Ing. Oldřich Štumbauer

fotografie osoby
Místnost:
A-234c - Horská 3, Praha
E-mail:
stumbold@fd.cvut.cz
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav letecké dopravy (16121)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy
Školitel:
prof. Ing. Milan Lánský, DrSc.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
21SPOL - Spolehlivost letadlové techniky
Cvičení:
21SPOL - Spolehlivost letadlové techniky
21ZALD - Základy letecké dopravy
Kombinovaná forma studia:
21SPOL - Spolehlivost letadlové techniky

Vedoucí studentského projektu:

Bezpečnost v letecké dopravě
  21X1BZ - bakalářský studijní program
  21X2BZ - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Pneumatic System Reliability Assessment for B737NG Operators
Mündel, K. - Lališ, A., - Štumbauer, O.
In: 2020 New Trends in Civil Aviation. Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2020. p. 99-103. ISSN 2694-7854. ISBN 978-80-01-06726-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2020)
2.Ontology-based reliability analysis of aircraft engine lubrication system
Lališ, A. - Bolčeková, S., - Štumbauer, O.
In: Transportation Research Procedia. Linz: Elsevier BV, 2020. p. 37-45. vol. 51. ISSN 2352-1465.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2020)
3.Evaluation of Safety Control Structure Changes at International Airports
Martincová, K. - Štumbauer, O., - Lališ, A.
In: Safety & Security Conference Prague 2019. Praha: IRIS - Rudolf Valenta, 2019. p. 33-41. ISBN 978-80-907724-0-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2019)
4.Metodika pro tvorbu studií bezpečnosti v letecké dopravě s využitím kvantitativních metod
Lališ, A. - Stojić, S. - Štumbauer, O., - Kafková, M.
[Applied Certified Methodology] 2019.
Uplatněná certifikovaná metodika (2019)
5.Vector representation of risk assessment based on risk matrix and risk priority number
Štumbauer, O. - Lališ, A., - Kraus, J.
In: TRANSPORT MEANS 2019 - PROCEEDINGS OF THE 23rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2019. p. 1020-1024. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku (2019)
6.Classification concept of barrier safety approach
Štumbauer, O.
In: Safety & Security Conference Prague 2018. Praha: IRIS - Rudolf Valenta, 2018. p. 1-4. ISBN 978-80-904317-5-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
7.Risk Matrix issues in the context of changes at Prague Airport
Kafková, M. - Socha, L. - Štumbauer, O., - Stojić, S.
In: Safety & Security Conference Prague 2018. Praha: IRIS - Rudolf Valenta, 2018. p. 71-77. ISBN 978-80-904317-5-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
8.Airport’s data sources and units integration influence on productivity improvement and better procedures’ effectiveness
Stojić, S. - Kafková, M., - Štumbauer, O.
In: Young Transportation Engineers Conference 2018. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2018. ISBN 978-80-01-06464-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
9.Quantitative pairwise comparison method for aeronautical performance factor
Štumbauer, O. - Lališ, A.
In: New Trends in Civil Aviation. Leiden: CRC Press/Balkema, 2018. p. 161-166. ISBN 978-0-8153-7602-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Metoda výpočtu bezpečnostní výkonnosti pro systémově analytické modely bezpečnosti
Štumbauer, O.
2018 - 2019
SGS18/156/OHK2/2T/16