - Kraus, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
12.Advisory Procedures Testing
Šerlová, M. - Hanáková, L. - Socha, V. - Kraus, J. - Hospodka, J. - Van Den Bergh, S., - Matyáš, R.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
13.Approach Procedures Optimization in Regard to Aviation - Related Noise Impact
Kraus, J. - Kotvaldová, T., - Pleninger, S.
Stať ve sborníku (2018)
14.Risk Management in the Process of Aircraft Ground Handling
Socha, L. - Socha, V. - Vaško, B. - Čekanová, A. - Hanáková, L. - Hanák, P., - Kraus, J.
Stať ve sborníku (2018)
15.Automatic Detection of Flight Maneuvers with the Use of Density-based Clustering Algorithm
Socha, V. - Hanáková, L. - Socha, L. - Van Den Bergh, S. - Lališ, A., - Kraus, J.
Stať ve sborníku (2018)
16.NTLx
Socha, V. - Hanáková, L. - Freigang, M., - Kraus, J.
Software splňující podmínky RIV (2018)
17.Generating synthetic aviation safety data to resample or establish new datasets
Lališ, A. - Socha, V. - Křemen, P. - Vittek, P. - Socha, L., - Kraus, J.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2018)
18.Modelling of fatigue in aviation
Hulínská, Š. - Kraus, J. - Vittek, P., - Štumper, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
19.European approaches to instrument operations at uncontrolled aerodromes
Kraus, J. - Voštová, V. - Pleninger, S., - Matyáš, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
20.CONTRAIL ANALYSIS WITH AIRCRAFT DERIVED DATA
Palečková, L. - Kraus, J., - Topková, T.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2018)
21.Conditional and unconditional safety performance forecasts for aviation predictive risk management
Lališ, A. - Socha, V. - Kraus, J. - Nagy, I., - Licu, A.
Stať ve sborníku (2018)
22.Methodology for Justification of Aviation Safety Investments
Lališ, A. - Červená, V. - Stojić, S., - Kraus, J.
Stať ve sborníku (2018)
23.Air Traffic Control Tools Assessment
Noskievič, T. - Kraus, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2017)
24.Automation of Taxiing
Bursík, J. - Kraus, J., - Štumper, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2017)
25.Relationship of meteorological processes and contrails
Kraus, J. - Hrubčo, J. - Štumper, M. - Hulínská, Š., - Kameníková, I.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2017)
26.Determining Importance of Physiological Parameters and Methods of Their Evaluation for Classification of Pilots Psychophysiological Condition
Hanáková, L. - Socha, V. - Socha, L. - Szabo, S. - Kozuba, J. - Lališ, A. - Vittek, P. - Kraus, J. - Rozenberg, R. - Kalavský, P. - Novák, M. - Schlenker, J., - Kušmírek, S.
Stať ve sborníku (2017)
27.Increasing the usability of near-sea aerodromes
Hlusička, M. - Kraus, J.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2017)
28.Probabilistic Model For Airport Runway Safety Areas
Szabo, S. - Vittek, P. - Kraus, J. - Plos, V. - Lališ, A. - Štumper, M., - Vajdová, I.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2017)
29.Safety of Cargo Aircraft Handling Procedure
Hlavatý, D. - Kraus, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2017)
30.Thermal Imagers for Approach to Landing
Hulínská, Š. - Kraus, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2017)
31.Issues with introducing instrument flights for helicopter emergency medical service
Kraus, J. - Štumper, M.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2017)
32.Poloprovoz - řešení sběru a vyhodnocování dat s vlivem na bezpečnost
Křemen, P. - Vittek, P. - Ledvinka, M. - Lališ, A. - Kostov, B. - Plos, V. - Blaško, M. - Kraus, J. - Stojić, S., - Ahmad, J.
