Ing. Miloš Strouhal, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-129 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359118
E-mail:
stroumil@fd.cvut.cz
Člen:
Laboratoř ATM systémů K621

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
21AITM - Air Traffic Management
Cvičení:
21AITM - Air Traffic Management
21RILP - Řízení letového provozu
Kombinovaná forma studia:
21AITM - Air Traffic Management
21RILP - Řízení letového provozu

Garant předmětu v doktorském studiu:

21AVIL - Avionika letadel
21DCL - Dopravní cesta v letectví
21LN - Letecká navigace

Vedoucí studentského projektu:

CNS/ATM technologie a provozní postupy
  21X1CA - bakalářský studijní program
  21X2CA - navazující magisterský studijní program
CNS/ATM Systémy
  21X1CL - bakalářský studijní program
Řízení letového provozu
  21X1RL - bakalářský studijní program
  21X2RL - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Implementation of the EU ETS in Aviation – Impact on Air Carriers
Strouhal, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2017)
2.Možnosti využití systému SISel pro tvorbu SSP a SSp
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
Jiná metodika (nejde do RIV) (2016)
3.Metodika pro zavedení, fungování a udržení národního systému pro řízení provozní bezpečnosti a dohledu nad bezpečnostní výkonností organizací působících v civilním letectví
Strouhal, M. - Vittek, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Křemen, P. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
4.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
5.Issue of Aircraft Leasing - Damp Lease
Strouhal, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
6.Activities for 1030/1090 MHz Spectrum Saturation Alleviation
Pleninger, S. - Strouhal, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2013)
7.The EU ETS in the Aviation
Strouhal, M. - Pleninger, S.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
8.1090ES ADS-B OUT Implementation and Position Quality Indicators Evolution
Pleninger, S. - Strouhal, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
9.EFA - Extranet Flight Application
Strouhal, M. - Pleninger, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
10.Příručka pro teoretickou výuku FTO 010
Němec, V. - Strouhal, M.
Uplatněná certifikovaná metodika (2011)
11.Možnosti snížení zatížení RF pásma 1090 MHz prostřednictví užití klastrování Mód S radarů
Pleninger, S. - Strouhal, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
12.TODC-PILOT - Take Off Data Calculation, systém užívaný v Travel Service a.s
Strouhal, M. - Pleninger, S.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
13.Letecký software RM ROCADE
Strouhal, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
14.Aims - Airline Information Management System
Strouhal, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
15.New Airline Software
Strouhal, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
16.Způsob komunikace na operačním a navigačním oddělení společnosti Travel Service
Strouhal, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.TB0400MD010 - Vytvoření poloprovozu národního systému sběru, analýzy a vyhodnocení dat potřebných pro dohled regulátora nad organizacemi civilního letectví podle nařízení Komise (EU) č. 965/2012 přílohy II
Strouhal, M.
2015 - 2016
TB0400MD010