info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Kateřina Grötschelová

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-234c - Horská 3, Praha
E-mail:
grotskat@fd.cvut.cz
fotografie osoby
Pracoviště:
Katedra letecké dopravy (16121)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Provoz a řízení letecké dopravy
Kód programu:
P1041D040010
Školitel:
doc. Ing. Andrej Lališ, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Provoz a řízení letecké dopravy
Kód programu:
P1041D040010
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

21BLED - Bezpečnost v letecké dopravě (přednášející, cvičící)
21SPOL - Spolehlivost letadlové techniky (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Bezpečnost v letecké dopravě
  21X1BE - bakalářský studijní program
  21X1BF - bakalářský studijní program
  21X1BZ - bakalářský studijní program
  21X2BZ - navazující magisterský studijní program
Bezpečnost v letecké dopravě pro PIL
  21X1SF - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S