Ing. Lenka Hanáková

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-234f - Horská 3, Praha
E-mail:
hanakle1@fd.cvut.cz
Člen:
Laboratoř lidského faktoru a automatizace v letectví
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav letecké dopravy (16121)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy
Školitel:
doc. Ing. Bc. Vladimír Socha, Ph.D.
Školitel specialista:
mjr. Ing. Jan Bořil, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy
Člen:
Laboratoř lidského faktoru a automatizace v letectví

Vedoucí studentského projektu:

Lidský faktor v letectví
  21X1LF - bakalářský studijní program
  21X2LF - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Effect of High-Induction Magnetic Stimulation on Complex Heart Rate Variability of Sus Scrofa Domesticus under General Anesthesia
Hanáková, L. - Průcha, J. - Socha, V. - Stengl, M., - Van Den Bergh, S.
Applied Sciences. 2020, 10(2), ISSN 2076-3417.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2020)
2.Objectivization of vacuum-compression therapy effects on micro- and macrovascular perfusion in type 2 diabetic patients
Průcha, J. - Socha, V. - Hanáková, L. - Lališ, A., - Hána, K.
Biomedical Engineering - Biomedizinische Technik. 2020, 65(4), 469-476. ISSN 0013-5585.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2020)
3.Pilots' performance and workload assessment: Transition from analogue to glass-cockpit
Socha, V. - Socha, L. - Hanáková, L. - Valenta, V. - Kušmírek, S., - Lališ, A.
Applied Sciences. 2020, 10(15), ISSN 2076-3417.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2020)
4.Effect of Psychological Training on Pilot’s Performance
Socha, V. - Socha, L. - Hanáková, L. - Karapetjan, L. - Valenta, V. - Kušmírek, S. - Pilmannová, T., - Olexa, P.
In: Transportation Research Procedia. Linz: Elsevier BV, 2020. p. 252-260. vol. 51. ISSN 2352-1465.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2020)
5.Workload assessment of air traffic controllers
Socha, V. - Hanáková, L. - Valenta, V. - Socha, L. - Ábela, R. - Kušmírek, S. - Pilmannová, T., - Tecl, J.
In: Transportation Research Procedia. Linz: Elsevier BV, 2020. p. 243-251. vol. 51. ISSN 2352-1465.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2020)
6.Portable Reaction Time Measurement Device: Prototype Proposal and Validation
Socha, V. - Kušmírek, S. - Hanáková, L. - Olexa, P., - Šimerka, J.
In: 2020 New Trends in Civil Aviation. Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2020. p. 135-138. ISSN 2694-7854. ISBN 978-80-01-06726-0.
Stať ve sborníku (2020)
7.Validation of the Manual Indoor UAV Flying Characteristics Methodology
Kušmírek, S. - Socha, V. - Hanáková, L. - Hylmar, K. - Matyáš, R., - Kubový, P.
In: 2020 New Trends in Civil Aviation. Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2020. p. 129-133. ISSN 2694-7854. ISBN 978-80-01-06726-0.
Stať ve sborníku (2020)
8.Software solution for visualization and evaluation of flight data in terms of competency-based training
Malich, T. - Socha, V. - Matyáš, R. - Hanáková, L. - Kušmírek, S., - Kráčmar, V.
In: AIAA/IEEE Digital Avionics Systems Conference - Proceedings. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2020. ISSN 2155-7195. ISBN 9781728198255.
Stať ve sborníku (2020)
9.Black Hole Approach: A Systematic Review
Socha, V. - Karapetjan, L. - Bořil, T. - Hanáková, L. - Socha, L., - Havel, T.
In: 2020 New Trends in Civil Aviation. Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2020. p. 117-121. ISSN 2694-7854. ISBN 978-80-01-06726-0.
Stať ve sborníku (2020)
10.Subjective Evaluation of Fatigue in Pilots During 24-hour Testing
Hanáková, L. - Socha, V. - Bořil, J. - Herman, L. - Štrobl, J., - Pilmannová, T.
