doc. Ing. Peter Vittek, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-234a - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-775862896
+420-224357951
E-mail:
vittepet@fd.cvut.cz
Funkce:
garant oboru 3708R031 - LED bakalářského studia / FD
Člen:
Laboratoř letecké bezpečnosti K621

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
21EBLP - Evropský přístup k bezpečnosti leteckého provozu
Cvičení:
21EBLP - Evropský přístup k bezpečnosti leteckého provozu
Kombinovaná forma studia:
21ELED - Ekonomika letecké dopravy

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Martin Kála
Ing. Vladimír Machula
Ing. Miroslav Špák
Ing. Sarah Van Den Bergh

Vedoucí studentského projektu:

Ekonomika letecké dopravy a letecké právo
  21X1EP - bakalářský studijní program
  21X2EP - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Air Transport and its Socio-Economic Impacts
Vittek, P. - Van Den Bergh, S. - Zozuľák, R., - Bínová, H.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2020, 8(4), 12-19. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2020)
2.Beyond the Horizon of Supply Chain Security Performance Measurement: An Introduction to Supply Chain Security Performance Measurement
Vitteková, M. - Vittek, P. - Stejskal, P. - Stojić, S., - Pezl, T.
In: Supply Chain and Logistics Management: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. Hershey: Information Resources Management Association, 2020. p. 1876-1906. ISBN 978-1-7998-0945-6.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2020)
3.Vzduch je naše moře dat
Řehoř, V. - Svítek, M., - Vittek, P.
Next Generation Komunikace. 2020, 57(3), 56-58. ISSN 2570-8570.
Článek (2020)
4.Ústav letecké dopravy FD ČVUT v Praze
Kraus, J. - Vittek, P. - Šerlová, M., - Van Den Bergh, S.
In: 2019 Konference - 25 let Fakulty dopravní. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 102-105. ISBN 978-80-01-06545-7.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2019)
5.Optimizing calculation of maintenance revision times in maintenance repair organizations
Kála, M. - Lališ, A., - Vittek, P.
In: Proceedings of 2019 International Conference on Military Technologies (ICMT). Brno: Univerzita Obrany, 2019. ISBN 978-1-7281-4593-8.
Stať ve sborníku (2019)
6.Generating synthetic aviation safety data to resample or establish new datasets
Lališ, A. - Socha, V. - Křemen, P. - Vittek, P. - Socha, L., - Kraus, J.
Safety Science. 2018, 106(106), 154-161. ISSN 0925-7535.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2018)
7.Utilizing Ontologies and Structural Conceptual Models for Safety Data Management in Aviation Maintenance, Repair and Overhaul Organizations
Kraus, J. - Lališ, A. - Plos, V. - Vittek, P., - Stojić, S.
In: Transportation Research Procedia. Amsterdam: Elsevier B.V., 2018. p. 35-43. ISSN 2352-1465.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
8.Signal versus noise concept in aviation safety data processing
Stojić, S. - Vittek, P. - Lališ, A., - Plos, V.
In: TRANSPORT MEANS 2018 - PROCEEDINGS OF THE 22nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018. p. 709-713. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
9.New trends in aircraft propulsion system development and vision 2050
Hanus, D. - Vittek, P.
In: New Trends in Civil Aviation. Leiden: CRC Press/Balkema, 2018. p. 323-328. ISBN 978-0-8153-7602-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
10.Modelling of fatigue in aviation
Hulínská, Š. - Kraus, J. - Vittek, P., - Štumper, M.
In: New Trends in Civil Aviation. Leiden: CRC Press/Balkema, 2018. p. 207-215. ISBN 978-0-8153-7602-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
11.Risk-based indicators and economic efficiency
Szabo, S. - Plos, V. - Hulínská, Š., - Vittek, P.
In: New Trends in Process Control and Production management. London: CRC Press, 2018. p. 513-516. ISBN 978-1-138-05885-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
12.Safety, Quality and Reliability in Operations and Production
Lališ, A. - Vittek, P., - Kraus, J.
In: New Trends in Process Control and Production management. London: CRC Press, 2018. p. 293-298. ISBN 978-1-138-05885-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
13.Probabilistic Model For Airport Runway Safety Areas
Szabo, S. - Vittek, P. - Kraus, J. - Plos, V. - Lališ, A. - Štumper, M., - Vajdová, I.
