covid-19 info

logo ČVUT

doc. Ing. Daniel Hanus, CSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-222c - Horská 3, Praha
B-101 - Resslova 9, Praha
Telefon:
+420-224359185
+420-224357482
+420-224359182
E-mail:
hanusdan@fd.cvut.cz

Garant předmětů v doktorském studiu:

21TSL - Teorie stavby letadel

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
21LCM - Letecké motory
21POHL - Pohon letadel
21TUM1 - Turbínový motor 1
21TUM2 - Turbínový motor 2
Kombinovaná forma studia:
21LCM - Letecké motory
21POHK - Pohon letadel

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Terézia Pilmannová, MBA
Ing. Kateřina Stuchlíková

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.New trends in aircraft propulsion system development and vision 2050
Hanus, D. - Vittek, P.
In: New Trends in Civil Aviation. Leiden: CRC Press/Balkema, 2018. p. 323-328. ISBN 978-0-8153-7602-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
2.Rotor odstředivého kompresoru se sériovým řazením lopatek
Hanus, D. - Hlaváček, D.
Czech Republic. Patent CZ 305885. 2016-03-09.
Tuzemský patent (2016)
3.Rotor odstředivého kompresoru se sériovým řazením lopatek
Hanus, D. - Hlaváček, D.
Czech Republic. Patent CZ 305886. 2016-03-09.
Tuzemský patent (2016)
4.Effective Radiative Forcing - a New Approach to Assessing the Impact of Aviation on the Atmosphere
Hanus, D. - Hajzler, O., - Buldakova, N.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2015, 3(13), 14-17. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
5.Lasers Attacks in Aviation
Kraus, J. - Štumper, M., - Hanus, D.
MAD Special. 2015, 2(2), 16-19. ISSN 2336-2677.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
6.Výskyt krizových situací na světových letištích při vzletech a přistáních vztahujících se ke geografickým charakteristikám
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
[Specialized Map with Expert Content] 2015.
Specializovaná mapa s odborným obsahem (2015)
7.Mapa možných úmyslných a neúmyslných útoků na letadla v oblasti mezinárodních letišť
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
[Specialized Map with Expert Content] 2015.
Specializovaná mapa s odborným obsahem (2015)
8.Innovative Design Concept of a Centrifugal Compressor Stage
Hanus, D. - Hlaváček, D.
In: The 22nd International Symposium on Air Breathing Engines. Cleveland: International Society of Air Breathing Engines ISABE, 2015.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
9.Aerodynamic Optimization of a Centrifugal Compressor Stage
Hanus, D. - Hlaváček, D.
In: The 22nd International Symposium on Air Breathing Engines. Cleveland: International Society of Air Breathing Engines ISABE, 2015.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
10.Metodika pro tvorbu bezpečnostních programů mezinárodních letišť
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
[Certified Methodology (for RIV)] 2015.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
11.Metodika pro tvorbu pohotovostních plánů mezinárodních letišť
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
[Certified Methodology (for RIV)] 2015.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
12.Rotor odstředivého kompresoru se sériovým řazením lopatek
Hanus, D. - Hlaváček, D.
Czech Republic. Utility Model CZ 28815. 2015-11-16.
Tuzemský užitný vzor (2015)
13.Rotor odstředivého kompresoru se sériovým řazením lopatek
Hanus, D. - Hlaváček, D.
Czech Republic. Utility Model CZ 28814. 2015-11-16.
Tuzemský užitný vzor (2015)
14.Development of a Novel Centrifugal Compressor Stage for Aircraft Engines
Hlaváček, D. - Hanus, D.
In: New Trends in Civil Aviation 2014. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014. pp. 8-14. ISBN 978-80-7204-891-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
15.Air Transport Engineering Programs at the Faculty of Transportation Sciences as a Part of PEGASUS Network of Excellence
Hanus, D.
In: Proceedings of the 11th European Transport Congress. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. pp. 320-330. ISBN 978-80-01-05321-8.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
16.Start of the Helicopter Pilot Education at the CTU
Němec, V. - Hanus, D. - Šťastný, M., - Mrázek, P.
