Ing. Kateřina Grötschelová

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-234c - Horská 3, Praha
E-mail:
grotskat@fd.cvut.cz
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav letecké dopravy (16121)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Provoz a řízení letecké dopravy
Kód programu:
P1041D040010
Školitel:
prof. Ing. Milan Lánský, DrSc.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Provoz a řízení letecké dopravy
Kód programu:
P1041D040010
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Bezpečnost v letecké dopravě
  21X1BZ - bakalářský studijní program
  21X2BZ - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Systemic Safety Data Collection and Processing in Aviation Maintenance
Guskova, N. - Lališ, A., - Grötschelová, K.
In: 2020 New Trends in Civil Aviation. Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2020. p. 81-87. ISSN 2694-7854. ISBN 978-80-01-06726-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2020)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.