Ing. Slobodan Stojić, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-234c - Horská 3, Praha
E-mail:
stojislo@fd.cvut.cz
Člen:
Laboratoř letecké bezpečnosti K621

Vedoucí studentského projektu:

Moderní trendy rozvoje letišť
  21X1ML - bakalářský studijní program
  21X2ML - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Beyond the Horizon of Supply Chain Security Performance Measurement: An Introduction to Supply Chain Security Performance Measurement
Vitteková, M. - Vittek, P. - Stejskal, P. - Stojić, S., - Pezl, T.
In: Supply Chain and Logistics Management: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. Hershey: Information Resources Management Association, 2020. p. 1876-1906. ISBN 978-1-7998-0945-6.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2020)
2.Appropriateness of the Existing Airport Data Sources for Setting of the Safety Control Structure in SMS
Stojić, S. - Kurzweil, L., - Řehoř, V.
In: 2020 New Trends in Civil Aviation. Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2020. p. 105-110. ISSN 2694-7854. ISBN 978-80-01-06726-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2020)
3.Model of Ground Handling Processes and Establishing Safety Mechanisms
Duda, J. - Stojić, S.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2019, 7(3), 10-14. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2019)
4.Public Transport to the Airport and Its Influence on Handling Process
Stojić, S. - Pazdro, V., - Vokáč, R.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2019, 7(1), 6-11. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2019)
5.Impact of Pilots' Tiredness on the Outcome of Psychological Testing
Socha, V. - Hanáková, L. - Freigang, M. - Kraus, J. - Stojić, S. - Socha, L., - Hanák, P.
TRANSPORT PROBLEMS. 2019, 14(2), 55-67. ISSN 1896-0596.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2019)
6.Improving Safety Studies through Application of Deviation Concept
Kafková, M. - Stojić, S., - Lališ, A.
In: Safety & Security Conference Prague 2019. Praha: IRIS - Rudolf Valenta, 2019. p. 49-55. ISBN 978-80-907724-0-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2019)
7.Automation Of Aircraft Ground Handling
Kurzweil, L. - Stojić, S.
In: Safety & Security Conference Prague 2019. Praha: IRIS - Rudolf Valenta, 2019. p. 43-48. ISBN 978-80-907724-0-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2019)
8.DEVELOPING THE SECOND GENERATION OF SAFETY MANAGEMENT IN THE AVIATION
Lališ, A. - Stojić, S.
In: VII International Symposium NEW HORIZONS 2019 of Transport and Communications - proceedings. Doboj: University of East Sarajevo, 2019. p. 610-616. ISBN 978-99955-36-79-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2019)
9.Metodika pro zefektivnění analýzy a řízení rizik s využitím konceptuálního modelování
Hanáková, L. - Lališ, A. - Stojić, S. - Ahmad, J. - Kostov, B. - Kafková, M., - Szentkeresztiová, K.
[Applied Certified Methodology] 2019.
Uplatněná certifikovaná metodika (2019)
10.Metodika pro tvorbu studií bezpečnosti v letecké dopravě s využitím kvantitativních metod
Lališ, A. - Stojić, S. - Štumbauer, O., - Kafková, M.
[Applied Certified Methodology] 2019.
Uplatněná certifikovaná metodika (2019)
11.Use of Virtual and Augmented Reality in Design of Software for Airspace
Malich, T. - Hanáková, L. - Socha, V. - Van Den Bergh, S. - Šerlová, M. - Socha, L. - Stojić, S., - Kraus, J.
In: Proceedings of 7th International Conference on Military Technologies. Prague: Czechoslovakia Section IEEE, 2019. ISBN 978-1-7281-4593-8.
Stať ve sborníku (2019)
12.Effect of High-Induction Magnetic Stimulation on Elasticity of the Patellar Tendon
Průcha, J. - Socha, V. - Sochová, V. - Hanáková, L., - Stojić, S.
Journal of Healthcare Engineering. 2018, 2018 1-8. ISSN 2040-2295.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2018)
13.Advancing Knowledge Inference of Prague Airport Safety Management
Lališ, A. - Stojić, S.
Ekonomika i upravlenie: problemy, resheniya. 2018, 2018(3-4), 41-46. ISSN 2308-927X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2018)
14.Methodology for Justification of Aviation Safety Investments
Lališ, A. - Červená, V. - Stojić, S., - Kraus, J.