Poloprovoz (2017)
33.Safety Assessment of Various Types of Instrument Approach
Štumper, M. - Kraus, J., - Dudová, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
34.Comprehensive emergency management for airport operator documentation
Kraus, J. - Vittek, P., - Plos, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
35.Spreading the Use of EGNSS
Kraus, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2016)
36.Safety Study in Aviation
Štumper, M. - Kraus, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2016)
37.French Approach to IFR Aerodromes
Kraus, J. - Burjánková, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2016)
38.HEMS Flights under IFR Conditions
Kraus, J. - Hlavatý, D. - Plos, V., - Štumper, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
39.Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016
Nouzovský, L. ed. - Jacura, M. ed. - Vyčichl, J. ed. - Drábek, M. ed. - Mík, J. ed. - Kraus, J. ed., - Langr, M. ed.
Sborník (2016)
40.Process Modelling as the Means of Establishing Semi-Automated Safety Management
Lališ, A. - Vittek, P., - Kraus, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
41.Determining Acceptable Level of Safety of Approach to Landing
Kraus, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
42.GNSS for Ground Operations
Bursík, J. - Kraus, J.
Abstrakt ve sborníku (2016)
43.GNSS for Ground Operations
Bursík, J. - Kraus, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
44.Fatigue Risk Management System in Aviation
Hulínská, Š. - Kraus, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
45.Možnosti využití systému SISel pro tvorbu SSP a SSp
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
Jiná metodika (nejde do RIV) (2016)
46.Using sensor network for passengers prescreening in air transport
Kraus, J. - Verner, T.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2016)
47.IFR Helicopter Flying with Emphasis on Helicopter Emergency Medical Services (HEMS)
Štumper, M. - Komínek, T. - Kraus, J. - Němec, V., - Stojić, S.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
48.Metodika pro vytváření indikátorů bezpečnosti a jejich využívání pro potřeby řízení bezpečnosti leteckých organizací
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B., - Ledvinka, M.
Uplatněná certifikovaná metodika (2016)
49.Reporting Tool
Ledvinka, M. - Kostov, B. - Blaško, M. - Křemen, P. - Vittek, P. - Kraus, J. - Stojić, S. - Plos, V., - Lališ, A.
Software splňující podmínky RIV (2016)
50.SBAS Approach and its Comparison with Other Types of Approach
Štumper, M. - Machuta, J. - Kraus, J., - Szabo, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2016)
51.Optimization of Variable Costs of The Hawker 900XP Aircraft
Hajný, M. - Kraus, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
52.Moderní přístup k hodnocení provozní bezpečnosti v letectví
Vittek, P. - Kraus, J., - Szabo, S.
Vědecká kniha česky (2016)
53.Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2016)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B. - Blaško, M. - Ledvinka, M., - Ahmad, J.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
54."Friction Surfaces" of Airport Emergency Plan
Kraus, J. - Plos, V., - Vittek, P.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
55.Sensor Networks for CBRNE Detection
Kraus, J. - Plos, V., - Szabo, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
56.INDECT for European Pre-screening
Staněk, M. - Kraus, J., - Novák, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
57.Lasers Attacks in Aviation
Kraus, J. - Štumper, M., - Hanus, D.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
58.Implementation of Recovery Management into Airport Emergency Plans
Kraus, J. - Němec, V., - Voštová, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
59.Helicopter Approach to Offshore Objects
Jeřábek, K. - Kraus, J.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2015)
60.Use of VFR aerodromes with RNP Approach as backup for big airports
Soporský, T. - Kraus, J., - Puškáš, T.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
61.Contribution of the EGNSS to aviation
Volena, T. - Kraus, J., - Melníková, L.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
62.Analysis of Landing in IMC at VFR Aerodromes
Kraus, J. - Visokai, V.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
63.Ensuring Airport Processes Using Sensor Networks
Kraus, J. - Mikyška, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
64.Runway Safety Areas
Štumper, M. - Kraus, J. - Vittek, P., - Lališ, A.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
65.Comparison of establishing SBAS approaches at uncontrolled airports (USA/Europe)
Krch, M. - Kraus, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
66.Thermal Imaging in Aviation
Štumper, M. - Kraus, J., - Capoušek, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
67.Thermal imaging cameras for aerodrome surveillance system
Skálová, M. - Kraus, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
68.Tracking Unmanned Aerial Vehicle CTU FTS - Selection of equipment
Hůlek, D. - Kraus, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
69.Mediated Reality in Aviation
Štumper, M. - Kraus, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
70.Safety Study for not Complying with Regulations
Kraus, J. - Štumper, M., - Němec, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
71.Comparison of IFR to VFR, CBP and IFR Approach – What is the Best for Small Aerodrome
Kraus, J. - Štumper, M., - Burjánková, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
72.Hard-Law vs. Soft-Law in Aviation
Kraus, J. - Plos, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
73.Efficiency of Use of Airports in the Czech Republic
Kraus, J.
