Ing. Peter Olexa

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav letecké dopravy (16121)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy
Školitel:
prof. Ing. Věra Voštová, CSc.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Moderní trendy rozvoje letišť
  21X1ML - bakalářský studijní program
  21X2ML - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Enhancement of the diversion airport selection methodology
Špák, M. - Olexa, P.
In: Transportation Research Procedia. Linz: Elsevier BV, 2020. p. 232-242. vol. 51. ISSN 2352-1465.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2020)
2.Effect of Psychological Training on Pilot’s Performance
Socha, V. - Socha, L. - Hanáková, L. - Karapetjan, L. - Valenta, V. - Kušmírek, S. - Pilmannová, T., - Olexa, P.
In: Transportation Research Procedia. Linz: Elsevier BV, 2020. p. 252-260. vol. 51. ISSN 2352-1465.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2020)
3.Portable Reaction Time Measurement Device: Prototype Proposal and Validation
Socha, V. - Kušmírek, S. - Hanáková, L. - Olexa, P., - Šimerka, J.
In: 2020 New Trends in Civil Aviation. Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2020. p. 135-138. ISSN 2694-7854. ISBN 978-80-01-06726-0.
Stať ve sborníku (2020)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.