info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. Petr Had

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-234a - Horská 3, Praha
E-mail:
hadpetr1@fd.cvut.cz
Funkce:
člen AS - student / FD
člen hospodářské komise AS / FD
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav letecké dopravy (16121)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Provoz a řízení letecké dopravy
Kód programu:
P1041D040010
Školitel:
doc. Ing. Daniel Hanus, CSc.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Provoz a řízení letecké dopravy
Kód programu:
P1041D040010
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Moderní trendy rozvoje letišť
  21X1ML - bakalářský studijní program
  21X2ML - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Enhancement of the diversion airport selection methodology
řešitel: Olexa, P.
spoluřešitelé: Had, P. - Hamza, M. - Stojić, S. - Voštová, V. - Špák, M.
2021 - 2022
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS21/136/OHK2/2T/16