info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Jakub Trýb

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-234a - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-604805526
E-mail:
jakub.tryb@cvut.cz
Osobní email
reply@jakubtryb.com
fotografie osoby
Pracoviště:
Katedra letecké dopravy (16121)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Provoz a řízení letecké dopravy
Kód programu:
P1041D040010
Školitel:
doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Provoz a řízení letecké dopravy
Kód programu:
P1041D040010
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

21KST - Kosmické technologie (přednášející)

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


Odborné zaměření:


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S