doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-220d - Horská 3, Praha
A-224 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224357952
E-mail:
kraus@fd.cvut.cz
Funkce:
vedoucí / Ústav letecké dopravy / FD
člen grémia děkana / FD
člen vědecké rady / FD
manažer projektů / Ústav letecké dopravy / FD
Člen:
Laboratoř ATM systémů K621

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
15Y1HL - Historie letecké dopravy
Cvičení:
21ZEL1 - Základy elektrotechniky 1
Kombinovaná forma studia:
21LAG1 - Letecká angličtina 1
21LAG2 - Letecká angličtina 2

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Markéta Kafková

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Ing. Šárka Hulínská
Ing. Roman Matyáš
Ing. Roman Vokáč

Vedoucí studentského projektu:

CNS/ATM Systémy
  21X1CL - bakalářský studijní program
  21X2CL - navazující magisterský studijní program
Řízení letového provozu
  21X1RL - bakalářský studijní program
  21X2RL - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Generating synthetic aviation safety data to resample or establish new datasets
Lališ, A. - Socha, V. - Křemen, P. - Vittek, P. - Socha, L., - Kraus, J.
Safety Science. 2018, 106(106), s. 154-161. ISSN 0925-7535. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753516302260
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
2.The economics of VFR to IFR aerodromes change
Svoboda, K. - Kraus, J., - Štumper, M.
In: New Trends in Process Control and Production management. 5th international scientific conference Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business. Košice, 18.05.2017 - 20.05.2017. London: CRC Press. 2018, s. 507-512. ISBN 978-1-138-05885-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
3.Safety, Quality and Reliability in Operations and Production
Lališ, A. - Vittek, P., - Kraus, J.
In: New Trends in Process Control and Production management. 5th international scientific conference Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business. Košice, 18.05.2017 - 20.05.2017. London: CRC Press. 2018, s. 293-298. ISBN 978-1-138-05885-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
4.SBAS avionics compared to GBAS on-board equipment
Machuta, J. - Kraus, J.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2018, 6(1), s. 11-16. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
5.Modelling of fatigue in aviation
Hulínská, Š. - Kraus, J. - Vittek, P., - Štumper, M.
In: HANÁKOVÁ, L., LALIŠ, A., a SOCHA, V., eds. New Trends in Civil Aviation. New trends in Civil Aviation. Praha, 07.12.2017 - 08.12.2017. Leiden: CRC Press/Balkema. 2018, s. 207-215. ISBN 978-0-8153-7602-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
6.NTLx
Socha, V. - Hanáková, L. - Freigang, M., - Kraus, J.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2018, Dostupné z: http://uldbeta.fd.cvut.cz/stazeni/vedecke_vystupy/NTLx.exe
Software splňující podmínky RIV
7.European approaches to instrument operations at uncontrolled aerodromes
Kraus, J. - Voštová, V. - Pleninger, S., - Matyáš, R.
In: HANÁKOVÁ, L., SOCHA, V., a LALIŠ, A., eds. New Trends in Civil Aviation. New trends in Civil Aviation. Praha, 07.12.2017 - 08.12.2017. Leiden: CRC Press/Balkema. 2018, s. 255-259. ISBN 978-0-8153-7602-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
8.Issues with introducing instrument flights for helicopter emergency medical service
Kraus, J. - Štumper, M.
International Review of Aerospace Engineering. 2017, 10(4), s. 224-229. ISSN 1973-7459.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
9.Safety of Cargo Aircraft Handling Procedure
Hlavatý, D. - Kraus, J.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2017, 5(3), s. 13-17. ISSN 1805-7578. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/mad/article/view/4383/4242
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
10.Increasing the usability of near-sea aerodromes
Hlusička, M. - Kraus, J.
Naše More. 2017, 64(2), s. 45-49. ISSN 0469-6255. Dostupné z: http://hrcak.srce.hr/file/269469
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
11.Probabilistic Model For Airport Runway Safety Areas
Szabo, S. - Vittek, P. - Kraus, J. - Plos, V. - Lališ, A. - Štumper, M., - Vajdová, I.
TRANSPORT PROBLEMS. 2017, 12(2), s. 89-97. ISSN 2300-861X. Dostupné z: http://transportproblems.polsl.pl/pl/Archiwum/2017/zeszyt2/2017t12z2_09.pdf
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
12.Determining Importance of Physiological Parameters and Methods of Their Evaluation for Classification of Pilots Psychophysiological Condition
Hanáková, L. - Socha, V. - Socha, L. - Szabo, S. - Kozuba, J. - Lališ, A. - Vittek, P. - Kraus, J. - Rozenberg, R. - Kalavský, P. - Novák, M. - Schlenker, J., - Kušmírek, S.
