doc. Ing. Peter Vittek, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-220c - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224357951
E-mail:
vittepet@fd.cvut.cz
Funkce:
zástupce vedoucího / Ústav letecké dopravy / FD
člen AS - zaměstnanec / FD
člen hospodářské komise AS / FD
garant oboru 3708R031 - LED bakalářského studia / FD
Člen:
Laboratoř letecké bezpečnosti K621

Vedoucí studentského projektu:

Moderní přístup k bezpečnosti (security) letecké dopravy
  21X1MC - bakalářský studijní program
  21X2MC - navazující magisterský studijní program
Moderní přístup k provozní bezpečnosti (safety) letecké dopravy
  21X1MF - bakalářský studijní program
  21X2MF - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Generating synthetic aviation safety data to resample or establish new datasets
Lališ, A. - Socha, V. - Křemen, P. - Vittek, P. - Socha, L., - Kraus, J.
Safety Science. 2018, 106(106), s. 154-161. ISSN 0925-7535. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753516302260
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
2.Safety, Quality and Reliability in Operations and Production
Lališ, A. - Vittek, P., - Kraus, J.
In: New Trends in Process Control and Production management. 5th international scientific conference Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business. Košice, 18.05.2017 - 20.05.2017. London: CRC Press. 2018, s. 293-298. ISBN 978-1-138-05885-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
3.Risk-based indicators and economic efficiency
Szabo, S. - Plos, V. - Hulínská, Š., - Vittek, P.
In: New Trends in Process Control and Production management. 5th international scientific conference Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business. Košice, 18.05.2017 - 20.05.2017. London: CRC Press. 2018, s. 513-516. ISBN 978-1-138-05885-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
4.Poloprovoz - řešení sběru a vyhodnocování dat s vlivem na bezpečnost
Křemen, P. - Vittek, P. - Ledvinka, M. - Lališ, A. - Kostov, B. - Plos, V. - Blaško, M. - Kraus, J. - Stojić, S., - Ahmad, J.
2017
Poloprovoz
5.Significance and Functionalities of the Stakeholders’ Processes at Lower Layers of Integrated Aviation Industry-Wide Risk Management Systems
Stojić, S. - Vittek, P., - Lališ, A.
In: TRANSPORT MEANS 2017 - PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. 21st INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE TRANSPORT MEANS 2017. Juodkrante, 20.09.2017 - 22.09.2017. Kaunas: Technical University. 2017, s. 346-350. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku
6.Probabilistic Model For Airport Runway Safety Areas
Szabo, S. - Vittek, P. - Kraus, J. - Plos, V. - Lališ, A. - Štumper, M., - Vajdová, I.
TRANSPORT PROBLEMS. 2017, 12(2), s. 89-97. ISSN 2300-861X. Dostupné z: http://transportproblems.polsl.pl/pl/Archiwum/2017/zeszyt2/2017t12z2_09.pdf
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
7.Determining Importance of Physiological Parameters and Methods of Their Evaluation for Classification of Pilots Psychophysiological Condition
Hanáková, L. - Socha, V. - Socha, L. - Szabo, S. - Kozuba, J. - Lališ, A. - Vittek, P. - Kraus, J. - Rozenberg, R. - Kalavský, P. - Novák, M. - Schlenker, J., - Kušmírek, S.
In: Proceedings of the 2017 International Conference on Military Technologies (ICMT). 6th International Conference on Military Technologies. Brno, 31.05.2017 - 02.06.2017. Brno: Ministerstvo obrany, Univerzita obrany. 2017, s. 500-506. ISBN 978-1-5386-1988-9.
Stať ve sborníku
8.Predicting Safety Performance to Control Risk in Military Systems
Lališ, A. - Socha, V. - Vittek, P., - Stojić, S.
In: Proceedings of the 2017 International Conference on Military Technologies (ICMT). 6th International Conference on Military Technologies. Brno, 31.05.2017 - 02.06.2017. Brno: Ministerstvo obrany, Univerzita obrany. 2017, s. 392-396. ISBN 978-1-5386-1988-9.
Stať ve sborníku
9.Ontological Foundations of European Coordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems
Křemen, P. - Kostov, B. - Blaško, M. - Ahmad, J. - Plos, V. - Lališ, A. - Stojić, S., - Vittek, P.
Journal of Aerospace Information Systems. 2017, 14(5), s. 279-292. ISSN 1940-3151. Dostupné z: https://arc.aiaa.org/doi/full/10.2514/1.I010441
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
10.Výzkum v oblasti indikátorů bezpečnosti - od myšlenek k realizacím
Vittek, P.
