info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. Viktor Valenta

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav letecké dopravy (16121)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy
Školitel:
doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D.
Školitel specialista:
doc. Ing. Bc. Vladimír Socha, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
E-mail:
valenvik@fd.cvut.cz
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

21PPLP - Provozní postupy a lety podle přístrojů (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Provoz a ekonomika letecké dopravy
  21X1PE - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Air Traffic Control and Radiotelephony Simulator for Remote Teaching
řešitel: Valenta, V.
spoluřešitel: Malich, T.
2021 - 2021
Projekty podpořené ze zahraničí (pracovní kód k dodatečnému upřesnění)
2.Experimentální ověření odolnosti pilotů vůči vestibulárním iluzím z hlediska výcviku a praxe
řešitel: Kalivodová, M.
spoluřešitelé: Hanáková, L. - Karapetjan, L. - Socha, V. - Valenta, V.
2021 - 2022
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS21/134/OHK2/2T/16
3.Vývoj modelu pro implementaci výcviku profesionálních pilotů založeného na zkušenostech z provozu
řešitel: Valenta, V.
spoluřešitelé: Absolon, S. - Hulínská, Š. - Němec, V.
2017 - 2018
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS17/155/OHK2/2T/16