In: Proceedings of the 2017 International Conference on Military Technologies (ICMT). 6th International Conference on Military Technologies. Brno, 31.05.2017 - 02.06.2017. Brno: Ministerstvo obrany, Univerzita obrany. 2017, s. 500-506. ISBN 978-1-5386-1988-9.
Stať ve sborníku
13.Relationship of meteorological processes and contrails
Kraus, J. - Hrubčo, J. - Štumper, M. - Hulínská, Š., - Kameníková, I.
Interdisciplinarity in Theory and Practice. 2017, 2017(12), s. 7-10. ISSN 2344-2409. Dostupné z: http://itpb.eu/index.php/ct-menu-item-3/14-engineering/425-12-cislo-2-clanok
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
14.Air Traffic Control Tools Assessment
Noskievič, T. - Kraus, J.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2017, 5(2), s. 6-10. ISSN 1805-7578. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/mad/article/view/4143/3996
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
15.Automation of Taxiing
Bursík, J. - Kraus, J., - Štumper, M.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2017, 5(1), s. 6-11. ISSN 1805-7578. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/mad/article/view/4052/3907
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
16.Poloprovoz - řešení sběru a vyhodnocování dat s vlivem na bezpečnost
Křemen, P. - Vittek, P. - Ledvinka, M. - Lališ, A. - Kostov, B. - Plos, V. - Blaško, M. - Kraus, J. - Stojić, S., - Ahmad, J.
2017
Poloprovoz
17.Thermal Imagers for Approach to Landing
Hulínská, Š. - Kraus, J.
In: Aeronautica XVII. Aeronutica XVII. Lublin, 11.12.2017 - 12.12.2017. Lublin: University College of Enterprise and Administration in Lublin. 2017, s. 30-36. ISBN 978-83-60617-49-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
18.French Approach to IFR Aerodromes
Kraus, J. - Burjánková, P.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2016, 4(18), s. 18-21. ISSN 1805-7578. Dostupné z: http://mad.fd.cvut.cz/issues/18/04_Kraus_Burjankova.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
19.Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2016)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B. - Blaško, M. - Ledvinka, M., - Ahmad, J.
Praha: Technologická agentura ČR. 2016
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
20.Možnosti využití systému SISel pro tvorbu SSP a SSp
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
[Jiná metodika (nesplňující podmínky RIV)]. 2016
Jiná metodika (nejde do RIV)
21.Reporting Tool
Ledvinka, M. - Kostov, B. - Blaško, M. - Křemen, P. - Vittek, P. - Kraus, J. - Stojić, S. - Plos, V., - Lališ, A.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2016, Dostupné z: https://www.inbas.cz/reporting-tool
Software splňující podmínky RIV
22.SBAS Approach and its Comparison with Other Types of Approach
Štumper, M. - Machuta, J. - Kraus, J., - Szabo, S.
Perner's contacts. 2016, 11(4), s. 113-120. ISSN 1801-674X. Dostupné z: http://pernerscontacts.upce.cz/45_2016/Stumper.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
23.Optimization of Variable Costs of The Hawker 900XP Aircraft
Hajný, M. - Kraus, J.
Acta Avionica. 2016, 18(2), s. 1-5. ISSN 1339-9853. Dostupné z: http://acta-avionica.tuke.sk/ojs/index.php/aavionica/article/view/989/995
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
24.Moderní přístup k hodnocení provozní bezpečnosti v letectví
Vittek, P. - Kraus, J., - Szabo, S.
1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 2016, ISBN 978-80-7204-944-8.
Vědecká kniha česky
25.Metodika pro vytváření indikátorů bezpečnosti a jejich využívání pro potřeby řízení bezpečnosti leteckých organizací
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B., - Ledvinka, M.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2016
Uplatněná certifikovaná metodika
26.IFR Helicopter Flying with Emphasis on Helicopter Emergency Medical Services (HEMS)
Štumper, M. - Komínek, T. - Kraus, J. - Němec, V., - Stojić, S.
In: Safety a Security konference Praha 2016 - Sborník příspěvků. Safety a Security konference praha 2016. Praha, 23.11.2016 - 24.11.2016. Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.. 2016, s. 29-39. ISBN 978-80-86841-65-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
27.Fatigue Risk Management System in Aviation
Hulínská, Š. - Kraus, J.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. Risks of business and territorial processes. Risks of Business Processes 2016. Děčín, 10.11.2016 - 11.11.2016. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 2016, s. 174-180. ISBN 978-80-7561-021-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
28.Using sensor network for passengers prescreening in air transport
Kraus, J. - Verner, T.