06.10.2016.
Nepublikovaná přednáška
11.Integrated Aviation Industry-Wide Approach to Risk Management and Control
Vittek, P. - Stojić, S. - Křemen, P., - Lališ, A.
In: OSTAŠEVIČIUS, V., ed. Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. 20th International Conference Transport Means 2016. Juodkrante, 05.10.2016 - 07.10.2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. 2016, s. 292-296. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
12.Process Modelling as the Means of Establishing Semi-Automated Safety Management
Lališ, A. - Vittek, P., - Kraus, J.
In: OSTAŠEVIČIUS, V., ed. Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. 20th International Conference Transport Means 2016. Juodkrante, 05.10.2016 - 07.10.2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. 2016, s. 254-258. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
13.The Role of Risk-Based Indicators for the Air Carrier
Plos, V. - Soušek, R. - Vittek, P., - Stojić, S.
In: OSTAŠEVIČIUS, V., ed. Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. 20th International Conference Transport Means 2016. Juodkrante, 05.10.2016 - 07.10.2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. 2016, s. 213-215. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
14.Runway incursion and methods for safety performance measurement
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S., - Plos, V.
In: Production Management and Engineering Sciences: Proceedings of the International Conference on Engineering Science and Production Management (ESPM 2015), Tatranská Štrba, High Tatras Mountains, Slovak Republic, 16th-17th April 2015. International Conference on Engineering Science and Production Management 2015. Tatranská Štrba, 16.04.2015 - 17.04.2015. Bratislava: University of Economics in Bratislava. 2016, s. 321-326. ISBN 978-1-138-02856-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
15.Comprehensive emergency management for airport operator documentation
Kraus, J. - Vittek, P., - Plos, V.
In: Production Management and Engineering Sciences: Proceedings of the International Conference on Engineering Science and Production Management (ESPM 2015), Tatranská Štrba, High Tatras Mountains, Slovak Republic, 16th-17th April 2015. International Conference on Engineering Science and Production Management 2015. Tatranská Štrba, 16.04.2015 - 17.04.2015. Bratislava: University of Economics in Bratislava. 2016, s. 139-144. ISBN 978-1-138-02856-2. Dostupné z: http://www.crcnetbase.com/doi/10.1201/b19259-27
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
16.Metodika pro vytváření indikátorů bezpečnosti a jejich využívání pro potřeby řízení bezpečnosti leteckých organizací
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B., - Ledvinka, M.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2016
Uplatněná certifikovaná metodika
17.Možnosti využití systému SISel pro tvorbu SSP a SSp
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
[Jiná metodika (nesplňující podmínky RIV)]. 2016
Jiná metodika (nejde do RIV)
18.Beyond the Horizon of Supply Chain Security Performance Measurement: An Introduction to Supply Chain Security Performance Measurement
Vitteková, M. - Vittek, P. - Stejskal, P. - Stojić, S., - Pezl, T.
In: Sustainable Logistics and Strategic Transportation Planning. Hershey: IGI Global Disseminator of Knowledge. 2016, s. 46-75. ISBN 978-1-5225-0001-8. Dostupné z: http://www.igi-global.com/chapter/beyond-the-horizon-of-supply-chain-security-performance-measurement/148034
Kapitola v zahraniční vědecké knize
19.Challenges of implementation and practical deployment of aviation safety knowledge management software
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S., - Plos, V.
In: NGOMO, A.-C.N. a KŘEMEN, P., eds. Knowledge Engineering and Semantic Web - 7th International Conference. International Conference on Knowledge Engineering and Semantic Web. Praha, 21.09.2016 - 23.09.2016. Basel: Springer. 2016, s. 316-327. Communications in Computer and Information Science. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-319-45879-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
20.Safety Intelligence Data Integration
Vittek, P. - Lališ, A.
24.11.2016.
Nepublikovaná přednáška
21.Moderní přístup k hodnocení provozní bezpečnosti v letectví
Vittek, P. - Kraus, J., - Szabo, S.
1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 2016, ISBN 978-80-7204-944-8.
Vědecká kniha česky
22.Contribution of Hazard and Risk Modelling in Air Transport
Plos, V. - Vittek, P.
