info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Petr Had

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-234b - Horská 3, Praha
E-mail:
hadpetr1@fd.cvut.cz
Funkce:
člen grémia / FD
místopředseda AS - student / FD
člen AS - student / FD
člen hospodářské komise AS / FD
fotografie osoby
Pracoviště:
Katedra letecké dopravy (16121)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Provoz a řízení letecké dopravy
Kód programu:
P1041D040010
Školitel:
doc. Ing. Daniel Hanus, CSc.
Školitel specialista:
Ing. Slobodan Stojić, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Provoz a řízení letecké dopravy
Kód programu:
P1041D040010
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Moderní trendy rozvoje letišť
  21X1ML - bakalářský studijní program
  21X1TF - bakalářský studijní program
  21X2ML - navazující magisterský studijní program
Moderní trendy rozvoje letišť pro PIL
  21X1MT - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S