Mgr. Iveta Kameníková

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav letecké dopravy (16121)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy
Školitel:
doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D.
Školitel specialista:
Ing. Martin Novák, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy
Člen:
Laboratoř NDT (Non Destructive Testing) a kalibrace letových zapisovačů K621

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
21MEO1 - Meteorologie 1
21MET2 - Meteorologie 2
21MRG - Meteorologie
Cvičení:
21MEO1 - Meteorologie 1
21MET2 - Meteorologie 2
21MRG - Meteorologie
Kombinovaná forma studia:
21MRG - Meteorologie

Vedoucí studentského projektu:

Provoz a ekonomika letecké dopravy
  21X1PE - bakalářský studijní program
  21X2PE - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Weather Forecast in Prague Using Different Prediction Models
Kameníková, I. - Kordoš, J., - Hůlek, D.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
2.Aircraft Contrail Research
Lán, S. - Topková, T., - Kameníková, I.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
3.Elimination of adverse meteorological conditions during takeoff and landing
Kameníková, I. - Koupý, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
4.Development and trends in airlines business models
Endrizalová, E. - Novák, M., - Kameníková, I.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
5.Relationship of meteorological processes and contrails
Kraus, J. - Hrubčo, J. - Štumper, M. - Hulínská, Š., - Kameníková, I.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2017)
6.Easier Access for General Aviation Pilots to Instrument Flight Rules Flying
Kameníková, I.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2017)
7.Modern Communication Devices in the General Aviation Aircraft Maintenance
Novák, M. - Kameníková, I., - Podhadský, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2016)
8.Progressive methods of radiotelephony teaching at the Czech Technical University in Prague
Kameník, M. - Kameníková, I.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
9.Analýza online distribúcie leteniek
Endrizalová, E. - Kameníková, I., - Eiselt, D.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
10.Establishing a Centralized ATO Organization for Glider Pilots Training
Novák, M. - Pinková, P. - Hůlek, D., - Kameníková, I.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
11.The Development of Meteorological Services in Civil Aviation
Kameníková, I.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Odpovědi sekundárního radaru jako zdroje dat pro meteorologii
Kameníková, I.
2019 - 2020
SGS19/126/OHK2/2T/16