In: New Trends in Civil Aviation 2016. New Trends in Civil Aviation 2016. Žilina, 22.09.2016. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. 2016, s. 73-75. ISBN 978-80-554-1252-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
23.SISel
Ledvinka, M. - Kostov, B. - Křemen, P. - Blaško, M. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Vittek, P. - Zavřel, L. - Holubec, J., - Kasl, T.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2016, Dostupné z: https://www.inbas.cz/web/binbas
Software splňující podmínky RIV
24.Reporting Tool
Ledvinka, M. - Kostov, B. - Blaško, M. - Křemen, P. - Vittek, P. - Kraus, J. - Stojić, S. - Plos, V., - Lališ, A.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2016, Dostupné z: https://www.inbas.cz/reporting-tool
Software splňující podmínky RIV
25.Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2016)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B. - Blaško, M. - Ledvinka, M., - Ahmad, J.
Praha: Technologická agentura ČR. 2016
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
26.Small Remotely Operated Aerial System Scientific and Commercial Use
Absolon, S. - Vittek, P., - Heralová, D.
In: Aeronautika 15. Aeronautika 15. Lublin, 15.10.2015 - 16.10.2015. Lublin: Lublin University of Technology. 2015, s. 80-84. ISBN 978-83-7947-149-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
27."Friction Surfaces" of Airport Emergency Plan
Kraus, J. - Plos, V., - Vittek, P.
International Journal of Social, Education, Economics and Management Engineering. 2015, 8(8), s. 2372-2375. Dostupné z: http://waset.org/publications/10000963/-friction-surfaces-of-airport-emergency-plan
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
28.ADREP Events and Factors Contribution to Definition of Safety Performance Indicators for Airports
Vittek, P. - Stojić, S., - Lánský, M.
In: Aeronautika 15. Aeronautika 15. Lublin, 15.10.2015 - 16.10.2015. Lublin: Lublin University of Technology. 2015, s. 59-63. ISBN 978-83-7947-149-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
29.Taxonomies and their role in the aviation Safety Management Systems
Stojić, S. - Vittek, P. - Plos, V., - Lališ, A.
eXclusive e-JOURNAL. 2015, 3(1), ISSN 1339-4509. Dostupné z: http://exclusiveejournal.sk/1-2015/7-vittek.pdf
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
30.State Safety Programme and State Safety Plan (Part two - States' approaches to the issue)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S., - Plos, V.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2015, 3(13), s. 10-13. ISSN 1805-7578. Dostupné z: http://mad.fd.cvut.cz/issues/13/02_Vittek_Stojic_Lalis_Plos.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
31.The Model for Estimating Passenger Arrival Rates
Vokáč, R. - Vittek, P., - Lánský, M.
In: Aeronautika 15. Aeronautika 15. Lublin, 15.10.2015 - 16.10.2015. Lublin: Lublin University of Technology. 2015, s. 109-112. ISBN 978-83-7947-149-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
32.Approach Safety
Vittek, P.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2015, 3(15), s. 9-12. ISSN 1805-7578. Dostupné z: http://mad.fd.cvut.cz/issues/15/02_Vittek.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
33.Runway Safety Areas
Štumper, M. - Kraus, J. - Vittek, P., - Lališ, A.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2015, 3(16), s. 5-8. ISSN 1805-7578. Dostupné z: http://mad.fd.cvut.cz/issues/16/01_Stumper_Kraus_Vittek_Lalis.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
34.The Possibility of Using Safety Indicators to Evaluate Security at Airports
Plos, V. - Vittek, P., - Voštová, V.
MAD Special. 2015, 2(2), s. 9-12. ISSN 2336-2677.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
35.Proposal of Safety Data Quality Improvement Process for Aviation Organizations and Authorities
Vittek, P. - Stojić, S., - Lališ, A.
In: Quality and Leading Innovation. Quality and Leading Innovation. Uzhgorod, 05.10.2015 - 07.10.2015. Bratislava: University of Economics in Bratislava. 2015, s. 30-31. ISBN 978-617-589-103-2.
Abstrakt ve sborníku
36.Metodika pro zavedení, fungování a udržení národního systému pro řízení provozní bezpečnosti a dohledu nad bezpečnostní výkonností organizací působících v civilním letectví
Strouhal, M. - Vittek, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Křemen, P. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2015
Uplatněná certifikovaná metodika
37.Aviation Safety Investment Assessment Utilizing Return on Investment and Bayesian Networks
Szabo, S. - Vittek, P. - Lališ, A., - Červená, V.
In: Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2015). Central European Conference in Finance and Economics. Herlany, 30.09.2015 - 01.10.2015. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta. 2015, s. 646-652. ISBN 978-80-553-2467-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
38.Definition of Contributory Factors Having Influence on Airport Safety
Vittek, P. - Stojić, S., - Lališ, A.
