Ing. Terézia Pilmannová, MBA

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-234b - Horská 3, Praha
E-mail:
pilmater@fd.cvut.cz
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav letecké dopravy (16121)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Provoz a řízení letecké dopravy
Kód programu:
P1041D040010
Školitel:
doc. Ing. Daniel Hanus, CSc.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Provoz a řízení letecké dopravy
Kód programu:
P1041D040010
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

CNS/ATM technologie a provozní postupy
  21X1CA - bakalářský studijní program
  21X2CA - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Jamming of GNSS Receiver on B737 MAX Aircraft and Its Impact on ADS-B Technology
Pleninger, S. - Hospodka, J. - Pilmannová, T. - Topková, T. - Lukeš, P. - Steiner, J., - Kraus, J.
In: 2020 New Trends in Civil Aviation. Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2020. p. 123-128. ISSN 2694-7854. ISBN 978-80-01-06726-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2020)
2.Workload assessment of air traffic controllers
Socha, V. - Hanáková, L. - Valenta, V. - Socha, L. - Ábela, R. - Kušmírek, S. - Pilmannová, T., - Tecl, J.
In: Transportation Research Procedia. Linz: Elsevier BV, 2020. p. 243-251. vol. 51. ISSN 2352-1465.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2020)
3.Effect of Psychological Training on Pilot’s Performance
Socha, V. - Socha, L. - Hanáková, L. - Karapetjan, L. - Valenta, V. - Kušmírek, S. - Pilmannová, T., - Olexa, P.
In: Transportation Research Procedia. Linz: Elsevier BV, 2020. p. 252-260. vol. 51. ISSN 2352-1465.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2020)
4.Subjective Evaluation of Fatigue in Pilots During 24-hour Testing
Hanáková, L. - Socha, V. - Bořil, J. - Herman, L. - Štrobl, J., - Pilmannová, T.
In: 2020 New Trends in Civil Aviation. Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2020. p. 111-116. ISSN 2694-7854. ISBN 978-80-01-06726-0.
Stať ve sborníku (2020)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.