info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-218 - Horská 3, Praha
E-mail:
plochjin@fd.cvut.cz

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S