Journal of Transportation Security. 2016, 9(3), s. 117-124. ISSN 1938-7741. Dostupné z: http://link.springer.com/article/10.1007/s12198-016-0170-5
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
29.GNSS for Ground Operations
Bursík, J. - Kraus, J.
In: Proceedings of the International Scientific Conference New Trends in Aviation Development 2016. NEW TRENDS IN AVIATION DEVELOPMENT 2016. Košice, 08.09.2016 - 09.09.2016. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta. 2016, ISBN 978-80-553-2628-3. Dostupné z: http://conferences.leteckafakulta.sk/NTaD2016/clanky/03_Bursik_Kraus.pdf
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
30.Process Modelling as the Means of Establishing Semi-Automated Safety Management
Lališ, A. - Vittek, P., - Kraus, J.
In: OSTAŠEVIČIUS, V., ed. Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. 20th International Conference Transport Means 2016. Juodkrante, 05.10.2016 - 07.10.2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. 2016, s. 254-258. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
31.Determining Acceptable Level of Safety of Approach to Landing
Kraus, J.
In: OSTAŠEVIČIUS, V., ed. Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. 20th International Conference Transport Means 2016. Juodkrante, 05.10.2016 - 07.10.2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. 2016, s. 230-235. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
32.HEMS Flights under IFR Conditions
Kraus, J. - Hlavatý, D. - Plos, V., - Štumper, M.
In: OSTAŠEVIČIUS, V., ed. Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. 20th International Conference Transport Means 2016. Juodkrante, 05.10.2016 - 07.10.2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. 2016, s. 275-278. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
33.Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016
Nouzovský, L. ed. - Jacura, M. ed. - Vyčichl, J. ed. - Drábek, M. ed. - Mík, J. ed. - Kraus, J. ed., - Langr, M. ed.
Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha, 06.10.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2016, ISBN 978-80-01-06016-2.
Sborník
34.GNSS for Ground Operations
Bursík, J. - Kraus, J.
In: Book of Abstracts of the International Scientific Conference New Trends in Aviation Development 2016. NEW TRENDS IN AVIATION DEVELOPMENT 2016. Košice, 08.09.2016 - 09.09.2016. Košice: Faculty of Aeronautics Technical University Kosice. 2016, s. 10. ISBN 978-80-553-2594-1.
Abstrakt ve sborníku
35.Spreading the Use of EGNSS
Kraus, J.
Perner's contacts. 2016, 11(2), s. 47-54. ISSN 1801-674X. Dostupné z: http://pernerscontacts.upce.cz/43_2016/Kraus.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
36.Safety Study in Aviation
Štumper, M. - Kraus, J.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2016, 4(19), s. 19-22. ISSN 1805-7578. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/mad/article/view/3720/3624
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
37.Comprehensive emergency management for airport operator documentation
Kraus, J. - Vittek, P., - Plos, V.
In: Production Management and Engineering Sciences: Proceedings of the International Conference on Engineering Science and Production Management (ESPM 2015), Tatranská Štrba, High Tatras Mountains, Slovak Republic, 16th-17th April 2015. International Conference on Engineering Science and Production Management 2015. Tatranská Štrba, 16.04.2015 - 17.04.2015. Bratislava: University of Economics in Bratislava. 2016, s. 139-144. ISBN 978-1-138-02856-2. Dostupné z: http://www.crcnetbase.com/doi/10.1201/b19259-27
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
38.Safety Assessment of Various Types of Instrument Approach
Štumper, M. - Kraus, J., - Dudová, D.
In: Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve 2016. Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve 2016. Zuberec, 27.01.2016 - 29.01.2016. Žilina: Žilinská univerzita. 2016, s. 48-51. ISBN 978-80-554-1143-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
39.Mapa možných úmyslných a neúmyslných útoků na letadla v oblasti mezinárodních letišť
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
[Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)]. Ústav letecké dopravy, ČVUT v Praze: 2015
Specializovaná mapa s odborným obsahem
40.Comparison of IFR to VFR, CBP and IFR Approach – What is the Best for Small Aerodrome
Kraus, J. - Štumper, M., - Burjánková, P.
