info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-220d - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-728334098
+420-224357952
E-mail:
jakub.kraus@cvut.cz
Funkce:
vedoucí / katedra letecké dopravy / FD
člen grémia / FD
člen AS - zaměstnanec / ČVUT
člen AS - zaměstnanec FD / ČVUT
člen hospodářské komise AS / ČVUT

člen komise pro pedagogické záležitosti AS / ČVUT
člen vědecké rady / FD
předseda oborové rady oboru 3708V017 - P doktorského studia / FD
předseda oborové rady programu P1041D040010 - Provoz a řízení letecké dopravy / FD
Člen:
Laboratoř ATM systémů K621

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

21AFM - Air Traffic Management
21LCM - Letecké motory
21LCM-E - Aircraft Engines
21PYD1 - Postupy údržby 1
21SYMS - Systémové myšlení

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

15Y1HL - Historie civilního letectví (přednášející, cvičící)
21AITM - Air Traffic Management (přednášející, cvičící)
21APL1 - Letecká angličtina 1 pro obor Profesionální pilot (přednášející, cvičící)
21APL2 - Letecká angličtina 2 pro obor Profesionální pilot (přednášející, cvičící)
21ATL1 - Letecká angličtina 1 pro obor Technologie údržby letadel (přednášející, cvičící)
21ATL2 - Letecká angličtina 2 pro obor Technologie údržby letadel (přednášející, cvičící)
21BLED - Bezpečnost v letecké dopravě (přednášející, cvičící)
21CNSY - CNS systémy (přednášející, cvičící)
21DKL - Datová komunikace v letectví (přednášející, cvičící)
21EBLP - Evropský přístup k bezpečnosti leteckého provozu (přednášející, cvičící)
21ELED - Ekonomika letecké dopravy (přednášející, cvičící)
21HVL - Hmotnost a vyvážení letadel (přednášející, cvičící)
21KST - Kosmické technologie (přednášející, cvičící)
21KSY1 - Konstrukce a systémy letadel 1 (přednášející, cvičící)
21KSY2 - Konstrukce a systémy letadel 2 (přednášející, cvičící)
21LAG1 - Letecká angličtina 1 (přednášející, cvičící)
21LAG2 - Letecká angličtina 2 (přednášející, cvičící)
21LCA2 - Letecká angličtina 2 (přednášející, cvičící)
21LCM - Letecké motory (přednášející, cvičící)
21LCVL - Lidský činitel v letectví (přednášející, cvičící)
21LEN1 - Letecká angličtina 1 (přednášející, cvičící)
21LGP - Legislativa a provozní předpisy (přednášející, cvičící)
21LGPS - Legislativa a provozní předpisy (přednášející, cvičící)
21LIVO - Lidská výkonnost a omezení (přednášející, cvičící)
21LKS - Letecké konstrukce a stavba letadel (přednášející, cvičící)
21LKSK - Letecké konstrukce a stavba letadel (přednášející, cvičící)
21LLG1 - Letecká legislativa 1 (přednášející, cvičící)
21LLG2 - Letecká legislativa 2 (přednášející, cvičící)
21LL1 - Letadla 1 (přednášející, cvičící)
21LOUL - Lidský faktor a omezení v údržbě letadel (přednášející, cvičící)
21LPX2 - Letová praxe 2 (přednášející, cvičící)
21LRF - Laboratoře z radiotelefonie (přednášející, cvičící)
21LTA2 - Letadla 2 (přednášející, cvičící)
21LTN - Letecká navigace (přednášející, cvičící)
21LTTE - Letiště (přednášející, cvičící)
21LVP - Létání vícečlenných posádek (přednášející, cvičící)
21MEO1 - Meteorologie 1 (přednášející, cvičící)
21MET2 - Meteorologie 2 (přednášející, cvičící)
21MRG - Meteorologie (přednášející, cvičící)
21N - Navigace (přednášející, cvičící)
21NSR - Navigace a systémy řízení letu (přednášející, cvičící)
21OBN - Obecná navigace (přednášející, cvičící)
21OBP - Obchodně přepravní činnost (přednášející, cvičící)
21PAP - Plánování a provádění letu (přednášející, cvičící)