In: 2020 New Trends in Civil Aviation. Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2020. p. 111-116. ISSN 2694-7854. ISBN 978-80-01-06726-0.
Stať ve sborníku (2020)
11.Two Types of High Inductive Electromagnetic Stimulation and Their Different Effects on Endothelial Cells
Průcha, J. - Skopalik, J. - Socha, V. - Hanáková, L. - Knopflová, L., - Hána, K.
Physiological Research. 2019, 68(4), 611-622. ISSN 0862-8408.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2019)
12.Impact of Pilots' Tiredness on the Outcome of Psychological Testing
Socha, V. - Hanáková, L. - Freigang, M. - Kraus, J. - Stojić, S. - Socha, L., - Hanák, P.
TRANSPORT PROBLEMS. 2019, 14(2), 55-67. ISSN 1896-0596.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2019)
13.The Influence of High-Induction Magnetic Stimulation on Cardiac Activity - A Preclinical Study
Hanáková, L. - Průcha, J. - Socha, V. - Štengl, M., - Van Den Bergh, S.
In: 42nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019. p. 332-337. ISBN 978-1-7281-1864-2.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2019)
14.The influence of fatigue on psychophysiological indicators during 24 hours testing of pilots
Hanáková, L. - Socha, V. - Socha, L. - Lališ, A. - Kraus, J., - Malich, T.
In: SAMI 2019 IEEE 17th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics - PROCEEDINGS. Prague: Czechoslovakia Section IEEE, 2019. p. 181-186. ISBN 978-1-7281-0250-4.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2019)
15.Laboratoř lidského faktoru a automatizace v letectví
Socha, V. - Hanáková, L. - Kušmírek, S. - Šerlová, M., - Van Den Bergh, S.
In: 2019 Konference - 25 let Fakulty dopravní. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 72-74. ISBN 978-80-01-06545-7.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2019)
16.Metodika pro zefektivnění analýzy a řízení rizik s využitím konceptuálního modelování
Hanáková, L. - Lališ, A. - Stojić, S. - Ahmad, J. - Kostov, B. - Kafková, M., - Szentkeresztiová, K.
[Applied Certified Methodology] 2019.
Uplatněná certifikovaná metodika (2019)
17.Zařízení pro měření reakčního času
Kušmírek, S. - Socha, V. - Hanáková, L., - Socha, L.
Czech Republic. Utility Model CZ 32468. 2019-01-15.
Tuzemský užitný vzor (2019)
18.Zařízení pro detekci a lokalizaci zdroje plynu zejména amoniaku
Kušmírek, S. - Socha, V. - Hanáková, L., - Kraus, J.
Czech Republic. Utility Model CZ 32966. 2019-06-25.
Tuzemský užitný vzor (2019)
19.Monitoring the Pilot's Psychophysiological State by Using the Wavelet Transform
Šerlová, M. - Socha, V. - Hanáková, L. - Socha, L. - Matyáš, R., - Kušmírek, S.
In: TRANSPORT MEANS 2019 - PROCEEDINGS OF THE 23rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2019. p. 835-840. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku (2019)
20.Psychological training of pilots: experimental perspective
Socha, V. - Socha, L. - Hanáková, L. - Matyáš, R. - Rózenberg, R. - Vagner, J., - Kalavský, P.
In: TRANSPORT MEANS 2019 - PROCEEDINGS OF THE 23rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2019. p. 696-701. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku (2019)
21.Sensory network for ammonia detection in airport premises
Kušmírek, S. - Hanáková, L. - Socha, V. - Van Den Bergh, S. - Šerlová, M. - Kraus, J., - Petruš, O.
In: TRANSPORT MEANS 2019 - PROCEEDINGS OF THE 23rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2019. p. 1197-1202. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku (2019)
22.Pilots’ Performance Assessment: Evidence Based Approach
Socha, V. - Socha, L. - Matyáš, R. - Hanáková, L. - Van Den Bergh, S. - Šerlová, M., - Lališ, A.
In: Proceedings of 7th International Conference on Military Technologies. Prague: Czechoslovakia Section IEEE, 2019. ISBN 978-1-7281-4593-8.
