Ing. Ota Hajzler

fotografie osoby
Pracoviště:
Telefon:
+420-737501748
E-mail:
hajzlota@fd.cvut.cz
Funkce:
člen grémia / FD
Osobní email
ota.hajzler@seznam.cz

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Využití IT technologií v letecké dopravě
  14X1LL - bakalářský studijní program
  14X1LS - bakalářský studijní program
  14X2LL - navazující magisterský studijní program
  14X2LS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Effective Radiative Forcing - a New Approach to Assessing the Impact of Aviation on the Atmosphere
Hanus, D. - Hajzler, O., - Buldakova, N.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
2.The Methodology for the Creation of Airport Emergency Plan
Hajzler, O. - Vittek, P., - Kraus, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
3.Analysis of the Process of Creating Airport Emergency Plan in Terms of Legislation
Kraus, J. - Plos, V. - Vittek, P. - Dociová, D. - Hajzler, O., - Němec, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
4.LPV for "Every" Aerodrome
Kraus, J. - Plos, V. - Vittek, P. - Duša, T. - Pleninger, S., - Hajzler, O.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
5.Tvorba a implementace letištních pohotovostních plánů (LPP)
Vittek, P. - Hajzler, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
6.Activities of Air Transport Department, Faculty of Transportation Sciences, CTU in the Security of Air Transport
Hajzler, O. - Plos, V., - Vittek, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Aplikace pro výkonové výpočty ve všeobecném letectví
Hajzler, O.
2017 - 2018
SGS17/147/OHK2/2T/16