info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Miloš Strouhal, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-222c - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359118
E-mail:
stroumil@fd.cvut.cz
Člen:
Laboratoř ATM systémů K621

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

21RELP - Řízení letového provozu

Garant předmětů v doktorském studiu:

21AVIL - Avionika letadel
21DCL - Dopravní cesta v letectví
21LN - Letecká navigace

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

21AITM - Air Traffic Management (přednášející, cvičící)
21PLD - Provoz letecké dopravy (přednášející, cvičící)
21PLDO - Provoz leteckého dopravce (přednášející, cvičící)
21RILP - Řízení letového provozu (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S