In: InAir 2012. Žilina: EDIS, 2012. pp. 98-102. ISBN 978-80-554-0574-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
17.Ergonomic Methods Applicable in the Development of New Small Aircrafts
Hanus, D. - Baumruk, M.
In: New Trends in Civil Aviation 2011. Praha: ČVUT v Praze a OSL ČR, 2011. pp. 8-11. ISBN 978-80-01-04893-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
18.Chladící systém sportovního letadla s ventilátorovým pohonem
Ritschl, E. - Theiner, R., - Hanus, D.
Czech Republic. Utility Model CZ 22486. 2011-07-21.
Tuzemský užitný vzor (2011)
19.Professional Pilot Study Branch at Department of Air Transport, Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague
Hanus, D. - Chalupníčková, H., - Němec, V.
In: From Zero to ATPL. Žilina: Žilinská univerzita, 2010, ISBN 978-80-554-0297-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
20.Paroplynová elektrárna s integrovaným zplyňováním hnědého uhlí
Šťastný, M. - Hanus, D. - Hrdina, Z. - Slouka, P., - Vlček, Z.
Energetika. 2009, 59(2/2009), 49-53. ISSN 0375-8842.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2009)
21.Design of carbon Composite Driveshaft for Propulsion System
Hanus, D. - Robin, P.
In: Proceedings of 20th International Conference on Production Research. Shanghai: University of Science and Technology of China Press, 2009. pp. 1-4. ISBN 978-7-89992-893-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
22.Zakřivený vstupní kanál s rotací proudu a vřazeným statorovým stupněm
Ritschl, E. - Hanus, D. - Poul, R., - Theiner, R.
Czech Republic. Patent Application.
Patentová přihláška (nejde do RIV) (2009)
23.Rotor ventilátoru
Růžička, P. - Hanus, D., - Málek, A.
[Functional Sample] 2008.
Funkční vzorek (2008)
24.Hnací agregát
Růžička, P. - Beran, M. - Hanus, D., - Theiner, R.
[Functional Sample] 2008.
Funkční vzorek (2008)
25.2008 PEGASUS-AIAA student conference
Hanus, D. org. - Roháč, J. org.
[Conference Hosting] 2008.
Pořádání konference (2008)
26.Nový konstrukční koncept náhonu ultralehké ventilátorové jednotky
Hanus, D. - Růžička, P.
In: Nové trendy v civilním letectví. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. pp. 289-296. ISBN 978-80-7204-604-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
27.New Design Concept of Centrifugal Compressor Impellers of Turbojet Engines
Hanus, D.
In: Nové trendy v civilním letectví. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. pp. 87-100. ISBN 978-80-7204-604-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
28.New Design Method for the Internal Aerodynamic Channels of Turbo Aircraft Engines
Hanus, D. - Zikán, O.
In: Nové trendy v civilním letectví. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. pp. 106-120. ISBN 978-80-7204-604-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
29.New Design Concept of Centrifugal Compressor Impellers of Turbojet Engines
Hanus, D.
In: Nové trendy v civilním letectví. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. pp. 88-100. ISBN 978-80-7204-604-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
30.2008 PEGASUS-AIAA Student Conference
Hanus, D. ed. - Roháč, J. ed.
CTU Prague, 2008-04-23/2008-04-26. Prague: Czech Technical University, 2008.
Sborník (2008)
31.Ultra Lightweight Ducted Fan Propulsion Unit For Light Aircraft
Hanus, D. - Čenský, T.
In: Proceedings, XVIII International Symposium on Air Breathing Engines (ISABE). Reston: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2007. ISBN 1-56347-931-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
32.Flying Wings, a New Paradigm for Civil Aviation?
Hanus, D.
Acta Polytechnica. 2007, 2007(1), 32-43. ISSN 1210-2709.
Recenze článku (v časopisu) (2007)
33.Pohonná jednotka
Adamec, J. - Hanus, D. - Kocáb, J. - Maršálek, J., - Třetina, K.
Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. ISBN 80-7204-477-X.
Jiná kniha česky (2006)
34.Design of Carbon Composite Driveshaft for Ultralight Aircraft Propulsion System
Poul, R. - Růžička, P. - Hanus, D., - Blahouš, K.
