Ing. Andrej Lališ, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-235 - Horská 3, Praha
A-234c - Horská 3, Praha
E-mail:
lalisand@fd.cvut.cz
Člen:
Laboratoř letecké bezpečnosti K621

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
21BLED - Bezpečnost v letecké dopravě
21Y1BC - Bezpečnost a ochrana civilního letectví
Cvičení:
21LCA2 - Letecká angličtina 2
21LEN1 - Letecká angličtina 1
Kombinovaná forma studia:
21BLED - Bezpečnost v letecké dopravě

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Ing. Martin Kála
Ing. Tatiana Tsykina

Vedoucí studentského projektu:

Bezpečnost v letecké dopravě
  21X1BZ - bakalářský studijní program
  21X2BZ - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Pilots' performance and workload assessment: Transition from analogue to glass-cockpit
Socha, V. - Socha, L. - Hanáková, L. - Valenta, V. - Kušmírek, S., - Lališ, A.
Applied Sciences. 2020, 10(15), ISSN 2076-3417.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2020)
2.Objectivization of vacuum-compression therapy effects on micro- and macrovascular perfusion in type 2 diabetic patients
Průcha, J. - Socha, V. - Hanáková, L. - Lališ, A., - Hána, K.
Biomedical Engineering - Biomedizinische Technik. 2020, 65(4), 469-476. ISSN 0013-5585.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2020)
3.Systemic Safety Data Collection and Processing in Aviation Maintenance
Guskova, N. - Lališ, A., - Grötschelová, K.
In: 2020 New Trends in Civil Aviation. Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2020. p. 81-87. ISSN 2694-7854. ISBN 978-80-01-06726-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2020)
4.Pneumatic System Reliability Assessment for B737NG Operators
Mündel, K. - Lališ, A., - Štumbauer, O.
In: 2020 New Trends in Civil Aviation. Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2020. p. 99-103. ISSN 2694-7854. ISBN 978-80-01-06726-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2020)
5.Functional Resonance of the Airport Passengers Security Check
Havlíček, J. - Lališ, A., - Vokáč, R.
In: 2020 New Trends in Civil Aviation. Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2020. p. 89-94. ISSN 2694-7854. ISBN 978-80-01-06726-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2020)
6.Development of a tool for access worktime estimation in aircraft maintenance
Kála, M. - Žember, M., - Lališ, A.
In: Transportation Research Procedia. Linz: Elsevier BV, 2020. p. 46-55. vol. 51. ISSN 2352-1465.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2020)
7.Ontology-based reliability analysis of aircraft engine lubrication system
Lališ, A. - Bolčeková, S., - Štumbauer, O.
In: Transportation Research Procedia. Linz: Elsevier BV, 2020. p. 37-45. vol. 51. ISSN 2352-1465.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2020)
8.STAMP-Based Investigation Tool (SBIT)
Kostov, B. - Ahmad, J. - Lališ, A. - Guskova, N. - Szentkeresztiová, K., - Šedivá Kafková, M.
[Software] 2019.
Software splňující podmínky RIV (2019)
9.Application of resilience assessment grid in production of aircraft components
Sekeľová, F. - Lališ, A.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2019, 7(4), 6-11. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2019)
10.Toward Data-Driven Safety: An Ontology-Based Information System
Ledvinka, M. - Lališ, A., - Křemen, P.
Journal of Aerospace Information Systems. 2019, 16(1), 22-36. ISSN 1940-3151.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2019)
11.The influence of fatigue on psychophysiological indicators during 24 hours testing of pilots
Hanáková, L. - Socha, V. - Socha, L. - Lališ, A. - Kraus, J., - Malich, T.
In: SAMI 2019 IEEE 17th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics - PROCEEDINGS. Prague: Czechoslovakia Section IEEE, 2019. p. 181-186. ISBN 978-1-7281-0250-4.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2019)
12.Improving Safety Studies through Application of Deviation Concept
Kafková, M. - Stojić, S., - Lališ, A.
In: Safety & Security Conference Prague 2019. Praha: IRIS - Rudolf Valenta, 2019. p. 49-55. ISBN 978-80-907724-0-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2019)
13.Evaluation of Safety Control Structure Changes at International Airports
Martincová, K. - Štumbauer, O., - Lališ, A.
