Ing. Andrej Lališ, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-234e - Horská 3, Praha
E-mail:
lalisand@fd.cvut.cz
Funkce:
člen AS - zaměstnanec / FD
Člen:
Laboratoř letecké bezpečnosti K621

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
21LCA2 - Letecká angličtina 2
21LEN1 - Letecká angličtina 1
21MRP - Matlab pro řešení projektů
Kombinovaná forma studia:
21LEN1 - Letecká angličtina 1

Vedoucí studentského projektu:

Moderní přístup k provozní bezpečnosti (safety) letecké dopravy
  21X1MF - bakalářský studijní program
  21X2MF - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Quantitative pairwise comparison method for aeronautical performance factor
Štumbauer, O. - Lališ, A.
In: LALIŠ, A., HANÁKOVÁ, L., a SOCHA, V., eds. New Trends in Civil Aviation. New trends in Civil Aviation. Praha, 07.12.2017 - 08.12.2017. Leiden: CRC Press/Balkema. 2018, s. 161-166. ISBN 978-0-8153-7602-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
2.Reaction time measurement device for flight crew testing
Kušmírek, S. - Socha, V. - Hanáková, L. - Lališ, A. - Socha, L. - Antoško, M., - Kozuba, J.
In: SOCHA, V., HANÁKOVÁ, L., a LALIŠ, A., eds. New Trends in Civil Aviation. New trends in Civil Aviation. Praha, 07.12.2017 - 08.12.2017. Leiden: CRC Press/Balkema. 2018, s. 21-24. ISBN 978-0-8153-7602-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
3.Safety, Quality and Reliability in Operations and Production
Lališ, A. - Vittek, P., - Kraus, J.
In: New Trends in Process Control and Production management. 5th international scientific conference Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business. Košice, 18.05.2017 - 20.05.2017. London: CRC Press. 2018, s. 293-298. ISBN 978-1-138-05885-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
4.Generating synthetic aviation safety data to resample or establish new datasets
Lališ, A. - Socha, V. - Křemen, P. - Vittek, P. - Socha, L., - Kraus, J.
Safety Science. 2018, 106(106), s. 154-161. ISSN 0925-7535. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753516302260
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
5.New Trends in Civil Aviation
Lališ, A. ed. - Hanáková, L. ed., - Socha, V. ed.
New trends in Civil Aviation. Praha, 07.12.2017 - 08.12.2017. Leiden: CRC Press/Balkema. 2018, ISBN 978-0-8153-7602-6.
Sborník
6.Airport audit component as an integral part of the safety data processing system
Stojić, S. - Lališ, A. - Plos, V., - Voštová, V.
In: SOCHA, V., HANÁKOVÁ, L., a LALIŠ, A., eds. New Trends in Civil Aviation. New trends in Civil Aviation. Praha, 07.12.2017 - 08.12.2017. Leiden: CRC Press/Balkema. 2018, s. 139-143. ISBN 978-0-8153-7602-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
7.Upper limb movement activity as an indicator of piloting error rate
Kušmírek, S. - Socha, V. - Hanáková, L. - Lališ, A. - Duman, D., - Socha, L.
In: SOCHA, V., LALIŠ, A., a HANÁKOVÁ, L., eds. New Trends in Civil Aviation. New trends in Civil Aviation. Praha, 07.12.2017 - 08.12.2017. Leiden: CRC Press/Balkema. 2018, s. 261-266. ISBN 978-0-8153-7602-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
8.Ontological Foundations of European Coordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems
Křemen, P. - Kostov, B. - Blaško, M. - Ahmad, J. - Plos, V. - Lališ, A. - Stojić, S., - Vittek, P.
Journal of Aerospace Information Systems. 2017, 14(5), s. 279-292. ISSN 1940-3151. Dostupné z: https://arc.aiaa.org/doi/full/10.2514/1.I010441
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
9.The Functionality of Satellite Navigation System on a Flight with Acrobatic Elements: Ground and Flight Testing
Kaľavský, P. - Socha, V. - Lališ, A. - Socha, L., - Rozenberg, R.
In: Proceedings of the 2017 International Conference on Military Technologies (ICMT). 6th International Conference on Military Technologies. Brno, 31.05.2017 - 02.06.2017. Brno: Ministerstvo obrany, Univerzita obrany. 2017, s. 625-631. ISBN 978-1-5386-1988-9.
Stať ve sborníku
10.Time-series Analysis and Modelling to Predict Aviation Safety Performance Index
Lališ, A.
