Ing. Stanislav Kušmírek

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-234f - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359967
E-mail:
kusmista@fd.cvut.cz
Člen:
Laboratoř lidského faktoru a automatizace v letectví
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav letecké dopravy (16121)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy
Školitel:
doc. Ing. Bc. Vladimír Socha, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy
Člen:
Laboratoř lidského faktoru a automatizace v letectví

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
21ZEL2 - Základy elektrotechniky 2
21ZLEN - Základy elektroniky

Vedoucí studentského projektu:

Lidský faktor v letectví
  21X1LF - bakalářský studijní program
  21X2LF - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Zařízení pro měření reakčního času
Kušmírek, S. - Socha, V. - Hanáková, L., - Socha, L.
Tuzemský užitný vzor (2019)
2.Reaction time measurement device for flight crew testing
Kušmírek, S. - Socha, V. - Hanáková, L. - Lališ, A. - Socha, L. - Antoško, M., - Kozuba, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
3.A fatigue influence on pilot’s reaction ability during 24 hours flight simulation: A case series study
Socha, V. - Hanáková, L. - Stojić, S. - Kušmírek, S. - Socha, L., - Antoško, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
4.Critical elements of possible flight training effectiveness improvement
Socha, L. - Kaľavský, P. - Kušmírek, S., - Socha, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
5.Sensor network for ammonia detection at the airport
Kušmírek, S. - Socha, V. - Hanáková, L. - Kraus, J. - Van Den Bergh, S., - Hůlek, D.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
6.Upper limb movement activity as an indicator of piloting error rate
Kušmírek, S. - Socha, V. - Hanáková, L. - Lališ, A. - Duman, D., - Socha, L.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
7.Design of reaction time measuring device
Socha, V. - Kušmírek, S. - Hanáková, L. - Lališ, A. - Pereverzeva, A. - Průcha, J. - Socha, L., - Hanák, P.
Stať ve sborníku (2018)
8.OrTest
Hanáková, L. - Socha, V. - Socha, L., - Kušmírek, S.
Software splňující podmínky RIV (2018)
9.Determining Importance of Physiological Parameters and Methods of Their Evaluation for Classification of Pilots Psychophysiological Condition
Hanáková, L. - Socha, V. - Socha, L. - Szabo, S. - Kozuba, J. - Lališ, A. - Vittek, P. - Kraus, J. - Rozenberg, R. - Kalavský, P. - Novák, M. - Schlenker, J., - Kušmírek, S.
Stať ve sborníku (2017)
10.Stres in Manager Activities
Socha, L. - Boldiová, V. - Tobisová, A., - Kušmírek, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2017)
11.Mobilní chladící kolenní ortéza
Kutílek, P. - Kušmírek, S., - Socha, V.
Tuzemský užitný vzor (2016)
12.Postural instability assessment using trunk acceleration frequency analysis
Kušmírek, S. - Hána, K. - Socha, V. - Průcha, J. - Kutílek, P., - Svoboda, Z.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2016)
13.Basic Piloting Technique Error Rate as an Indicator of Flight Simulators Usability for Pilot Training
Socha, V. - Socha, L. - Hanáková, L. - Lališ, A. - Koblen, I. - Kušmírek, S. - Mrázek, P. - Soušek, R., - Schlenker, J.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2016)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.