TRANSPORT PROBLEMS. 2017, 12(2), 89-97. ISSN 2300-861X.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2017)
14.Ontological Foundations of European Coordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems
Křemen, P. - Kostov, B. - Blaško, M. - Ahmad, J. - Plos, V. - Lališ, A. - Stojić, S., - Vittek, P.
Journal of Aerospace Information Systems. 2017, 14(5), 279-292. ISSN 1940-3151.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
15.Poloprovoz - řešení sběru a vyhodnocování dat s vlivem na bezpečnost
Křemen, P. - Vittek, P. - Ledvinka, M. - Lališ, A. - Kostov, B. - Plos, V. - Blaško, M. - Kraus, J. - Stojić, S., - Ahmad, J.
[Pilot Plant] 2017.
Poloprovoz (2017)
16.Significance and Functionalities of the Stakeholders’ Processes at Lower Layers of Integrated Aviation Industry-Wide Risk Management Systems
Stojić, S. - Vittek, P., - Lališ, A.
In: TRANSPORT MEANS 2017 - PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Technical University, 2017. p. 346-350. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
17.Determining Importance of Physiological Parameters and Methods of Their Evaluation for Classification of Pilots Psychophysiological Condition
Hanáková, L. - Socha, V. - Socha, L. - Szabo, S. - Kozuba, J. - Lališ, A. - Vittek, P. - Kraus, J. - Rozenberg, R. - Kalavský, P. - Novák, M. - Schlenker, J., - Kušmírek, S.
In: Proceedings of the 2017 International Conference on Military Technologies (ICMT). Brno: Ministerstvo obrany, Univerzita obrany, 2017. p. 500-506. ISBN 978-1-5386-1988-9.
Stať ve sborníku (2017)
18.Predicting Safety Performance to Control Risk in Military Systems
Lališ, A. - Socha, V. - Vittek, P., - Stojić, S.
In: Proceedings of the 2017 International Conference on Military Technologies (ICMT). Brno: Ministerstvo obrany, Univerzita obrany, 2017. p. 392-396. ISBN 978-1-5386-1988-9.
Stať ve sborníku (2017)
19.SISel
Ledvinka, M. - Kostov, B. - Křemen, P. - Blaško, M. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Vittek, P. - Zavřel, L. - Holubec, J., - Kasl, T.
[Software] 2016.
Software splňující podmínky RIV (2016)
20.Reporting Tool
Ledvinka, M. - Kostov, B. - Blaško, M. - Křemen, P. - Vittek, P. - Kraus, J. - Stojić, S. - Plos, V., - Lališ, A.
[Software] 2016.
Software splňující podmínky RIV (2016)
21.Beyond the Horizon of Supply Chain Security Performance Measurement: An Introduction to Supply Chain Security Performance Measurement
Vitteková, M. - Vittek, P. - Stejskal, P. - Stojić, S., - Pezl, T.
In: Sustainable Logistics and Strategic Transportation Planning. Hershey: IGI Global Disseminator of Knowledge, 2016. p. 46-75. ISBN 978-1-5225-0001-8.
Kapitola v zahraniční vědecké knize (2016)
22.Moderní přístup k hodnocení provozní bezpečnosti v letectví
Vittek, P. - Kraus, J., - Szabo, S.
Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2016. ISBN 978-80-7204-944-8.
Vědecká kniha česky (2016)
23.Možnosti využití systému SISel pro tvorbu SSP a SSp
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
[Other Methodology (not meeting RIV conditions)] 2016.
Jiná metodika (nejde do RIV) (2016)
24.Runway incursion and methods for safety performance measurement
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S., - Plos, V.
In: Production Management and Engineering Sciences: Proceedings of the International Conference on Engineering Science and Production Management (ESPM 2015), Tatranská Štrba, High Tatras Mountains, Slovak Republic, 16th-17th April 2015. Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2016. pp. 321-326. ISBN 978-1-138-02856-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
25.Comprehensive emergency management for airport operator documentation
Kraus, J. - Vittek, P., - Plos, V.
In: Production Management and Engineering Sciences: Proceedings of the International Conference on Engineering Science and Production Management (ESPM 2015), Tatranská Štrba, High Tatras Mountains, Slovak Republic, 16th-17th April 2015. Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2016. p. 139-144. ISBN 978-1-138-02856-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
26.Integrated Aviation Industry-Wide Approach to Risk Management and Control
Vittek, P. - Stojić, S. - Křemen, P., - Lališ, A.