Problemy Transportu - Transport Problems. 2017, 12(3), s. 51-58. ISSN 1896-0596. Dostupné z: http://transportproblems.polsl.pl/pl/Archiwum/2017/zeszyt3/2017t12z3_05.pdf
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
11.Probabilistic Model For Airport Runway Safety Areas
Szabo, S. - Vittek, P. - Kraus, J. - Plos, V. - Lališ, A. - Štumper, M., - Vajdová, I.
TRANSPORT PROBLEMS. 2017, 12(2), s. 89-97. ISSN 2300-861X. Dostupné z: http://transportproblems.polsl.pl/pl/Archiwum/2017/zeszyt2/2017t12z2_09.pdf
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
12.Predicting Safety Performance to Control Risk in Military Systems
Lališ, A. - Socha, V. - Vittek, P., - Stojić, S.
In: Proceedings of the 2017 International Conference on Military Technologies (ICMT). 6th International Conference on Military Technologies. Brno, 31.05.2017 - 02.06.2017. Brno: Ministerstvo obrany, Univerzita obrany. 2017, s. 392-396. ISBN 978-1-5386-1988-9.
Stať ve sborníku
13.Determining Importance of Physiological Parameters and Methods of Their Evaluation for Classification of Pilots Psychophysiological Condition
Hanáková, L. - Socha, V. - Socha, L. - Szabo, S. - Kozuba, J. - Lališ, A. - Vittek, P. - Kraus, J. - Rozenberg, R. - Kalavský, P. - Novák, M. - Schlenker, J., - Kušmírek, S.
In: Proceedings of the 2017 International Conference on Military Technologies (ICMT). 6th International Conference on Military Technologies. Brno, 31.05.2017 - 02.06.2017. Brno: Ministerstvo obrany, Univerzita obrany. 2017, s. 500-506. ISBN 978-1-5386-1988-9.
Stať ve sborníku
14.Integrated Safety Data Collection and Processing for Maintenance Organisations
Szentkeresztiová, K. - Lališ, A., - Plos, V.
In: TRANSPORT MEANS 2017 - PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. 21st INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE TRANSPORT MEANS 2017. Juodkrante, 20.09.2017 - 22.09.2017. Kaunas: Technical University. 2017, s. 56-59. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku
15.Significance and Functionalities of the Stakeholders’ Processes at Lower Layers of Integrated Aviation Industry-Wide Risk Management Systems
Stojić, S. - Vittek, P., - Lališ, A.
In: TRANSPORT MEANS 2017 - PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. 21st INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE TRANSPORT MEANS 2017. Juodkrante, 20.09.2017 - 22.09.2017. Kaunas: Technical University. 2017, s. 346-350. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku
16.Poloprovoz - řešení sběru a vyhodnocování dat s vlivem na bezpečnost
Křemen, P. - Vittek, P. - Ledvinka, M. - Lališ, A. - Kostov, B. - Plos, V. - Blaško, M. - Kraus, J. - Stojić, S., - Ahmad, J.
2017
Poloprovoz
17.Reporting Tool
Ledvinka, M. - Kostov, B. - Blaško, M. - Křemen, P. - Vittek, P. - Kraus, J. - Stojić, S. - Plos, V., - Lališ, A.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2016, Dostupné z: https://www.inbas.cz/reporting-tool
Software splňující podmínky RIV
18.Runway incursion and methods for safety performance measurement
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S., - Plos, V.
In: Production Management and Engineering Sciences: Proceedings of the International Conference on Engineering Science and Production Management (ESPM 2015), Tatranská Štrba, High Tatras Mountains, Slovak Republic, 16th-17th April 2015. International Conference on Engineering Science and Production Management 2015. Tatranská Štrba, 16.04.2015 - 17.04.2015. Bratislava: University of Economics in Bratislava. 2016, s. 321-326. ISBN 978-1-138-02856-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
19.Challenges of implementation and practical deployment of aviation safety knowledge management software
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S., - Plos, V.
In: NGOMO, A.-C.N. a KŘEMEN, P., eds. Knowledge Engineering and Semantic Web - 7th International Conference. International Conference on Knowledge Engineering and Semantic Web. Praha, 21.09.2016 - 23.09.2016. Basel: Springer. 2016, s. 316-327. Communications in Computer and Information Science. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-319-45879-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
20.Evaluation of Pilots’ Psychophysiological Condition using Recurrence Quantification Analysis of Heart Rate Variability
Socha, V. - Socha, L. - Schlenker, J. - Hána, K. - Hanáková, L. - Lališ, A. - Mihalcova, B. - Smrčka, P., - Hůlek, D.
