Bc. Petr Had

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-218 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359371
E-mail:
hadpetr1@fd.cvut.cz
Funkce:
člen AS - student / FD
Studijní program:
navazující magisterský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
N 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Ročník + Skupina:
2 86
Obor:
PL - Provoz a řízení letecké dopravy
Zapsán na projektu:
21X2ML - Moderní trendy rozvoje letišť

Zobrazit informace o studentovi mohou jen přihlášení uživatelé.

Přihlášení