info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Ladislav Capoušek, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-221 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359216
E-mail:
capousek@fd.cvut.cz
Člen:
Laboratoř provozu letecké dopravy K621

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

21PPY1 - Provozní postupy 1
21PPY1-E - Operational Procedures 1
21PPY2 - Provozní postupy 2
21PPY2-E - Operational Procedures 2

Garant předmětů v doktorském studiu:

21MTRL - Moderní trendy rozvoje letišť

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

21LTTE - Letiště (přednášející, cvičící)
21OBP - Obchodně přepravní činnost (přednášející, cvičící)
21PDLE - Provoz a design letišť (přednášející, cvičící)
21PDLT - Provoz a design letišť (přednášející, cvičící)
21PPLP - Provozní postupy a lety podle přístrojů (přednášející, cvičící)
21ZLKS - Základy leteckých konstrukcí a systémů (přednášející, cvičící)
621OBP - Obchodně přepravní činnost (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Provoz a ekonomika letecké dopravy pro PIL
  21X1OF - bakalářský studijní program
Provoz a ekonomika letecké dopravy
  21X1PE - bakalářský studijní program
  21X2PE - navazující magisterský studijní program
Provoz letecké dopravy
  21X1PV - bakalářský studijní program
  21X1VF - bakalářský studijní program
  21X2PV - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S