Stať ve sborníku (2019)
23.Use of Virtual and Augmented Reality in Design of Software for Airspace
Malich, T. - Hanáková, L. - Socha, V. - Van Den Bergh, S. - Šerlová, M. - Socha, L. - Stojić, S., - Kraus, J.
In: Proceedings of 7th International Conference on Military Technologies. Prague: Czechoslovakia Section IEEE, 2019. ISBN 978-1-7281-4593-8.
Stať ve sborníku (2019)
24.Safety & Security Conference Prague 2019
Hanáková, L. ed. - Socha, V. ed.
Praha, 2019-11-20/2019-11-21. Praha: IRIS - Rudolf Valenta, 2019. ISBN 978-80-907724-0-3.
Sborník (2019)
25.OrTest
Hanáková, L. - Socha, V. - Socha, L., - Kušmírek, S.
[Software] 2018.
Software splňující podmínky RIV (2018)
26.NTLx
Socha, V. - Hanáková, L. - Freigang, M., - Kraus, J.
[Software] 2018.
Software splňující podmínky RIV (2018)
27.Pilots psychophysiological condition assesment
Šerlová, M. - Van Den Bergh, S. - Socha, V., - Hanáková, L.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2018, 6(4), 12-18. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2018)
28.Effect of High-Induction Magnetic Stimulation on Elasticity of the Patellar Tendon
Průcha, J. - Socha, V. - Sochová, V. - Hanáková, L., - Stojić, S.
Journal of Healthcare Engineering. 2018, 2018 1-8. ISSN 2040-2295.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2018)
29.Risk Management in the Process of Aircraft Ground Handling
Socha, L. - Socha, V. - Vaško, B. - Čekanová, A. - Hanáková, L. - Hanák, P., - Kraus, J.
In: Proceedings of New Trends in Aviation Development 2018. The XIII. International Scientific Conference. Prague: Czechoslovakia Section IEEE, 2018. p. 137-143. ISBN 978-1-5386-7918-0.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2018)
30.Automatic Detection of Flight Maneuvers with the Use of Density-based Clustering Algorithm
Socha, V. - Hanáková, L. - Socha, L. - Van Den Bergh, S. - Lališ, A., - Kraus, J.
In: Proceedings of New Trends in Aviation Development 2018. The XIII. International Scientific Conference. Prague: Czechoslovakia Section IEEE, 2018. p. 82-86. ISBN 978-1-5386-7918-0.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2018)
31.Sensor network for ammonia detection at the airport
Kušmírek, S. - Socha, V. - Hanáková, L. - Kraus, J. - Van Den Bergh, S., - Hůlek, D.
In: Young Transportation Engineers Conference 2018. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2018. ISBN 978-80-01-06464-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
32.Advisory Procedures Testing
Šerlová, M. - Hanáková, L. - Socha, V. - Kraus, J. - Hospodka, J. - Van Den Bergh, S., - Matyáš, R.
In: Young Transportation Engineers Conference 2018. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2018. ISBN 978-80-01-06464-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
33.Design of reaction time measuring device
Socha, V. - Kušmírek, S. - Hanáková, L. - Lališ, A. - Pereverzeva, A. - Průcha, J. - Socha, L., - Hanák, P.
In: TRANSPORT MEANS 2018 - PROCEEDINGS OF THE 22nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018. p. 580-584. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
34.Lowering the costs by applying optimised Cost Index
Mačej, M. - Socha, V. - Socha, L. - Hanák, P., - Hanáková, L.
In: TRANSPORT MEANS 2018 - PROCEEDINGS OF THE 22nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018. p. 1379-1382. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
35.Flight simulators use efficiency in flight training
Socha, V. - Hanáková, L. - Socha, L., - Vlček, Š.
In: New Trends in Process Control and Production management. London: CRC Press, 2018. p. 463-469. ISBN 978-1-138-05885-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
36.Upper limb movement activity as an indicator of piloting error rate
Kušmírek, S. - Socha, V. - Hanáková, L. - Lališ, A. - Duman, D., - Socha, L.
