Ing. Eva Endrizalová, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-221 - Horská 3, Praha
E-mail:
endrizalova@fd.cvut.cz

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
21ELED - Ekonomika letecké dopravy
21Y1MZ - Manažerská etika
21Y1UT - Údržba letišť
21Y2MK - Marketing v letecké dopravě
Cvičení:
21ELED - Ekonomika letecké dopravy
Kombinovaná forma studia:
21W1UT - Údržba letišť
21W2MK - Marketing v letecké dopravě

Garant předmětu v doktorském studiu:

21PAEL - Provoz a ekonomika letecké dopravy

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Ing. Petr Líkař

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Development and trends in airlines business models
Endrizalová, E. - Novák, M., - Kameníková, I.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
2.Transformation of Freight Transport for Smart Cities
Bínová, H. - Endrizalová, E., - Heralová, D.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
3.The Possibility of Transportation of Oversized Items
Bínová, H. - Endrizalová, E.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
4.Bezpečná letecká preprava nesprevádzaných dětí
Endrizalová, E. - Tilšar, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
5.Operational Analysis Regarding the Fusion of Customer Centres Belonging to Travel Service and Czech Airlines
Mrzenová, M. - Endrizalová, E.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2016)
6.Use of Mode-S Radars for Extracting of Meteorological Data from Aircraft
Frei, J. - Kráčmar, J., - Endrizalová, E.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2016)
7.Evaluating enviromental impacts of airport operations
Endrizalová, E. - Gandi, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
8.Leveraging the potential of big data analysisin aviation
Endrizalová, E. - Szabo, S., - Pšovský, R.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
9.Možnosti využití systému SISel pro tvorbu SSP a SSp
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
Jiná metodika (nejde do RIV) (2016)
10.Analýza online distribúcie leteniek
Endrizalová, E. - Kameníková, I., - Eiselt, D.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
11.Airport Marketing Communication
Endrizalová, E. - Vančura, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
12.Implementation of the NDT into the Approved Maintenance Organization according to the Regulation (EU) No 1321/2014
Novák, M. - Hospodka, J., - Endrizalová, E.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
13.Dynamic Mathematical Model of Ground Support Equipment Utilization in Aircraft Technical Handling
Endrizalová, E. - Němec, V. - Szabo, S., - Soušek, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
14.ATPL/CPL Theoretical Training Changes
Hospodka, J. - Endrizalová, E., - Mrázek, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
15.ATPL/CPL Theoretical Training Changes
Hospodka, J. - Endrizalová, E., - Mrázek, P.
Abstrakt ve sborníku (2016)
16.Bezpečná letecká preprava nesprevádzaných detí
Endrizalová, E. - Tilšar, M.
Abstrakt ve sborníku (2016)
17.The Possibility of Transportation of Oversized Items
Bínová, H. - Endrizalová, E.
Abstrakt ve sborníku (2016)
18.Online Marketing Campaign Proposal for the SmartWings Company
Tůma, L. - Endrizalová, E.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
19.Zákazník ako zdroj informácií pre leteckú spoločnosť
Rozenberg, R. - Begera, V., - Endrizalová, E.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
20.Optimization of Ground Navigation Aids of Regional Airports
Leták, F. - Frynta, J., - Endrizalová, E.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
21.The Introduction of the New on Board Sale system in the Aircraft
Vedral, L. - Endrizalová, E.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
22.Low-cost Airlines Optimization of Operating Expenses
Rozenberg, R. - Vagner, J. - Kaľavský, P., - Endrizalová, E.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
23.Metodika pro zavedení, fungování a udržení národního systému pro řízení provozní bezpečnosti a dohledu nad bezpečnostní výkonností organizací působících v civilním letectví
Strouhal, M. - Vittek, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Křemen, P. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
24.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
25.Vernostné programy leteckých spoločností
Puškáš, T. - Šebeščáková, I., - Endrizalová, E.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2014)
26.The Costs of Airline Service
Endrizalová, E. - Němec, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
27.Demand for Air Travel
Endrizalová, E. - Němec, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
28.Security- A Crucial Factor in Aviation
Pastorčáková, I. - Endrizalová, E.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
29.Zavádzanie Electronic Flight bag do siete leteckých spoločností
Puškáš, T. - Endrizalová, E.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2014)
30.Ľudský činiteľ ako významný faktor bezpečnosti v leteckej doprave
Poprenda, J. - Endrizalová, E.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
31.Concepts and of Airport terminal Building Layouts and the Airports of the European Union
Begera, V. - Endrizalová, E.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
32.Fleet Assignment - Aircraft Cost Index
Endrizalová, E. - Szabo, S.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
33.Requirements affecting decision on aircraft selection for an airline fleet
Melnikova, L. - Endrizalová, E.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
34.Flight Crew Training Status in Czech Republic
Němec, V. - Szabo, S., - Endrizalová, E.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
35.Prevádzka Letísk
Ferenc, J. - Koščák, F. - Kolesár, J., - Endrizalová, E.
Jiná kniha česky (2013)
36.Optimalizácia procesov pozemnej obsluhy lietadiel
Endrizalová, E. - Mrva, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
37.Analysis the Utilization of Ground Support Equipment in Aircraft Ground Handling
Endrizalová, E. - Mrva, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
38.Aspects Affecting Winter Maintenance of Airports
Koščák, P. - Endrizalová, E.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2010)
39.New Approach to Aviation Safety
Vittek, P. - Němec, V., - Straková, E.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
40.European Standards for Aircraft Ground Support Equipment
Endrizalová, E.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Hodnota letecké dopravy pro Českou republiku
Endrizalová, E.
2018 - 2021
TL01000421
2.Výzkum kvantitativních metod pro analýzu a vyhodnocování rizik studií bezpečnosti
Endrizalová, E.
2017 - 2019
TJ01000252