21PDLE - Provoz a design letišť (přednášející, cvičící)
21PDLT - Provoz a design letišť (přednášející, cvičící)
21PJE - Palubní přístroje (přednášející, cvičící)
21PLD - Provoz letecké dopravy (přednášející, cvičící)
21PLDO - Provoz leteckého dopravce (přednášející, cvičící)
21POHL - Pohon letadel (přednášející, cvičící)
21PPLP - Provozní postupy a lety podle přístrojů (přednášející, cvičící)
21PRDP - Programové prostředky pro řešení diplomových prací (přednášející, cvičící)
21PSAP - Přístrojové systémy letadel a kosmických prostředků (přednášející, cvičící)
21PUPE - Palubní přístroje (přednášející, cvičící)
21PYU1 - Postupy údržby 1 (přednášející, cvičící)
21PYU2 - Postupy údržby 2 (přednášející, cvičící)
21PYU3 - Postupy údržby 3 (přednášející, cvičící)
21RILP - Řízení letového provozu (přednášející, cvičící)
21RNG - Radionavigace (přednášející, cvičící)
21RTFS - Radiotelefonie a spojení (přednášející, cvičící)
21SPOL - Spolehlivost letadlové techniky (přednášející, cvičící)
21SVFR - Spojení VFR (přednášející, cvičící)
21TML2 - Technologie a materiály v letectví 2 (přednášející, cvičící)
21TUM1 - Turbínový motor 1 (přednášející, cvičící)
21TUM2 - Turbínový motor 2 (přednášející, cvičící)
21TVFR - Teorie pro výcvik VFR (přednášející, cvičící)
21ULCT - Údržba letecké techniky (přednášející, cvičící)
21ULET - Údržba letadlové techniky (přednášející, cvičící)
21V - Vrtule (přednášející, cvičící)
21VL - Výkonnost letadel (přednášející, cvičící)
21W2LS - Letové provozní služby (přednášející, cvičící)
21W2PL - Provozní aspekty letišť (přednášející, cvičící)
21W2PP - Právo a provoz v letecké dopravě (přednášející, cvičící)
21Y1AM - Aeronautical Information Management (AIM) (přednášející, cvičící)
21Y1BC - Bezpečnost a ochrana civilního letectví (přednášející, cvičící)
21Y1BS - Bezpilotní systémy 1 (přednášející, cvičící)
21Y1TH - Technický handling (přednášející, cvičící)
21Y2BS - Bezpilotní systémy 2 (přednášející, cvičící)
21Y2LS - Letové provozní služby (přednášející, cvičící)
21Y2PL - Provozní aspekty letišť (přednášející, cvičící)
21Y2PP - Právo a provoz v letecké dopravě (přednášející, cvičící)
21Y2S1 - Seminář k diplomové práci 1 (přednášející, cvičící)
21Y2S2 - Seminář k diplomové práci 2 (přednášející, cvičící)
21ZALD - Základy letecké dopravy (přednášející, cvičící)
21ZDP - Znalosti a dovednosti pilotů (přednášející, cvičící)
21ZEL2 - Základy elektrotechniky 2 (přednášející, cvičící)
21ZLKO - Základy leteckých konstrukcí a systémů (přednášející, cvičící)
21ZLKS - Základy leteckých konstrukcí a systémů (přednášející, cvičící)
21ZLS - Zabezpečovací letecké systémy (přednášející, cvičící)
21ZT - Zabezpečovací letecká technika (přednášející, cvičící)
21ZYL1 - Základy letu 1 (přednášející, cvičící)
21ZYL2 - Základy letu 2 (přednášející, cvičící)

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Martina Hlavatá
Ing. Adam Kleczatský
Ing. Jakub Nosek

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Ing. Michal Černý
Ing. Terézia Pilmannová, MBA
Ing. Tomáš Tlučhoř

Vedoucí studentského projektu:

Bezpilotní systémy
  21X1BY - bakalářský studijní program
  21X1YF - bakalářský studijní program
  21X2BY - navazující magisterský studijní program
Bezpilotní systémy pro PIL
  21X1ZF - bakalářský studijní program
Bezpilotní systémy pro TUL
  21X1ZU - bakalářský studijní program

Odborné zaměření:


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S