prof. Ing. Milan Lánský, DrSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-223b - Horská 3, Praha
E-mail:
lanskmi1@fd.cvut.cz
Funkce:
člen vědecké rady / FD
Člen:
Laboratoř letecké bezpečnosti K621

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Slobodan Stojić
Ing. Oldřich Štumbauer

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.The Dependence of Airport Profit on Passenger Satisfaction and Operational Efficiency
Vokáč, R. - Lánský, M., - Szabo, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2017)
2.Significant Factors Affecting the Passenger Arrival Rates
Vokáč, R. - Lipták, T., - Lánský, M.
Stať ve sborníku (2017)
3.The Methods of Terminal Capacity Analysis
Vokáč, R. - Lipták, T., - Lánský, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2016)
4.Možnosti využití systému SISel pro tvorbu SSP a SSp
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
Jiná metodika (nejde do RIV) (2016)
5.Introduction to Safety Events’ Contributing Factors, Relations between Them, Their Behavior and Causality
Stojić, S. - Lánský, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
6.The Importance of Queues at Airport Security Checkpoints
Vokáč, R. - Lipták, T., - Lánský, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
7.Metodika pro vytváření indikátorů bezpečnosti a jejich využívání pro potřeby řízení bezpečnosti leteckých organizací
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B., - Ledvinka, M.
Uplatněná certifikovaná metodika (2016)
8.Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2016)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B. - Blaško, M. - Ledvinka, M., - Ahmad, J.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
9.The Importance of Queues at Airport Security Checkpoints
Vokáč, R. - Lipták, T., - Lánský, M.
Abstrakt ve sborníku (2016)
10.The Model for Estimating Passenger Arrival Rates
Vokáč, R. - Vittek, P., - Lánský, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
11.ADREP Events and Factors Contribution to Definition of Safety Performance Indicators for Airports
Vittek, P. - Stojić, S., - Lánský, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
12.Metodika pro zavedení, fungování a udržení národního systému pro řízení provozní bezpečnosti a dohledu nad bezpečnostní výkonností organizací působících v civilním letectví
Strouhal, M. - Vittek, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Křemen, P. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
13.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
14.Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2015)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B., - Ledvinka, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
15.Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2014)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B., - Ledvinka, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.