info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Karel Mündel

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

21KSY1 - Konstrukce a systémy letadel 1 (přednášející, cvičící)
22SLN - Šetření leteckých nehod (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.