In: GEO Spatial Visions. GEO Spatial Visions. Banská Bystrica, 08.09.2015 - 09.09.2015. Žilina: EDIS - vydavatelstvo Žilinské univerzity. 2015, s. 59-60. ISBN 978-80-554-1113-2.
Abstrakt ve sborníku
39.Metodika pro tvorbu pohotovostních plánů mezinárodních letišť
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2015
Uplatněná certifikovaná metodika
40.Metodika pro tvorbu bezpečnostních programů mezinárodních letišť
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2015
Uplatněná certifikovaná metodika
41.Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2015)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B., - Ledvinka, M.
Praha: Technologická agentura ČR. 2015
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
42.Výskyt krizových situací na světových letištích při vzletech a přistáních vztahujících se ke geografickým charakteristikám
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
[Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)]. Ústav letecké dopravy, ČVUT v Praze: 2015
Specializovaná mapa s odborným obsahem
43.Mapa možných úmyslných a neúmyslných útoků na letadla v oblasti mezinárodních letišť
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
[Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)]. Ústav letecké dopravy, ČVUT v Praze: 2015
Specializovaná mapa s odborným obsahem
44.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
Praha: Technologická agentura ČR. 2015
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
45.Comprehensive emergency management for airport operator documentation
Kraus, J. - Vittek, P., - Plos, V.
In: Engineering Sciences and Production Management 2015. International scientific conference Engineering Science and Production Management 2015. Vysoké Tatry, Tatranská Štrba, 16.04.2015 - 17.04.2015. Košice: Podnikovohospodráska fakulta so sídlom v Košiciach, EU v Bratislave. 2015, s. 53. ISBN 978-80-971555-4-4.
Abstrakt ve sborníku
46.Runway incursion and methods for safety performance measurement
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S., - Plos, V.
In: Engineering Sciences and Production Management 2015. International scientific conference Engineering Science and Production Management 2015. Vysoké Tatry, Tatranská Štrba, 16.04.2015 - 17.04.2015. Košice: Podnikovohospodráska fakulta so sídlom v Košiciach, EU v Bratislave. 2015, s. 146. ISBN 978-80-971555-4-4.
Abstrakt ve sborníku
47.Introduction of the Barrier - Based Approach to the Supply Chain Security
Vitteková, M. - Stojić, S., - Vittek, P.
In: Drive your knowledge be a scientist 2015 Conference proceedings. Drive your knowledge be a scientist 2015. Zlín, 23.04.2015 - 24.04.2015. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky. 2015, s. 321-330. ISBN 978-80-7454-475-0. Dostupné z: http://dokbat.utb.cz/2015/wp-content/uploads/2015/04/DOKBAT-2015-Conference-Proceedings.pdf
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
48.Safety Key Performance Indicators system for Air Navigation Services of the Czech Republic
Lališ, A. - Vittek, P.
In: Proceedings of 19th International Scientific Conference Transport Means. Transport means 2015. Kaunas, 22.10.2015 - 23.10.2015. Kaunas: Technologija. 2015, s. 537-542. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
49.Reports About Occurrence of Events with Effect on Aviation Safety
Plos, V. - Vittek, P., - Jeřábek, K.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2014, 2(10), s. 13-16. ISSN 1805-7578. Dostupné z: http://www.mad.fd.cvut.cz/issues/10/04_Plos_Vittek_Jerabek.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
50.Possibilities of New Security Measures Implementation in conditions of Czech Republic
Dučaiová, J. - Vittek, P., - Dociová, D.
MAD Special. 2014, 1(1), s. 17-21. ISSN 2336-2677.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
51.Passenger prescreening system
Dociová, D. - Vittek, P.
MAD Special. 2014, 1(1), s. 12-15. ISSN 2336-2677.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
52.The Methodology for the Creation of Airport Emergency Plan
Hajzler, O. - Vittek, P., - Kraus, J.
MAD Special. 2014, 1(1), s. 4-7. ISSN 2336-2677.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
53.The Methodology for Evaluating the Safety of Operations at the Uncontrolled Aerodromes
Plos, V. - Kraus, J. - Vittek, P., - Duša, T.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2014, 2(7), s. 20-23. ISSN 1805-7578. Dostupné z: http://mad.fd.cvut.cz/issues/7/04_Plos_Kraus.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
54.Processes on Uncontrolled Aerodromes and Safety Indicators Part II
Plos, V. - Kraus, J. - Jeřábek, K., - Vittek, P.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2014, 2(7), s. 13-19. ISSN 1805-7578. Dostupné z: http://mad.fd.cvut.cz/issues/7/03_Plos.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
55.Methodology For Supply Chain Security Programmes Evaluation
Vitteková, M. - Horák, T., - Vittek, P.
