Dr. Ing. Milan Kameník

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-129 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359185
E-mail:
kamenmil@fd.cvut.cz
Člen:
Laboratoř simulací v letectví K621

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Progressive methods of radiotelephony teaching at the Czech Technical University in Prague
Kameník, M. - Kameníková, I.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
2.Contamined Runway Operations
Procházka, J. - Kameník, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2013)
3.The Ground Work Educational Material for the Education of Aeronautical Engineers at the CTU in Prague
Janko, L. - Hřebejk, B., - Kameník, M.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1998)
4.Využití multimediální počítačové techniky pro simulaci pilotáže v normálních a nouzových režimech
Kameník, M.
Diplomová práce (1998)
5.Vizualizace proudění na horní straně křídla v závislosti na režimech letu
Janko, L. - Kameník, M.
Výzkumná zpráva v češtině (1997)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.