Ing. Viktor Valenta

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav letecké dopravy (16121)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy
Školitel:
doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D.
Školitel specialista:
Ing. Martin Novák, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
E-mail:
valenvik@fd.cvut.cz
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
21N - Navigace

Vedoucí studentského projektu:

Jakost a kvalita v civilním letectví
  21X1JK - bakalářský studijní program
  21X2JK - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Implementing Evidence-Based Practice in Initial Pilot Training
Valenta, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
2.Effects of Airline Industry Growth on Pilot Training
Valenta, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2018)
3.Impact of Regulatory Changes on Operating Procedures Design in Commercial Air Transport Operations
Valenta, V. - Hulínská, Š., - Puškáš, T.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Vývoj modelu pro implementaci výcviku profesionálních pilotů založeného na zkušenostech z provozu
Valenta, V.
2017 - 2018
SGS17/155/OHK2/2T/16