In: Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016. pp. 292-296. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
27.Process Modelling as the Means of Establishing Semi-Automated Safety Management
Lališ, A. - Vittek, P., - Kraus, J.
In: Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016. p. 254-258. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
28.The Role of Risk-Based Indicators for the Air Carrier
Plos, V. - Soušek, R. - Vittek, P., - Stojić, S.
In: Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016. pp. 213-215. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
29.Challenges of implementation and practical deployment of aviation safety knowledge management software
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S., - Plos, V.
In: Knowledge Engineering and Semantic Web - 7th International Conference. Basel: Springer, 2016. p. 316-327. Communications in Computer and Information Science. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-319-45879-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
30.Contribution of Hazard and Risk Modelling in Air Transport
Plos, V. - Vittek, P.
In: New Trends in Civil Aviation 2016. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 2016. pp. 73-75. ISBN 978-80-554-1252-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
31.Metodika pro vytváření indikátorů bezpečnosti a jejich využívání pro potřeby řízení bezpečnosti leteckých organizací
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B., - Ledvinka, M.
[Applied Certified Methodology] 2016.
Uplatněná certifikovaná metodika (2016)
32.Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2016)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B. - Blaško, M. - Ledvinka, M., - Ahmad, J.
[Research Report] 2016.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
33.Výzkum v oblasti indikátorů bezpečnosti - od myšlenek k realizacím
Vittek, P.
[Unpublished Lecture] Vědecký výbor konference Young Transportation Engineers Conference 2016. 2016-10-06.
Nepublikovaná přednáška (2016)
34.Safety Intelligence Data Integration
Vittek, P. - Lališ, A.
[Unpublished Lecture] Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.. 2016-11-24.
Nepublikovaná přednáška (2016)
35.State Safety Programme and State Safety Plan (Part two - States' approaches to the issue)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S., - Plos, V.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2015, 3(13), 10-13. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
36.Approach Safety
Vittek, P.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2015, 3(15), 9-12. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
37.The Possibility of Using Safety Indicators to Evaluate Security at Airports
Plos, V. - Vittek, P., - Voštová, V.
MAD Special. 2015, 2(2), 9-12. ISSN 2336-2677.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
38.Runway Safety Areas
Štumper, M. - Kraus, J. - Vittek, P., - Lališ, A.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2015, 3(16), 5-8. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
39.Taxonomies and their role in the aviation Safety Management Systems
Stojić, S. - Vittek, P. - Plos, V., - Lališ, A.
eXclusive e-JOURNAL. 2015, 3(1), ISSN 1339-4509.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
40."Friction Surfaces" of Airport Emergency Plan
Kraus, J. - Plos, V., - Vittek, P.
International Journal of Social, Education, Economics and Management Engineering. 2015, 8(8), 2372-2375.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
41.Mapa možných úmyslných a neúmyslných útoků na letadla v oblasti mezinárodních letišť
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
[Specialized Map with Expert Content] 2015.
Specializovaná mapa s odborným obsahem (2015)
42.Výskyt krizových situací na světových letištích při vzletech a přistáních vztahujících se ke geografickým charakteristikám
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
[Specialized Map with Expert Content] 2015.
Specializovaná mapa s odborným obsahem (2015)
43.Introduction of the Barrier - Based Approach to the Supply Chain Security
Vitteková, M. - Stojić, S., - Vittek, P.
In: Drive your knowledge be a scientist 2015 Conference proceedings. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2015. pp. 321-330. ISBN 978-80-7454-475-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
44.Aviation Safety Investment Assessment Utilizing Return on Investment and Bayesian Networks
Szabo, S. - Vittek, P. - Lališ, A., - Červená, V.
In: Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2015). Košice: Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 2015. pp. 646-652. ISBN 978-80-553-2467-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
45.Safety Key Performance Indicators system for Air Navigation Services of the Czech Republic
Lališ, A. - Vittek, P.
In: Proceedings of 19th International Scientific Conference Transport Means. Kaunas: Technologija, 2015. pp. 537-542. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
46.Small Remotely Operated Aerial System Scientific and Commercial Use
Absolon, S. - Vittek, P., - Heralová, D.
In: Aeronautika 15. Lublin: Lublin University of Technology, 2015. pp. 80-84. ISBN 978-83-7947-149-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
47.The Model for Estimating Passenger Arrival Rates
Vokáč, R. - Vittek, P., - Lánský, M.