In: Proceedings of New Trends in Aviation Development 2018. The XIII. International Scientific Conference. Prague: Czechoslovakia Section IEEE, 2018. p. 87-90. ISBN 978-1-5386-7918-0.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2018)
15.Airport’s data sources and units integration influence on productivity improvement and better procedures’ effectiveness
Stojić, S. - Kafková, M., - Štumbauer, O.
In: Young Transportation Engineers Conference 2018. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2018. ISBN 978-80-01-06464-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
16.Research on impact of crew workload level during final approach and landing
Stojić, S. - Havíř, R.
In: Safety & Security Conference Prague 2018. Praha: IRIS - Rudolf Valenta, 2018. pp. 65-69. ISBN 978-80-904317-5-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
17.Risk Matrix issues in the context of changes at Prague Airport
Kafková, M. - Socha, L. - Štumbauer, O., - Stojić, S.
In: Safety & Security Conference Prague 2018. Praha: IRIS - Rudolf Valenta, 2018. p. 71-77. ISBN 978-80-904317-5-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
18.Utilizing Ontologies and Structural Conceptual Models for Safety Data Management in Aviation Maintenance, Repair and Overhaul Organizations
Kraus, J. - Lališ, A. - Plos, V. - Vittek, P., - Stojić, S.
In: Transportation Research Procedia. Amsterdam: Elsevier B.V., 2018. p. 35-43. ISSN 2352-1465.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
19.Signal versus noise concept in aviation safety data processing
Stojić, S. - Vittek, P. - Lališ, A., - Plos, V.
In: TRANSPORT MEANS 2018 - PROCEEDINGS OF THE 22nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018. p. 709-713. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
20.A fatigue influence on pilot’s reaction ability during 24 hours flight simulation: A case series study
Socha, V. - Hanáková, L. - Stojić, S. - Kušmírek, S. - Socha, L., - Antoško, M.
In: New Trends in Civil Aviation. Leiden: CRC Press/Balkema, 2018. p. 15-19. ISBN 978-0-8153-7602-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
21.Airport audit component as an integral part of the safety data processing system
Stojić, S. - Lališ, A. - Plos, V., - Voštová, V.
In: New Trends in Civil Aviation. Leiden: CRC Press/Balkema, 2018. p. 139-143. ISBN 978-0-8153-7602-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
22.Souhrn prací na aktualizaci metody pro studie bezpečnosti – Formalizovaná struktura řešení
Endrizalová, E. - Kraus, J. - Stojić, S., - Šedivá Kafková, M.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Air Transport, 2018.
Výzkumná zpráva v češtině (2018)
23.Ontological Foundations of European Coordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems
Křemen, P. - Kostov, B. - Blaško, M. - Ahmad, J. - Plos, V. - Lališ, A. - Stojić, S., - Vittek, P.
Journal of Aerospace Information Systems. 2017, 14(5), 279-292. ISSN 1940-3151.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
24.Poloprovoz - řešení sběru a vyhodnocování dat s vlivem na bezpečnost
Křemen, P. - Vittek, P. - Ledvinka, M. - Lališ, A. - Kostov, B. - Plos, V. - Blaško, M. - Kraus, J. - Stojić, S., - Ahmad, J.
[Pilot Plant] 2017.
Poloprovoz (2017)
25.Significance and Functionalities of the Stakeholders’ Processes at Lower Layers of Integrated Aviation Industry-Wide Risk Management Systems
Stojić, S. - Vittek, P., - Lališ, A.
In: TRANSPORT MEANS 2017 - PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Technical University, 2017. p. 346-350. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
26.Analýza datových vstupů a možností technologického řešení
Hanáková, L. - Lališ, A. - Stojić, S. - Šedivá Kafková, M., - Kostov, B.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Air Transport, 2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
27.Analýza možností kvantifikace postupů studií bezpečnosti
Endrizalová, E. - Kraus, J. - Stojić, S., - Šedivá Kafková, M.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Air Transport, 2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
28.Predicting Safety Performance to Control Risk in Military Systems
Lališ, A. - Socha, V. - Vittek, P., - Stojić, S.
In: Proceedings of the 2017 International Conference on Military Technologies (ICMT). Brno: Ministerstvo obrany, Univerzita obrany, 2017. p. 392-396. ISBN 978-1-5386-1988-9.