In: Advanced Engineering Design AED 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. ISBN 80-86059-44-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
35.Innovative Design Optimization of Centrifugal Compressor Impeller for Small Turboprop Aero Engines
Hanus, D. - Čenský, T., - Kostroun, T.
In: Advanced Engineering Design AED 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, ISBN 80-86059-44-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
36.Design Optimization and Technology of Carbon Composite Axial Flow Fan Rotor Blade of Light Aircraft Propulsion System
Poul, R. - Hanus, D.
In: Proceedings, ICAS 2006, Hamburg. Edinburgh: Optimage, 2006. ISBN 0-9533991-7-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
37.Design Optimization and Technology of Carbon Composite Axial Flow Fan Rotor Blade of Light Aircraft Propulsion System
Poul, R. - Hanus, D.
In: Proceedings, ICAS 2006, Hamburg. Edinburgh: Optimage, 2006. ISBN 0-9533991-7-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
38.Design Optimization and Technology of Carbon Composite Axial Flow Fan Rotor Blade of Light Aircraft Propulsion System
Hanus, D. - Poul, R.
In: Proceedings, ICAS 2006, Hamburg. Edinburgh: Optimage, 2006. ISBN 0-9533991-7-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
39.Statická pevnostní analýza projekčního závěsného zařízení ("projekční kostky")
Zikán, O. - Hanus, D.
[Technical Report] 2006. Report no. TZP/CLKV/01/06.
Technická zpráva (2006)
40.Pohonná jednotka - učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisů JAR-FCL-1
Hanus, D. - Adamec, J. - Maršálek, J. - Kocáb, J., - Třetina, K.
Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. ISBN 80-7204-477-X.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2006)
41.Composite Axial Flow Propulsor for Small Aircraft
Poul, R. - Hanus, D.
Acta Polytechnica. 2005, 2005(4), 104-108. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2005)
42.Composite Axial Flow Propulsor for Small Aircraft
Poul, R. - Hanus, D.
Acta Polytechnica. 2005, 2005(4), 30-35. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2005)
43.TANDEM BLADE CENTRIFUGAL COMPRESSOR IMPELLER DESIGN
Hanus, D. - Čenský, T., - Jeřábek, I.
Letecký zpravodaj. 2005, 2005(-), 15. ISSN 1211-877X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2005)
44.Tandem Blade Centrifugal Compressor Impeller Design
Hanus, D. - Čenský, T., - Jeřábek, I.
Czech Aerospace. 2005, 2005(3), 17-21. ISSN 1211-877X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2005)
45.First Stage of the Centrifugal Compressor Design with Tandem Rotor Blades
Hanus, D. - Čenský, T. - Nevečeřal, J., - Horký, V.
In: Proceedings of the XVIIth International Symposium on Air Breathing Engines (ISABE). Reston: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2005. ISBN 1-56347-790-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
46.Two-Stage Single-Shaft Centrifugal Compressor Advanced Design
Hanus, D. - Matoušek, O. - Nevečeřal, J., - Čenský, T.
In: Proceedings of the XVIIth International Symposium on Air Breathing Engines (ISABE). Reston: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2005. ISBN 1-56347-790-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
47.Two-Stage Single-Shaft Centrifugal Compressor Advanced Design
Hanus, D. - Matoušek, O. - Nevečeřal, J., - Čenský, T.
In: Proceedings of the XVIIth International Symposium on Air Breathing Engines (ISABE). Reston: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2005. ISBN 1-56347-790-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
48.First Stage of the Centrifugal Compressor Design with Tandem Rotor Blades
Hanus, D. - Čenský, T. - Nevečeřal, J., - Horký, V.
In: Proceedings of the XVIIth International Symposium on Air Breathing Engines (ISABE). Reston: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2005. pp. 1-10. ISBN 1-56347-790-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
49.Technický slovník naučný T-Ž
Slavík, S. - Hanus, D.
Praha: Encyklopedický dům, s r.o., 2005. ISBN 80-86044-26-2.
Encyklopedie (2005)
50.Czech Aeronautical Society and its Contribution to the Development of the Czech Aviation
Hanus, D.