In: Aeronautika 15. Lublin: Lublin University of Technology, 2015. pp. 109-112. ISBN 978-83-7947-149-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
48.ADREP Events and Factors Contribution to Definition of Safety Performance Indicators for Airports
Vittek, P. - Stojić, S., - Lánský, M.
In: Aeronautika 15. Lublin: Lublin University of Technology, 2015. pp. 59-63. ISBN 978-83-7947-149-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
49.Metodika pro zavedení, fungování a udržení národního systému pro řízení provozní bezpečnosti a dohledu nad bezpečnostní výkonností organizací působících v civilním letectví
Strouhal, M. - Vittek, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Křemen, P. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
[Applied Certified Methodology] 2015.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
50.Metodika pro tvorbu bezpečnostních programů mezinárodních letišť
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
[Applied Certified Methodology] 2015.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
51.Metodika pro tvorbu pohotovostních plánů mezinárodních letišť
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
[Applied Certified Methodology] 2015.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
52.Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2015)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B., - Ledvinka, M.
[Research Report] Praha: Laboratoř letecké bezpečnosti, ČVUT v Praze, FD, Ústav letecké dopravy, 2015.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
53.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
[Research Report] Praha: Laboratoř letecké bezpečnosti, ČVUT v Praze, FD, Ústav letecké dopravy, 2015.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
54.Definition of Contributory Factors Having Influence on Airport Safety
Vittek, P. - Stojić, S., - Lališ, A.
In: GEO Spatial Visions. Žilina: EDIS - vydavatelstvo Žilinské univerzity, 2015. pp. 59-60. ISBN 978-80-554-1113-2.
Abstrakt ve sborníku (2015)
55.Proposal of Safety Data Quality Improvement Process for Aviation Organizations and Authorities
Vittek, P. - Stojić, S., - Lališ, A.
In: Quality and Leading Innovation. Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2015. pp. 30-31. ISBN 978-617-589-103-2.
Abstrakt ve sborníku (2015)
56.Comprehensive emergency management for airport operator documentation
Kraus, J. - Vittek, P., - Plos, V.
In: Engineering Sciences and Production Management 2015. Košice: Podnikovohospodráska fakulta so sídlom v Košiciach, EU v Bratislave, 2015, pp. 53. ISBN 978-80-971555-4-4.
Abstrakt ve sborníku (2015)
57.Runway incursion and methods for safety performance measurement
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S., - Plos, V.
In: Engineering Sciences and Production Management 2015. Košice: Podnikovohospodráska fakulta so sídlom v Košiciach, EU v Bratislave, 2015, pp. 146. ISBN 978-80-971555-4-4.
Abstrakt ve sborníku (2015)
58.Safety KPIs - Monitoring of safety performance
Lališ, A. - Vittek, P.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2014, 2(11), 9-12. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
59.Analysis of the Process of Creating Airport Emergency Plan in Terms of Legislation
Kraus, J. - Plos, V. - Vittek, P. - Dociová, D. - Hajzler, O., - Němec, V.
MAD Special. 2014, 1(1), 39-42. ISSN 2336-2677.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
60.Possibilities of New Security Measures Implementation in conditions of Czech Republic
Dučaiová, J. - Vittek, P., - Dociová, D.
MAD Special. 2014, 1(1), 17-21. ISSN 2336-2677.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
61.Passenger prescreening system
Dociová, D. - Vittek, P.
MAD Special. 2014, 1(1), 12-15. ISSN 2336-2677.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
62.The Methodology for the Creation of Airport Emergency Plan
Hajzler, O. - Vittek, P., - Kraus, J.
MAD Special. 2014, 1(1), 4-7. ISSN 2336-2677.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
63.The Methodology for Evaluating the Safety of Operations at the Uncontrolled Aerodromes
Plos, V. - Kraus, J. - Vittek, P., - Duša, T.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2014, 2(7), 20-23. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
64.Processes on Uncontrolled Aerodromes and Safety Indicators Part II
Plos, V. - Kraus, J. - Jeřábek, K., - Vittek, P.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2014, 2(7), 13-19. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
65.Reports About Occurrence of Events with Effect on Aviation Safety
Plos, V. - Vittek, P., - Jeřábek, K.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2014, 2(10), 13-16. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
66.18 Analysis of the process model of airport: creating the high level process map
Buldakova, N. - Dociová, D., - Vittek, P.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2014, 2(12), 18-21. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
67.State Safety Programme and State Safety Plan (Part one – State Safety Programme structure)
Vittek, P. - Stojić, S. - Lališ, A., - Plos, V.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2014, 2(12), 10-14. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
68.Implementation of Safety indicators for Aviation Services Providers
Matyáš, R. - Vittek, P. - Plos, V., - Lališ, A.