In: Carpathian Logistics Congress Proceedings. Carpathian Logistics Congress 2013. Krakow, 09.12.2013 - 11.12.2013. Ostrava: TANGER. 2014, ISBN 978-80-87294-50-5.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
56.Analysis of the Process of Creating Airport Emergency Plan in Terms of Legislation
Kraus, J. - Plos, V. - Vittek, P. - Dociová, D. - Hajzler, O., - Němec, V.
MAD Special. 2014, 1(1), s. 39-42. ISSN 2336-2677.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
57.Security Index Determination Model
Vitteková, M. - Vittek, P., - Horák, T.
In: Pre-Conference Proceedings of the 11th International Conference on Logistics & Sustainable Transport 2014. The 11th International Conference on Logistics & Sustainable Transport. Celje, 19.06.2014 - 21.06.2014. Maribor: University of Maribor. 2014, ISBN 9789616962001.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
58.Database of safety events and their use in the evaluation of operational safety
Plos, V. - Vittek, P. - Matyáš, R., - Jeřábek, K.
In: New Trends in Civil Aviation 2014. New Trends in Civil Aviation 2014. Vyšší Brod - Herbertov, 18.05.2014 - 20.05.2014. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 2014, s. 46-48. ISBN 978-80-7204-891-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
59.Safety KPIs - Monitoring of safety performance
Lališ, A. - Vittek, P.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2014, 2(11), s. 9-12. ISSN 1805-7578. Dostupné z: http://mad.fd.cvut.cz/issues/11/02_Lalis_Vittek.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
60.Process of Creating Airport Emergency Plan
Kraus, J. - Plos, V., - Vittek, P.
In: 19. Medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krizových situácií v špecifickom prostredí. 19. Medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krizových situácií v špecifickom prostredí. Žilina, 21.05.2014 - 22.05.2014. Žilinská univerzita v Žilině. 2014, s. 401-407. ISBN 978-80-554-0875-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
61.Customized Emergency Response Plan for Aviation Organizations
Vittek, P. - Matyáš, R., - Kraus, J.
In: 19. Medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krizových situácií v špecifickom prostredí. 19. Medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krizových situácií v špecifickom prostredí. Žilina, 21.05.2014 - 22.05.2014. Žilinská univerzita v Žilině. 2014, s. 723-729. ISBN 978-80-554-0875-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
62.Návrh Risk-based indikátorů pro sledování bezpečnostní výkonnosti v letectví
Plos, V. - Vittek, P.
In: AIR TRANSPORT 2014. Týždeň vedy a techniky. Košice, 10.11.2014 - 16.11.2014. Košice: Technická Univerzita. 2014, s. 122-124. ISBN 978-80-553-1867-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
63.The New Approach to Airport Emergency Plans
Kraus, J. - Plos, V., - Vittek, P.
International Journal of Social, Management, Economics and Business Engineering. 2014, 8(8), s. 2369-2372. ISSN 1307-6892. Dostupné z: http://waset.org/publications/9998948/the-new-approach-to-airport-emergency-plans
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
64.Implementation of Safety indicators for Aviation Services Providers
Matyáš, R. - Vittek, P. - Plos, V., - Lališ, A.
Acta Avionica. 2014, 16(29), s. 45-48. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
65.18 Analysis of the process model of airport: creating the high level process map
Buldakova, N. - Dociová, D., - Vittek, P.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2014, 2(12), s. 18-21. ISSN 1805-7578. Dostupné z: http://mad.fd.cvut.cz/issues/12/04_Buldakova_Dociova_Vittek.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
66.State Safety Programme and State Safety Plan (Part one – State Safety Programme structure)
Vittek, P. - Stojić, S. - Lališ, A., - Plos, V.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2014, 2(12), s. 10-14. ISSN 1805-7578. Dostupné z: http://mad.fd.cvut.cz/issues/12/02_Vittek_Stojic_Lalis_Plos.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
67.Riadenie bezpečnosti leteckej dopravy na úrovni štátu
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S., - Plos, V.
