doc. Ing. Peter Vittek, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-220c - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-775862896
+420-224357951
E-mail:
vittepet@fd.cvut.cz
Funkce:
zástupce vedoucího / ústav letecké dopravy / FD
člen AS - zaměstnanec / FD
člen hospodářské komise AS / FD
garant oboru 3708R031 - LED bakalářského studia / FD
Člen:
Laboratoř letecké bezpečnosti K621

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
21EBLP - Evropský přístup k bezpečnosti leteckého provozu
Cvičení:
21EBLP - Evropský přístup k bezpečnosti leteckého provozu
Kombinovaná forma studia:
21BLED - Bezpečnost v letecké dopravě
21ELED - Ekonomika letecké dopravy

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Martin Kála
Ing. Petr Líkař
Ing. Vladimír Machula
Ing. Miroslav Špák

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Ing. Slobodan Stojić

Vedoucí studentského projektu:

Moderní přístup k bezpečnosti (security) letecké dopravy
  21X1MC - bakalářský studijní program
  21X2MC - navazující magisterský studijní program
Moderní přístup k provozní bezpečnosti (safety) letecké dopravy
  21X1MF - bakalářský studijní program
  21X2MF - navazující magisterský studijní program
Provoz a ekonomika letecké dopravy
  21X1PE - bakalářský studijní program
  21X2PE - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Ústav letecké dopravy FD ČVUT v Praze
Kraus, J. - Vittek, P. - Šerlová, M., - Van Den Bergh, S.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2019)
2.Generating synthetic aviation safety data to resample or establish new datasets
Lališ, A. - Socha, V. - Křemen, P. - Vittek, P. - Socha, L., - Kraus, J.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2018)
3.Risk-based indicators and economic efficiency
Szabo, S. - Plos, V. - Hulínská, Š., - Vittek, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
4.Safety, Quality and Reliability in Operations and Production
Lališ, A. - Vittek, P., - Kraus, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
5.New trends in aircraft propulsion system development and vision 2050
Hanus, D. - Vittek, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
6.Modelling of fatigue in aviation
Hulínská, Š. - Kraus, J. - Vittek, P., - Štumper, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
7.Signal versus noise concept in aviation safety data processing
Stojić, S. - Vittek, P. - Lališ, A., - Plos, V.
Stať ve sborníku (2018)
8.Probabilistic Model For Airport Runway Safety Areas
Szabo, S. - Vittek, P. - Kraus, J. - Plos, V. - Lališ, A. - Štumper, M., - Vajdová, I.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2017)
9.Ontological Foundations of European Coordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems
Křemen, P. - Kostov, B. - Blaško, M. - Ahmad, J. - Plos, V. - Lališ, A. - Stojić, S., - Vittek, P.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
10.Poloprovoz - řešení sběru a vyhodnocování dat s vlivem na bezpečnost
Křemen, P. - Vittek, P. - Ledvinka, M. - Lališ, A. - Kostov, B. - Plos, V. - Blaško, M. - Kraus, J. - Stojić, S., - Ahmad, J.
Poloprovoz (2017)
11.Significance and Functionalities of the Stakeholders’ Processes at Lower Layers of Integrated Aviation Industry-Wide Risk Management Systems
Stojić, S. - Vittek, P., - Lališ, A.
Stať ve sborníku (2017)
12.Determining Importance of Physiological Parameters and Methods of Their Evaluation for Classification of Pilots Psychophysiological Condition
Hanáková, L. - Socha, V. - Socha, L. - Szabo, S. - Kozuba, J. - Lališ, A. - Vittek, P. - Kraus, J. - Rozenberg, R. - Kalavský, P. - Novák, M. - Schlenker, J., - Kušmírek, S.
Stať ve sborníku (2017)
13.Predicting Safety Performance to Control Risk in Military Systems
Lališ, A. - Socha, V. - Vittek, P., - Stojić, S.
Stať ve sborníku (2017)
14.Reporting Tool
Ledvinka, M. - Kostov, B. - Blaško, M. - Křemen, P. - Vittek, P. - Kraus, J. - Stojić, S. - Plos, V., - Lališ, A.
Software splňující podmínky RIV (2016)
15.SISel
Ledvinka, M. - Kostov, B. - Křemen, P. - Blaško, M. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Vittek, P. - Zavřel, L. - Holubec, J., - Kasl, T.