In: New Trends in Civil Aviation. Leiden: CRC Press/Balkema, 2018. p. 261-266. ISBN 978-0-8153-7602-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
37.Reaction time measurement device for flight crew testing
Kušmírek, S. - Socha, V. - Hanáková, L. - Lališ, A. - Socha, L. - Antoško, M., - Kozuba, J.
In: New Trends in Civil Aviation. Leiden: CRC Press/Balkema, 2018. p. 21-24. ISBN 978-0-8153-7602-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
38.A fatigue influence on pilot’s reaction ability during 24 hours flight simulation: A case series study
Socha, V. - Hanáková, L. - Stojić, S. - Kušmírek, S. - Socha, L., - Antoško, M.
In: New Trends in Civil Aviation. Leiden: CRC Press/Balkema, 2018. p. 15-19. ISBN 978-0-8153-7602-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
39.New Trends in Civil Aviation
Hanáková, L. ed. - Socha, V. ed., - Lališ, A. ed.
Praha, 2017-12-07/2017-12-08. Leiden: CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-0-8153-7602-6.
Sborník (2018)
40.RQAcalc
Socha, V. - Schlenker, J., - Hanáková, L.
[Software] 2017.
Software splňující podmínky RIV (2017)
41.Perspectives of Use of Alternative Energy Sources in Air Transport
Socha, L. - Socha, V. - Čekan, P. - Čekanová, D. - Hanáková, L., - Puškáš, T.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2017, 5(1), 12-16. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2017)
42.EVALUATION OF COMMUNICATION TYPES IN AVIATION
Hajdu, P. - Socha, L. - Socha, V., - Hanáková, L.
Acta Avionica. 2017, 19(1), ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2017)
43.Analýza datových vstupů a možností technologického řešení
Hanáková, L. - Lališ, A. - Stojić, S. - Šedivá Kafková, M., - Kostov, B.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Air Transport, 2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
44.Determining Importance of Physiological Parameters and Methods of Their Evaluation for Classification of Pilots Psychophysiological Condition
Hanáková, L. - Socha, V. - Socha, L. - Szabo, S. - Kozuba, J. - Lališ, A. - Vittek, P. - Kraus, J. - Rozenberg, R. - Kalavský, P. - Novák, M. - Schlenker, J., - Kušmírek, S.
In: Proceedings of the 2017 International Conference on Military Technologies (ICMT). Brno: Ministerstvo obrany, Univerzita obrany, 2017. p. 500-506. ISBN 978-1-5386-1988-9.
Stať ve sborníku (2017)
45.Telemetry System Utilization for Stress Monitoring of Pilots During Training
Socha, L. - Hanáková, L. - Socha, V. - Lališ, A. - Rozenberg, R., - Hána, K.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2016, 4(20), 33-37. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2016)
46.Basic Piloting Technique Error Rate as an Indicator of Flight Simulators Usability for Pilot Training
Socha, V. - Socha, L. - Hanáková, L. - Lališ, A. - Koblen, I. - Kušmírek, S. - Mrázek, P. - Soušek, R., - Schlenker, J.
International Review of Aerospace Engineering. 2016, 9(5), 162-172. ISSN 1973-7459.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2016)
47.Quantification of Trunk Postural Stability Using Convex Polyhedron of the Time-Series Accelerometer Data
Melecký, R. - Socha, V. - Kutílek, P. - Hanáková, L. - Takáč, P. - Schlenker, J., - Svoboda, Z.
Journal of Healthcare Engineering. 2016, 2016 ISSN 2040-2295.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2016)
48.Prediction of Atrial Fibrillation and its Successful Termination Based on Recurrence Quantification Analysis of ECG
Socha, V. - Schlenker, J. - Hána, K. - Smrčka, P. - Hanáková, L. - Průcha, J. - Szabo, S. - Riedlbauchova, L., - Vojtová, V.
