Ing. Oldřich Štumbauer

fotografie osoby
Místnost:
A-234e - Horská 3, Praha
E-mail:
stumbold@fd.cvut.cz
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav letecké dopravy (16121)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy
Školitel:
prof. Ing. Milan Lánský, DrSc.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
21SPOL - Spolehlivost letadlové techniky
Cvičení:
21SPOL - Spolehlivost letadlové techniky
21ZALD - Základy letecké dopravy
Kombinovaná forma studia:
21SPOL - Spolehlivost letadlové techniky

Vedoucí studentského projektu:

Bezpečnost v letecké dopravě
  21X1BZ - bakalářský studijní program
  21X2BZ - navazující magisterský studijní program
Moderní přístup k provozní bezpečnosti (safety) letecké dopravy
  21X1MF - bakalářský studijní program
  21X2MF - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Quantitative pairwise comparison method for aeronautical performance factor
Štumbauer, O. - Lališ, A.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
2.Classification concept of barrier safety approach
Štumbauer, O.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
3.Airport’s data sources and units integration influence on productivity improvement and better procedures’ effectiveness
Stojić, S. - Kafková, M., - Štumbauer, O.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
4.Risk Matrix issues in the context of changes at Prague Airport
Kafková, M. - Socha, L. - Štumbauer, O., - Stojić, S.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Metoda výpočtu bezpečnostní výkonnosti pro systémově analytické modely bezpečnosti
Štumbauer, O.
2018 - 2019
SGS18/156/OHK2/2T/16