Software splňující podmínky RIV (2016)
16.Beyond the Horizon of Supply Chain Security Performance Measurement: An Introduction to Supply Chain Security Performance Measurement
Vitteková, M. - Vittek, P. - Stejskal, P. - Stojić, S., - Pezl, T.
Kapitola v zahraniční vědecké knize (2016)
17.Moderní přístup k hodnocení provozní bezpečnosti v letectví
Vittek, P. - Kraus, J., - Szabo, S.
Vědecká kniha česky (2016)
18.Možnosti využití systému SISel pro tvorbu SSP a SSp
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
Jiná metodika (nejde do RIV) (2016)
19.Integrated Aviation Industry-Wide Approach to Risk Management and Control
Vittek, P. - Stojić, S. - Křemen, P., - Lališ, A.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
20.Process Modelling as the Means of Establishing Semi-Automated Safety Management
Lališ, A. - Vittek, P., - Kraus, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
21.The Role of Risk-Based Indicators for the Air Carrier
Plos, V. - Soušek, R. - Vittek, P., - Stojić, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
22.Challenges of implementation and practical deployment of aviation safety knowledge management software
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S., - Plos, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
23.Runway incursion and methods for safety performance measurement
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S., - Plos, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
24.Comprehensive emergency management for airport operator documentation
Kraus, J. - Vittek, P., - Plos, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
25.Contribution of Hazard and Risk Modelling in Air Transport
Plos, V. - Vittek, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
26.Metodika pro vytváření indikátorů bezpečnosti a jejich využívání pro potřeby řízení bezpečnosti leteckých organizací
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B., - Ledvinka, M.
Uplatněná certifikovaná metodika (2016)
27.Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2016)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B. - Blaško, M. - Ledvinka, M., - Ahmad, J.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
28.Safety Intelligence Data Integration
Vittek, P. - Lališ, A.
Nepublikovaná přednáška (2016)
29.Výzkum v oblasti indikátorů bezpečnosti - od myšlenek k realizacím
Vittek, P.
Nepublikovaná přednáška (2016)
30.State Safety Programme and State Safety Plan (Part two - States' approaches to the issue)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S., - Plos, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
31.Runway Safety Areas
Štumper, M. - Kraus, J. - Vittek, P., - Lališ, A.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
32.Approach Safety
Vittek, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
33.The Possibility of Using Safety Indicators to Evaluate Security at Airports
Plos, V. - Vittek, P., - Voštová, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
34.Taxonomies and their role in the aviation Safety Management Systems
Stojić, S. - Vittek, P. - Plos, V., - Lališ, A.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
35."Friction Surfaces" of Airport Emergency Plan
Kraus, J. - Plos, V., - Vittek, P.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
36.Výskyt krizových situací na světových letištích při vzletech a přistáních vztahujících se ke geografickým charakteristikám
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
Specializovaná mapa s odborným obsahem (2015)
37.Mapa možných úmyslných a neúmyslných útoků na letadla v oblasti mezinárodních letišť
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
Specializovaná mapa s odborným obsahem (2015)
38.Introduction of the Barrier - Based Approach to the Supply Chain Security
Vitteková, M. - Stojić, S., - Vittek, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
39.Safety Key Performance Indicators system for Air Navigation Services of the Czech Republic
Lališ, A. - Vittek, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
40.Aviation Safety Investment Assessment Utilizing Return on Investment and Bayesian Networks
Szabo, S. - Vittek, P. - Lališ, A., - Červená, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
41.Small Remotely Operated Aerial System Scientific and Commercial Use
Absolon, S. - Vittek, P., - Heralová, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
42.ADREP Events and Factors Contribution to Definition of Safety Performance Indicators for Airports
Vittek, P. - Stojić, S., - Lánský, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
43.The Model for Estimating Passenger Arrival Rates
Vokáč, R. - Vittek, P., - Lánský, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
44.Metodika pro tvorbu bezpečnostních programů mezinárodních letišť
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
45.Metodika pro zavedení, fungování a udržení národního systému pro řízení provozní bezpečnosti a dohledu nad bezpečnostní výkonností organizací působících v civilním letectví
Strouhal, M. - Vittek, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Křemen, P. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
46.Metodika pro tvorbu pohotovostních plánů mezinárodních letišť
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
47.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
48.Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2015)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B., - Ledvinka, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
49.Proposal of Safety Data Quality Improvement Process for Aviation Organizations and Authorities
Vittek, P. - Stojić, S., - Lališ, A.
