Dr. Ing. Milan Kameník

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-129 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359185
E-mail:
kamenmil@fd.cvut.cz
Člen:
Laboratoř provozu letecké dopravy K621

Vedoucí studentského projektu:

Provoz a ekonomika letecké dopravy
  21X1PE - bakalářský studijní program
  21X2PE - navazující magisterský studijní program
Provoz letecké dopravy
  21X1PV - bakalářský studijní program
  21X2PV - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Progressive methods of radiotelephony teaching at the Czech Technical University in Prague
Kameník, M. - Kameníková, I.
eXclusive e-JOURNAL. 2016, 2016(4), ISSN 1339-4509.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
2.Contamined Runway Operations
Procházka, J. - Kameník, M.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2013, 1(4), 3-7. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2013)
3.The Ground Work Educational Material for the Education of Aeronautical Engineers at the CTU in Prague
Janko, L. - Hřebejk, B., - Kameník, M.
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 1107-1108.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1998)
4.Využití multimediální počítačové techniky pro simulaci pilotáže v normálních a nouzových režimech
Kameník, M.
Praha: 1998. Master Thesis. Czech Technical University in Prague.
Diplomová práce (1998)
5.Vizualizace proudění na horní straně křídla v závislosti na režimech letu
Janko, L. - Kameník, M.
[Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 1997.
Výzkumná zpráva v češtině (1997)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.