info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

doc. Ing. Andrej Lališ, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-235 - Horská 3, Praha
A-234c - Horská 3, Praha
E-mail:
lalisand@fd.cvut.cz
Člen:
Laboratoř letecké bezpečnosti K621

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

21BLED - Bezpečnost v letecké dopravě (přednášející, cvičící)
21EBLP - Evropský přístup k bezpečnosti leteckého provozu (přednášející, cvičící)
21LAG1 - Letecká angličtina 1 (přednášející, cvičící)
21LCA2 - Letecká angličtina 2 (přednášející, cvičící)
21LEN1 - Letecká angličtina 1 (přednášející, cvičící)
21Y1BC - Bezpečnost a ochrana civilního letectví (přednášející, cvičící)

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Kateřina Grötschelová
Ing. Natalia Guskova
Max Chopart, MSc.
Ing. Marek Šudoma
Ing. Ondřej Vítovec

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Ing. Martin Kála

Vedoucí studentského projektu:

Bezpečnost v letecké dopravě
  21X1BZ - bakalářský studijní program
  21X2BZ - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Zvýšení efektivity plánování a provádění údržby dopravních letadel
řešitel: Lališ, A.
spoluřešitel: Blaško, M.
2020 - 2023
Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+
2.Digitalizace integrovaného dozoru nad bezpečností leteckých organizací
řešitel: Lališ, A.
spoluřešitel: Blaško, M.
2020 - 2023
Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+
3.Využití ontologického inženýrství ve znalostních systémech letecké kvality a spolehlivosti
řešitel: Lališ, A.
spoluřešitel: Blaško, M.
2019 - 2022
INTER-EXCELLENCE
4.Rozšířená realita jako forma podpůrného prostředku pilotů pro provádění letu
řešitel: Van Den Bergh, S.
spoluřešitelé: Hanáková, L. - Kalivodová, M. - Kušmírek, S. - Lališ, A. - Malich, T. - Socha, V. - Vittek, P.
2019 - 2020
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS19/133/OHK2/2T/16
5.Metoda výpočtu bezpečnostní výkonnosti pro systémově analytické modely bezpečnosti
řešitel: Štumbauer, O.
spoluřešitelé: Bolčeková, S. - Lališ, A. - Lánský, M.
2018 - 2019
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS18/156/OHK2/2T/16
6.Hodnocení psychofyziologického stavu pilota pomocí fyziologických parametrů
řešitel: Hanáková, L.
spoluřešitelé: Absolon, S. - Hůlek, D. - Lališ, A. - Němec, V. - Socha, V.
2017 - 2018
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS17/150/OHK2/2T/16
7.Model pro analýzu a vyhodnocení časového průběhu úrovně provozní bezpečnosti poskytovatelů letových navigačních služeb
řešitel: Lališ, A.
spoluřešitelé: Franěk, J. - Němec, V. - Plos, V. - Stojić, S. - Červená, V. - Štumbauer, O. - Štumper, M.
2016 - 2017
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS16/188/OHK2/2T/16