Abstrakt ve sborníku (2015)
50.Definition of Contributory Factors Having Influence on Airport Safety
Vittek, P. - Stojić, S., - Lališ, A.
Abstrakt ve sborníku (2015)
51.Runway incursion and methods for safety performance measurement
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S., - Plos, V.
Abstrakt ve sborníku (2015)
52.Comprehensive emergency management for airport operator documentation
Kraus, J. - Vittek, P., - Plos, V.
Abstrakt ve sborníku (2015)
53.Possibilities of New Security Measures Implementation in conditions of Czech Republic
Dučaiová, J. - Vittek, P., - Dociová, D.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
54.Reports About Occurrence of Events with Effect on Aviation Safety
Plos, V. - Vittek, P., - Jeřábek, K.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
55.Passenger prescreening system
Dociová, D. - Vittek, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
56.The Methodology for the Creation of Airport Emergency Plan
Hajzler, O. - Vittek, P., - Kraus, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
57.The Methodology for Evaluating the Safety of Operations at the Uncontrolled Aerodromes
Plos, V. - Kraus, J. - Vittek, P., - Duša, T.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
58.Processes on Uncontrolled Aerodromes and Safety Indicators Part II
Plos, V. - Kraus, J. - Jeřábek, K., - Vittek, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
59.Analysis of the Process of Creating Airport Emergency Plan in Terms of Legislation
Kraus, J. - Plos, V. - Vittek, P. - Dociová, D. - Hajzler, O., - Němec, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
60.Safety KPIs - Monitoring of safety performance
Lališ, A. - Vittek, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
61.State Safety Programme and State Safety Plan (Part one – State Safety Programme structure)
Vittek, P. - Stojić, S. - Lališ, A., - Plos, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
62.18 Analysis of the process model of airport: creating the high level process map
Buldakova, N. - Dociová, D., - Vittek, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
63.The New Approach to Airport Emergency Plans
Kraus, J. - Plos, V., - Vittek, P.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
64.Implementation of Safety indicators for Aviation Services Providers
Matyáš, R. - Vittek, P. - Plos, V., - Lališ, A.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
65.Methodology For Supply Chain Security Programmes Evaluation
Vitteková, M. - Horák, T., - Vittek, P.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2014)
66.Riadenie bezpečnosti leteckej dopravy na úrovni štátu
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S., - Plos, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2014)
67.Návrh Risk-based indikátorů pro sledování bezpečnostní výkonnosti v letectví
Plos, V. - Vittek, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2014)
68.Database of safety events and their use in the evaluation of operational safety
Plos, V. - Vittek, P. - Matyáš, R., - Jeřábek, K.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
69.Indicators for Assessment of Safety Management
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Kraus, J., - Plos, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
70.Passengers’ Satisfaction with Airport Services at Security Check
Vittek, P. - Vokáč, R. - Stojić, S. - Kraus, J., - Plos, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
71.Process of Creating Airport Emergency Plan
Kraus, J. - Plos, V., - Vittek, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
72.Customized Emergency Response Plan for Aviation Organizations
Vittek, P. - Matyáš, R., - Kraus, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
73.Building a State Level of Safety indicators (SPI)
Vittek, P. - Navrátil, P. - Stojić, S. - Lališ, A., - Plos, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
74.GNSS jamming
Štumper, M. - Kraus, J. - Vittek, P., - Plos, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
75.Security Index Determination Model
Vitteková, M. - Vittek, P., - Horák, T.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
76.Příručka řízení bezpečnosti
Vittek, P.
Uplatněná certifikovaná metodika (2014)
77.Příručka systému řízení ATO
Vittek, P. - Matyáš, R. - Plos, V., - Kraus, J.
