Ing. Markéta Kafková

fotografie osoby
Místnost:
A-234e - Horská 3, Praha
E-mail:
kafkoma1@fd.cvut.cz
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav letecké dopravy (16121)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy
Školitel:
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.
Školitel specialista:
Ing. Andrej Lališ, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
21PLD - Provoz letecké dopravy
Cvičení:
21PLD - Provoz letecké dopravy
21ZALD - Základy letecké dopravy
Kombinovaná forma studia:
21PLD - Provoz letecké dopravy

Vedoucí studentského projektu:

Moderní trendy rozvoje letišť
  21X1ML - bakalářský studijní program
  21X2ML - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Airport’s data sources and units integration influence on productivity improvement and better procedures’ effectiveness
Stojić, S. - Kafková, M., - Štumbauer, O.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
2.Suitability assessment of implementing a hydrant distribution system
Kafková, M. - Havíř, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
3.Risk Matrix issues in the context of changes at Prague Airport
Kafková, M. - Socha, L. - Štumbauer, O., - Stojić, S.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.