info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Lenka Hanáková, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-234f - Horská 3, Praha
E-mail:
hanakle1@fd.cvut.cz
Funkce:
člen AS - zaměstnanec / FD
Člen:
Laboratoř lidského faktoru a automatizace v letectví

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

21SBL1 - Seminář k bakalářské práci 1
21SBL2 - Seminář k bakalářské práci 2
21SBL3 - Seminář k bakalářské práci 3
21SBP - Seminář k bakalářské práci
21SBP-E - Bachelor's Thesis Seminar
21SBU1 - Seminář k bakalářské práci 1
21XNL1 - Seminář k DP1

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

21ERGK - Ergonomie v letectví (přednášející, cvičící)
21ERGP - Ergonomie v letectví (přednášející, cvičící)
21LCVL - Lidský činitel v letectví (přednášející, cvičící)
21LIVO - Lidská výkonnost a omezení (přednášející, cvičící)
21MRP - Matlab pro řešení projektů (přednášející, cvičící)
21PRDP - Programové prostředky pro řešení diplomových prací (přednášející, cvičící)
21Y1MP - Matlab pro řešení projektů (přednášející, cvičící)
21Y2S1 - Seminář k diplomové práci 1 (přednášející, cvičící)
21Y2S2 - Seminář k diplomové práci 2 (přednášející, cvičící)
621W1MP - Matlab pro řešení projektů (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Lidský faktor v letectví pro PIL EN
  21X1DE - bakalářský studijní program
Lidský faktor v letectví pro PIL
  21X1DF - bakalářský studijní program
Lidský faktor v letectví
  21X1FE - bakalářský studijní program
  21X1LF - bakalářský studijní program
  21X2LF - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S