Ing. Eva Endrizalová, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-221 - Horská 3, Praha
E-mail:
endrizalova@fd.cvut.cz

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
21ELED - Ekonomika letecké dopravy
21Y1MZ - Manažerská etika
21Y1UT - Údržba letišť
21Y2MK - Marketing v letecké dopravě
Cvičení:
21ELED - Ekonomika letecké dopravy
Kombinovaná forma studia:
21ELED - Ekonomika letecké dopravy
21W1UT - Údržba letišť
21W2MK - Marketing v letecké dopravě

Garant předmětu v doktorském studiu:

21PAEL - Provoz a ekonomika letecké dopravy

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Ing. Petr Líkař

Vedoucí studentského projektu:

Provoz a ekonomika letecké dopravy
  21X1PE - bakalářský studijní program
  21X2PE - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Development and trends in airlines business models
Endrizalová, E. - Novák, M., - Kameníková, I.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
2.Transformation of Freight Transport for Smart Cities
Bínová, H. - Endrizalová, E., - Heralová, D.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
3.The Possibility of Transportation of Oversized Items
Bínová, H. - Endrizalová, E.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
4.Operational Analysis Regarding the Fusion of Customer Centres Belonging to Travel Service and Czech Airlines
Mrzenová, M. - Endrizalová, E.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2016)
5.ATPL/CPL Theoretical Training Changes
Hospodka, J. - Endrizalová, E., - Mrázek, P.
Abstrakt ve sborníku (2016)
6.Airport Marketing Communication
Endrizalová, E. - Vančura, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
7.Analýza online distribúcie leteniek
Endrizalová, E. - Kameníková, I., - Eiselt, D.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
8.Implementation of the NDT into the Approved Maintenance Organization according to the Regulation (EU) No 1321/2014
Novák, M. - Hospodka, J., - Endrizalová, E.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
9.Bezpečná letecká preprava nesprevádzaných dětí
Endrizalová, E. - Tilšar, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
10.Leveraging the potential of big data analysisin aviation
Endrizalová, E. - Szabo, S., - Pšovský, R.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
11.Dynamic Mathematical Model of Ground Support Equipment Utilization in Aircraft Technical Handling
Endrizalová, E. - Němec, V. - Szabo, S., - Soušek, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
12.The Possibility of Transportation of Oversized Items
Bínová, H. - Endrizalová, E.
Abstrakt ve sborníku (2016)
13.Možnosti využití systému SISel pro tvorbu SSP a SSp
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
Jiná metodika (nejde do RIV) (2016)
14.Bezpečná letecká preprava nesprevádzaných detí
Endrizalová, E. - Tilšar, M.
Abstrakt ve sborníku (2016)
15.ATPL/CPL Theoretical Training Changes
Hospodka, J. - Endrizalová, E., - Mrázek, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
16.Use of Mode-S Radars for Extracting of Meteorological Data from Aircraft
Frei, J. - Kráčmar, J., - Endrizalová, E.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2016)
17.Evaluating enviromental impacts of airport operations
Endrizalová, E. - Gandi, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
18.Low-cost Airlines Optimization of Operating Expenses
Rozenberg, R. - Vagner, J. - Kaľavský, P., - Endrizalová, E.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
19.Online Marketing Campaign Proposal for the SmartWings Company
Tůma, L. - Endrizalová, E.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
20.Zákazník ako zdroj informácií pre leteckú spoločnosť
Rozenberg, R. - Begera, V., - Endrizalová, E.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
21.Optimization of Ground Navigation Aids of Regional Airports
Leták, F. - Frynta, J., - Endrizalová, E.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
22.The Introduction of the New on Board Sale system in the Aircraft
Vedral, L. - Endrizalová, E.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
23.Metodika pro zavedení, fungování a udržení národního systému pro řízení provozní bezpečnosti a dohledu nad bezpečnostní výkonností organizací působících v civilním letectví
Strouhal, M. - Vittek, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Křemen, P. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
24.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
25.The Costs of Airline Service
Endrizalová, E. - Němec, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
26.Flight Crew Training Status in Czech Republic
Němec, V. - Szabo, S., - Endrizalová, E.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
27.Demand for Air Travel
Endrizalová, E. - Němec, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
28.Requirements affecting decision on aircraft selection for an airline fleet
Melnikova, L. - Endrizalová, E.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
29.Fleet Assignment - Aircraft Cost Index
Endrizalová, E. - Szabo, S.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
30.Ľudský činiteľ ako významný faktor bezpečnosti v leteckej doprave
Poprenda, J. - Endrizalová, E.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
31.Concepts and of Airport terminal Building Layouts and the Airports of the European Union
Begera, V. - Endrizalová, E.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
32.Vernostné programy leteckých spoločností
Puškáš, T. - Šebeščáková, I., - Endrizalová, E.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2014)
33.Zavádzanie Electronic Flight bag do siete leteckých spoločností
Puškáš, T. - Endrizalová, E.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2014)
34.Security- A Crucial Factor in Aviation
Pastorčáková, I. - Endrizalová, E.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
35.Prevádzka Letísk
Ferenc, J. - Koščák, F. - Kolesár, J., - Endrizalová, E.
Jiná kniha česky (2013)
36.Analysis the Utilization of Ground Support Equipment in Aircraft Ground Handling
Endrizalová, E. - Mrva, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
37.Optimalizácia procesov pozemnej obsluhy lietadiel
Endrizalová, E. - Mrva, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
38.New Approach to Aviation Safety
Vittek, P. - Němec, V., - Straková, E.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
39.European Standards for Aircraft Ground Support Equipment
Endrizalová, E.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
40.Aspects Affecting Winter Maintenance of Airports
Koščák, P. - Endrizalová, E.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2010)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Hodnota letecké dopravy pro Českou republiku
Endrizalová, E.
2018 - 2021
TL01000421
2.Výzkum kvantitativních metod pro analýzu a vyhodnocování rizik studií bezpečnosti
Endrizalová, E.
2017 - 2019
TJ01000252