Ing. Slobodan Stojić

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-234e - Horská 3, Praha
E-mail:
stojislo@fd.cvut.cz
Člen:
Laboratoř letecké bezpečnosti K621
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav letecké dopravy (16121)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy
Školitel:
prof. Ing. Milan Lánský, DrSc.
Školitel specialista:
doc. Ing. Peter Vittek, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy
Člen:
Laboratoř letecké bezpečnosti K621

Vedoucí studentského projektu:

Moderní přístup k provozní bezpečnosti (safety) letecké dopravy
  21X1MF - bakalářský studijní program
  21X2MF - navazující magisterský studijní program
Moderní trendy rozvoje letišť
  21X1ML - bakalářský studijní program
  21X2ML - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Public Transport to the Airport and Its Influence on Handling Process
Stojić, S. - Pazdro, V., - Vokáč, R.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2019)
2.A fatigue influence on pilot’s reaction ability during 24 hours flight simulation: A case series study
Socha, V. - Hanáková, L. - Stojić, S. - Kušmírek, S. - Socha, L., - Antoško, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
3.Effect of High-Induction Magnetic Stimulation on Elasticity of the Patellar Tendon
Průcha, J. - Socha, V. - Sochová, V. - Hanáková, L., - Stojić, S.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2018)
4.Methodology for Justification of Aviation Safety Investments
Lališ, A. - Červená, V. - Stojić, S., - Kraus, J.
Stať ve sborníku (2018)
5.Airport audit component as an integral part of the safety data processing system
Stojić, S. - Lališ, A. - Plos, V., - Voštová, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
6.Risk Matrix issues in the context of changes at Prague Airport
Kafková, M. - Socha, L. - Štumbauer, O., - Stojić, S.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
7.Advancing Knowledge Inference of Prague Airport Safety Management
Lališ, A. - Stojić, S.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2018)
8.Signal versus noise concept in aviation safety data processing
Stojić, S. - Vittek, P. - Lališ, A., - Plos, V.
Stať ve sborníku (2018)
9.Research on impact of crew workload level during final approach and landing
Stojić, S. - Havíř, R.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
10.Airport’s data sources and units integration influence on productivity improvement and better procedures’ effectiveness
Stojić, S. - Kafková, M., - Štumbauer, O.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
11.Poloprovoz - řešení sběru a vyhodnocování dat s vlivem na bezpečnost
Křemen, P. - Vittek, P. - Ledvinka, M. - Lališ, A. - Kostov, B. - Plos, V. - Blaško, M. - Kraus, J. - Stojić, S., - Ahmad, J.
Poloprovoz (2017)
12.Predicting Safety Performance to Control Risk in Military Systems
Lališ, A. - Socha, V. - Vittek, P., - Stojić, S.
Stať ve sborníku (2017)
13.Ontological Foundations of European Coordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems
Křemen, P. - Kostov, B. - Blaško, M. - Ahmad, J. - Plos, V. - Lališ, A. - Stojić, S., - Vittek, P.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
14.Significance and Functionalities of the Stakeholders’ Processes at Lower Layers of Integrated Aviation Industry-Wide Risk Management Systems
Stojić, S. - Vittek, P., - Lališ, A.
Stať ve sborníku (2017)
15.Runway incursion and methods for safety performance measurement
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S., - Plos, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
16.Beyond the Horizon of Supply Chain Security Performance Measurement: An Introduction to Supply Chain Security Performance Measurement
Vitteková, M. - Vittek, P. - Stejskal, P. - Stojić, S., - Pezl, T.
Kapitola v zahraniční vědecké knize (2016)
17.Airport Ground Operations Risks and Establishment of the Safety Indicators
Stojić, S. - Janáček, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2016)
18.Challenges of implementation and practical deployment of aviation safety knowledge management software
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S., - Plos, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
19.The Role of Risk-Based Indicators for the Air Carrier
Plos, V. - Soušek, R. - Vittek, P., - Stojić, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
20.Introduction to Safety Events’ Contributing Factors, Relations between Them, Their Behavior and Causality
Stojić, S. - Lánský, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
21.A Core of proactivity of Contemporary Approach to Safety Management Issues
Stojić, S. - Szabo, S., - Němec, V.
Abstrakt ve sborníku (2016)
