info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

doc. Ing. Luboš Socha, Ph.D. et Ph.D.

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

21LCLT-E - Human Factors in Aviation
21LVYO - Lidská výkonnost a omezení
21PAM1 - Programování a modelování 1

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

21LCVL - Lidský činitel v letectví (přednášející, cvičící)

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Karel Hylmar
Ing. Daniel Urban
Ing. Jiří Volt

Vedoucí studentského projektu:

Lidský faktor v letectví pro PIL
  21X1DF - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S