Acta Avionica. 2014, 16(29), 45-48. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
69.The New Approach to Airport Emergency Plans
Kraus, J. - Plos, V., - Vittek, P.
International Journal of Social, Management, Economics and Business Engineering. 2014, 8(8), 2369-2372. ISSN 1307-6892.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
70.Methodology For Supply Chain Security Programmes Evaluation
Vitteková, M. - Horák, T., - Vittek, P.
In: Carpathian Logistics Congress Proceedings. Ostrava: TANGER, 2014. ISBN 978-80-87294-50-5.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2014)
71.Riadenie bezpečnosti leteckej dopravy na úrovni štátu
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S., - Plos, V.
In: AIR TRANSPORT 2014. Košice: Technická Univerzita, 2014. pp. 185-187. ISBN 978-80-553-1867-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2014)
72.Návrh Risk-based indikátorů pro sledování bezpečnostní výkonnosti v letectví
Plos, V. - Vittek, P.
In: AIR TRANSPORT 2014. Košice: Technická Univerzita, 2014. pp. 122-124. ISBN 978-80-553-1867-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2014)
73.Passengers’ Satisfaction with Airport Services at Security Check
Vittek, P. - Vokáč, R. - Stojić, S. - Kraus, J., - Plos, V.
In: Air Transport Security 2014. Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s., 2014. pp. 131-136. ISBN 978-80-86841-51-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
74.Database of safety events and their use in the evaluation of operational safety
Plos, V. - Vittek, P. - Matyáš, R., - Jeřábek, K.
In: New Trends in Civil Aviation 2014. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014. pp. 46-48. ISBN 978-80-7204-891-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
75.Indicators for Assessment of Safety Management
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Kraus, J., - Plos, V.
In: Rizika podnikových procesů. Ústí nad Labem: UJEP v Ústí nad labem, Fakulta výrobních technologií a managementu, 2014. pp. 38-41. ISBN 978-80-7414-766-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
76.Customized Emergency Response Plan for Aviation Organizations
Vittek, P. - Matyáš, R., - Kraus, J.
In: 19. Medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krizových situácií v špecifickom prostredí. Žilinská univerzita v Žilině, 2014. pp. 723-729. ISBN 978-80-554-0875-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
77.Process of Creating Airport Emergency Plan
Kraus, J. - Plos, V., - Vittek, P.
In: 19. Medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krizových situácií v špecifickom prostredí. Žilinská univerzita v Žilině, 2014. pp. 401-407. ISBN 978-80-554-0875-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
78.Building a State Level of Safety indicators (SPI)
Vittek, P. - Navrátil, P. - Stojić, S. - Lališ, A., - Plos, V.
In: INAIR 2014 - International Conference on Air Transport. Žilina: EDIS, 2014. pp. 91-94. ISBN 978-80-554-0944-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
79.GNSS jamming
Štumper, M. - Kraus, J. - Vittek, P., - Plos, V.
In: INAIR 2014 - International Conference on Air Transport. Žilina: EDIS, 2014. pp. 79-82. ISBN 978-80-554-0944-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
80.Security Index Determination Model
Vitteková, M. - Vittek, P., - Horák, T.
In: Pre-Conference Proceedings of the 11th International Conference on Logistics & Sustainable Transport 2014. Maribor: University of Maribor, 2014. ISBN 9789616962001.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
81.Příručka systému řízení ATO
Vittek, P. - Matyáš, R. - Plos, V., - Kraus, J.
[Applied Certified Methodology] 2014.
Uplatněná certifikovaná metodika (2014)
82.Příručka řízení bezpečnosti
Vittek, P.
[Applied Certified Methodology] 2014.
Uplatněná certifikovaná metodika (2014)
83.Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2014)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B., - Ledvinka, M.
[Research Report] Praha: Laboratoř letecké bezpečnosti, ČVUT v Praze, FD, Ústav letecké dopravy, 2014.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
84.Indikátory bezpečnosti pro ÚCL
Vittek, P. - Plos, V. - Lališ, A. - Stojić, S., - Štumper, M.
