info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. Liana Karapetjan

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-234f - Horská 3, Praha
E-mail:
karaplia@fd.cvut.cz
Funkce:
člen AS - student / FD
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav letecké dopravy (16121)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Provoz a řízení letecké dopravy
Kód programu:
P1041D040010
Školitel:
doc. Ing. Luboš Socha, Ph.D. et Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Provoz a řízení letecké dopravy
Kód programu:
P1041D040010
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

21ZYL1 - Základy letu 1 (přednášející, cvičící)
21ZYL2 - Základy letu 2 (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Lidský faktor v letectví
  21X1LF - bakalářský studijní program
  21X2LF - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Nystagmus vyvolaný vestibulárními iluzemi u pilotů
řešitel: Karapetjan, L.
spoluřešitelé: Gavura, T. - Kalivodová, M. - Kušmírek, S. - Socha, L.
2022 - 2023
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS22/127/OHK2/2T/16
2.Experimentální ověření odolnosti pilotů vůči vestibulárním iluzím z hlediska výcviku a praxe
řešitel: Kalivodová, M.
spoluřešitelé: Hanáková, L. - Karapetjan, L. - Socha, V. - Valenta, V.
2021 - 2022
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS21/134/OHK2/2T/16