info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

doc. Ing. Daniel Hanus, CSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-222c - Horská 3, Praha
B-101 - Resslova 9, Praha
Telefon:
+420-224359185
+420-224357482
+420-224359182
E-mail:
hanusdan@fd.cvut.cz

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

21LMR1 - Letecké motory 1
21LRY1 - Letecké motory 1
21LRY2 - Letecké motory 2

Garant předmětů v doktorském studiu:

21TSL - Teorie stavby letadel

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

21LCM - Letecké motory (přednášející, cvičící)
21POHK - Pohon letadel (přednášející, cvičící)
21POHL - Pohon letadel (přednášející, cvičící)
21TUM1 - Turbínový motor 1 (přednášející, cvičící)
21TUM2 - Turbínový motor 2 (přednášející, cvičící)
621LCM - Letecké motory (přednášející, cvičící)

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Petr Had
Ing. Terézia Pilmannová, MBA

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S