Uplatněná certifikovaná metodika (2014)
78.Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2014)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B., - Ledvinka, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
79.Indikátory bezpečnosti pro ÚCL
Vittek, P. - Plos, V. - Lališ, A. - Stojić, S., - Štumper, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
80.The use of Wireless Sensor Network for Increasing Airport Security
Kraus, J. - Fajčík, P. - Vittek, P., - Duša, T.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2013)
81.The Usage of Risk-based Indicators
Němec, V. - Plos, V., - Vittek, P.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2013)
82.The Importance of Education in Aviation Safety in Czech Republic
Vittek, P. - Plos, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
83.Increasing Airport Security Using Systems Engineering Approach
Kraus, J. - Vittek, P. - Plos, V., - Novák, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
84.Assessment and Management of Approach Safety
Kraus, J. - Plos, V., - Vittek, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
85.LPV for "Every" Aerodrome
Kraus, J. - Plos, V. - Vittek, P. - Duša, T. - Pleninger, S., - Hajzler, O.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
86.Development and Utilization of Safety Indicators
Vittek, P. - Plos, V. - Jeřábek, K., - Němec, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
87.Modern research and Development in Air Transport
Kraus, J. - Duša, T. - Plos, V., - Vittek, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
88.Implementation of Safety Indicators in General Aviation
Vittek, P. - Plos, V., - Matyáš, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
89.Compatibility of Supply Chain Security Solution
Lánská, M. - Vittek, P.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
90.Metodika pro řízení provozní bezpečnosti malé letecké organizace
Vittek, P. - Němec, V. - Pleninger, S. - Kraus, J. - Plos, V., - Dociová, D.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
91.Bezpečnostní indikátory - vývoj a využití v letecké dopravě
Vittek, P. - Plos, V., - Němec, V.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
92.Tvorba a implementace letištních pohotovostních plánů (LPP)
Vittek, P. - Hajzler, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
93.International Supply Chain Security Programs - Introduction to Mutual Recognition and Common Problems of Compatibility
Lánská, M. - Vittek, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
94.Activities of Air Transport Department, Faculty of Transportation Sciences, CTU in the Security of Air Transport
Hajzler, O. - Plos, V., - Vittek, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
95.Comparison of Security Ensurance of Supply Chain in EU and U.S.
Lánská, M. - Vittek, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
96.Establishment of a System to Share Safety Information Between the "Small" Operators of Air Transport (General Aviation)
Plos, V. - Vittek, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
97.Measuring Safety Level Before Incident or Accident in Current Civil Aviation
Mikan, A. - Vittek, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
98.Principles of Economic Optimization for Implementation of Safety Management System
Plos, V. - Vittek, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
99.Řízení bezpečnosti dodavatelských řetězců
Lánská, M. - Vittek, P.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2012)
100.Approach to the Investigation of Air Accidents and its Impact on Safety
Plos, V. - Vittek, P.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2011)
101.Impact of EU-ETS on European Aircraft Operators
Hanuš, Z. - Vittek, P.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2011)
102.Creating Safety in Current Civil Aviation
Mikan, A. - Vittek, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
103.SAFETY AS A CORE PROCESS OF SUCCESSFUL COMPANY
Vittek, P. - Němec, V. - Krula, L., - Straková, Eva
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2010)
104.OBJECT ORIENTED APPROACH TOWARDS DESCRIBING OF
Vittek, P. - Němec, V., - Krula, L.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2010)
105.UML AND RISK ASSESSMENT TOOLS - SAFE AND SECURE FUTURE
Vittek, P. - Němec, V., - Kurtulík, Lukáš
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2010)
106.Modelling of International Airports Operations Using the UML Standard
Němec, V. - Krula, L., - Vittek, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
107.New Approach to Aviation Safety
Vittek, P. - Němec, V., - Straková, E.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
108.Security Management Tools and UML Standard at International Airports
Vittek, P. - Němec, V., - Kurtulík, L.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
109.Moderné sledovacie systémy v leteckej doprave
Vittek, P. - Krula, L.
Překlad monografie (nejde do RIV) (2010)
110.Use of UML in Airport Security Processes Modelling
Vittek, P.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2009)
111.Využitie jazyka UML pri modelovaní procesov v oblasti "Security" letísk
Vittek, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Výzkum a vývoj progresivních metod pro měření bezpečnostní výkonnosti leteckých organizací
Vittek, P.
2014 - 2017
TA04030465
2.Nástroje pro zlepšení provozní bezpečnosti a zvýšení ochrany před protiprávními činy malých mezinárodních letišť
Vittek, P.
2012 - 2013
SGS12/165/OHK2/2T/16
3.Využití objektově orientované systémové analýzy ke zvýšení bezpečnosti a kvality provozních činností na mezinárodních letištích
Vittek, P.
2010 - 2011
SGS10/221/OHK2/2T/16