[Unpublished Lecture] Université Paul Sabatier, ECMS 2005, Electronics, Controle, Modelling, Measurement and Signals. 2005-05-18.
Nepublikovaná přednáška (2005)
51.Le haut niveau de la recherche aéronautique tcheque
Hanus, D.
Czech Business and Trade. 2005, 2005(09-10/2005), 24. ISSN 1211-2208.
Článek (2005)
52.La investigación aeronáutica checa tiene alto nivel
Hanus, D.
Czech Business and Trade. 2005, 2005(9-10/2005), 24. ISSN 1211-2208.
Článek (2005)
53.Češskoje aviacionnyje issledovanija nachodjatsja na vysokom urovne
Hanus, D.
Czech Business and Trade. 2005, 2005(09-10/2005), 24. ISSN 1211-2208.
Článek (2005)
54.Czech Aerospace Research is at a High Level
Hanus, D.
Czech Business and Trade. 2005, 2005(9-10/2005), 24. ISSN 1211-2208.
Článek (2005)
55.Hohes Niveau der tschechischen Luftfahrtforschung
Hanus, D.
Czech Business and Trade. 2005, 2005(09-10/2005), 24. ISSN 1211-2208.
Článek (2005)
56.Feasibility study of Ultra-light cold jet aircraft propulsion unit and rotor system design
Růžička, P. - Hanus, D.
Czech Aerospace. 2004, 2004(3), 16-19. ISSN 1211-877X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2004)
57.Ultra and Very Light Ducted Fan Propulsion System; Ultra - Light Rotor System Design and Technology
Růžička, P. - Hanus, D.
In: Advanced Engineering Design 2004. Praha: Orgit, 2004, ISBN 80-86059-41-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2004)
58.Ultra and Very Light Ducted Fan Propulsion System - Inlet Lips Shape Study
Ritschl, E. - Hanus, D.
In: Advanced Engineering Design 2004. Praha: Orgit, 2004. ISBN 80-86059-41-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2004)
59.Composite Axial Flow Propulsor of Small Aircraft
Poul, R. - Hanus, D.
In: Advanced Engineering Design 2004. Praha: Orgit, 2004. ISBN 80-86059-41-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2004)
60.Combined Probe for Mach Number, Temperature and Incience Indication
Nožička, J. - Adamec, J., - Hanus, D.
In: ICAS 2004 CD-ROM Proceedings. Edinburgh: Optimage, 2004. pp. 3.1.1-3.1.8. ISBN 0-9533991-6-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
61.IGCC For Brown Coals with Supercritical Steam Turbine
Šťastný, M. - Kučera, J. - Hrdina, Z., - Hanus, D.
In: Proceedings of ASME Turbo Expo 2004: Power for Land, Sea and Air. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2004. ISBN 0-7918-3739-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
62.Ultra and Very Light Ducted Fan Propulsion System Complex Design Optimization
Hanus, D. - Theiner, R., - Ritschl, E.
In: ICAS 2004 CD-ROM Proceedings. Edinburgh: Optimage, 2004, ISBN 0-9533991-6-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
63.IGCC For Brown Coals with Supercritical Steam Turbine
Šťastný, M. - Kučera, J. - Hrdnina, Z., - Hanus, D.
In: Proceedings of ASME Turbo Expo 2004: Power for Land, Sea and Air. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2004. p. 193-197. ISBN 0-7918-3739-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
64.Inlet Channel for a Ducted Fan Propulsion System of a Light Aircraft
Hanus, D. - Ritschl, E., - Theiner, R.
Acta Polytechnica. 2003, 43(6), 3-8. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2003)
65.Inlet Channel for a Ducted Fan Propulsion System of a Light Aircraft
Hanus, D. - Ritschl, E., - Theiner, R.
Acta Polytechnica. 2003, 43(6), 3-8. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2003)
66.Inlet Channel for a Ducted Fan Propulsion System of a Light Aircraft
Ritschl, E. - Hanus, D., - Theiner, R.