In: OSTAŠEVIČIUS, V., ed. Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. 20th International Conference Transport Means 2016. Juodkrante, 05.10.2016 - 07.10.2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. 2016, s. 428-434. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
21.Process Modelling as the Means of Establishing Semi-Automated Safety Management
Lališ, A. - Vittek, P., - Kraus, J.
In: OSTAŠEVIČIUS, V., ed. Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. 20th International Conference Transport Means 2016. Juodkrante, 05.10.2016 - 07.10.2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. 2016, s. 254-258. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
22.Telemetry System Utilization for Stress Monitoring of Pilots During Training
Socha, L. - Hanáková, L. - Socha, V. - Lališ, A. - Rozenberg, R., - Hána, K.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2016, 4(20), s. 33-37. ISSN 1805-7578. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/mad/article/view/3879/3696
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
23.Integrated Aviation Industry-Wide Approach to Risk Management and Control
Vittek, P. - Stojić, S. - Křemen, P., - Lališ, A.
In: OSTAŠEVIČIUS, V., ed. Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. 20th International Conference Transport Means 2016. Juodkrante, 05.10.2016 - 07.10.2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. 2016, s. 292-296. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
24.Safety Intelligence Data Integration
Vittek, P. - Lališ, A.
24.11.2016.
Nepublikovaná přednáška
25.Metodika pro vytváření indikátorů bezpečnosti a jejich využívání pro potřeby řízení bezpečnosti leteckých organizací
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B., - Ledvinka, M.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2016
Uplatněná certifikovaná metodika
26.Use of Remotely Piloted Aircraft Systems in Airport Operations
Líkař, P. - Hůlek, D., - Lališ, A.
Acta Avionica. 2016, 18(2), s. 1-6. ISSN 1339-9853. Dostupné z: http://acta-avionica.tuke.sk/ojs/index.php/aavionica/article/view/1005/998
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
27.SISel
Ledvinka, M. - Kostov, B. - Křemen, P. - Blaško, M. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Vittek, P. - Zavřel, L. - Holubec, J., - Kasl, T.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2016, Dostupné z: https://www.inbas.cz/web/binbas
Software splňující podmínky RIV
28.Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2016)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B. - Blaško, M. - Ledvinka, M., - Ahmad, J.
Praha: Technologická agentura ČR. 2016
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
29.Basic Piloting Technique Error Rate as an Indicator of Flight Simulators Usability for Pilot Training
Socha, V. - Socha, L. - Hanáková, L. - Lališ, A. - Koblen, I. - Kušmírek, S. - Mrázek, P. - Soušek, R., - Schlenker, J.
International Review of Aerospace Engineering. 2016, 9(5), s. 162-172. ISSN 1973-7459.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
30.Možnosti využití systému SISel pro tvorbu SSP a SSp
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
[Jiná metodika (nesplňující podmínky RIV)]. 2016
Jiná metodika (nejde do RIV)
31.State Safety Programme and State Safety Plan (Part two - States' approaches to the issue)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S., - Plos, V.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2015, 3(13), s. 10-13. ISSN 1805-7578. Dostupné z: http://mad.fd.cvut.cz/issues/13/02_Vittek_Stojic_Lalis_Plos.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
32.Proposal of Safety Data Quality Improvement Process for Aviation Organizations and Authorities
Vittek, P. - Stojić, S., - Lališ, A.
In: Quality and Leading Innovation. Quality and Leading Innovation. Uzhgorod, 05.10.2015 - 07.10.2015. Bratislava: University of Economics in Bratislava. 2015, s. 30-31. ISBN 978-617-589-103-2.
Abstrakt ve sborníku
33.Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2015)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B., - Ledvinka, M.
Praha: Technologická agentura ČR. 2015
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
34.Safety Performance as the Means of Establishing Predictive Safety Management
Lališ, A.
In: Aeronautika 15. Aeronautika 15. Lublin, 15.10.2015 - 16.10.2015. Lublin: Lublin University of Technology. 2015, s. 32-36. ISBN 978-83-7947-149-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
35.Runway Safety Areas
Štumper, M. - Kraus, J. - Vittek, P., - Lališ, A.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2015, 3(16), s. 5-8. ISSN 1805-7578. Dostupné z: http://mad.fd.cvut.cz/issues/16/01_Stumper_Kraus_Vittek_Lalis.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
36.Taxonomies and their role in the aviation Safety Management Systems
Stojić, S. - Vittek, P. - Plos, V., - Lališ, A.
eXclusive e-JOURNAL. 2015, 3(1), ISSN 1339-4509. Dostupné z: http://exclusiveejournal.sk/1-2015/7-vittek.pdf
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
37.Definition of Contributory Factors Having Influence on Airport Safety
Vittek, P. - Stojić, S., - Lališ, A.
