info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

doc. Ing. Peter Vittek, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-223c - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-775862896
+420-224357951
E-mail:
vittepet@fd.cvut.cz
Funkce:
garant oboru 3708R031 - LED bakalářského studia / FD
Člen:
Laboratoř letecké bezpečnosti K621

Vedoucí studentského projektu:

Ekonomika letecké dopravy a letecké právo
  21X1EP - bakalářský studijní program
  21X2EP - navazující magisterský studijní program
Provoz a ekonomika letecké dopravy
  21X1PE - bakalářský studijní program
  21X2PE - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S