In: AED 2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003. pp. A 2.5. ISBN 80-86059-35-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2003)
67.Secondary Flow in Curved Cylindrical Channels
Hanus, D. - Anderle, P. - Čenský, T. - Nožička, J., - Adamec, J.
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 682-683. ISBN 80-01-02708-2. Available from: http://web.cvut.cz/ctu/research/workshop/ws2003.pdf
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2003)
68.A Fan Duct Design of a Very Light Aircraft Power-Plant and Its Experimental Aerodynamic Investigation
Theiner, R. - Jerie, J. - Ritschl, E. - Hanus, D., - Čenský, T.
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 650-651. ISBN 80-01-02708-2.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2003)
69.Influence of the Inlet Flow Structure on the Energy Loss within Curved Channel
Hanus, D. - Janko, L., - Čenský, T.
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 684-685. ISBN 80-01-02708-2. Available from: http://web.cvut.cz/ctu/research/workshop/ws2003.pdf
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2003)
70.Secondary Flow in Curved Cylindrical Channels
Hanus, D. - Anderle, P. - Čenský, T. - Nožička, J., - Adamec, J.
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 682-683. ISBN 80-01-02708-2.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2003)
71.Influence of the Inlet Flow Structure on the Energy Loss within Curved Channel
Hanus, D. - Janko, L., - Čenský, T.
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 684-685. ISBN 80-01-02708-2.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2003)
72.Influence of the Inlet Flow Structure on the Energy Loss within Curved Channel
Hanus, D. - Čenský, T., - Janko, L.
In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 684-685. ISBN 80-01-02708-2.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2003)
73.Aviation in the Czech Lands
Adamec, J. - Hanus, D.
In: International Air and Space Symposium and Exposition: The Next 100 Year. Reston: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2003. pp. 21-50. ISBN 1-56347-637-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2003)
74.Aviation in the Czech Lands
Adamec, J. - Hanus, D.
In: International Air & Space Symposium and Exposition The Next 100 Years. Reston: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2003. ISBN 1-56347-637-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
75.Flow Measurements in an Elbow Pipe of Circular Cross Section
Uruba, V. - Jonáš, P. - Mazur, O., - Hanus, D.
In: Book of Abstracts of the 5th Euromech Fluid Mechanics Conference. Toulouse: Institute de Mecanique des Fluids de Toulouse, 2003. pp. 303.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
76.New Design Method of Inlet and Outlet Channels of Turboshaft and Turboprop Engines
Hanus, D. - Čenský, T.
In: XVIth International Symposium on Air Breathing Engines. Reston: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2003,
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
77.Aviation in the Czech Lands
Hanus, D. - Adamec, J.
In: International Air & Space Symposium and Exposition The Next 100 Years. Reston: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2003. ISBN 1-56347-637-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
78.New Design Method of Inlet and Outlet Channels of Turboshaft and Turboprop Engines
Hanus, D. - Čenský, T.
In: XVI International Symposium on Air Breathing Engines (ISABE). Reston: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2003. ISBN 1-56347-639-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
79.Obor letadlová technika na Fakultě strojní ČVUT v Praze
Hanus, D.
Letectví + kosmonautika. 2003, 79(15), 48-51. ISSN 0024-1156.
Článek (2003)
80.Proudění v zakřivených kanálech kruhového průřezu - vliv geometrie a struktury vstupního proudu na ztráty
Hanus, D.
Praha: Defense date 2003-05-15. Associate Professor Thesis. ČVUT v Praze - Fakulta strojní.
Docentská habilitační práce (2003)
81.Obor letadlová technika na Fakultě strojní ČVUT v Praze
Hanus, D.
Letectví + kosmonautika. 2003, 2003(79), 48-51. ISSN 0024-1156.
Článek (2003)
82.Flow Measurements in an Elbow Pipe of Circular Cross Section
Hanus, D. - Jonáš, P. - Mazur, O., - Uruba, V.
In: Book of Abstracts of the 5th Euromech Fluid Mechanics Conference. Toulouse: Institute de Mecanique des Fluids de Toulouse, 2003. pp. 303.
Abstrakt ve sborníku (2003)
83.Obor letadlová technika na Fakultě strojní ČVUT v Praze
Hanus, D.