Stať ve sborníku (2017)
29.SISel
Ledvinka, M. - Kostov, B. - Křemen, P. - Blaško, M. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Vittek, P. - Zavřel, L. - Holubec, J., - Kasl, T.
[Software] 2016.
Software splňující podmínky RIV (2016)
30.Reporting Tool
Ledvinka, M. - Kostov, B. - Blaško, M. - Křemen, P. - Vittek, P. - Kraus, J. - Stojić, S. - Plos, V., - Lališ, A.
[Software] 2016.
Software splňující podmínky RIV (2016)
31.Airport Ground Operations Risks and Establishment of the Safety Indicators
Stojić, S. - Janáček, M.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2016, 4(19), 14-18. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2016)
32.A Core of Proactivity of Contemporary Approach to Safety Management Issues
Stojić, S. - Szabo, S., - Němec, V.
Košická bezpečnostná revue. 2016, 6(2), 387-391. ISSN 1338-4880.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
33.Manageability of Airport Organizational Factors and Their Influence on Safety Events’ Realization
Němec, V. - Stojić, S., - Szabo, S.
Zeszyty Naukowe. 2016, 4(31), 63-70. ISSN 1641-9723.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
34.Beyond the Horizon of Supply Chain Security Performance Measurement: An Introduction to Supply Chain Security Performance Measurement
Vitteková, M. - Vittek, P. - Stejskal, P. - Stojić, S., - Pezl, T.
In: Sustainable Logistics and Strategic Transportation Planning. Hershey: IGI Global Disseminator of Knowledge, 2016. p. 46-75. ISBN 978-1-5225-0001-8.
Kapitola v zahraniční vědecké knize (2016)
35.Možnosti využití systému SISel pro tvorbu SSP a SSp
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
[Other Methodology (not meeting RIV conditions)] 2016.
Jiná metodika (nejde do RIV) (2016)
36.Introduction to Safety Events’ Contributing Factors, Relations between Them, Their Behavior and Causality
Stojić, S. - Lánský, M.
In: Risks of business and territorial processes. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2016. pp. 135-140. ISBN 978-80-7561-021-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
37.IFR Helicopter Flying with Emphasis on Helicopter Emergency Medical Services (HEMS)
Štumper, M. - Komínek, T. - Kraus, J. - Němec, V., - Stojić, S.
In: Safety a Security konference Praha 2016 - Sborník příspěvků. Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s., 2016. pp. 29-39. ISBN 978-80-86841-65-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
38.Integrated Aviation Industry-Wide Approach to Risk Management and Control
Vittek, P. - Stojić, S. - Křemen, P., - Lališ, A.
In: Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016. pp. 292-296. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
39.The Role of Risk-Based Indicators for the Air Carrier
Plos, V. - Soušek, R. - Vittek, P., - Stojić, S.
In: Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016. pp. 213-215. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
40.Runway incursion and methods for safety performance measurement
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S., - Plos, V.
In: Production Management and Engineering Sciences: Proceedings of the International Conference on Engineering Science and Production Management (ESPM 2015), Tatranská Štrba, High Tatras Mountains, Slovak Republic, 16th-17th April 2015. Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2016. pp. 321-326. ISBN 978-1-138-02856-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
41.Challenges of implementation and practical deployment of aviation safety knowledge management software
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S., - Plos, V.
In: Knowledge Engineering and Semantic Web - 7th International Conference. Basel: Springer, 2016. p. 316-327. Communications in Computer and Information Science. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-319-45879-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
42.Metodika pro vytváření indikátorů bezpečnosti a jejich využívání pro potřeby řízení bezpečnosti leteckých organizací
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B., - Ledvinka, M.
[Applied Certified Methodology] 2016.
Uplatněná certifikovaná metodika (2016)
43.Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2016)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B. - Blaško, M. - Ledvinka, M., - Ahmad, J.
[Research Report] 2016.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
44.A Core of proactivity of Contemporary Approach to Safety Management Issues
Stojić, S. - Szabo, S., - Němec, V.
In: 10. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie - BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA ÚNIA zborník abstraktov. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2016. pp. 24. ISSN 1338-4880.