[Research Report] Praha: Laboratoř letecké bezpečnosti, ČVUT v Praze, FD, Ústav letecké dopravy, 2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
85.The use of Wireless Sensor Network for Increasing Airport Security
Kraus, J. - Fajčík, P. - Vittek, P., - Duša, T.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2013, 1(6), 4-7. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2013)
86.The Usage of Risk-based Indicators
Němec, V. - Plos, V., - Vittek, P.
International journal of Science Commerce and Humanities. 2013, 1(5), 164-169. ISSN 2053-5295.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2013)
87.The Importance of Education in Aviation Safety in Czech Republic
Vittek, P. - Plos, V.
In: Proceedings of the 11th European Transport Congress. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. pp. 288-291. ISBN 978-80-01-05321-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
88.Assessment and Management of Approach Safety
Kraus, J. - Plos, V., - Vittek, P.
In: X. Bezpečnost, rizika a krizové situace 2013. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. pp. 85-90. ISBN 978-80-248-3226-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
89.Increasing Airport Security Using Systems Engineering Approach
Kraus, J. - Vittek, P. - Plos, V., - Novák, M.
In: Air Transport Security 2013. Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s., 2013. pp. 37-40. ISBN 978-80-86841-44-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
90.LPV for "Every" Aerodrome
Kraus, J. - Plos, V. - Vittek, P. - Duša, T. - Pleninger, S., - Hajzler, O.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. pp. 371-378. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
91.Modern research and Development in Air Transport
Kraus, J. - Duša, T. - Plos, V., - Vittek, P.
In: International Conference on Air Transport 2013. Žilina: EDIS, 2013. pp. 64-67. ISBN 978-80-554-0776-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
92.Implementation of Safety Indicators in General Aviation
Vittek, P. - Plos, V., - Matyáš, R.
In: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MODERN SAFETY TECHNOLOGIES IN TRANSPORTATION. Košice: PERPETIS S.R.O., 2013. pp. 290-295. ISSN 1338-5240. ISBN 978-80-971432-1-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
93.Development and Utilization of Safety Indicators
Vittek, P. - Plos, V. - Jeřábek, K., - Němec, V.
In: Increasing Safety and Quality in Civil and Military Air Transport. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 2013. pp. 120-123. ISBN 978-80-554-0665-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
94.Compatibility of Supply Chain Security Solution
Lánská, M. - Vittek, P.
In: Proceedings of the 10th International Conference on Logistics & Sustainable Transport. Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics, 2013. ISBN 978-961-6562-75-1.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
95.Metodika pro řízení provozní bezpečnosti malé letecké organizace
Vittek, P. - Němec, V. - Pleninger, S. - Kraus, J. - Plos, V., - Dociová, D.
[Applied Certified Methodology] 2013.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
96.Bezpečnostní indikátory - vývoj a využití v letecké dopravě
Vittek, P. - Plos, V., - Němec, V.
Perner's Contacts. 2012, 7(3), 254-263. ISSN 1801-674X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
97.Tvorba a implementace letištních pohotovostních plánů (LPP)
Vittek, P. - Hajzler, O.
In: Riešenie krizových situácií v špecifickom prostredí. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta špeciálného inženierstva, 2012. pp. 697-704. ISBN 978-80-554-0536-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
98.International Supply Chain Security Programs - Introduction to Mutual Recognition and Common Problems of Compatibility
Lánská, M. - Vittek, P.
In: Air Transport Security 2012. Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s., 2012. pp. 78-82. ISBN 978-80-86841-40-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
99.Activities of Air Transport Department, Faculty of Transportation Sciences, CTU in the Security of Air Transport
Hajzler, O. - Plos, V., - Vittek, P.
In: Air Transport Security 2012. Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s., 2012. pp. 55-58. ISBN 978-80-86841-40-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
100.Comparison of Security Ensurance of Supply Chain in EU and U.S.
Lánská, M. - Vittek, P.
In: Carpathian Logistics Congress Proceedings. Ostrava: TANGER, 2012. ISBN 978-80-87294-36-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
101.Establishment of a System to Share Safety Information Between the "Small" Operators of Air Transport (General Aviation)
Plos, V. - Vittek, P.
In: Mladá Veda 2012 - Veda a krízové situácie. Žilina: Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2012. pp. 235-241. ISBN 978-80-554-0575-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
102.Measuring Safety Level Before Incident or Accident in Current Civil Aviation
Mikan, A. - Vittek, P.