In: Aeronautika 15. Aeronautika 15. Lublin, 15.10.2015 - 16.10.2015. Lublin: Lublin University of Technology. 2015, s. 64-67. ISBN 978-83-7947-149-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
41.Hard-Law vs. Soft-Law in Aviation
Kraus, J. - Plos, V.
In: Safety a Security konference Praha 2015. Safety a Security konference Praha 2015. Praha, 18.11.2015 - 19.11.2015. Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.. 2015, s. 28-31. ISBN 978-80-86841-57-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
42.Tracking Unmanned Aerial Vehicle CTU FTS - Selection of equipment
Hůlek, D. - Kraus, J.
In: Aeronautika 15. Aeronautika 15. Lublin, 15.10.2015 - 16.10.2015. Lublin: Lublin University of Technology. 2015, s. 44-48. ISBN 978-83-7947-149-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
43.Comparison of establishing SBAS approaches at uncontrolled airports (USA/Europe)
Krch, M. - Kraus, J.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2015, 3(16), s. 25-28. ISSN 1805-7578. Dostupné z: http://mad.fd.cvut.cz/issues/16/06_Krch_Kraus.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
44.Thermal Imaging in Aviation
Štumper, M. - Kraus, J., - Capoušek, L.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2015, 3(16), s. 13-16. ISSN 1805-7578. Dostupné z: http://mad.fd.cvut.cz/issues/16/03_Stumper_Kraus.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
45.Runway Safety Areas
Štumper, M. - Kraus, J. - Vittek, P., - Lališ, A.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2015, 3(16), s. 5-8. ISSN 1805-7578. Dostupné z: http://mad.fd.cvut.cz/issues/16/01_Stumper_Kraus_Vittek_Lalis.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
46.Analysis of Landing in IMC at VFR Aerodromes
Kraus, J. - Visokai, V.
Acta Avionica. 2015, 17(1), s. 47-52. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
47.Efficiency of Use of Airports in the Czech Republic
Kraus, J.
In: Quality and Leading Innovation. Quality and Leading Innovation. Uzhgorod, 05.10.2015 - 07.10.2015. Bratislava: University of Economics in Bratislava. 2015, s. 24-25. ISBN 978-617-589-103-2.
Abstrakt ve sborníku
48.Mediated Reality in Aviation
Štumper, M. - Kraus, J.
In: Mladá Veda 2015. Mladá Veda 2015. Žilina, 14.10.2015 - 15.10.2015. Žilina: Žilinská univerzita. 2015, s. 209-214. ISBN 978-80-554-1103-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
49.Safety Study for not Complying with Regulations
Kraus, J. - Štumper, M., - Němec, V.
In: Selected Risks of Business Processes. Rizika podnikových procesů 2015. Děčín, 29.10.2015 - 30.10.2015. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2015, s. 36-45. ISBN 978-80-01-05831-2. Dostupné z: http://rpp.fvtm.ujep.cz/files/sbornik5en.pdf
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
50.Use of VFR aerodromes with RNP Approach as backup for big airports
Soporský, T. - Kraus, J., - Puškáš, T.
eXclusive e-JOURNAL. 2015, 3(3), ISSN 1339-4509. Dostupné z: http://www.exclusiveejournal.sk/files/files/58/44/44/21165132cf7f4e3e81d83c9a5ed03137/21165132cf7f4e3e81d83c9a5ed03137.pdf
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
51.Sensor Networks for CBRNE Detection
Kraus, J. - Plos, V., - Szabo, S.
MAD Special. 2015, 2(2), s. 26-29. ISSN 2336-2677.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
52.INDECT for European Pre-screening
Staněk, M. - Kraus, J., - Novák, M.
MAD Special. 2015, 2(2), s. 20-25. ISSN 2336-2677.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
53.Lasers Attacks in Aviation
Kraus, J. - Štumper, M., - Hanus, D.
MAD Special. 2015, 2(2), s. 16-19. ISSN 2336-2677.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
54.Implementation of Recovery Management into Airport Emergency Plans
Kraus, J. - Němec, V., - Voštová, V.
MAD Special. 2015, 2(2), s. 5-8. ISSN 2336-2677.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
55.Helicopter Approach to Offshore Objects
Jeřábek, K. - Kraus, J.
Naše More. 2015, 62(2), s. 74-77. ISSN 0469-6255. Dostupné z: http://hrcak.srce.hr/file/206795
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
56."Friction Surfaces" of Airport Emergency Plan
Kraus, J. - Plos, V., - Vittek, P.