Abstrakt ve sborníku (2015)
74.Capability Building for Aviation Stakeholders, Inside and Outside EU
Gantchev, S. - Duša, T., - Kraus, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2015)
75.Metodika pro zavedení, fungování a udržení národního systému pro řízení provozní bezpečnosti a dohledu nad bezpečnostní výkonností organizací působících v civilním letectví
Strouhal, M. - Vittek, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Křemen, P. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
76.Metodika pro tvorbu bezpečnostních programů mezinárodních letišť
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
77.Metodika pro tvorbu pohotovostních plánů mezinárodních letišť
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
78.Mapa možných úmyslných a neúmyslných útoků na letadla v oblasti mezinárodních letišť
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
Specializovaná mapa s odborným obsahem (2015)
79.Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2015)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B., - Ledvinka, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
80.Výskyt krizových situací na světových letištích při vzletech a přistáních vztahujících se ke geografickým charakteristikám
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
Specializovaná mapa s odborným obsahem (2015)
81.Comprehensive emergency management for airport operator documentation
Kraus, J. - Vittek, P., - Plos, V.
Abstrakt ve sborníku (2015)
82.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
83.Processes on Uncontrolled Aerodromes and Safety Indicators Part II
Plos, V. - Kraus, J. - Jeřábek, K., - Vittek, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
84.The Methodology for the Creation of Airport Emergency Plan
Hajzler, O. - Vittek, P., - Kraus, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
85.Analysis of Instrument Approaches to GA Aerodromes in the World
Kraus, J. - Němec, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
86.The Methodology for Evaluating the Safety of Operations at the Uncontrolled Aerodromes
Plos, V. - Kraus, J. - Vittek, P., - Duša, T.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
87.Analysis of the Process of Creating Airport Emergency Plan in Terms of Legislation
Kraus, J. - Plos, V. - Vittek, P. - Dociová, D. - Hajzler, O., - Němec, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
88.Analysis and Design of Implementation of Class F Airspace in the Czech Republic
Červený, F. - Kraus, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
89.Safety Study and a New Type of Approach
Kraus, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
90.Analysis of Appropriate Methods for Assessment of Safety in Aviation
Kraus, J. - Ondrášková, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
91.Analysis for the Implementation of LPV Approaches in the Czech Republic
Droppa, T. - Kraus, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
92.Process of Creating Airport Emergency Plan
Kraus, J. - Plos, V., - Vittek, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
93.Příručka systému řízení ATO
Vittek, P. - Matyáš, R. - Plos, V., - Kraus, J.
