info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. Oldřich Štumbauer

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-234c - Horská 3, Praha
E-mail:
stumbold@fd.cvut.cz
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav letecké dopravy (16121)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy
Školitel:
prof. Ing. Milan Lánský, DrSc.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

21LKS - Letecké konstrukce a stavba letadel (přednášející, cvičící)
21LTA2 - Letadla 2 (přednášející, cvičící)
21SPOL - Spolehlivost letadlové techniky (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Bezpečnost v letecké dopravě
  21X1BZ - bakalářský studijní program
  21X2BZ - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Konceptuální model integrace znalosti z bezpečnostních studií s daty o bezpečnosti z provozu
řešitel: Šedivá Kafková, M.
spoluřešitelé: Bolčeková, S. - Grötschelová, K. - Guskova, N. - Kraus, J. - Štumbauer, O.
2019 - 2020
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS19/125/OHK2/2T/16
2.Koncepce vyhodnocování provozní efektivity centralizovaných stanovišť bezpečnostní kontroly na letištích
řešitel: Vokáč, R.
spoluřešitelé: Hanáková, L. - Kalivodová, M. - Lánský, M. - Stojić, S. - Van Den Bergh, S. - Štumbauer, O.
2018 - 2018
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS18/095/OHK2/1T/16
3.Metoda výpočtu bezpečnostní výkonnosti pro systémově analytické modely bezpečnosti
řešitel: Štumbauer, O.
spoluřešitelé: Bolčeková, S. - Lališ, A. - Lánský, M.
2018 - 2019
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS18/156/OHK2/2T/16
4.Model pro analýzu a vyhodnocení časového průběhu úrovně provozní bezpečnosti poskytovatelů letových navigačních služeb
řešitel: Lališ, A.
spoluřešitelé: Franěk, J. - Němec, V. - Plos, V. - Stojić, S. - Červená, V. - Štumbauer, O. - Štumper, M.
2016 - 2017
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS16/188/OHK2/2T/16