In: GEO Spatial Visions. GEO Spatial Visions. Banská Bystrica, 08.09.2015 - 09.09.2015. Žilina: EDIS - vydavatelstvo Žilinské univerzity. 2015, s. 59-60. ISBN 978-80-554-1113-2.
Abstrakt ve sborníku
38.Aviation Safety Investment Assessment Utilizing Return on Investment and Bayesian Networks
Szabo, S. - Vittek, P. - Lališ, A., - Červená, V.
In: Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2015). Central European Conference in Finance and Economics. Herlany, 30.09.2015 - 01.10.2015. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta. 2015, s. 646-652. ISBN 978-80-553-2467-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
39.Runway incursion and methods for safety performance measurement
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S., - Plos, V.
In: Engineering Sciences and Production Management 2015. International scientific conference Engineering Science and Production Management 2015. Vysoké Tatry, Tatranská Štrba, 16.04.2015 - 17.04.2015. Košice: Podnikovohospodráska fakulta so sídlom v Košiciach, EU v Bratislave. 2015, s. 146. ISBN 978-80-971555-4-4.
Abstrakt ve sborníku
40.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
Praha: Technologická agentura ČR. 2015
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
41.Safety Key Performance Indicators system for Air Navigation Services of the Czech Republic
Lališ, A. - Vittek, P.
In: Proceedings of 19th International Scientific Conference Transport Means. Transport means 2015. Kaunas, 22.10.2015 - 23.10.2015. Kaunas: Technologija. 2015, s. 537-542. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
42.Metodika pro zavedení, fungování a udržení národního systému pro řízení provozní bezpečnosti a dohledu nad bezpečnostní výkonností organizací působících v civilním letectví
Strouhal, M. - Vittek, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Křemen, P. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2015
Uplatněná certifikovaná metodika
43.Indikátory bezpečnosti pro ÚCL
Vittek, P. - Plos, V. - Lališ, A. - Stojić, S., - Štumper, M.
Letiště RUZYNĚ, 160 08 Praha 6: Úřad pro civilní letectví. 2014
Výzkumná zpráva v češtině
44.Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2014)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B., - Ledvinka, M.
Praha: Technologická agentura ČR. 2014
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
45.Indicators for Assessment of Safety Management
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Kraus, J., - Plos, V.
In: Rizika podnikových procesů. Rizika podnikových procesů. Ústí nad Labem, 13.11.2014 - 14.11.2014. Ústí nad Labem: UJEP v Ústí nad labem, Fakulta výrobních technologií a managementu. 2014, s. 38-41. ISBN 978-80-7414-766-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
46.Building a State Level of Safety indicators (SPI)
Vittek, P. - Navrátil, P. - Stojić, S. - Lališ, A., - Plos, V.
In: INAIR 2014 - International Conference on Air Transport. INAIR 2014 - International Conference on Air Transport. Praha, 13.11.2014 - 14.11.2014. Žilina: EDIS. 2014, s. 91-94. ISBN 978-80-554-0944-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
47.State Safety Programme and State Safety Plan (Part one – State Safety Programme structure)
Vittek, P. - Stojić, S. - Lališ, A., - Plos, V.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2014, 2(12), s. 10-14. ISSN 1805-7578. Dostupné z: http://mad.fd.cvut.cz/issues/12/02_Vittek_Stojic_Lalis_Plos.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
48.Riadenie bezpečnosti leteckej dopravy na úrovni štátu
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S., - Plos, V.
In: AIR TRANSPORT 2014. Týždeň vedy a techniky. Košice, 10.11.2014 - 16.11.2014. Košice: Technická Univerzita. 2014, s. 185-187. ISBN 978-80-553-1867-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
49.Implementation of Safety indicators for Aviation Services Providers
Matyáš, R. - Vittek, P. - Plos, V., - Lališ, A.
Acta Avionica. 2014, 16(29), s. 45-48. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
50.Safety KPIs - Monitoring of safety performance
Lališ, A. - Vittek, P.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2014, 2(11), s. 9-12. ISSN 1805-7578. Dostupné z: http://mad.fd.cvut.cz/issues/11/02_Lalis_Vittek.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Model pro analýzu a vyhodnocení časového průběhu úrovně provozní bezpečnosti poskytovatelů letových navigačních služeb
Lališ, A.
2016 - 2017
SGS16/188/OHK2/2T/16