info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. Stanislav Kušmírek

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-234f - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359967
E-mail:
kusmista@fd.cvut.cz
Člen:
Laboratoř lidského faktoru a automatizace v letectví
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav letecké dopravy (16121)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy
Školitel:
doc. Ing. Bc. Vladimír Socha, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy
Člen:
Laboratoř lidského faktoru a automatizace v letectví

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

21ERGK - Ergonomie v letectví (přednášející, cvičící)
21ERGP - Ergonomie v letectví (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Bezpilotní systémy
  21X1BY - bakalářský studijní program
  21X2BY - navazující magisterský studijní program
Bezpilotní prostředky
  21X2BP - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Nystagmus vyvolaný vestibulárními iluzemi u pilotů
řešitel: Karapetjan, L.
spoluřešitelé: Gavura, T. - Kalivodová, M. - Kušmírek, S. - Socha, L.
2022 - 2023
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS22/127/OHK2/2T/16
2.Zařízení pro sběr a poskytování dat v průběhu letu
řešitel: Malich, T.
spoluřešitelé: Hanáková, L. - Kráčmar, V. - Kušmírek, S. - Socha, V.
2020 - 2021
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS20/143/OHK2/2T/16
3.Návrh metodiky a technického řešení dynamického testování kvadrokoptér pro potřeby kategorizace dronů
řešitel: Kušmírek, S.
spoluřešitelé: Grötschelová, K. - Guskova, N. - Hanáková, L. - Havel, T. - Socha, V.
2020 - 2020
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS20/083/OHK2/1T/16
4.Rozšířená realita jako forma podpůrného prostředku pilotů pro provádění letu
řešitel: Van Den Bergh, S.
spoluřešitelé: Hanáková, L. - Kalivodová, M. - Kušmírek, S. - Lališ, A. - Malich, T. - Socha, V. - Vittek, P.
2019 - 2020
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS19/133/OHK2/2T/16
5.Studium vlivu únavy na výkonnost pilotů
řešitel: Hanáková, L.
spoluřešitelé: Kalivodová, M. - Kráčmar, V. - Kušmírek, S. - Malich, T. - Socha, V. - Szabo, S. - Van Den Bergh, S.
2019 - 2020
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS19/124/OHK2/2T/16
6.Hodnocení psychofyziologického stavu pilota v reálném čase
řešitel: Kalivodová, M.
spoluřešitelé: Freigang, M. - Hanáková, L. - Kraus, J. - Kušmírek, S. - Matyáš, R. - Ptáček, J. - Socha, V. - Van Den Bergh, S. - Zibner, L.
2019 - 2020
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS19/131/OHK2/2T/16
7.Kinematické parametry pohybu těla pro výzkum funkce nervové soustavy a diagnostiku
řešitel: Kutílek, P.
spoluřešitelé: Hanáková, L. - Hejda, J. - Kušmírek, S. - Socha, V. - Vlčková, K. - Volf, P. - Škoda, D.
2016 - 2016
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS16/109/OHK4/1T/17
8.Návrh metod a sofware pro hodnocení rehabilitačního procesu pomocí kamerových a gyroskopických systémů
řešitel: Socha, V.
spoluřešitelé: Hejda, J. - Hána, K. - Kutílek, P. - Kušmírek, S. - Regula, M. - Smrčka, P.
2014 - 2015
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS14/170/OHK4/2T/17