In: Proceedings on 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Brno: Brno University of Technology, 2016. pp. 365-369. ISSN 1805-5435. ISBN 978-1-5090-1288-6.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2016)
49.Evaluation of Pilots’ Psychophysiological Condition using Recurrence Quantification Analysis of Heart Rate Variability
Socha, V. - Socha, L. - Schlenker, J. - Hána, K. - Hanáková, L. - Lališ, A. - Mihalcova, B. - Smrčka, P., - Hůlek, D.
In: Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016. pp. 428-434. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
50.Training of Pilots Using Flight Simulator and its Impact on Piloting Precision
Socha, V. - Socha, L. - Szabo, S. - Hána, K. - Gazda, J. - Kimličková, M. - Vajdová, I. - Maďorán, A. - Hanáková, L. - Němec, V. - Puškáš, T. - Schlenker, J., - Rozenberg, R.
In: Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016. pp. 374-379. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
51.The Concept of Multi-Level Marketing
Socha, L. - Socha, V. - Hanáková, L., - Mihalčová, B.
In: Conference Proceedings of the 4th International Scientific Conference „Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business“. Košice: Podnikovohospodráska fakulta so sídlom v Košiciach, EU v Bratislave, 2016. pp. 218-226. 1. ISBN 978-80-225-4293-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
52.Hodnocení posturální stability u pacientů s neurinomem akustiku
Hanáková, L. - Otáhal, M., - Rajťúková, V. opon.
Kladno: 2016. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství.
Diplomová práce (2016)
53.Assessment of Postural Instability in Patients with a Neurological Disorder Using a Tri-axial Accelerometer
Hanáková, L. - Socha, V. - Schlenker, J. - Čakrt, O., - Kutílek, P.
Acta Polytechnica. 2015, 55(4), 229-236. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2015)
54.Komplexné riadenie kvality v organizácií
Socha, V. - Socha, L. - Rozenberg, R., - Hanáková, L.
In: Air Transport 2015: Zborník príspevkov pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, 2015. pp. 94-100. ISBN 978-80-553-2352-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
55.Microscope Image Analysis Software for Evaluation of the Adhesion Strength of the Biocompatible Nano and Micro Thin Layers
Socha, V. - Hanáková, L. - Kutílek, P. - Socha, L. - Cehlár, M., - Petruš, O.
In: Progressive Biomedical Materials and Technologies 2015 Conference proceeding. Kladno: FBMI ČVUT, 2015. pp. 87-90. ISBN 978-80-01-05818-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
56.The Evaluation of the Practical Adhesion Strength of Biocompatible thin layers by National and International Standards
Hanáková, L. - Socha, V. - Kutílek, P. - Petruš, O. - Cehlár, M., - Socha, L.
In: Progressive Biomedical Materials and Technologies 2015 Conference proceeding. Kladno: FBMI ČVUT, 2015. pp. 91-94. ISBN 978-80-01-05818-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
57.An evaluation method of complex movement of the arm during walking based on gyroscope data and angle-angle diagram
Hanáková, L. - Kutílek, P. - Socha, V. - Škoda, D. - Takáč, P. - Schlenker, J., - Svoboda, Z.
In: 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Piscataway: IEEE, 2015. p. 397-402. ISSN 1805-5435. ISBN 978-1-4799-8498-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
58.Study of heart rate as the main stress indicator in aircraft pilots
Regula, M. - Socha, V. - Kutílek, P. - Socha, L. - Hána, K. - Hanáková, L., - Szabo, S.
In: 16th Mechatronika 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. p. 639-643. ISBN 978-80-214-4817-9.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2014)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Psychofyziologická kondice u pilotů a její vliv na provedení závěrečné fázi přistání na letišti
Hanáková, L.
2019 - 2021
TJ02000334
2.Studium vlivu únavy na výkonnost pilotů
Hanáková, L.
2019 - 2020
SGS19/124/OHK2/2T/16
3.Výzkum inteligentních komponent systémů pro sběr a vyhodnocení bezpečnostních dat
Hanáková, L.
2017 - 2019
TJ01000377
4.Hodnocení psychofyziologického stavu pilota pomocí fyziologických parametrů
Hanáková, L.
2017 - 2018
SGS17/150/OHK2/2T/16