Letectví + kosmonautika. 2003, 79(15), 48-51. ISSN 0024-1156.
Článek (2003)
84.Měření proudění v koleni kruhového průřezu
Uruba, V. - Jonáš, P. - Mazur, O., - Hanus, D.
In: Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. Žilina: Žilinská univerzita, 2002. pp. 12-17. ISBN 80-7100-955-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
85.Preliminary Results of Flow Measurements in an Elbow Pipe of Circular Section
Uruba, V. - Jonáš, P. - Mazur, O., - Hanus, D.
In: Colloquium Fluid Dynamics 2002. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2002. pp. 12-17. ISBN 80-85918-77-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2002)
86.Measurements of Three Dimensional Mean Velocity Distribution at the Outlet of the Elbow
Hanus, D. - Janko, L., - Čenský, T.
In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 678-679. ISBN 80-01-02511-X.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2002)
87.Experimental Research of 3D Flow Fields within Curved Channels
Hanus, D. - Čenský, T. - Anderle, P. - Růžička, P. - Nožička, J. - Adamec, J., - Popelka, L.
In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 676-677. ISBN 80-01-02511-X.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2002)
88.Using of the Low Turbulence Wind Tunnel for Investigation of Three-Dimensional Unsteady Flow in Curved Channels
Anderle, P. - Hanus, D.
In: ICAS 2002 CD ROM Prooceedings. Stockholm: International Council of the Aeronautical Sciences, 2002. pp. 3.6.3. ISBN 0-9533991-3-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2002)
89.Using of the Low Turbulence Wind Tunnel for Investigation of Three-Dimensional Unsteady Flow in Curved Channels
Hanus, D. - Anderle, P.
In: Proceedings of the ICAS 2002 23rd International Congress of Aeronautical Sciencies. Reston: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2002. pp. 301-310. ISBN 0-9533991-3-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2002)
90.Technický slovník naučný D - F
Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al.
Praha: Encyklopedický dům, s r.o., 2002. ISBN 80-86044-18-1.
Encyklopedie (2002)
91.Technický slovník naučný G - J
Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al.
Praha: Encyklopedický dům, s r.o., 2002. ISBN 80-86044-20-3.
Encyklopedie (2002)
92.Experimentální výzkum v letecké aerodynamice
Hanus, D.
Letecký zpravodaj. 2001, 4(2), 32-36. ISSN 1211-877X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
93.Experimentální výzkum v letecké aerodynamice
Hanus, D.
Letecký zpravodaj. 2001, 4(2), 32-36. ISSN 1211-877X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
94.Experimental Investigation of Pulsatile Flow in Circular Tubes
Adamec, J. - Nožička, J. - Hanus, D., - Kořenář, J.
Journal of Propulsion and Power. 2001, 17(5), 1133-1136. ISSN 0748-4658.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2001)
95.Some Unconventional Applications of Thermometers in Turbomachinary
Nožička, J. - Adamec, J., - Hanus, D.
Turbo and Jet-Engines. 2001, 18(3), 211-217. ISSN 0334-0082.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2001)
96.Experimentální vzduchová trať pro výzkum proudění v zakřivených kanálech
Hanus, D.
In: Vnitřní aerodynamika lopatkových strojů. Praha: Asociace strojních inženýrů, 2001. pp. 41-44.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2001)
97.Low Turbulence Wind Tunnel for Investigation of Complex Turbulent Flows
Hanus, D. - Anderle, P. - Čenský, T. - Adamec, J., - Nožička, J.
In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 502-503. ISBN 80-01-02335-4.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2001)
98.Three-Dimensional Flow within Cylindrical Elbow
Hanus, D. - Anderle, P.
In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 504-505. ISBN 80-01-02335-4.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2001)
99.Experimental Research of an Unsteady Compressible Fluid Flow
Adamec, J. - Hanus, D., - Nožička, J.
In: Proceedings of the International Conference on Advanced Engineering Design. Glasgow: University of Glasgow, 2001. pp. 105-110. ISBN 0-85261-731-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2001)
100.Aerodynamical Design of Low Turbulence Tunnel by CFD Methods
Čenský, T. - Hanus, D.