In: Safety & Security Conference Prague 2019. Praha: IRIS - Rudolf Valenta, 2019. p. 33-41. ISBN 978-80-907724-0-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2019)
14.Improving Centralized Security Checkpoint Area at Prague Airport
Vokáč, R. - Kučera, R., - Lališ, A.
In: Safety & Security Conference Prague 2019. Praha: IRIS - Rudolf Valenta, 2019. p. 15-20. ISBN 978-80-907724-0-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2019)
15.Laboratoř letecké bezpečnosti – realizovaný výzkum a vize
Lališ, A.
In: 2019 Konference - 25 let Fakulty dopravní. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 70-71. ISBN 978-80-01-06545-7.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2019)
16.DEVELOPING THE SECOND GENERATION OF SAFETY MANAGEMENT IN THE AVIATION
Lališ, A. - Stojić, S.
In: VII International Symposium NEW HORIZONS 2019 of Transport and Communications - proceedings. Doboj: University of East Sarajevo, 2019. p. 610-616. ISBN 978-99955-36-79-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2019)
17.Proposal of measures to solve security issues processes of air mail transport
Matasová, K. - Lališ, A.
In: Nové Trendy v civilnom letectve. Žilinská univerzita v Žilině, 2019. p. 25-29. ISBN 978-80-554-1579-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2019)
18.Occurrence classification system proposal for engine units
Housková, P. - Lališ, A.
In: Nové Trendy v civilnom letectve. Žilinská univerzita v Žilině, 2019. p. 17-20. ISBN 978-80-554-1579-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2019)
19.Metodika pro tvorbu studií bezpečnosti v letecké dopravě s využitím kvantitativních metod
Lališ, A. - Stojić, S. - Štumbauer, O., - Kafková, M.
[Certified Methodology (for RIV)] 2019.
Uplatněná certifikovaná metodika (2019)
20.Metodika pro zefektivnění analýzy a řízení rizik s využitím konceptuálního modelování
Hanáková, L. - Lališ, A. - Stojić, S. - Ahmad, J. - Kostov, B. - Kafková, M., - Szentkeresztiová, K.
[Certified Methodology (for RIV)] 2019.
Uplatněná certifikovaná metodika (2019)
21.Optimizing calculation of maintenance revision times in maintenance repair organizations
Kála, M. - Lališ, A., - Vittek, P.
In: Proceedings of 2019 International Conference on Military Technologies (ICMT). Brno: Univerzita Obrany, 2019. ISBN 978-1-7281-4593-8.
Stať ve sborníku (2019)
22.Improvement the Wi-Fi Installation and Cabin Modification Processes
Kála, M. - Lališ, A.
In: TRANSPORT MEANS 2019 - PROCEEDINGS OF THE 23rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2019. p. 1218-1222. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku (2019)
23.Pilots’ Performance Assessment: Evidence Based Approach
Socha, V. - Socha, L. - Matyáš, R. - Hanáková, L. - Van Den Bergh, S. - Šerlová, M., - Lališ, A.
In: Proceedings of 7th International Conference on Military Technologies. Prague: Czechoslovakia Section IEEE, 2019. ISBN 978-1-7281-4593-8.
Stať ve sborníku (2019)
24.Vector representation of risk assessment based on risk matrix and risk priority number
Štumbauer, O. - Lališ, A., - Kraus, J.
In: TRANSPORT MEANS 2019 - PROCEEDINGS OF THE 23rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2019. p. 1020-1024. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku (2019)
25.Integration and evaluation of aircraft power plant production and operational data
Harsányiová, B. - Lališ, A.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2018, 6(4), 6-11. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2018)
26.Generating synthetic aviation safety data to resample or establish new datasets
Lališ, A. - Socha, V. - Křemen, P. - Vittek, P. - Socha, L., - Kraus, J.
Safety Science. 2018, 106(106), 154-161. ISSN 0925-7535.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2018)
27.Advancing Knowledge Inference of Prague Airport Safety Management
Lališ, A. - Stojić, S.
