info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. Michaela Kalivodová

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-242 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-723162265
E-mail:
kalivodova@fd.cvut.cz
Funkce:
manažer projektů / ústav letecké dopravy / FD
Člen:
Laboratoř lidského faktoru a automatizace v letectví
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav letecké dopravy (16121)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy
Školitel:
doc. Ing. Bc. Vladimír Socha, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy
Člen:
Laboratoř lidského faktoru a automatizace v letectví

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

21ZALD - Základy letecké dopravy (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Lidský faktor v letectví
  21X1LF - bakalářský studijní program
  21X2LF - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Nystagmus vyvolaný vestibulárními iluzemi u pilotů
řešitel: Karapetjan, L.
spoluřešitelé: Gavura, T. - Kalivodová, M. - Kušmírek, S. - Socha, L.
2022 - 2023
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS22/127/OHK2/2T/16
2.Experimentální ověření odolnosti pilotů vůči vestibulárním iluzím z hlediska výcviku a praxe
řešitel: Kalivodová, M.
spoluřešitelé: Hanáková, L. - Karapetjan, L. - Socha, V. - Valenta, V.
2021 - 2022
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS21/134/OHK2/2T/16
3.Hodnocení psychofyziologického stavu pilota v reálném čase
řešitel: Kalivodová, M.
spoluřešitelé: Freigang, M. - Hanáková, L. - Kraus, J. - Kušmírek, S. - Matyáš, R. - Ptáček, J. - Socha, V. - Van Den Bergh, S. - Zibner, L.
2019 - 2020
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS19/131/OHK2/2T/16
4.Model únavy pro Fatigue Risk management systém leteckého dopravce
řešitel: Hulínská, Š.
spoluřešitelé: Hanáková, L. - Kalivodová, M. - Lánský, M. - Stuchlíková, K.
2019 - 2019
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS19/083/OHK2/1T/16
5.Rozšířená realita jako forma podpůrného prostředku pilotů pro provádění letu
řešitel: Van Den Bergh, S.
spoluřešitelé: Hanáková, L. - Kalivodová, M. - Kušmírek, S. - Lališ, A. - Malich, T. - Socha, V. - Vittek, P.
2019 - 2020
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS19/133/OHK2/2T/16
6.Studium vlivu únavy na výkonnost pilotů
řešitel: Hanáková, L.
spoluřešitelé: Kalivodová, M. - Kráčmar, V. - Kušmírek, S. - Malich, T. - Socha, V. - Szabo, S. - Van Den Bergh, S.
2019 - 2020
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS19/124/OHK2/2T/16
7.Koncepce vyhodnocování provozní efektivity centralizovaných stanovišť bezpečnostní kontroly na letištích
řešitel: Vokáč, R.
spoluřešitelé: Hanáková, L. - Kalivodová, M. - Lánský, M. - Stojić, S. - Van Den Bergh, S. - Štumbauer, O.
2018 - 2018
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS18/095/OHK2/1T/16