In: neuvedeno. Glasgow: University of Glasgow, 2001. pp. 87-92. ISBN 0-85261-731-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2001)
101.Experimental Research of an Unsteady Flow Over a Delta Wing
Adamec, J. - Hanus, D., - Nožička, J.
In: International Conference on Advanced Engineering Desing. Glasgow: University of Glasgow, 2001. pp. 105-110. ISBN 0-85261-731-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2001)
102.Design of Low Turbulence Tunel for Investigation of Three Dimensional Unsteady Flow
Anderle, P. - Hanus, D.
In: neuvedeno. Glasgow: University of Glasgow, 2001. pp. 93-98. ISBN 0-85261-731-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2001)
103.Design of the Low Turbulence Tunnel by CFD Methods
Čenský, T. - Hanus, D.
In: Proceedings of International Conference on Advanced Engineering Design. Glasgow: University of Glasgow, 2001. pp. 87-92. ISBN 0-85261-731-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2001)
104.Design of the Low Turbulence Wind Tunnel for Investigation of Three Dimensional Unsteady Flow
Anderle, P. - Hanus, D.
In: Proceedings of International Conference on Advanced Engineering Design. Glasgow: University of Glasgow, 2001. pp. 93-98. ISBN 0-85261-731-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2001)
105.16th International Conference on Production Research
Slanec, K. - Hanus, D.
Pražská technika. 2001,(4), 17-20.
Článek (2001)
106.Technický slovník naučný A - Č
Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al.
Praha: Encyklopedický dům, s r.o., 2001. ISBN 80-86044-17-3.
Encyklopedie (2001)
107.Vstupní a výstupní hrdla leteckých turbinových motorů - Návrh a experiment
Hanus, D.
Acta Polytechnica. 2000, 40(4), 101-109. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
108.Research Project CEZ JO4/98: 212 2 00009
Nožička, J. - Petr, V. - Ota, J. - Kozel, K. - Takáts, M. - Hanus, D. - Uhlíř, I., - Šulc, B.
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 298. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
109.Experimental Investigation of 3D Turbulent Flows within Curved Channels
Anderle, P. - Hanus, D.
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 286. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
110.Výzkum prostorového turbulentního proudění v zakřivených kanálech
Hanus, D.
In: Vnitřní aerodynamika lopatkových strojů. Praha: Asociace strojních inženýrů, 1999. pp. 57-60.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1999)
111.Experimental Investigation of the Flow Field within a Circular Rectangular Elbow
Hanus, D. - Anderle, P.
In: Colloquium Fluid Dynamics '99. Proceedings. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1999. pp. 83-90. ISBN 80-85918-52-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1999)
112.Inlet and Outlet Casings of the Turbojet Engines-Design and Experiment
Hanus, D.
In: First Inter. Confer. on Advanced Engineering Design - Book of Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 196.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1999)
113.The Regions of Concentrated Vorticity in a Curved Cylindrical Channel
Hanus, D. - Anderle, P. - Jerie, J., - Zuber, I.
[Unpublished Lecture] MŠMT ČR. 1999-08-02.
Nepublikovaná přednáška (1999)
114.Vzduch a vítr ve službách člověka
Hanus, D.
In: Vzduch jako jeden z živlů [člověk, příroda,technika, životní prostředí]. Praha: Koniklec, 1998. p. 150-200. ISBN 80-902606-0-8.
Kapitola ve vědecké knize česky (1998)
115.Oběžné kolo odstředivého kompresoru s dělenou lopatkou
Hanus, D.
In: Vnitřní aerodynamika lopatkových strojů. Praha: Asociace strojních inženýrů, 1998. pp. 23-26.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
116.Mechanismus vzniku vírových vláken v zakřivených kanálech
Hanus, D.
In: Dynamika tekutin 98. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1998. pp. 17-18. ISBN 80-85918-45-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
117.Investigation of Three/Dimensional Flow Within Curved Channels and Casings of Turbomachines
Hanus, D. - Jerie, J.
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 547-548.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1998)
118.Mechanismus vzniku vírových vláken v zakřivených kanálech
Hanus, D. - Jerie, J. - Jonáš, P. - Zuber, I., - Rychetník, V.