Ekonomika i upravlenie: problemy, resheniya. 2018, 2018(3-4), 41-46. ISSN 2308-927X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2018)
28.Formalizovaná struktura řešení
Kostov, B. - Ahmad, J. - Lališ, A. - Šedivá Kafková, M., - Szentkeresztiová, K.
[Other Software (not meeting RIV conditions)] 2018.
Jiný software (nejde do RIV) (2018)
29.Automatic Detection of Flight Maneuvers with the Use of Density-based Clustering Algorithm
Socha, V. - Hanáková, L. - Socha, L. - Van Den Bergh, S. - Lališ, A., - Kraus, J.
In: Proceedings of New Trends in Aviation Development 2018. The XIII. International Scientific Conference. Prague: Czechoslovakia Section IEEE, 2018. p. 82-86. ISBN 978-1-5386-7918-0.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2018)
30.Methodology for Justification of Aviation Safety Investments
Lališ, A. - Červená, V. - Stojić, S., - Kraus, J.
In: Proceedings of New Trends in Aviation Development 2018. The XIII. International Scientific Conference. Prague: Czechoslovakia Section IEEE, 2018. p. 87-90. ISBN 978-1-5386-7918-0.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2018)
31.Conditional and unconditional safety performance forecasts for aviation predictive risk management
Lališ, A. - Socha, V. - Kraus, J. - Nagy, I., - Licu, A.
In: IEEE Aerospace Conference Proceedings. IEEE Xplore, 2018. p. 1-8. ISSN 1095-323X. ISBN 978-1-5386-2014-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
32.Signal versus noise concept in aviation safety data processing
Stojić, S. - Vittek, P. - Lališ, A., - Plos, V.
In: TRANSPORT MEANS 2018 - PROCEEDINGS OF THE 22nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018. p. 709-713. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
33.Design of reaction time measuring device
Socha, V. - Kušmírek, S. - Hanáková, L. - Lališ, A. - Pereverzeva, A. - Průcha, J. - Socha, L., - Hanák, P.
In: TRANSPORT MEANS 2018 - PROCEEDINGS OF THE 22nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018. p. 580-584. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
34.Utilizing Ontologies and Structural Conceptual Models for Safety Data Management in Aviation Maintenance, Repair and Overhaul Organizations
Kraus, J. - Lališ, A. - Plos, V. - Vittek, P., - Stojić, S.
In: Transportation Research Procedia. Amsterdam: Elsevier B.V., 2018. p. 35-43. ISSN 2352-1465.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
35.Safety, Quality and Reliability in Operations and Production
Lališ, A. - Vittek, P., - Kraus, J.
In: New Trends in Process Control and Production management. London: CRC Press, 2018. p. 293-298. ISBN 978-1-138-05885-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
36.Airport audit component as an integral part of the safety data processing system
Stojić, S. - Lališ, A. - Plos, V., - Voštová, V.
In: New Trends in Civil Aviation. Leiden: CRC Press/Balkema, 2018. p. 139-143. ISBN 978-0-8153-7602-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
37.Reaction time measurement device for flight crew testing
Kušmírek, S. - Socha, V. - Hanáková, L. - Lališ, A. - Socha, L. - Antoško, M., - Kozuba, J.
In: New Trends in Civil Aviation. Leiden: CRC Press/Balkema, 2018. p. 21-24. ISBN 978-0-8153-7602-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
38.Quantitative pairwise comparison method for aeronautical performance factor
Štumbauer, O. - Lališ, A.
In: New Trends in Civil Aviation. Leiden: CRC Press/Balkema, 2018. p. 161-166. ISBN 978-0-8153-7602-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
39.Upper limb movement activity as an indicator of piloting error rate
Kušmírek, S. - Socha, V. - Hanáková, L. - Lališ, A. - Duman, D., - Socha, L.
In: New Trends in Civil Aviation. Leiden: CRC Press/Balkema, 2018. p. 261-266. ISBN 978-0-8153-7602-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
40.New Trends in Civil Aviation
Socha, V. ed. - Hanáková, L. ed., - Lališ, A. ed.
Praha, 2017-12-07/2017-12-08. Leiden: CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-0-8153-7602-6.
Sborník (2018)
41.Safety & Security Conference Prague 2018
Socha, V. ed. - Plos, V. ed., - Lališ, A. ed.