International Journal of Social, Education, Economics and Management Engineering. 2015, 8(8), s. 2372-2375. Dostupné z: http://waset.org/publications/10000963/-friction-surfaces-of-airport-emergency-plan
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
57.Contribution of the EGNSS to aviation
Volena, T. - Kraus, J., - Melníková, L.
eXclusive e-JOURNAL. 2015, 3(3), ISSN 1339-4509. Dostupné z: http://www.exclusiveejournal.sk/files/files/87/06/65/f8820bae39c04c63ab73e40209b6be7a/f8820bae39c04c63ab73e40209b6be7a.pdf
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
58.Thermal imaging cameras for aerodrome surveillance system
Skálová, M. - Kraus, J.
In: Proceedings of 19th International Scientific Conference Transport Means. Transport means 2015. Kaunas, 22.10.2015 - 23.10.2015. Kaunas: Technologija. 2015, s. 678-682. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
59.Capability Building for Aviation Stakeholders, Inside and Outside EU
Gantchev, S. - Duša, T., - Kraus, J.
In: BulTrans 2015 proceedings. BulTrans 2015. Sozopol, 16.09.2015 - 18.09.2015. Sofia: Technical University Academic Publishing House. 2015, s. 30-33. ISSN 1313-955X. Dostupné z: http://www.tf-tusofia.com/bultrans-2015.pdf
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
60.Metodika pro tvorbu pohotovostních plánů mezinárodních letišť
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2015
Uplatněná certifikovaná metodika
61.Metodika pro zavedení, fungování a udržení národního systému pro řízení provozní bezpečnosti a dohledu nad bezpečnostní výkonností organizací působících v civilním letectví
Strouhal, M. - Vittek, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Křemen, P. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2015
Uplatněná certifikovaná metodika
62.Výskyt krizových situací na světových letištích při vzletech a přistáních vztahujících se ke geografickým charakteristikám
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
[Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)]. Ústav letecké dopravy, ČVUT v Praze: 2015
Specializovaná mapa s odborným obsahem
63.Ensuring Airport Processes Using Sensor Networks
Kraus, J. - Mikyška, V.
In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina, 20.05.2015 - 21.05.2015. Žilina: Fakulta bezpečnostného inžinierstva. 2015, s. 299-304. ISBN 978-80-554-1024-1. Dostupné z: http://fsi.uniza.sk/rks/2015/articles/Kraus_Miky%C5%A1ka.pdf
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
64.Comprehensive emergency management for airport operator documentation
Kraus, J. - Vittek, P., - Plos, V.
In: Engineering Sciences and Production Management 2015. International scientific conference Engineering Science and Production Management 2015. Vysoké Tatry, Tatranská Štrba, 16.04.2015 - 17.04.2015. Košice: Podnikovohospodráska fakulta so sídlom v Košiciach, EU v Bratislave. 2015, s. 53. ISBN 978-80-971555-4-4.
Abstrakt ve sborníku
65.Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2015)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B., - Ledvinka, M.
Praha: Technologická agentura ČR. 2015
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
66.Metodika pro tvorbu bezpečnostních programů mezinárodních letišť
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2015
Uplatněná certifikovaná metodika
67.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
Praha: Technologická agentura ČR. 2015
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
68.Processes on Uncontrolled Aerodromes and Safety Indicators Part II
Plos, V. - Kraus, J. - Jeřábek, K., - Vittek, P.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2014, 2(7), s. 13-19. ISSN 1805-7578. Dostupné z: http://mad.fd.cvut.cz/issues/7/03_Plos.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
69.The Methodology for Evaluating the Safety of Operations at the Uncontrolled Aerodromes
Plos, V. - Kraus, J. - Vittek, P., - Duša, T.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2014, 2(7), s. 20-23. ISSN 1805-7578. Dostupné z: http://mad.fd.cvut.cz/issues/7/04_Plos_Kraus.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
70.Využití bezpečnostních indikátorů pro předcházení krizovým situacím
Kraus, J. - Plos, V.
In: Bezpečnost, spolehlivost a rizika 2014. Bezpečnost, spolehlivost a rizika 2014. Liberec, 23.10.2014 - 24.10.2014. Liberec: Technická univerzita v Liberci. 2014, ISBN 978-80-7494-110-8.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
71.Analysis of the Process of Creating Airport Emergency Plan in Terms of Legislation
Kraus, J. - Plos, V. - Vittek, P. - Dociová, D. - Hajzler, O., - Němec, V.
MAD Special. 2014, 1(1), s. 39-42. ISSN 2336-2677.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
72.Indicators for Assessment of Safety Management
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Kraus, J., - Plos, V.