[Research Report] Praha: ČVUT FS, U220.2, 1998. Report no. GAČR 101/95/0345.
Výzkumná zpráva v češtině (1998)
119.Zařízení pro měření prostorového proudění v zakřivených kanálech kruhového průřezu
Uruba, V. - Hanus, D.
In: Dynamika tekutin 97. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1997, pp. 55-56. ISBN 80-85918-29-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1997)
120.Stabilita proudění v ax/rad difusorech
Jerie, J. - Rychetník, V. - Zuber, I., - Hanus, D.
[Research Report] 1997.
Výzkumná zpráva v češtině (1997)
121.Inlet and Outlet Casings of the Turbomachines. Design and Experiment
Hanus, D.
[Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 1997.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (1997)
122.Experimentální zařízení pro výzkum prostorového proudění v zakřivených kanálech kruhového průřezu
Hanus, D.
In: Kolokvium Dynamika tekutin 96. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1996, pp. 13-14. ISBN 80-85918-23-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1996)
123.Možnosti získání titulu Euroinženýr na školách v ČR
Hanus, D.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.
Výzkumná zpráva v češtině (1996)
124.Přiznávání titulu Euroinženýr v České republice
Hanus, D.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.
Výzkumná zpráva v češtině (1996)
125.Engineering Education in Czech Republic
Hanus, D.
[Research Report] 1996.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (1996)
126.Engineering Education in Czech Republic
Hanus, D.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1995.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (1995)
127.Project of the Postgraduate and Specialized Training of Czech Engineers at Schools of Aerospace Engineering in France
Hanus, D.
In: Visions and Strategies for Europe. Alsbach: Leuchtturm Verlag, 1994, pp. 231-236. ISSN 0724-8873.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (1994)
128.Studený proudový propulzor pro malá sportovní letadla
Theiner, R. - Hanus, D. - Poul, R. - Ritschl, E. - Barák, K. - Růžička, P. - Čenský, T., - Málek, A.
Czech Republic. Utility Model Application.
Přihláška užitného vzoru (nejde do RIV)
129.Výstupní kanál s vřazeným by-pass chladícím systémem
Ritschl, E. - Hanus, D., - Theiner, R.
Czech Republic. Utility Model Application.
Přihláška užitného vzoru (nejde do RIV)
130.Studený proudový propulzor pro malá sportovní letadla s předstatorem
Theiner, R. - Hanus, D. - Poul, R. - Ritschl, E. - Barák, K. - Růžička, P. - Čenský, T., - Málek, A.
Czech Republic. Utility Model Application.
Přihláška užitného vzoru (nejde do RIV)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Přístrojové postupy pro letadla s rotačním křídlem
Hanus, D.
2014 - 2017
TA04030221
2.Kvalita inženýrských studijních programů v oborech leteckých a kosmických technologií
Hanus, D.
2014 - 2016
640211
3.Výzkum proudového pole ve stupni odstředivého kompresoru s tandemovými lopatkami
Hanus, D.
2014 - 2015
SGS14/165/OHK2/2T/16
4.Návrh informační báze provozních předpisů CL a realizace mezinárodních požadavků na vzdělávání leteckého personálu
Hanus, D.
2009 - 2010
CG941-056-220
5.Studie provedení hlavních částí paroplynového zařízení se zplyňováním uhlí se zaměřením na tepelnou účinnost a minimální emise CO2
Hanus, D.
2006 - 2008
GA101/06/1440
6.Pokročilý komplexní návrh odstředivého kompresoru pro malé turbínové motory
Hanus, D.
2003 - 2005
FF-P2/082
7.Zvyšování účinnosti energetických strojů a zařízení a snižování ekologických dopadů
Hanus, D.
1999 - 2004
MSM 212200009
8.Studie paroplynového zařízení se zplyňováním hnědého uhlí se zaměřením na optimální tlakové poměry ve spalovací i parní turbině
Hanus, D.
2002 - 2004
GA101/02/0583
9.Pokročilý komplexní návrh odstředivého kompresoru pro malé turbínové motory
Hanus, D.
2004 - 2004
FF-P2/082