info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-220d - Horská 3, Praha
A-224 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224357952
E-mail:
jakub.kraus@cvut.cz
Funkce:
vedoucí / ústav letecké dopravy / FD
člen grémia / FD
člen vědecké rady / FD
předseda oborové rady oboru 3708V017 - P doktorského studia / FD
předseda oborové rady programu P1041D040010 - Provoz a řízení letecké dopravy / FD
Člen:
Laboratoř ATM systémů K621

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

15Y1HL - Historie civilního letectví (přednášející, cvičící)
21AITM - Air Traffic Management (přednášející, cvičící)
21APL1 - Letecká angličtina 1 pro obor Profesionální pilot (přednášející, cvičící)
21APL2 - Letecká angličtina 2 pro obor Profesionální pilot (přednášející, cvičící)
21ATL1 - Letecká angličtina 1 pro obor Technologie údržby letadel (přednášející, cvičící)
21ATL2 - Letecká angličtina 2 pro obor Technologie údržby letadel (přednášející, cvičící)
21BLED - Bezpečnost v letecké dopravě (přednášející, cvičící)
21CNSY - CNS systémy (přednášející, cvičící)
21DKL - Datová komunikace v letectví (přednášející, cvičící)
21EBLP - Evropský přístup k bezpečnosti leteckého provozu (přednášející, cvičící)
21ELED - Ekonomika letecké dopravy (přednášející, cvičící)
21HVL - Hmotnost a vyvážení letadel (přednášející, cvičící)
21KST - Kosmické technologie (přednášející, cvičící)
21KSY1 - Konstrukce a systémy letadel 1 (přednášející, cvičící)
21KSY2 - Konstrukce a systémy letadel 2 (přednášející, cvičící)
21LAG1 - Letecká angličtina 1 (přednášející, cvičící)
21LAG2 - Letecká angličtina 2 (přednášející, cvičící)
21LCA2 - Letecká angličtina 2 (přednášející, cvičící)
21LCM - Letecké motory (přednášející, cvičící)
21LCVL - Lidský činitel v letectví (přednášející, cvičící)
21LEN1 - Letecká angličtina 1 (přednášející, cvičící)
21LGP - Legislativa a provozní předpisy (přednášející, cvičící)
21LGPS - Legislativa a provozní předpisy (přednášející, cvičící)
21LIVO - Lidská výkonnost a omezení (přednášející, cvičící)
21LKS - Letecké konstrukce a stavba letadel (přednášející, cvičící)
21LKSK - Letecké konstrukce a stavba letadel (přednášející, cvičící)
21LLG1 - Letecká legislativa 1 (přednášející, cvičící)
21LLG2 - Letecká legislativa 2 (přednášející, cvičící)
21LL1 - Letadla 1 (přednášející, cvičící)
21LOUL - Lidský faktor a omezení v údržbě letadel (přednášející, cvičící)
21LPX2 - Letová praxe 2 (přednášející, cvičící)
21LRF - Laboratoře z radiotelefonie (přednášející, cvičící)
21LTA2 - Letadla 2 (přednášející, cvičící)
21LTN - Letecká navigace (přednášející, cvičící)
21LTTE - Letiště (přednášející, cvičící)
21LVP - Létání vícečlenných posádek (přednášející, cvičící)
21MEO1 - Meteorologie 1 (přednášející, cvičící)
21MET2 - Meteorologie 2 (přednášející, cvičící)
21MRG - Meteorologie (přednášející, cvičící)
21N - Navigace (přednášející, cvičící)
21NSR - Navigace a systémy řízení letu (přednášející, cvičící)
