covid-19 info

logo ČVUT

Ing. Tomáš Malich

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-234f - Horská 3, Praha
E-mail:
malictom@fd.cvut.cz
Osobní email
malichtomas@gmail.com
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav letecké dopravy (16121)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy
Školitel:
doc. Ing. Bc. Vladimír Socha, Ph.D.
Školitel specialista:
Ing. Roman Matyáš, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Software solution for visualization and evaluation of flight data in terms of competency-based training
Malich, T. - Socha, V. - Matyáš, R. - Hanáková, L. - Kušmírek, S., - Kráčmar, V.
In: AIAA/IEEE Digital Avionics Systems Conference - Proceedings. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2020. ISSN 2155-7195. ISBN 9781728198255.
Stať ve sborníku (2020)
2.The influence of fatigue on psychophysiological indicators during 24 hours testing of pilots
Hanáková, L. - Socha, V. - Socha, L. - Lališ, A. - Kraus, J., - Malich, T.
In: SAMI 2019 IEEE 17th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics - PROCEEDINGS. Prague: Czechoslovakia Section IEEE, 2019. p. 181-186. ISBN 978-1-7281-0250-4.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2019)
3.Use of Virtual and Augmented Reality in Design of Software for Airspace
Malich, T. - Hanáková, L. - Socha, V. - Van Den Bergh, S. - Šerlová, M. - Socha, L. - Stojić, S., - Kraus, J.
In: Proceedings of 7th International Conference on Military Technologies. Prague: Czechoslovakia Section IEEE, 2019. ISBN 978-1-7281-4593-8.
Stať ve sborníku (2019)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Zařízení pro sběr a poskytování dat v průběhu letu
Malich, T.
2020 - 2021
SGS20/143/OHK2/2T/16