info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. Peter Olexa

fotografie osoby
Místnost:
A-234a - Horská 3, Praha
E-mail:
olexapet@fd.cvut.cz
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav letecké dopravy (16121)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy
Školitel:
prof. Ing. Věra Voštová, CSc.
Školitel specialista:
doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

21Y1AM - Aeronautical Information Management (AIM) (přednášející, cvičící)
21Y1TH - Technický handling (přednášející, cvičící)
21ZALD - Základy letecké dopravy (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Moderní trendy rozvoje letišť
  21X1ML - bakalářský studijní program
  21X2ML - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Enhancement of the diversion airport selection methodology
řešitel: Olexa, P.
spoluřešitelé: Had, P. - Hamza, M. - Stojić, S. - Voštová, V. - Špák, M.
2021 - 2022
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS21/136/OHK2/2T/16