Ing. Šárka Hulínská

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-224 - Horská 3, Praha
E-mail:
hulinsar@fd.cvut.cz
Funkce:
člen AS - student / FD
Člen:
Laboratoř letecké bezpečnosti K621
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav letecké dopravy (16121)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy
Školitel:
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy
Člen:
Laboratoř letecké bezpečnosti K621

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
21Y1BS - Bezpilotní systémy 1
21Y1RZ - Řízení lidských zdrojů
21Y2BS - Bezpilotní systémy 2

Vedoucí studentského projektu:

Bezpilotní prostředky
  21X1BP - bakalářský studijní program
  21X2BP - navazující magisterský studijní program
Moderní přístup k bezpečnosti (security) letecké dopravy
  21X1MC - bakalářský studijní program
  21X2MC - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Unmanned Aerial System in the current environment of Czech Regulation
Hulínská, Š. - Kunčíková, K., - Kraus, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
2.Modelling of fatigue in aviation
Hulínská, Š. - Kraus, J. - Vittek, P., - Štumper, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
3.Risk-based indicators and economic efficiency
Szabo, S. - Plos, V. - Hulínská, Š., - Vittek, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
4.Relationship of meteorological processes and contrails
Kraus, J. - Hrubčo, J. - Štumper, M. - Hulínská, Š., - Kameníková, I.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2017)
5.Thermal Imagers for Approach to Landing
Hulínská, Š. - Kraus, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2017)
6.Regulation for aviation safety
Hulínská, Š. - Němec, V., - Szabo, S.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
7.Impact of Regulatory Changes on Operating Procedures Design in Commercial Air Transport Operations
Valenta, V. - Hulínská, Š., - Puškáš, T.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
8.Subjective factors in Fatigue Risk Management
Hulínská, Š. - Szabo, S.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
9.Fatigue Risk Management System in Aviation
Hulínská, Š. - Kraus, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Návrh standardních scénářů pro bezpečný provoz bezpilotních systémů
Hulínská, Š.
2019 - 2021
TJ02000048
2.Model únavy pro Fatigue Risk management systém leteckého dopravce
Hulínská, Š.
2019 - 2019
SGS19/083/OHK2/1T/16
3.Kondenzační stopy ve vzdušném prostoru České republiky
Hulínská, Š.
2017 - 2018
SGS17/151/OHK2/2T/16