22.Integrated Aviation Industry-Wide Approach to Risk Management and Control
Vittek, P. - Stojić, S. - Křemen, P., - Lališ, A.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
23.IFR Helicopter Flying with Emphasis on Helicopter Emergency Medical Services (HEMS)
Štumper, M. - Komínek, T. - Kraus, J. - Němec, V., - Stojić, S.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
24.Manageability of Airport Organizational Factors and Their Influence on Safety Events’ Realization
Němec, V. - Stojić, S., - Szabo, S.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
25.A Core of Proactivity of Contemporary Approach to Safety Management Issues
Stojić, S. - Szabo, S., - Němec, V.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
26.Metodika pro vytváření indikátorů bezpečnosti a jejich využívání pro potřeby řízení bezpečnosti leteckých organizací
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B., - Ledvinka, M.
Uplatněná certifikovaná metodika (2016)
27.Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2016)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B. - Blaško, M. - Ledvinka, M., - Ahmad, J.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
28.Reporting Tool
Ledvinka, M. - Kostov, B. - Blaško, M. - Křemen, P. - Vittek, P. - Kraus, J. - Stojić, S. - Plos, V., - Lališ, A.
Software splňující podmínky RIV (2016)
29.SISel
Ledvinka, M. - Kostov, B. - Křemen, P. - Blaško, M. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Vittek, P. - Zavřel, L. - Holubec, J., - Kasl, T.
Software splňující podmínky RIV (2016)
30.Možnosti využití systému SISel pro tvorbu SSP a SSp
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
Jiná metodika (nejde do RIV) (2016)
31.Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2015)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B., - Ledvinka, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
32.Taxonomies and their role in the aviation Safety Management Systems
Stojić, S. - Vittek, P. - Plos, V., - Lališ, A.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
33.State Safety Programme and State Safety Plan (Part two - States' approaches to the issue)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S., - Plos, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
34.ADREP Events and Factors Contribution to Definition of Safety Performance Indicators for Airports
Vittek, P. - Stojić, S., - Lánský, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
35.Introduction of the Barrier - Based Approach to the Supply Chain Security
Vitteková, M. - Stojić, S., - Vittek, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
36.Definition of Contributory Factors Having Influence on Airport Safety
Vittek, P. - Stojić, S., - Lališ, A.
Abstrakt ve sborníku (2015)
37.Proposal of Safety Data Quality Improvement Process for Aviation Organizations and Authorities
Vittek, P. - Stojić, S., - Lališ, A.
Abstrakt ve sborníku (2015)
38.Runway incursion and methods for safety performance measurement
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S., - Plos, V.
Abstrakt ve sborníku (2015)
39.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
40.Metodika pro zavedení, fungování a udržení národního systému pro řízení provozní bezpečnosti a dohledu nad bezpečnostní výkonností organizací působících v civilním letectví
Strouhal, M. - Vittek, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Křemen, P. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
41.Indicators for Assessment of Safety Management
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Kraus, J., - Plos, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
42.Building a State Level of Safety indicators (SPI)
Vittek, P. - Navrátil, P. - Stojić, S. - Lališ, A., - Plos, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
43.Riadenie bezpečnosti leteckej dopravy na úrovni štátu
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S., - Plos, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2014)
44.State Safety Programme and State Safety Plan (Part one – State Safety Programme structure)
Vittek, P. - Stojić, S. - Lališ, A., - Plos, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
45.Passengers’ Satisfaction with Airport Services at Security Check
Vittek, P. - Vokáč, R. - Stojić, S. - Kraus, J., - Plos, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
46.Indikátory bezpečnosti pro ÚCL
Vittek, P. - Plos, V. - Lališ, A. - Stojić, S., - Štumper, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
47.Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2014)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B., - Ledvinka, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.