info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Lukáš Popek, MSc.

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Bezpečnost v letecké dopravě
  21X1BE - bakalářský studijní program
  21X1BF - bakalářský studijní program
  21X1BZ - bakalářský studijní program
  21X2BZ - navazující magisterský studijní program

Odborné zaměření:


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S