21OBN - Obecná navigace (přednášející, cvičící)
21OBP - Obchodně přepravní činnost (přednášející, cvičící)
21PAP - Plánování a provádění letu (přednášející, cvičící)
21PDLE - Provoz a design letišť (přednášející, cvičící)
21PDLT - Provoz a design letišť (přednášející, cvičící)
21PJE - Palubní přístroje (přednášející, cvičící)
21PLD - Provoz letecké dopravy (přednášející, cvičící)
21PLDO - Provoz leteckého dopravce (přednášející, cvičící)
21POHL - Pohon letadel (přednášející, cvičící)
21PPLP - Provozní postupy a lety podle přístrojů (přednášející, cvičící)
21PRDP - Programové prostředky pro řešení diplomových prací (přednášející, cvičící)
21PSAP - Přístrojové systémy letadel a kosmických prostředků (přednášející, cvičící)
21PUPE - Palubní přístroje (přednášející, cvičící)
21PYU1 - Postupy údržby 1 (přednášející, cvičící)
21PYU2 - Postupy údržby 2 (přednášející, cvičící)
21PYU3 - Postupy údržby 3 (přednášející, cvičící)
21RILP - Řízení letového provozu (přednášející, cvičící)
21RNG - Radionavigace (přednášející, cvičící)
21RTFS - Radiotelefonie a spojení (přednášející, cvičící)
21SPOL - Spolehlivost letadlové techniky (přednášející, cvičící)
21SVFR - Spojení VFR (přednášející, cvičící)
21TML2 - Technologie a materiály v letectví 2 (přednášející, cvičící)
21TUM1 - Turbínový motor 1 (přednášející, cvičící)
21TUM2 - Turbínový motor 2 (přednášející, cvičící)
21TVFR - Teorie pro výcvik VFR (přednášející, cvičící)
21ULCT - Údržba letecké techniky (přednášející, cvičící)
21ULET - Údržba letadlové techniky (přednášející, cvičící)
21V - Vrtule (přednášející, cvičící)
21VL - Výkonnost letadel (přednášející, cvičící)
21W2LS - Letové provozní služby (přednášející, cvičící)
21W2PL - Provozní aspekty letišť (přednášející, cvičící)
21W2PP - Právo a provoz v letecké dopravě (přednášející, cvičící)
21Y1AM - Aeronautical Information Management (AIM) (přednášející, cvičící)
21Y1BC - Bezpečnost a ochrana civilního letectví (přednášející, cvičící)
21Y1BS - Bezpilotní systémy 1 (přednášející, cvičící)
21Y1TH - Technický handling (přednášející, cvičící)
21Y2BS - Bezpilotní systémy 2 (přednášející, cvičící)
21Y2LS - Letové provozní služby (přednášející, cvičící)
21Y2PL - Provozní aspekty letišť (přednášející, cvičící)
21Y2PP - Právo a provoz v letecké dopravě (přednášející, cvičící)
21Y2S1 - Seminář k diplomové práci 1 (přednášející, cvičící)
21Y2S2 - Seminář k diplomové práci 2 (přednášející, cvičící)
21ZALD - Základy letecké dopravy (přednášející, cvičící)
21ZDP - Znalosti a dovednosti pilotů (přednášející, cvičící)
21ZEL2 - Základy elektrotechniky 2 (přednášející, cvičící)
21ZLKO - Základy leteckých konstrukcí a systémů (přednášející, cvičící)
21ZLKS - Základy leteckých konstrukcí a systémů (přednášející, cvičící)
21ZLS - Zabezpečovací letecké systémy (přednášející, cvičící)
21ZT - Zabezpečovací letecká technika (přednášející, cvičící)
21ZYL1 - Základy letu 1 (přednášející, cvičící)
21ZYL2 - Základy letu 2 (přednášející, cvičící)