In: AIR TRANSPORT 2014. Týždeň vedy a techniky. Košice, 10.11.2014 - 16.11.2014. Košice: Technická Univerzita. 2014, s. 185-187. ISBN 978-80-553-1867-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
68.Příručka systému řízení ATO
Vittek, P. - Matyáš, R. - Plos, V., - Kraus, J.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2014
Uplatněná certifikovaná metodika
69.Příručka řízení bezpečnosti
Vittek, P.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2014
Uplatněná certifikovaná metodika
70.Indikátory bezpečnosti pro ÚCL
Vittek, P. - Plos, V. - Lališ, A. - Stojić, S., - Štumper, M.
Letiště RUZYNĚ, 160 08 Praha 6: Úřad pro civilní letectví. 2014
Výzkumná zpráva v češtině
71.Indicators for Assessment of Safety Management
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Kraus, J., - Plos, V.
In: Rizika podnikových procesů. Rizika podnikových procesů. Ústí nad Labem, 13.11.2014 - 14.11.2014. Ústí nad Labem: UJEP v Ústí nad labem, Fakulta výrobních technologií a managementu. 2014, s. 38-41. ISBN 978-80-7414-766-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
72.Building a State Level of Safety indicators (SPI)
Vittek, P. - Navrátil, P. - Stojić, S. - Lališ, A., - Plos, V.
In: INAIR 2014 - International Conference on Air Transport. INAIR 2014 - International Conference on Air Transport. Praha, 13.11.2014 - 14.11.2014. Žilina: EDIS. 2014, s. 91-94. ISBN 978-80-554-0944-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
73.GNSS jamming
Štumper, M. - Kraus, J. - Vittek, P., - Plos, V.
In: INAIR 2014 - International Conference on Air Transport. INAIR 2014 - International Conference on Air Transport. Praha, 13.11.2014 - 14.11.2014. Žilina: EDIS. 2014, s. 79-82. ISBN 978-80-554-0944-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
74.Passengers’ Satisfaction with Airport Services at Security Check
Vittek, P. - Vokáč, R. - Stojić, S. - Kraus, J., - Plos, V.
In: Air Transport Security 2014. Air Transport Security 2014. Praha, 18.11.2014 - 19.11.2014. Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.. 2014, s. 131-136. ISBN 978-80-86841-51-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
75.Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2014)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B., - Ledvinka, M.
Praha: Technologická agentura ČR. 2014
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
76.Assessment and Management of Approach Safety
Kraus, J. - Plos, V., - Vittek, P.
In: X. Bezpečnost, rizika a krizové situace 2013. Mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků. Ostrava, 23.10.2013. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. 2013, s. 85-90. ISBN 978-80-248-3226-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
77.Increasing Airport Security Using Systems Engineering Approach
Kraus, J. - Vittek, P. - Plos, V., - Novák, M.
In: Air Transport Security 2013. Air Transport Security 2013. Praha, 19.11.2013 - 20.11.2013. Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.. 2013, s. 37-40. ISBN 978-80-86841-44-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
78.Metodika pro řízení provozní bezpečnosti malé letecké organizace
Vittek, P. - Němec, V. - Pleninger, S. - Kraus, J. - Plos, V., - Dociová, D.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2013
Uplatněná certifikovaná metodika
79.Modern research and Development in Air Transport
Kraus, J. - Duša, T. - Plos, V., - Vittek, P.
In: International Conference on Air Transport 2013. International Conference on Air Transport 2013. Bratislava, 07.11.2013 - 08.11.2013. Žilina: EDIS. 2013, s. 64-67. ISBN 978-80-554-0776-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
80.The use of Wireless Sensor Network for Increasing Airport Security
Kraus, J. - Fajčík, P. - Vittek, P., - Duša, T.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2013, 1(6), s. 4-7. ISSN 1805-7578. Dostupné z: http://mad.fd.cvut.cz/issues/6/01_Kraus_Fajcik_Vittek_Dusa.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
81.The Usage of Risk-based Indicators
Němec, V. - Plos, V., - Vittek, P.
International journal of Science Commerce and Humanities. 2013, 1(5), s. 164-169. ISSN 2053-5295. Dostupné z: http://www.ijsch.org.uk/images/frontImages/Vladimir_Plos.pdf
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
82.Implementation of Safety Indicators in General Aviation
Vittek, P. - Plos, V., - Matyáš, R.
In: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MODERN SAFETY TECHNOLOGIES IN TRANSPORTATION. MODERN SAFETY TECHNOLOGIES IN TRANSPORTATION. Zlata Idka, 24.09.2013 - 26.09.2013. Košice: PERPETIS S.R.O.. 2013, s. 290-295. ISSN 1338-5240. ISBN 978-80-971432-1-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
83.LPV for "Every" Aerodrome
Kraus, J. - Plos, V. - Vittek, P. - Duša, T. - Pleninger, S., - Hajzler, O.
