Ing. Šárka Hulínská

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-224 - Horská 3, Praha
E-mail:
hulinsar@fd.cvut.cz
Člen:
Laboratoř letecké bezpečnosti K621
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav letecké dopravy (16121)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy
Školitel:
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy
Člen:
Laboratoř letecké bezpečnosti K621

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
21Y1BS - Bezpilotní systémy 1
21Y1RZ - Řízení lidských zdrojů
21Y2BS - Bezpilotní systémy 2
Kombinovaná forma studia:
21W1BS - Bezpilotní systémy 1
21W1RZ - Řízení lidských zdrojů

Vedoucí studentského projektu:

Bezpilotní prostředky
  21X1BP - bakalářský studijní program
  21X2BP - navazující magisterský studijní program
Bezpilotní systémy
  21X1BY - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.The Role of CIS in the U-space Environment
Kleczatský, A. - Hulínská, Š., - Kraus, J.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2020, 8(2), 6-10. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2020)
2.Procedures for Prevention of Unauthorized Incursion into UAS Geographical Zones
Kleczatský, A. - Hulínská, Š., - Kraus, J.
In: 2020 New Trends in Civil Aviation. Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2020. p. 75-79. ISSN 2694-7854. ISBN 978-80-01-06726-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2020)
3.Social, technological, and systemic issues of spreading the use of drones
Kraus, J. - Kleczatský, A., - Hulínská, Š.
In: Transportation Research Procedia. Linz: Elsevier BV, 2020. p. 3-10. vol. 51. ISSN 2352-1465.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2020)
4.Optimization of the Commuter Aircraft Operation Based on the Engine Monitoring System
Kunčíková, K. - Hulínská, Š.
In: Zvyšovanie Bezpečnosti a kvality v civilnom letectve. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2019. p. 41-44. ISSN 2644-495X. ISBN 978-80-554-1549-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2019)
5.Reliability analysis of the unmanned aircraft's fail-safe system
Kleczatský, A. - Hulínská, Š.
In: TRANSPORT MEANS 2019 - PROCEEDINGS OF THE 23rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2019. p. 1464-1467. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku (2019)
6.Unmanned Aerial System in the current environment of Czech Regulation
Hulínská, Š. - Kunčíková, K., - Kraus, J.
In: Young Transportation Engineers Conference 2018. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2018. ISBN 978-80-01-06464-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
7.Modelling of fatigue in aviation
Hulínská, Š. - Kraus, J. - Vittek, P., - Štumper, M.
In: New Trends in Civil Aviation. Leiden: CRC Press/Balkema, 2018. p. 207-215. ISBN 978-0-8153-7602-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
8.Risk-based indicators and economic efficiency
Szabo, S. - Plos, V. - Hulínská, Š., - Vittek, P.
In: New Trends in Process Control and Production management. London: CRC Press, 2018. p. 513-516. ISBN 978-1-138-05885-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
9.Relationship of meteorological processes and contrails
Kraus, J. - Hrubčo, J. - Štumper, M. - Hulínská, Š., - Kameníková, I.
Interdisciplinarity in Theory and Practice. 2017, 2017(12), 7-10. ISSN 2344-2409.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2017)
10.Thermal Imagers for Approach to Landing
Hulínská, Š. - Kraus, J.
In: Aeronautica XVII. Lublin: University College of Enterprise and Administration in Lublin, 2017. p. 30-36. ISBN 978-83-60617-49-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2017)
11.Impact of Regulatory Changes on Operating Procedures Design in Commercial Air Transport Operations
Valenta, V. - Hulínská, Š., - Puškáš, T.
Journal Of Global Science. 2016, 1(1), ISSN 2453-756X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
12.Regulation for aviation safety
Hulínská, Š. - Němec, V., - Szabo, S.
Interdisciplinarity in Theory and Practice. 2016, 2016(10), 38-41. ISSN 2344-2409.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
13.Fatigue Risk Management System in Aviation
Hulínská, Š. - Kraus, J.
In: Risks of business and territorial processes. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2016. pp. 174-180. ISBN 978-80-7561-021-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
14.Subjective factors in Fatigue Risk Management
Hulínská, Š. - Szabo, S.
In: Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-06016-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Návrh standardních scénářů pro bezpečný provoz bezpilotních systémů
Hulínská, Š.
2019 - 2021
TJ02000048
2.Model únavy pro Fatigue Risk management systém leteckého dopravce
Hulínská, Š.
2019 - 2019
SGS19/083/OHK2/1T/16
3.Kondenzační stopy ve vzdušném prostoru České republiky
Hulínská, Š.
2017 - 2018
SGS17/151/OHK2/2T/16