Abstrakt ve sborníku (2016)
45.State Safety Programme and State Safety Plan (Part two - States' approaches to the issue)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S., - Plos, V.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2015, 3(13), 10-13. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
46.Taxonomies and their role in the aviation Safety Management Systems
Stojić, S. - Vittek, P. - Plos, V., - Lališ, A.
eXclusive e-JOURNAL. 2015, 3(1), ISSN 1339-4509.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
47.Introduction of the Barrier - Based Approach to the Supply Chain Security
Vitteková, M. - Stojić, S., - Vittek, P.
In: Drive your knowledge be a scientist 2015 Conference proceedings. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2015. pp. 321-330. ISBN 978-80-7454-475-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
48.ADREP Events and Factors Contribution to Definition of Safety Performance Indicators for Airports
Vittek, P. - Stojić, S., - Lánský, M.
In: Aeronautika 15. Lublin: Lublin University of Technology, 2015. pp. 59-63. ISBN 978-83-7947-149-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
49.Metodika pro zavedení, fungování a udržení národního systému pro řízení provozní bezpečnosti a dohledu nad bezpečnostní výkonností organizací působících v civilním letectví
Strouhal, M. - Vittek, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Křemen, P. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
[Applied Certified Methodology] 2015.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
50.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
[Research Report] Praha: Laboratoř letecké bezpečnosti, ČVUT v Praze, FD, Ústav letecké dopravy, 2015.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
51.Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2015)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B., - Ledvinka, M.
[Research Report] Praha: Laboratoř letecké bezpečnosti, ČVUT v Praze, FD, Ústav letecké dopravy, 2015.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
52.Definition of Contributory Factors Having Influence on Airport Safety
Vittek, P. - Stojić, S., - Lališ, A.
In: GEO Spatial Visions. Žilina: EDIS - vydavatelstvo Žilinské univerzity, 2015. pp. 59-60. ISBN 978-80-554-1113-2.
Abstrakt ve sborníku (2015)
53.Proposal of Safety Data Quality Improvement Process for Aviation Organizations and Authorities
Vittek, P. - Stojić, S., - Lališ, A.
In: Quality and Leading Innovation. Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2015. pp. 30-31. ISBN 978-617-589-103-2.
Abstrakt ve sborníku (2015)
54.Runway incursion and methods for safety performance measurement
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S., - Plos, V.
In: Engineering Sciences and Production Management 2015. Košice: Podnikovohospodráska fakulta so sídlom v Košiciach, EU v Bratislave, 2015, pp. 146. ISBN 978-80-971555-4-4.
Abstrakt ve sborníku (2015)
55.State Safety Programme and State Safety Plan (Part one – State Safety Programme structure)
Vittek, P. - Stojić, S. - Lališ, A., - Plos, V.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2014, 2(12), 10-14. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
56.Riadenie bezpečnosti leteckej dopravy na úrovni štátu
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S., - Plos, V.
In: AIR TRANSPORT 2014. Košice: Technická Univerzita, 2014. pp. 185-187. ISBN 978-80-553-1867-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2014)
57.Passengers’ Satisfaction with Airport Services at Security Check
Vittek, P. - Vokáč, R. - Stojić, S. - Kraus, J., - Plos, V.
In: Air Transport Security 2014. Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s., 2014. pp. 131-136. ISBN 978-80-86841-51-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
58.Indicators for Assessment of Safety Management
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Kraus, J., - Plos, V.
In: Rizika podnikových procesů. Ústí nad Labem: UJEP v Ústí nad labem, Fakulta výrobních technologií a managementu, 2014. pp. 38-41. ISBN 978-80-7414-766-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
59.Building a State Level of Safety indicators (SPI)
Vittek, P. - Navrátil, P. - Stojić, S. - Lališ, A., - Plos, V.
In: INAIR 2014 - International Conference on Air Transport. Žilina: EDIS, 2014. pp. 91-94. ISBN 978-80-554-0944-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
60.Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2014)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B., - Ledvinka, M.
[Research Report] Praha: Laboratoř letecké bezpečnosti, ČVUT v Praze, FD, Ústav letecké dopravy, 2014.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
61.Indikátory bezpečnosti pro ÚCL
Vittek, P. - Plos, V. - Lališ, A. - Stojić, S., - Štumper, M.
[Research Report] Praha: Laboratoř letecké bezpečnosti, ČVUT v Praze, FD, Ústav letecké dopravy, 2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.