Ing. Lenka Hanáková

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-234f - Horská 3, Praha
E-mail:
hanakle1@fd.cvut.cz
Člen:
Laboratoř lidského faktoru a automatizace v letectví
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav letecké dopravy (16121)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy
Školitel:
doc. Ing. Bc. Vladimír Socha, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy
Člen:
Laboratoř lidského faktoru a automatizace v letectví

Vedoucí studentského projektu:

Lidský faktor v letectví
  21X1LF - bakalářský studijní program
  21X2LF - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Laboratoř lidského faktoru a automatizace v letectví
Socha, V. - Hanáková, L. - Kušmírek, S. - Šerlová, M., - Van Den Bergh, S.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2019)
2.Zařízení pro měření reakčního času
Kušmírek, S. - Socha, V. - Hanáková, L., - Socha, L.
Tuzemský užitný vzor (2019)
3.The influence of fatigue on psychophysiological indicators during 24 hours testing of pilots
Hanáková, L. - Socha, V. - Socha, L. - Lališ, A. - Kraus, J., - Malich, T.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2019)
4.Advisory Procedures Testing
Šerlová, M. - Hanáková, L. - Socha, V. - Kraus, J. - Hospodka, J. - Van Den Bergh, S., - Matyáš, R.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
5.Lowering the costs by applying optimised Cost Index
Mačej, M. - Socha, V. - Socha, L. - Hanák, P., - Hanáková, L.
Stať ve sborníku (2018)
6.Design of reaction time measuring device
Socha, V. - Kušmírek, S. - Hanáková, L. - Lališ, A. - Pereverzeva, A. - Průcha, J. - Socha, L., - Hanák, P.
Stať ve sborníku (2018)
7.Risk Management in the Process of Aircraft Ground Handling
Socha, L. - Socha, V. - Vaško, B. - Čekanová, A. - Hanáková, L. - Hanák, P., - Kraus, J.
Stať ve sborníku (2018)
8.Automatic Detection of Flight Maneuvers with the Use of Density-based Clustering Algorithm
Socha, V. - Hanáková, L. - Socha, L. - Van Den Bergh, S. - Lališ, A., - Kraus, J.
Stať ve sborníku (2018)
9.Effect of High-Induction Magnetic Stimulation on Elasticity of the Patellar Tendon
Průcha, J. - Socha, V. - Sochová, V. - Hanáková, L., - Stojić, S.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2018)
10.Upper limb movement activity as an indicator of piloting error rate
Kušmírek, S. - Socha, V. - Hanáková, L. - Lališ, A. - Duman, D., - Socha, L.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
11.Reaction time measurement device for flight crew testing
Kušmírek, S. - Socha, V. - Hanáková, L. - Lališ, A. - Socha, L. - Antoško, M., - Kozuba, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
12.A fatigue influence on pilot’s reaction ability during 24 hours flight simulation: A case series study
Socha, V. - Hanáková, L. - Stojić, S. - Kušmírek, S. - Socha, L., - Antoško, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
13.New Trends in Civil Aviation
Hanáková, L. ed. - Socha, V. ed., - Lališ, A. ed.
Sborník (2018)
14.NTLx
Socha, V. - Hanáková, L. - Freigang, M., - Kraus, J.
Software splňující podmínky RIV (2018)
15.Flight simulators use efficiency in flight training
Socha, V. - Hanáková, L. - Socha, L., - Vlček, Š.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
16.OrTest
Hanáková, L. - Socha, V. - Socha, L., - Kušmírek, S.
Software splňující podmínky RIV (2018)
17.Pilots psychophysiological condition assesment
Šerlová, M. - Van Den Bergh, S. - Socha, V., - Hanáková, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2018)
18.Sensor network for ammonia detection at the airport
Kušmírek, S. - Socha, V. - Hanáková, L. - Kraus, J. - Van Den Bergh, S., - Hůlek, D.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
19.EVALUATION OF COMMUNICATION TYPES IN AVIATION
Hajdu, P. - Socha, L. - Socha, V., - Hanáková, L.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2017)
20.Determining Importance of Physiological Parameters and Methods of Their Evaluation for Classification of Pilots Psychophysiological Condition
Hanáková, L. - Socha, V. - Socha, L. - Szabo, S. - Kozuba, J. - Lališ, A. - Vittek, P. - Kraus, J. - Rozenberg, R. - Kalavský, P. - Novák, M. - Schlenker, J., - Kušmírek, S.
