info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

RNDr. Martin Vecko, CSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-223b - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359185
E-mail:
veckomar@fd.cvut.cz
Osobní email
veckom@gmail.com

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

21PRJ1 - Palubní přístroje 1

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

21PUPE - Palubní přístroje (přednášející, cvičící)
21ZYL2 - Základy letu 2 (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S