Praha, 2018-11-21/2018-11-22. Praha: IRIS - Rudolf Valenta, 2018. ISBN 978-80-904317-5-1.
Sborník (2018)
42.Time-series Analysis and Modelling to Predict Aviation Safety Performance Index
Lališ, A.
Problemy Transportu - Transport Problems. 2017, 12(3), 51-58. ISSN 1896-0596.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2017)
43.Probabilistic Model For Airport Runway Safety Areas
Szabo, S. - Vittek, P. - Kraus, J. - Plos, V. - Lališ, A. - Štumper, M., - Vajdová, I.
TRANSPORT PROBLEMS. 2017, 12(2), 89-97. ISSN 2300-861X.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2017)
44.Ontological Foundations of European Coordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems
Křemen, P. - Kostov, B. - Blaško, M. - Ahmad, J. - Plos, V. - Lališ, A. - Stojić, S., - Vittek, P.
Journal of Aerospace Information Systems. 2017, 14(5), 279-292. ISSN 1940-3151.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
45.Poloprovoz - řešení sběru a vyhodnocování dat s vlivem na bezpečnost
Křemen, P. - Vittek, P. - Ledvinka, M. - Lališ, A. - Kostov, B. - Plos, V. - Blaško, M. - Kraus, J. - Stojić, S., - Ahmad, J.
[Pilot Plant] 2017.
Poloprovoz (2017)
46.Significance and Functionalities of the Stakeholders’ Processes at Lower Layers of Integrated Aviation Industry-Wide Risk Management Systems
Stojić, S. - Vittek, P., - Lališ, A.
In: TRANSPORT MEANS 2017 - PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Technical University, 2017. p. 346-350. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
47.Integrated Safety Data Collection and Processing for Maintenance Organisations
Szentkeresztiová, K. - Lališ, A., - Plos, V.
In: TRANSPORT MEANS 2017 - PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Technical University, 2017. p. 56-59. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
48.Analýza datových vstupů a možností technologického řešení
Hanáková, L. - Lališ, A. - Stojić, S. - Šedivá Kafková, M., - Kostov, B.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Air Transport, 2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
49.Predicting Safety Performance to Control Risk in Military Systems
Lališ, A. - Socha, V. - Vittek, P., - Stojić, S.
In: Proceedings of the 2017 International Conference on Military Technologies (ICMT). Brno: Ministerstvo obrany, Univerzita obrany, 2017. p. 392-396. ISBN 978-1-5386-1988-9.
Stať ve sborníku (2017)
50.Determining Importance of Physiological Parameters and Methods of Their Evaluation for Classification of Pilots Psychophysiological Condition
Hanáková, L. - Socha, V. - Socha, L. - Szabo, S. - Kozuba, J. - Lališ, A. - Vittek, P. - Kraus, J. - Rozenberg, R. - Kalavský, P. - Novák, M. - Schlenker, J., - Kušmírek, S.
In: Proceedings of the 2017 International Conference on Military Technologies (ICMT). Brno: Ministerstvo obrany, Univerzita obrany, 2017. p. 500-506. ISBN 978-1-5386-1988-9.
Stať ve sborníku (2017)
51.The Functionality of Satellite Navigation System on a Flight with Acrobatic Elements: Ground and Flight Testing
Kaľavský, P. - Socha, V. - Lališ, A. - Socha, L., - Rozenberg, R.
In: Proceedings of the 2017 International Conference on Military Technologies (ICMT). Brno: Ministerstvo obrany, Univerzita obrany, 2017. p. 625-631. ISBN 978-1-5386-1988-9.
Stať ve sborníku (2017)
52.SISel
Ledvinka, M. - Kostov, B. - Křemen, P. - Blaško, M. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Vittek, P. - Zavřel, L. - Holubec, J., - Kasl, T.
[Software] 2016.
Software splňující podmínky RIV (2016)
53.Reporting Tool
Ledvinka, M. - Kostov, B. - Blaško, M. - Křemen, P. - Vittek, P. - Kraus, J. - Stojić, S. - Plos, V., - Lališ, A.
[Software] 2016.