In: Rizika podnikových procesů. Rizika podnikových procesů. Ústí nad Labem, 13.11.2014 - 14.11.2014. Ústí nad Labem: UJEP v Ústí nad labem, Fakulta výrobních technologií a managementu. 2014, s. 38-41. ISBN 978-80-7414-766-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
73.Analysis and Design of Implementation of Class F Airspace in the Czech Republic
Červený, F. - Kraus, J.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2014, 2(9), s. 9-12. ISSN 1805-7578. Dostupné z: http://mad.fd.cvut.cz/issues/9/02_Cerveny_Kraus.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
74.Safety Study and a New Type of Approach
Kraus, J.
In: ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z III. KONFERENCIE DOKTORANDOV. III. vedecka konferencia doktorandov. Košice, 13.05.2014 - 14.05.2014. Košice: Technická univerzita v Košiciach. 2014, ISBN 978-80-553-1687-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
75.Analysis for the Implementation of LPV Approaches in the Czech Republic
Droppa, T. - Kraus, J.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2014, 2(10), s. 4-7. ISSN 1805-7578. Dostupné z: http://www.mad.fd.cvut.cz/issues/10/01_Droppa_Kraus.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
76.Customized Emergency Response Plan for Aviation Organizations
Vittek, P. - Matyáš, R., - Kraus, J.
In: 19. Medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krizových situácií v špecifickom prostredí. 19. Medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krizových situácií v špecifickom prostredí. Žilina, 21.05.2014 - 22.05.2014. Žilinská univerzita v Žilině. 2014, s. 723-729. ISBN 978-80-554-0875-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
77.Process of Creating Airport Emergency Plan
Kraus, J. - Plos, V., - Vittek, P.
In: 19. Medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krizových situácií v špecifickom prostredí. 19. Medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krizových situácií v špecifickom prostredí. Žilina, 21.05.2014 - 22.05.2014. Žilinská univerzita v Žilině. 2014, s. 401-407. ISBN 978-80-554-0875-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
78.Economic evaluation of safety improvements in aviation
Hajda, O. - Kraus, J.
Perner's Contacts. 2014, 9(2), s. 5-14. ISSN 1801-674X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
79.Identifikace nebezpečí v přiblíženích pomocí procesních modelů
Kraus, J. - Jeřábek, K.
In: AIR TRANSPORT 2014. Týždeň vedy a techniky. Košice, 10.11.2014 - 16.11.2014. Košice: Technická Univerzita. 2014, s. 66-68. ISBN 978-80-553-1867-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
80.Introduction of IFR Approach to VFR Aerodrome
Kraus, J. - Jeřábek, K.
Acta Avionica. 2014, 16(29), s. 41-44. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
81.Safety Culture vs. Strictness of Regulations
Kraus, J. - Pleninger, S.
In: New Trends in Civil Aviation 2014. New Trends in Civil Aviation 2014. Vyšší Brod - Herbertov, 18.05.2014 - 20.05.2014. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 2014, s. 79-81. ISBN 978-80-7204-891-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
82.Traffic Information Zone and its implementation in the Czech Republic
Volena, T. - Kraus, J.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2014, 2(12), s. 5-9. ISSN 1805-7578. Dostupné z: http://mad.fd.cvut.cz/issues/12/01_Volena_Kraus.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
83.GNSS jamming
Štumper, M. - Kraus, J. - Vittek, P., - Plos, V.
In: INAIR 2014 - International Conference on Air Transport. INAIR 2014 - International Conference on Air Transport. Praha, 13.11.2014 - 14.11.2014. Žilina: EDIS. 2014, s. 79-82. ISBN 978-80-554-0944-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
84.Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2014)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B., - Ledvinka, M.
Praha: Technologická agentura ČR. 2014
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
85.Passengers’ Satisfaction with Airport Services at Security Check
Vittek, P. - Vokáč, R. - Stojić, S. - Kraus, J., - Plos, V.
In: Air Transport Security 2014. Air Transport Security 2014. Praha, 18.11.2014 - 19.11.2014. Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.. 2014, s. 131-136. ISBN 978-80-86841-51-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
86.Příručka systému řízení ATO
Vittek, P. - Matyáš, R. - Plos, V., - Kraus, J.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2014
Uplatněná certifikovaná metodika
87.The New Approach to Airport Emergency Plans
Kraus, J. - Plos, V., - Vittek, P.
International Journal of Social, Management, Economics and Business Engineering. 2014, 8(8), s. 2369-2372. ISSN 1307-6892. Dostupné z: http://waset.org/publications/9998948/the-new-approach-to-airport-emergency-plans
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
88.The Methodology for the Creation of Airport Emergency Plan
Hajzler, O. - Vittek, P., - Kraus, J.