In: VOTRUBA, Z. a JEŘÁBEK, M., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 371-378. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
84.The Importance of Education in Aviation Safety in Czech Republic
Vittek, P. - Plos, V.
In: JEŘÁBEK, M. a SLIACKY, M., eds. Proceedings of the 11th European Transport Congress. 11th European Transport Congress. Prague, 19.09.2013 - 20.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 288-291. ISBN 978-80-01-05321-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
85.Compatibility of Supply Chain Security Solution
Lánská, M. - Vittek, P.
In: Proceedings of the 10th International Conference on Logistics & Sustainable Transport. The 10th International Conference on Logistics & Sustainable Transport. Celje, 13.06.2013 - 15.06.2013. Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics. 2013, ISBN 978-961-6562-75-1.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
86.Development and Utilization of Safety Indicators
Vittek, P. - Plos, V. - Jeřábek, K., - Němec, V.
In: Increasing Safety and Quality in Civil and Military Air Transport. Increasing Safety and Quality in Civil and Military Air Transport. Žilina, 18.04.2013 - 19.04.2013. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. 2013, s. 120-123. ISBN 978-80-554-0665-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
87.Bezpečnostní indikátory - vývoj a využití v letecké dopravě
Vittek, P. - Plos, V., - Němec, V.
Perner's Contacts. 2012, 7(3), s. 254-263. ISSN 1801-674X. Dostupné z: http://pernerscontacts.upce.cz/27_2012/Vittek.pdf
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
88.Tvorba a implementace letištních pohotovostních plánů (LPP)
Vittek, P. - Hajzler, O.
In: Riešenie krizových situácií v špecifickom prostredí. Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina, 30.05.2012 - 31.05.2012. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta špeciálného inženierstva. 2012, s. 697-704. ISBN 978-80-554-0536-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
89.Principles of Economic Optimization for Implementation of Safety Management System
Plos, V. - Vittek, P.
In: InAir 2012. InAir 2012. Žilina, 20.09.2012 - 21.09.2012. Žilina: EDIS. 2012, s. 113-116. ISBN 978-80-554-0574-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
90.Measuring Safety Level Before Incident or Accident in Current Civil Aviation
Mikan, A. - Vittek, P.
In: InAir 2012. InAir 2012. Žilina, 20.09.2012 - 21.09.2012. Žilina: EDIS. 2012, s. 94-97. ISBN 978-80-554-0574-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
91.Establishment of a System to Share Safety Information Between the "Small" Operators of Air Transport (General Aviation)
Plos, V. - Vittek, P.
In: Mladá Veda 2012 - Veda a krízové situácie. Mladá Veda 2012 - Veda a krízové situácie. Žilina, 11.10.2012 - 12.10.2012. Žilina: Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. 2012, s. 235-241. ISBN 978-80-554-0575-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
92.Comparison of Security Ensurance of Supply Chain in EU and U.S.
Lánská, M. - Vittek, P.
In: Carpathian Logistics Congress Proceedings. Carpathian Logistics Congress. Jeseník, 07.11.2012 - 09.11.2012. Ostrava: TANGER. 2012, ISBN 978-80-87294-36-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
93.International Supply Chain Security Programs - Introduction to Mutual Recognition and Common Problems of Compatibility
Lánská, M. - Vittek, P.
In: Air Transport Security 2012. Ochrana civilní letecké dopravy (Air Transport Security) 2012. Praha, 20.11.2012 - 21.11.2012. Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.. 2012, s. 78-82. ISBN 978-80-86841-40-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
94.Řízení bezpečnosti dodavatelských řetězců
Lánská, M. - Vittek, P.
In: Logistika - Ekonomika - Prax 2012 - Recenzovaný zborník z mezinárodnej vedeckej konferencie. LOGISTIKA - EKONOMIKA - PRAX 2012. Žilina, 27.11.2012. Žilina: Výtvarná agentúra A1. 2012, s. 204-211. ISSN 1336-5878. Dostupné z: http://www.logistickymonitor.sk/images/prispevky/zbornik-lep-2012.pdf
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
95.Activities of Air Transport Department, Faculty of Transportation Sciences, CTU in the Security of Air Transport
Hajzler, O. - Plos, V., - Vittek, P.