In: InAir 2012. Žilina: EDIS, 2012. pp. 94-97. ISBN 978-80-554-0574-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
103.Principles of Economic Optimization for Implementation of Safety Management System
Plos, V. - Vittek, P.
In: InAir 2012. Žilina: EDIS, 2012. pp. 113-116. ISBN 978-80-554-0574-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
104.Řízení bezpečnosti dodavatelských řetězců
Lánská, M. - Vittek, P.
In: Logistika - Ekonomika - Prax 2012 - Recenzovaný zborník z mezinárodnej vedeckej konferencie. Žilina: Výtvarná agentúra A1, 2012. pp. 204-211. ISSN 1336-5878.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2012)
105.Impact of EU-ETS on European Aircraft Operators
Hanuš, Z. - Vittek, P.
Perner's Contacts. 2011, 6(5), 89-94. ISSN 1801-674X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2011)
106.Approach to the Investigation of Air Accidents and its Impact on Safety
Plos, V. - Vittek, P.
Perner's Contacts. 2011, 6(5), 252-258. ISSN 1801-674X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2011)
107.Creating Safety in Current Civil Aviation
Mikan, A. - Vittek, P.
In: New Trends in Civil Aviation 2011. Praha: ČVUT v Praze a OSL ČR, 2011. pp. 89-91. ISBN 978-80-01-04893-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
108.UML AND RISK ASSESSMENT TOOLS - SAFE AND SECURE FUTURE
Vittek, P. - Němec, V., - Kurtulík, Lukáš
Acta Avionica. 2010, 12(20), 73-75. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2010)
109.OBJECT ORIENTED APPROACH TOWARDS DESCRIBING OF
Vittek, P. - Němec, V., - Krula, L.
Acta Avionica. 2010, 12(20), 60-62. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2010)
110.SAFETY AS A CORE PROCESS OF SUCCESSFUL COMPANY
Vittek, P. - Němec, V. - Krula, L., - Straková, Eva
Acta Avionica. 2010, 12(20), 38-40. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2010)
111.New Approach to Aviation Safety
Vittek, P. - Němec, V., - Straková, E.
In: Proceedings of the 9th International Scientific Conference : New Trends in Aviation Development. Prešov: Pavol Štáhlavský - Akcent Print, 2010. pp. 226-230. ISBN 978-80-553-0475-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
112.Modelling of International Airports Operations Using the UML Standard
Němec, V. - Krula, L., - Vittek, P.
In: Proceedings of the 9th International Scientific Conference : New Trends in Aviation Development. Prešov: Pavol Štáhlavský - Akcent Print, 2010. pp. 132-136. ISBN 978-80-553-0475-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
113.Security Management Tools and UML Standard at International Airports
Vittek, P. - Němec, V., - Kurtulík, L.
In: Proceedings of the 9th International Scientific Conference : New Trends in Aviation Development. Prešov: Pavol Štáhlavský - Akcent Print, 2010. pp. 230-233. ISBN 978-80-553-0475-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
114.Moderné sledovacie systémy v leteckej doprave
Vittek, P. - Krula, L.
Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. ISBN 978-80-7204-699-7.
Překlad monografie (nejde do RIV) (2010)
115.Use of UML in Airport Security Processes Modelling
Vittek, P.
Acta Avionica. 2009, 11(18), 140-145. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2009)
116.Využitie jazyka UML pri modelovaní procesov v oblasti "Security" letísk
Vittek, P.
In: AERONAUTIKA ´09 ZBORNÍK. Košice: Technická Univerzita, 2009. pp. 192-198. 1. ISBN 978-80-553-0258-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Hodnota letecké dopravy pro Českou republiku
Vittek, P.
2018 - 2021
TL01000421
2.Výzkum a vývoj progresivních metod pro měření bezpečnostní výkonnosti leteckých organizací
Vittek, P.
2014 - 2017
TA04030465
3.Nástroje pro zlepšení provozní bezpečnosti a zvýšení ochrany před protiprávními činy malých mezinárodních letišť
Vittek, P.
2012 - 2013
SGS12/165/OHK2/2T/16
4.Využití objektově orientované systémové analýzy ke zvýšení bezpečnosti a kvality provozních činností na mezinárodních letištích
Vittek, P.
2010 - 2011
SGS10/221/OHK2/2T/16