Stať ve sborníku (2017)
21.Perspectives of Use of Alternative Energy Sources in Air Transport
Socha, L. - Socha, V. - Čekan, P. - Čekanová, D. - Hanáková, L., - Puškáš, T.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2017)
22.RQAcalc
Socha, V. - Schlenker, J., - Hanáková, L.
Software splňující podmínky RIV (2017)
23.Basic Piloting Technique Error Rate as an Indicator of Flight Simulators Usability for Pilot Training
Socha, V. - Socha, L. - Hanáková, L. - Lališ, A. - Koblen, I. - Kušmírek, S. - Mrázek, P. - Soušek, R., - Schlenker, J.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2016)
24.The Concept of Multi-Level Marketing
Socha, L. - Socha, V. - Hanáková, L., - Mihalčová, B.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
25.Telemetry System Utilization for Stress Monitoring of Pilots During Training
Socha, L. - Hanáková, L. - Socha, V. - Lališ, A. - Rozenberg, R., - Hána, K.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2016)
26.Prediction of Atrial Fibrillation and its Successful Termination Based on Recurrence Quantification Analysis of ECG
Socha, V. - Schlenker, J. - Hána, K. - Smrčka, P. - Hanáková, L. - Průcha, J. - Szabo, S. - Riedlbauchova, L., - Vojtová, V.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2016)
27.Quantification of Trunk Postural Stability Using Convex Polyhedron of the Time-Series Accelerometer Data
Melecký, R. - Socha, V. - Kutílek, P. - Hanáková, L. - Takáč, P. - Schlenker, J., - Svoboda, Z.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2016)
28.Evaluation of Pilots’ Psychophysiological Condition using Recurrence Quantification Analysis of Heart Rate Variability
Socha, V. - Socha, L. - Schlenker, J. - Hána, K. - Hanáková, L. - Lališ, A. - Mihalcova, B. - Smrčka, P., - Hůlek, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
29.Training of Pilots Using Flight Simulator and its Impact on Piloting Precision
Socha, V. - Socha, L. - Szabo, S. - Hána, K. - Gazda, J. - Kimličková, M. - Vajdová, I. - Maďorán, A. - Hanáková, L. - Němec, V. - Puškáš, T. - Schlenker, J., - Rozenberg, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
30.Hodnocení posturální stability u pacientů s neurinomem akustiku
Hanáková, L. - Rajťúková, V. opon., - Otáhal, M.
Diplomová práce (2016)
31.Assessment of Postural Instability in Patients with a Neurological Disorder Using a Tri-axial Accelerometer
Hanáková, L. - Socha, V. - Schlenker, J. - Čakrt, O., - Kutílek, P.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2015)
32.Microscope Image Analysis Software for Evaluation of the Adhesion Strength of the Biocompatible Nano and Micro Thin Layers
Socha, V. - Hanáková, L. - Kutílek, P. - Socha, L. - Cehlár, M., - Petruš, O.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
33.Komplexné riadenie kvality v organizácií
Socha, V. - Socha, L. - Rozenberg, R., - Hanáková, L.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
34.The Evaluation of the Practical Adhesion Strength of Biocompatible thin layers by National and International Standards
Hanáková, L. - Socha, V. - Kutílek, P. - Petruš, O. - Cehlár, M., - Socha, L.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
35.An evaluation method of complex movement of the arm during walking based on gyroscope data and angle-angle diagram
Hanáková, L. - Kutílek, P. - Socha, V. - Škoda, D. - Takáč, P. - Schlenker, J., - Svoboda, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
36.Study of heart rate as the main stress indicator in aircraft pilots
Regula, M. - Socha, V. - Kutílek, P. - Socha, L. - Hána, K. - Hanáková, L., - Szabo, S.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2014)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Psychofyziologická kondice u pilotů a její vliv na provedení závěrečné fázi přistání na letišti
Hanáková, L.
2019 - 2021
TJ02000334
2.Studium vlivu únavy na výkonnost pilotů
Hanáková, L.
2019 - 2020
SGS19/124/OHK2/2T/16
3.Výzkum inteligentních komponent systémů pro sběr a vyhodnocení bezpečnostních dat
Hanáková, L.
2017 - 2019
TJ01000377
4.Hodnocení psychofyziologického stavu pilota pomocí fyziologických parametrů
Hanáková, L.
2017 - 2018
SGS17/150/OHK2/2T/16