MAD Special. 2014, 1(1), s. 4-7. ISSN 2336-2677.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
89.Analysis of Instrument Approaches to GA Aerodromes in the World
Kraus, J. - Němec, V.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2014, 2(8), s. 4-10. ISSN 1805-7578. Dostupné z: http://mad.fd.cvut.cz/issues/8/01_Kraus.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
90.Analysis of Appropriate Methods for Assessment of Safety in Aviation
Kraus, J. - Ondrášková, J.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2014, 2(11), s. 4-8. ISSN 1805-7578. Dostupné z: http://mad.fd.cvut.cz/issues/11/01_Kraus_Ondraskova.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
91.Alternative Certification of LPV Approaches at small aerodromes in the Czech Republic
Kraus, J. - Ninger, J.
In: New Trends in Aviation Development 2014. New Trends in Aviation Development 2014. Košice, 11.09.2014 - 12.09.2014. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta. 2014, ISBN 978-80-553-1650-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
92.Implementation and Certification of LPV Approach and Options for VFR Aerodromes
Kraus, J. - Ninger, J., - Jeřábek, K.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2013, 1(2), s. 3-6. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
93.Sensor Network in Czech General Aviation
Kraus, J.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2013, 1(1), s. 11-14. ISSN 1805-7578. Dostupné z: http://www.mad.fd.cvut.cz/issues/1/03_Kraus.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
94.Introduction of Cloud Break Procedures for Czech Republic based on GNSS SBAS
Kraus, J.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2013, 1(1), s. 3-6. ISSN 1805-7578. Dostupné z: http://www.mad.fd.cvut.cz/issues/1/01_Kraus.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
95.Analysis of Czech Aerodromes in Terms of the Introduction of an Instrument Approach
Kraus, J. - Soporský, T., - Jeřábek, K.
In: Increasing Safety and Quality in Civil and Military Air Transport. Increasing Safety and Quality in Civil and Military Air Transport. Žilina, 18.04.2013 - 19.04.2013. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. 2013, s. 59-62. ISBN 978-80-554-0665-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
96.Implementation of Traffic Information Zone in Czech Republic
Kraus, J.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2013, 1(3), s. 19-22. ISSN 1805-7578. Dostupné z: http://www.mad.fd.cvut.cz/issues/3/04_Kraus.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
97.Management of Airspace around Uncontroled Aerodromes
Kraus, J. - Jeřábek, K.
Perner's Contacts. 2013, 8(2), s. 79-87. ISSN 1801-674X. Dostupné z: http://pernerscontacts.upce.cz/30_2013/Kraus.pdf
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
98.The Possibility of Evaluating the Level of Approach Safety Given by the Regulations
Kraus, J. - Jeřábek, K.
In: New Trends in Civil Aviation 2013. New Trends in Civil Aviation 2013. Žilina, 21.06.2013 - 22.06.2013. Žilina: Faculty of Opearation and Economics of Transport and Communications, UNIZA. 2013, s. 44-47. ISBN 978-80-7204-843-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
99.Transformation of Helicopter PinS Procedures for Airplanes
Kraus, J. - Capoušek, L.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2013, 1(5), s. 3-6. ISSN 1805-7578. Dostupné z: http://mad.fd.cvut.cz/issues/5/01_Kraus_Capousek.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
100.The Use of Wireless Sensor Network for Increasing Airport Safety
Kraus, J. - Němec, V., - Fajčík, P.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2013, 1(5), s. 16-19. ISSN 1805-7578. Dostupné z: http://mad.fd.cvut.cz/issues/5/04_Kraus_Nemec_Fajcik.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
101.Extending the Use of GNSS in Aviation – Pilots Training
Kraus, J.
In: JEŘÁBEK, M. a SLIACKY, M., eds. Proceedings of the 11th European Transport Congress. 11th European Transport Congress. Prague, 19.09.2013 - 20.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 148-151. ISBN 978-80-01-05321-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
102.Production and properties of alternative aviation fuels
Voráček, M. - Kraus, J., - Němec, V.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2013, 1(5), s. 7-10. ISSN 1805-7578. Dostupné z: http://mad.fd.cvut.cz/issues/5/02_Voracek_Kraus_Nemec.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
103.LPV for "Every" Aerodrome
Kraus, J. - Plos, V. - Vittek, P. - Duša, T. - Pleninger, S., - Hajzler, O.