Software splňující podmínky RIV (2016)
54.Telemetry System Utilization for Stress Monitoring of Pilots During Training
Socha, L. - Hanáková, L. - Socha, V. - Lališ, A. - Rozenberg, R., - Hána, K.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2016, 4(20), 33-37. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2016)
55.Basic Piloting Technique Error Rate as an Indicator of Flight Simulators Usability for Pilot Training
Socha, V. - Socha, L. - Hanáková, L. - Lališ, A. - Koblen, I. - Kušmírek, S. - Mrázek, P. - Soušek, R., - Schlenker, J.
International Review of Aerospace Engineering. 2016, 9(5), 162-172. ISSN 1973-7459.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2016)
56.Use of Remotely Piloted Aircraft Systems in Airport Operations
Líkař, P. - Hůlek, D., - Lališ, A.
Acta Avionica. 2016, 18(2), 1-6. ISSN 1339-9853.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
57.Možnosti využití systému SISel pro tvorbu SSP a SSp
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
[Other Methodology (not meeting RIV conditions)] 2016.
Jiná metodika (nejde do RIV) (2016)
58.Process Modelling as the Means of Establishing Semi-Automated Safety Management
Lališ, A. - Vittek, P., - Kraus, J.
In: Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016. p. 254-258. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
59.Evaluation of Pilots’ Psychophysiological Condition using Recurrence Quantification Analysis of Heart Rate Variability
Socha, V. - Socha, L. - Schlenker, J. - Hána, K. - Hanáková, L. - Lališ, A. - Mihalcova, B. - Smrčka, P., - Hůlek, D.
In: Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016. pp. 428-434. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
60.Challenges of implementation and practical deployment of aviation safety knowledge management software
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S., - Plos, V.
In: Knowledge Engineering and Semantic Web - 7th International Conference. Basel: Springer, 2016. p. 316-327. Communications in Computer and Information Science. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-319-45879-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
61.Runway incursion and methods for safety performance measurement
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S., - Plos, V.
In: Production Management and Engineering Sciences: Proceedings of the International Conference on Engineering Science and Production Management (ESPM 2015), Tatranská Štrba, High Tatras Mountains, Slovak Republic, 16th-17th April 2015. Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2016. pp. 321-326. ISBN 978-1-138-02856-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
62.Integrated Aviation Industry-Wide Approach to Risk Management and Control
Vittek, P. - Stojić, S. - Křemen, P., - Lališ, A.
In: Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016. pp. 292-296. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
63.Metodika pro vytváření indikátorů bezpečnosti a jejich využívání pro potřeby řízení bezpečnosti leteckých organizací
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B., - Ledvinka, M.
[Certified Methodology (for RIV)] 2016.
Uplatněná certifikovaná metodika (2016)
64.Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2016)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B. - Blaško, M. - Ledvinka, M., - Ahmad, J.
[Research Report] 2016.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
65.Safety Intelligence Data Integration
Vittek, P. - Lališ, A.
[Unpublished Lecture] Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.. 2016-11-24.
Nepublikovaná přednáška (2016)
66.State Safety Programme and State Safety Plan (Part two - States' approaches to the issue)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S., - Plos, V.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2015, 3(13), 10-13. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
67.Runway Safety Areas
Štumper, M. - Kraus, J. - Vittek, P., - Lališ, A.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2015, 3(16), 5-8. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
68.Taxonomies and their role in the aviation Safety Management Systems
Stojić, S. - Vittek, P. - Plos, V., - Lališ, A.
eXclusive e-JOURNAL. 2015, 3(1), ISSN 1339-4509.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
69.Safety Key Performance Indicators system for Air Navigation Services of the Czech Republic
Lališ, A. - Vittek, P.
In: Proceedings of 19th International Scientific Conference Transport Means. Kaunas: Technologija, 2015. pp. 537-542. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
70.Aviation Safety Investment Assessment Utilizing Return on Investment and Bayesian Networks
Szabo, S. - Vittek, P. - Lališ, A., - Červená, V.
In: Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2015). Košice: Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 2015. pp. 646-652. ISBN 978-80-553-2467-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
71.Safety Performance as the Means of Establishing Predictive Safety Management
Lališ, A.
