info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Kateřina Machula Půlpánová

fotografie osoby
Pracoviště:
Katedra letecké dopravy (16121)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Provoz a řízení letecké dopravy
Kód programu:
P1041D040010
Školitel:
prof. Ing. Věra Voštová, CSc.
Forma studia:
kombinovaná
E-mail:
pulpakat@fd.cvut.cz
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Provoz a řízení letecké dopravy
Kód programu:
P1041D040010
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

21ZALD - Základy letecké dopravy (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

CNS/ATM technologie a provozní postupy pro TUL
  21X1AU - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S