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Adam Kleczatský
Ing. Tomáš Lipták
Ing. Jakub Nosek

Vedoucí studentského projektu:

Bezpilotní systémy
  21X1BY - bakalářský studijní program
  21X2BY - navazující magisterský studijní program
Bezpilotní prostředky
  21X2BP - navazující magisterský studijní program

Odborné zaměření:


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Vývoj prototypu transpondéru pro bezpilotní letadla a SW USSP
řešitel: Kraus, J.
2022 - 2023
OPPIK - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027326
2.IoT zařízení pro digitální identifikaci pilotovaného letectví v U-space
řešitel: Kraus, J.
2022 - 2024
TREND
3.Verifikace použitelnosti cenově dostupných bezpilotních technologií pro ověřování leteckých pozemních zařízení a jejich integrace do provozu v okolí řízených letišť
řešitel: Kleczatský, A.
spoluřešitelé: Hamza, M. - Hulínská, Š. - Keller, M. - Kraus, J.
2021 - 2022
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS21/135/OHK2/2T/16
4.Moderní nástroje a metody pro zvýšení kvality bezpečnosti letecké dopravy na mezinárodních letištích v ČR
řešitel: Kraus, J.
2021 - 2024
Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+
5.Inovativní způsob navigace vrtulníků letecké záchrané služby v České republice s využitím GNSS, postupů Point in Space a tratí Low Level Routes
řešitel: Kraus, J.
2020 - 2023
Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+
6.Návrh řešení implementace U-space pro Českou republiku
řešitel: Kraus, J.
2020 - 2023
Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+
7.Využití ADS-B zpráv jako indikátoru rušení GNSS
řešitel: Konečný, F.
spoluřešitelé: Jonáš, P. - Kraus, J. - Lukeš, P. - Pleninger, S. - Topková, T. - Vlček, T. - Šíma, J.
2019 - 2020
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS19/127/OHK2/2T/16
8.Využití dat z nízkonákladových přehledových systémů pro potřeby stanovišť AFIS
řešitel: Nosek, J.
spoluřešitelé: Konečný, F. - Kraus, J. - Lukeš, P. - Pleninger, S. - Topková, T.
2019 - 2020
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS19/130/OHK2/2T/16
9.Konceptuální model integrace znalosti z bezpečnostních studií s daty o bezpečnosti z provozu
řešitel: Šedivá Kafková, M.
spoluřešitelé: Bolčeková, S. - Grötschelová, K. - Guskova, N. - Kraus, J. - Štumbauer, O.
2019 - 2020
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS19/125/OHK2/2T/16
10.Projekt ČVUT ESF II.
řešitel: Malá, D.
spoluřešitelé: Fejt, F. - Hájek, P. - Kalinová Brejchová, P. - Košlerová Pekařová, D. - Kraus, J. - Nouzovský, L. - Potůček, R. - Přikrylová, S. - Zakševická, E. - Zmeškalová, L.
2019 - 2022
OPVVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Strukturální fondy EU - CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013243
11.Alternativní metody navigace pro případ nedostupnosti GNSS v letectví
řešitel: Topková, T.
spoluřešitelé: Grötschelová, K. - Hospodka, J. - Kleczatský, A. - Konečný, F. - Kraus, J. - Lipták, T. - Lukeš, P. - Machula Půlpánová, K. - Pleninger, S.
2019 - 2020
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS19/132/OHK2/2T/16
12.Hodnocení psychofyziologického stavu pilota v reálném čase
řešitel: Kalivodová, M.
spoluřešitelé: Freigang, M. - Hanáková, L. - Kraus, J. - Kušmírek, S. - Matyáš, R. - Ptáček, J. - Socha, V. - Van Den Bergh, S. - Zibner, L.
2019 - 2020
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS19/131/OHK2/2T/16
13.Sjednocení a standardizace ARFF výcviku v ČR včetně ověřování kvalifikační úrovně
řešitel: Kraus, J.
2019 - 2022
Program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2
14.Systém pro odhalování nezákonného rušení GNSS signálu v blízkosti strategické infrastruktury
řešitel: Roháč, J.
spoluřešitelé: Kovář, P. - Kraus, J. - Sedláček, R. - Šipoš, M.
2017 - 2021
Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022
15.Využití Senzorických sítí pro bezpečnostní kontrolu cestujících
řešitel: Štumper, M.
spoluřešitelé: Hulínská, Š. - Kraus, J. - Lánský, M. - Vokáč, R.
2017 - 2018
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS17/154/OHK2/2T/16
16.Využití termokamer při přiblížení na přistání
řešitel: Matyáš, R.
spoluřešitelé: Hajzler, O. - Hanus, D. - Kraus, J. - Matějka, L. - Pleninger, S. - Skálová, M. - Svoboda, K. - Volena, T.
2015 - 2016
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS15/172/OHK2/2T/16
17.Vývoj nízkonákladového přehledového řešení pro nekritické aplikace v oblasti všeobecného letectví
řešitel: Pleninger, S.
spoluřešitelé: Duša, T. - Kraus, J. - Lipták, T. - Umlauf, L. - Zach, M.
2014 - 2015
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS14/166/OHK2/2T/16
18.Navržení a otestování nového přiblížení na přistání s využitím GNSS pro malá neřízená letiště
řešitel: Kraus, J.
spoluřešitelé: Duša, T. - Hajda, O. - Hajný, M. - Hajzler, O. - Jeřábek, K. - Nesvadba, M. - Pleninger, S. - Plos, V. - Visokai, V. - Vittek, P.
2014 - 2016
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS14/212/OHK2/3T/16
19.Návratový bezpilotní prostředek pro meteorologické sondy
řešitel: Novák, M.
spoluřešitelé: Buldakova, N. - Hejný, M. - Hospodka, J. - Kraus, J. - Němec, V.
2013 - 2014
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS13/156/OHK2/2T/16
20.Využití přehledové informace pro zvýšení provozní bezpečnosti služby AFIS
řešitel: Kraus, J.
spoluřešitelé: Duša, T. - Hajzler, O. - Pleninger, S. - Plos, V. - Soušek, R. - Vittek, P.
2013 - 2013
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS13/090/OHK2/1T/16
21.Nástroje pro zlepšení provozní bezpečnosti a zvýšení ochrany před protiprávními činy malých mezinárodních letišť
řešitel: Vittek, P.
spoluřešitelé: Duša, T. - Hajzler, O. - Kraus, J. - Krula, L. - Mikan, A. - Němec, V. - Peterková, K. - Plos, V. - Procházka, J.
2012 - 2013
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS12/165/OHK2/2T/16