info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

doc. Ing. Peter Vittek, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-223c - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-775862896
+420-224357951
E-mail:
vittepet@fd.cvut.cz
Funkce:
garant oboru 3708R031 - LED bakalářského studia / FD
Člen:
Laboratoř letecké bezpečnosti K621

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

21EKL - Ekonomika letecké dopravy

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

21EBLP - Evropský přístup k bezpečnosti leteckého provozu (přednášející, cvičící)
21ELED - Ekonomika letecké dopravy (přednášející, cvičící)
21Y2S1 - Seminář k diplomové práci 1 (přednášející, cvičící)
621ELED - Ekonomika letecké dopravy (přednášející, cvičící)

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Martin Kála
Ing. Vladimír Machula
Ing. Miroslav Špák

Vedoucí studentského projektu:

Ekonomika letecké dopravy a letecké právo
  21X1EP - bakalářský studijní program
  21X2EP - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Rozšířená realita jako forma podpůrného prostředku pilotů pro provádění letu
řešitel: Van Den Bergh, S.
spoluřešitelé: Hanáková, L. - Kalivodová, M. - Kušmírek, S. - Lališ, A. - Malich, T. - Socha, V. - Vittek, P.
2019 - 2020
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS19/133/OHK2/2T/16
2.Hodnota letecké dopravy pro Českou republiku
řešitel: Vittek, P.
2018 - 2021
ÉTA: Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
3.TB0400MD010 - Vytvoření poloprovozu národního systému sběru, analýzy a vyhodnocení dat potřebných pro dohled regulátora nad organizacemi civilního letectví podle nařízení Komise (EU) č. 965/2012 přílohy II
řešitel: Strouhal, M.
spoluřešitelé: Křemen, P. - Plos, V. - Vittek, P.
2015 - 2016
BETA: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy
4.Výzkum a vývoj progresivních metod pro měření bezpečnostní výkonnosti leteckých organizací
řešitel: Vittek, P.
spoluřešitel: Křemen, P.
2014 - 2017
ALFA: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
5.Navržení a otestování nového přiblížení na přistání s využitím GNSS pro malá neřízená letiště
řešitel: Kraus, J.
spoluřešitelé: Duša, T. - Hajda, O. - Hajný, M. - Hajzler, O. - Jeřábek, K. - Nesvadba, M. - Pleninger, S. - Plos, V. - Visokai, V. - Vittek, P.
2014 - 2016
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS14/212/OHK2/3T/16
6.Využití metod teorie spolehlivosti pro hodnocení provozní bezpečnosti socio-technického systému letiště.
řešitel: Buldakova, N.
spoluřešitelé: Dociová, D. - Franěk, J. - Matyáš, R. - Němec, V. - Vittek, P.
2014 - 2015
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS14/164/OHK2/2T/16
7.Vytvoření metody definování a využívání Risk Based indikátorů pro zvyšování provozní bezpečnosti v letectví
řešitel: Plos, V.
spoluřešitelé: Dociová, D. - Franěk, J. - Jeřábek, K. - Matyáš, R. - Vittek, P.
2014 - 2015
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS14/167/OHK2/2T/16
8.Využití přehledové informace pro zvýšení provozní bezpečnosti služby AFIS
řešitel: Kraus, J.
spoluřešitelé: Duša, T. - Hajzler, O. - Pleninger, S. - Plos, V. - Soušek, R. - Vittek, P.
2013 - 2013
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS13/090/OHK2/1T/16
9.Kompatibilita zajištění bezpečnosti dodavatelských řetězců
řešitel: Vitteková, M.
spoluřešitelé: Horák, T. - Pezl, T. - Procházková, D. - Stejskal, O. - Vittek, P.
2013 - 2014
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS13/155/OHK2/2T/16
10.Nástroje pro zlepšení provozní bezpečnosti a zvýšení ochrany před protiprávními činy malých mezinárodních letišť
řešitel: Vittek, P.
spoluřešitelé: Duša, T. - Hajzler, O. - Kraus, J. - Krula, L. - Mikan, A. - Němec, V. - Peterková, K. - Plos, V. - Procházka, J.
2012 - 2013
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS12/165/OHK2/2T/16
11.Využití objektově orientované systémové analýzy ke zvýšení bezpečnosti a kvality provozních činností na mezinárodních letištích
řešitel: Vittek, P.
spoluřešitelé: Krula, L. - Němec, V.
2010 - 2011
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS10/221/OHK2/2T/16