In: VOTRUBA, Z. a JEŘÁBEK, M., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 371-378. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
104.The use of Wireless Sensor Network for Increasing Airport Security
Kraus, J. - Fajčík, P. - Vittek, P., - Duša, T.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2013, 1(6), s. 4-7. ISSN 1805-7578. Dostupné z: http://mad.fd.cvut.cz/issues/6/01_Kraus_Fajcik_Vittek_Dusa.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
105.Modern research and Development in Air Transport
Kraus, J. - Duša, T. - Plos, V., - Vittek, P.
In: International Conference on Air Transport 2013. International Conference on Air Transport 2013. Bratislava, 07.11.2013 - 08.11.2013. Žilina: EDIS. 2013, s. 64-67. ISBN 978-80-554-0776-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
106.Metodika pro řízení provozní bezpečnosti malé letecké organizace
Vittek, P. - Němec, V. - Pleninger, S. - Kraus, J. - Plos, V., - Dociová, D.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2013
Uplatněná certifikovaná metodika
107.GNSS Centre of Excellence and Implementation of GNSS Based Approach procedures
Duša, T. - Kraus, J., - Duka, T.
In: International Conference on Air Transport 2013. International Conference on Air Transport 2013. Bratislava, 07.11.2013 - 08.11.2013. Žilina: EDIS. 2013, s. 21-26. ISBN 978-80-554-0776-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
108.Increasing Airport Security Using Systems Engineering Approach
Kraus, J. - Vittek, P. - Plos, V., - Novák, M.
In: Air Transport Security 2013. Air Transport Security 2013. Praha, 19.11.2013 - 20.11.2013. Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.. 2013, s. 37-40. ISBN 978-80-86841-44-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
109.Assessment and Management of Approach Safety
Kraus, J. - Plos, V., - Vittek, P.
In: X. Bezpečnost, rizika a krizové situace 2013. Mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků. Ostrava, 23.10.2013. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. 2013, s. 85-90. ISBN 978-80-248-3226-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
110.Increasing Safety at Uncontrolled Aerodromes in the Czech Republic - Introducing IFR Approach Procedures
Kraus, J. - Duša, T.
In: New Trend in Aviation Development. New Trend in Aviation Development. Košice, 13.09.2012 - 14.09.2012. Košice: Faculty of Aeronautics Technical University Kosice. 2012, s. 1-5. ISBN 978-80-553-1083-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
111.Rezervační systém zkoušek techniků dle Part 66
Novák, M. - Němec, V., - Kraus, J.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2012, Dostupné z: http://www.letecke-zkousky.cz
Software splňující podmínky RIV
112.Necessary changes in airspace of states in FAB Central Europe (FABCE)
Kraus, J.
Acta Avionica. 2012, 14(25), s. 135-138. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
113.The Need to Increase Safety at Uncontrolled Aerodromes
Kraus, J. - Pleninger, S.
Perner's Contacts. 2012, 7(4), s. 60-66. ISSN 1801-674X. Dostupné z: http://pernerscontacts.upce.cz/28_2012/Kraus.pdf
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
114.Obstacles in the Implementation and Publication of RNP Approaches at European Airports
Kraus, J. - Duša, T.
Acta Avionica. 2012, 14(23), s. 69-73. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
115.Possible Use of VFR Aerodromes as a Backup in Emergency Situations
Kraus, J.
In: Mladá Veda 2012 - Veda a krízové situácie. Mladá Veda 2012 - Veda a krízové situácie. Žilina, 11.10.2012 - 12.10.2012. Žilina: Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. 2012, s. 166-173. ISBN 978-80-554-0575-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
116.Analysis of Options and the proposal to Introduce the Class F Airspace in the Czech Republic
Kraus, J.
In: InAir 2012. InAir 2012. Žilina, 20.09.2012 - 21.09.2012. Žilina: EDIS. 2012, s. 57-60. ISBN 978-80-554-0574-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
117.Free Route Airspace (FRA) in Europe
Kraus, J.
Perner's Contacts. 2011, 6(5), s. 129-135. ISSN 1801-674X. Dostupné z: http://pernerscontacts.upce.cz/PC_242011.pdf
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Navržení a otestování nového přiblížení na přistání s využitím GNSS pro malá neřízená letiště
Kraus, J.
2014 - 2016
SGS14/212/OHK2/3T/16
2.Využití přehledové informace pro zvýšení provozní bezpečnosti služby AFIS
Kraus, J.
2013 - 2013
SGS13/090/OHK2/1T/16