Uplatněná certifikovaná metodika (2014)
94.Customized Emergency Response Plan for Aviation Organizations
Vittek, P. - Matyáš, R., - Kraus, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
95.Safety Culture vs. Strictness of Regulations
Kraus, J. - Pleninger, S.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
96.Economic evaluation of safety improvements in aviation
Hajda, O. - Kraus, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2014)
97.Introduction of IFR Approach to VFR Aerodrome
Kraus, J. - Jeřábek, K.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
98.GNSS jamming
Štumper, M. - Kraus, J. - Vittek, P., - Plos, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
99.Traffic Information Zone and its implementation in the Czech Republic
Volena, T. - Kraus, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
100.The New Approach to Airport Emergency Plans
Kraus, J. - Plos, V., - Vittek, P.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
101.Identifikace nebezpečí v přiblíženích pomocí procesních modelů
Kraus, J. - Jeřábek, K.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2014)
102.Indicators for Assessment of Safety Management
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Kraus, J., - Plos, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
103.Využití bezpečnostních indikátorů pro předcházení krizovým situacím
Kraus, J. - Plos, V.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
104.Alternative Certification of LPV Approaches at small aerodromes in the Czech Republic
Kraus, J. - Ninger, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
105.Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2014)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B., - Ledvinka, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
106.Passengers’ Satisfaction with Airport Services at Security Check
Vittek, P. - Vokáč, R. - Stojić, S. - Kraus, J., - Plos, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
107.Introduction of Cloud Break Procedures for Czech Republic based on GNSS SBAS
Kraus, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2013)
108.Sensor Network in Czech General Aviation
Kraus, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2013)
109.Implementation and Certification of LPV Approach and Options for VFR Aerodromes
Kraus, J. - Ninger, J., - Jeřábek, K.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2013)
110.Implementation of Traffic Information Zone in Czech Republic
Kraus, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2013)
111.Analysis of Czech Aerodromes in Terms of the Introduction of an Instrument Approach
Kraus, J. - Soporský, T., - Jeřábek, K.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
112.Management of Airspace around Uncontroled Aerodromes
Kraus, J. - Jeřábek, K.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2013)
113.The Possibility of Evaluating the Level of Approach Safety Given by the Regulations
Kraus, J. - Jeřábek, K.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
114.Production and properties of alternative aviation fuels
Voráček, M. - Kraus, J., - Němec, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2013)
115.Transformation of Helicopter PinS Procedures for Airplanes
Kraus, J. - Capoušek, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2013)
116.The Use of Wireless Sensor Network for Increasing Airport Safety
Kraus, J. - Němec, V., - Fajčík, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2013)
117.The use of Wireless Sensor Network for Increasing Airport Security
Kraus, J. - Fajčík, P. - Vittek, P., - Duša, T.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2013)
118.LPV for "Every" Aerodrome
Kraus, J. - Plos, V. - Vittek, P. - Duša, T. - Pleninger, S., - Hajzler, O.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
119.Extending the Use of GNSS in Aviation – Pilots Training
Kraus, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
120.Modern research and Development in Air Transport
Kraus, J. - Duša, T. - Plos, V., - Vittek, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
121.Increasing Airport Security Using Systems Engineering Approach
Kraus, J. - Vittek, P. - Plos, V., - Novák, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
122.Metodika pro řízení provozní bezpečnosti malé letecké organizace
Vittek, P. - Němec, V. - Pleninger, S. - Kraus, J. - Plos, V., - Dociová, D.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
123.GNSS Centre of Excellence and Implementation of GNSS Based Approach procedures
Duša, T. - Kraus, J., - Duka, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
124.Assessment and Management of Approach Safety
Kraus, J. - Plos, V., - Vittek, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
125.Analysis of Options and the proposal to Introduce the Class F Airspace in the Czech Republic
Kraus, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
126.Rezervační systém zkoušek techniků dle Part 66
Novák, M. - Němec, V., - Kraus, J.
Software splňující podmínky RIV (2012)
127.Possible Use of VFR Aerodromes as a Backup in Emergency Situations
Kraus, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
128.Obstacles in the Implementation and Publication of RNP Approaches at European Airports
Kraus, J. - Duša, T.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
129.Increasing Safety at Uncontrolled Aerodromes in the Czech Republic - Introducing IFR Approach Procedures
Kraus, J. - Duša, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
130.The Need to Increase Safety at Uncontrolled Aerodromes
Kraus, J. - Pleninger, S.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2012)
131.Necessary changes in airspace of states in FAB Central Europe (FABCE)
Kraus, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
132.Free Route Airspace (FRA) in Europe
Kraus, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2011)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Navržení a otestování nového přiblížení na přistání s využitím GNSS pro malá neřízená letiště
Kraus, J.
2014 - 2016
SGS14/212/OHK2/3T/16
2.Využití přehledové informace pro zvýšení provozní bezpečnosti služby AFIS
Kraus, J.
2013 - 2013
SGS13/090/OHK2/1T/16