info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Simona Malcová

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-220b - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359185
E-mail:
malcosim@fd.cvut.cz
Funkce:
sekretářka / katedra letecké dopravy / FD

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S