In: Aeronautika 15. Lublin: Lublin University of Technology, 2015. pp. 32-36. ISBN 978-83-7947-149-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
72.Metodika pro zavedení, fungování a udržení národního systému pro řízení provozní bezpečnosti a dohledu nad bezpečnostní výkonností organizací působících v civilním letectví
Strouhal, M. - Vittek, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Křemen, P. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
[Certified Methodology (for RIV)] 2015.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
73.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
[Research Report] Praha: Laboratoř letecké bezpečnosti, ČVUT v Praze, FD, Ústav letecké dopravy, 2015.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
74.Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2015)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B., - Ledvinka, M.
[Research Report] Praha: Laboratoř letecké bezpečnosti, ČVUT v Praze, FD, Ústav letecké dopravy, 2015.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
75.Runway incursion and methods for safety performance measurement
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S., - Plos, V.
In: Engineering Sciences and Production Management 2015. Košice: Podnikovohospodráska fakulta so sídlom v Košiciach, EU v Bratislave, 2015, pp. 146. ISBN 978-80-971555-4-4.
Abstrakt ve sborníku (2015)
76.Definition of Contributory Factors Having Influence on Airport Safety
Vittek, P. - Stojić, S., - Lališ, A.
In: GEO Spatial Visions. Žilina: EDIS - vydavatelstvo Žilinské univerzity, 2015. pp. 59-60. ISBN 978-80-554-1113-2.
Abstrakt ve sborníku (2015)
77.Proposal of Safety Data Quality Improvement Process for Aviation Organizations and Authorities
Vittek, P. - Stojić, S., - Lališ, A.
In: Quality and Leading Innovation. Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2015. pp. 30-31. ISBN 978-617-589-103-2.
Abstrakt ve sborníku (2015)
78.Safety KPIs - Monitoring of safety performance
Lališ, A. - Vittek, P.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2014, 2(11), 9-12. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
79.State Safety Programme and State Safety Plan (Part one – State Safety Programme structure)
Vittek, P. - Stojić, S. - Lališ, A., - Plos, V.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2014, 2(12), 10-14. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
80.Implementation of Safety indicators for Aviation Services Providers
Matyáš, R. - Vittek, P. - Plos, V., - Lališ, A.
Acta Avionica. 2014, 16(29), 45-48. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
81.Riadenie bezpečnosti leteckej dopravy na úrovni štátu
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S., - Plos, V.
In: AIR TRANSPORT 2014. Košice: Technická Univerzita, 2014. pp. 185-187. ISBN 978-80-553-1867-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2014)
82.Indicators for Assessment of Safety Management
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Kraus, J., - Plos, V.
In: Rizika podnikových procesů. Ústí nad Labem: UJEP v Ústí nad labem, Fakulta výrobních technologií a managementu, 2014. pp. 38-41. ISBN 978-80-7414-766-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
83.Building a State Level of Safety indicators (SPI)
Vittek, P. - Navrátil, P. - Stojić, S. - Lališ, A., - Plos, V.
In: INAIR 2014 - International Conference on Air Transport. Žilina: EDIS, 2014. pp. 91-94. ISBN 978-80-554-0944-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
84.Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2014)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B., - Ledvinka, M.
[Research Report] Praha: Laboratoř letecké bezpečnosti, ČVUT v Praze, FD, Ústav letecké dopravy, 2014.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
85.Indikátory bezpečnosti pro ÚCL
Vittek, P. - Plos, V. - Lališ, A. - Stojić, S., - Štumper, M.
[Research Report] Praha: Laboratoř letecké bezpečnosti, ČVUT v Praze, FD, Ústav letecké dopravy, 2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Zvýšení efektivity plánování a provádění údržby dopravních letadel
Lališ, A.
2020 - 2023
CK01000204
2.Digitalizace integrovaného dozoru nad bezpečností leteckých organizací
Lališ, A.
2020 - 2023
CK01000073
3.Využití ontologického inženýrství ve znalostních systémech letecké kvality a spolehlivosti
Lališ, A.
2019 - 2021
LTACH19032
4.Model pro analýzu a vyhodnocení časového průběhu úrovně provozní bezpečnosti poskytovatelů letových navigačních služeb
Lališ, A.
2016 - 2017
SGS16/188/OHK2/2T/16