In: Air Transport Security 2012. Ochrana civilní letecké dopravy (Air Transport Security) 2012. Praha, 20.11.2012 - 21.11.2012. Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.. 2012, s. 55-58. ISBN 978-80-86841-40-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
96.Approach to the Investigation of Air Accidents and its Impact on Safety
Plos, V. - Vittek, P.
Perner's Contacts. 2011, 6(5), s. 252-258. ISSN 1801-674X. Dostupné z: http://pernerscontacts.upce.cz/PC_242011.pdf
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
97.Impact of EU-ETS on European Aircraft Operators
Hanuš, Z. - Vittek, P.
Perner's Contacts. 2011, 6(5), s. 89-94. ISSN 1801-674X. Dostupné z: http://pernerscontacts.upce.cz/PC_242011.pdf
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
98.Creating Safety in Current Civil Aviation
Mikan, A. - Vittek, P.
In: New Trends in Civil Aviation 2011. New Trends in Civil Aviation 2011. Prague, 26.09.2011 - 27.09.2011. Praha: ČVUT v Praze a OSL ČR. 2011, s. 89-91. ISBN 978-80-01-04893-1. Dostupné z: http://uld.fd.cvut.cz/ntcl2011/template/files/sbornik_ntca_2011.pdf
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
99.UML AND RISK ASSESSMENT TOOLS - SAFE AND SECURE FUTURE
Vittek, P. - Němec, V., - Kurtulík, Lukáš
Acta Avionica. 2010, 12(20), s. 73-75. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
100.OBJECT ORIENTED APPROACH TOWARDS DESCRIBING OF
Vittek, P. - Němec, V., - Krula, L.
Acta Avionica. 2010, 12(20), s. 60-62. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
101.Modelling of International Airports Operations Using the UML Standard
Němec, V. - Krula, L., - Vittek, P.
In: SZABO, Stanislav, ed. Proceedings of the 9th International Scientific Conference : New Trends in Aviation Development. New Trends in Aviation Development. Gerlachov - High Tatras, 16.09.2010 - 17.09.2010. Prešov: Pavol Štáhlavský - Akcent Print. 2010, s. 132-136. ISBN 978-80-553-0475-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
102.Moderné sledovacie systémy v leteckej doprave
Vittek, P. - Krula, L.
1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 2010, ISBN 978-80-7204-699-7.
Překlad monografie (nejde do RIV)
103.New Approach to Aviation Safety
Vittek, P. - Němec, V., - Straková, E.
In: SZABO, Stanislav, ed. Proceedings of the 9th International Scientific Conference : New Trends in Aviation Development. New Trends in Aviation Development. Gerlachov - High Tatras, 16.09.2010 - 17.09.2010. Prešov: Pavol Štáhlavský - Akcent Print. 2010, s. 226-230. ISBN 978-80-553-0475-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
104.Security Management Tools and UML Standard at International Airports
Vittek, P. - Němec, V., - Kurtulík, L.
In: SZABO, Stanislav, ed. Proceedings of the 9th International Scientific Conference : New Trends in Aviation Development. New Trends in Aviation Development. Gerlachov - High Tatras, 16.09.2010 - 17.09.2010. Prešov: Pavol Štáhlavský - Akcent Print. 2010, s. 230-233. ISBN 978-80-553-0475-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
105.SAFETY AS A CORE PROCESS OF SUCCESSFUL COMPANY
Vittek, P. - Němec, V. - Krula, L., - Straková, Eva
Acta Avionica. 2010, 12(20), s. 38-40. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
106.Use of UML in Airport Security Processes Modelling
Vittek, P.
Acta Avionica. 2009, 11(18), s. 140-145. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
107.Využitie jazyka UML pri modelovaní procesov v oblasti "Security" letísk
Vittek, P.
In: ČEKAN, P., ed. AERONAUTIKA ´09 ZBORNÍK. AERONAUTIKA ´09. Košice, 17.09.2009. Košice: Technická Univerzita. 2009, s. 192-198. 1. ISBN 978-80-553-0258-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Výzkum a vývoj progresivních metod pro měření bezpečnostní výkonnosti leteckých organizací
Vittek, P.
2014 - 2017
TA04030465
2.Nástroje pro zlepšení provozní bezpečnosti a zvýšení ochrany před protiprávními činy malých mezinárodních letišť
Vittek, P.
2012 - 2013
SGS12/165/OHK2/2T/16
3.Využití objektově orientované systémové analýzy ke zvýšení bezpečnosti a kvality provozních činností na mezinárodních letištích
Vittek, P.
2010 - 2011
SGS10/221/OHK2/2T/16