info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. Lenka Hanáková

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-234f - Horská 3, Praha
E-mail:
hanakle1@fd.cvut.cz
Člen:
Laboratoř lidského faktoru a automatizace v letectví
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav letecké dopravy (16121)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy
Školitel:
doc. Ing. Bc. Vladimír Socha, Ph.D.
Školitel specialista:
plk. doc. Ing. Jan Bořil, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy
Člen:
Laboratoř lidského faktoru a automatizace v letectví

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

21ERGK - Ergonomie v letectví (přednášející, cvičící)
21ERGP - Ergonomie v letectví (přednášející, cvičící)
21LCVL - Lidský činitel v letectví (přednášející, cvičící)
21LIVO - Lidská výkonnost a omezení (přednášející, cvičící)
21MRP - Matlab pro řešení projektů (přednášející, cvičící)
21PRDP - Programové prostředky pro řešení diplomových prací (přednášející, cvičící)
21Y1MP - Matlab pro řešení projektů (přednášející, cvičící)
21Y2S1 - Seminář k diplomové práci 1 (přednášející, cvičící)
21Y2S2 - Seminář k diplomové práci 2 (přednášející, cvičící)
621W1MP - Matlab pro řešení projektů (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Lidský faktor v letectví
  21X1LF - bakalářský studijní program
  21X2LF - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Experimentální ověření odolnosti pilotů vůči vestibulárním iluzím z hlediska výcviku a praxe
řešitel: Kalivodová, M.
spoluřešitelé: Hanáková, L. - Karapetjan, L. - Socha, V. - Valenta, V.
2021 - 2022
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS21/134/OHK2/2T/16
2.Zařízení pro sběr a poskytování dat v průběhu letu
řešitel: Malich, T.
spoluřešitelé: Hanáková, L. - Kráčmar, V. - Kušmírek, S. - Socha, V.
2020 - 2021
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS20/143/OHK2/2T/16
3.Návrh metodiky a technického řešení dynamického testování kvadrokoptér pro potřeby kategorizace dronů
řešitel: Kušmírek, S.
spoluřešitelé: Grötschelová, K. - Guskova, N. - Hanáková, L. - Havel, T. - Socha, V.
2020 - 2020
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS20/083/OHK2/1T/16
4.Výzkum a vývoj vizuálně haptické platformy pro měření zákonitostí pohybů horní končetiny s cílem optimalizace robotické rehabilitace
řešitel: Burda, T.
spoluřešitelé: Hanáková, L. - Hána, K. - Průcha, J.
2020 - 2022
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS20/206/OHK4/3T/17
5.Hodnocení psychofyziologického stavu pilota v reálném čase
řešitel: Kalivodová, M.
spoluřešitelé: Freigang, M. - Hanáková, L. - Kraus, J. - Kušmírek, S. - Matyáš, R. - Ptáček, J. - Socha, V. - Van Den Bergh, S. - Zibner, L.
2019 - 2020
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS19/131/OHK2/2T/16
6.Psychofyziologická kondice u pilotů a její vliv na provedení závěrečné fázi přistání na letišti
řešitel: Hanáková, L.
2019 - 2021
Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA
7.Model únavy pro Fatigue Risk management systém leteckého dopravce
řešitel: Hulínská, Š.
spoluřešitelé: Hanáková, L. - Kalivodová, M. - Lánský, M. - Stuchlíková, K.
2019 - 2019
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS19/083/OHK2/1T/16
8.Studium vlivu únavy na výkonnost pilotů
řešitel: Hanáková, L.
spoluřešitelé: Kalivodová, M. - Kráčmar, V. - Kušmírek, S. - Malich, T. - Socha, V. - Szabo, S. - Van Den Bergh, S.
2019 - 2020
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS19/124/OHK2/2T/16
9.Rozšířená realita jako forma podpůrného prostředku pilotů pro provádění letu
řešitel: Van Den Bergh, S.
spoluřešitelé: Hanáková, L. - Kalivodová, M. - Kušmírek, S. - Lališ, A. - Malich, T. - Socha, V. - Vittek, P.
2019 - 2020
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS19/133/OHK2/2T/16
10.Koncepce vyhodnocování provozní efektivity centralizovaných stanovišť bezpečnostní kontroly na letištích
řešitel: Vokáč, R.
spoluřešitelé: Hanáková, L. - Kalivodová, M. - Lánský, M. - Stojić, S. - Van Den Bergh, S. - Štumbauer, O.
2018 - 2018
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS18/095/OHK2/1T/16
11.Hodnocení psychofyziologického stavu pilota pomocí fyziologických parametrů
řešitel: Hanáková, L.
spoluřešitelé: Absolon, S. - Hůlek, D. - Lališ, A. - Němec, V. - Socha, V.
2017 - 2018
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS17/150/OHK2/2T/16
12.Výzkum inteligentních komponent systémů pro sběr a vyhodnocení bezpečnostních dat
řešitel: Hanáková, L.
spoluřešitel: Kostov, B.
2017 - 2019
Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA
13.Ohodnocení rizik způsobené bezpilotními prostředky při střetu s člověkem
řešitel: Absolon, S.
spoluřešitelé: Hanáková, L. - Hůlek, D. - Lipták, T. - Szabo, S.
2017 - 2018
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS17/149/OHK2/2T/16
14.Kinematické parametry pohybu těla pro výzkum funkce nervové soustavy a diagnostiku
řešitel: Kutílek, P.
spoluřešitelé: Hanáková, L. - Hejda, J. - Kušmírek, S. - Socha, V. - Vlčková, K. - Volf, P. - Škoda, D.
2016 - 2016
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS16/109/OHK4/1T/17