Ing. Ota Hajzler

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Školitel:
prof. Ing. Petr Moos, CSc.
Forma studia:
kombinovaná
E-mail:
hajzlota@fd.cvut.cz
Funkce na ČVUT:
člen grémia děkana / FD
Osobní email
ota.hajzler@seznam.cz
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Využití IT technologií v letecké dopravě
  14X1LS - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Effective Radiative Forcing - a New Approach to Assessing the Impact of Aviation on the Atmosphere
Hanus, D. - Hajzler, O., - Buldakova, N.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2015, 3(13), s. 14-17. ISSN 1805-7578. Dostupné z: http://mad.fd.cvut.cz/issues/13/03_Hanus_Hajzler_Buldakova.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
2.The Methodology for the Creation of Airport Emergency Plan
Hajzler, O. - Vittek, P., - Kraus, J.
MAD Special. 2014, 1(1), s. 4-7. ISSN 2336-2677.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
3.Analysis of the Process of Creating Airport Emergency Plan in Terms of Legislation
Kraus, J. - Plos, V. - Vittek, P. - Dociová, D. - Hajzler, O., - Němec, V.
MAD Special. 2014, 1(1), s. 39-42. ISSN 2336-2677.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
4.LPV for "Every" Aerodrome
Kraus, J. - Plos, V. - Vittek, P. - Duša, T. - Pleninger, S., - Hajzler, O.
In: JEŘÁBEK, M. a VOTRUBA, Z., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 371-378. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
5.Tvorba a implementace letištních pohotovostních plánů (LPP)
Vittek, P. - Hajzler, O.
In: Riešenie krizových situácií v špecifickom prostredí. Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina, 30.05.2012 - 31.05.2012. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta špeciálného inženierstva. 2012, s. 697-704. ISBN 978-80-554-0536-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
6.Activities of Air Transport Department, Faculty of Transportation Sciences, CTU in the Security of Air Transport
Hajzler, O. - Plos, V., - Vittek, P.
In: Air Transport Security 2012. Ochrana civilní letecké dopravy (Air Transport Security) 2012. Praha, 20.11.2012 - 21.11.2012. Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.. 2012, s. 55-58. ISBN 978-80-86841-40-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Aplikace pro výkonové výpočty ve všeobecném letectví
Hajzler, O.
2017 - 2018
SGS17/147/OHK2/2T/16