Ing. Ladislav Capoušek, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-129 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359216
E-mail:
capousek@fd.cvut.cz
Člen:
Laboratoř simulací v letectví K621

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
21LTTE - Letiště
21OBP - Obchodně přepravní činnost
21PDLT - Provoz a design letišť
Cvičení:
21OBP - Obchodně přepravní činnost

Garant předmětu v doktorském studiu:

21MTRL - Moderní trendy rozvoje letišť

Vedoucí studentského projektu:

Moderní trendy rozvoje letišť
  21X1ML - bakalářský studijní program
  21X2ML - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Technicko-provozní infrastruktura letiště
Shrbený, F. - Capoušek, L.
1. vyd. Warszawa: Warsaw Management Univerzity. 2016, ISBN 978-83-7520-220-5.
Vědecká kniha česky
2.Rescue and Fire Fighting on RWY 06R/24L
Vaňková, K. - Capoušek, L.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2016, 4(18), s. 5-8. ISSN 1805-7578. Dostupné z: http://mad.fd.cvut.cz/issues/18/01_Vankova_Capousek.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
3.Thermal Imaging in Aviation
Štumper, M. - Kraus, J., - Capoušek, L.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2015, 3(16), s. 13-16. ISSN 1805-7578. Dostupné z: http://mad.fd.cvut.cz/issues/16/03_Stumper_Kraus.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
4.Processes on Uncontroled Aerodromes and Safety Indicators Part I
Plos, V. - Capoušek, L.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2013, 1(5), s. 11-15. ISSN 1805-7578. Dostupné z: http://mad.fd.cvut.cz/issues/5/03_Plos_Capousek.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
5.Transformation of Helicopter PinS Procedures for Airplanes
Kraus, J. - Capoušek, L.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2013, 1(5), s. 3-6. ISSN 1805-7578. Dostupné z: http://mad.fd.cvut.cz/issues/5/01_Kraus_Capousek.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
6.Emission Reduction Through Continuous Descent Approaches
Polánecká, A. - Capoušek, L.
In: New Trends in Civil Aviation 2011. New Trends in Civil Aviation 2011. Prague, 26.09.2011 - 27.09.2011. Praha: ČVUT v Praze a OSL ČR. 2011, s. 104-106. ISBN 978-80-01-04893-1. Dostupné z: http://uld.fd.cvut.cz/ntcl2011/template/files/sbornik_ntca_2011.pdf
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
7.Jakost a kvalita v civilním letectví (úvodní studie)
Capoušek, L. - Hřebejk, B. - Kulčák, L., - Stavovčík, B.
Brno: Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství. 2001, LU 18/2001/CLKV.
Výzkumná zpráva v češtině
8.Letecká škola FD ČVUT
Jalovecký, M. - Hřebejk, B., - Capoušek, L.
In: Osvědčení letecké školy č. 66. Vydání osvědčení Letecké školy dle směrnice D107. Praha, Praha: ÚCL ČR. 1998, s. 1-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
9.Letecké zkratky
Jalovecký, M. - Capoušek, L.
Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1998
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Příletové a odletové postupy pro přístrojovou navigaci na neřízené letiště
Capoušek, L.
1998 - 1998
309812306