Ing. Vladimír Plos, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-224 - Horská 3, Praha
E-mail:
plosvlad@fd.cvut.cz
Člen:
Laboratoř letecké bezpečnosti K621

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
15Y1HL - Historie letecké dopravy
Cvičení:
21BLED - Bezpečnost v letecké dopravě
21SLD - Seminář z letecké dopravy

Vedoucí studentského projektu:

Bezpečnost v letecké dopravě
  21X1BZ - bakalářský studijní program
  21X2BZ - navazující magisterský studijní program
Moderní přístup k bezpečnosti (security) letecké dopravy
  21X1MC - bakalářský studijní program
  21X2MC - navazující magisterský studijní program
Moderní přístup k provozní bezpečnosti (safety) letecké dopravy
  21X1MF - bakalářský studijní program
  21X2MF - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Risk-based indicators and economic efficiency
Szabo, S. - Plos, V. - Hulínská, Š., - Vittek, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
2.Database for collecting and evaluating safety events
Plos, V. - Voštová, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
3.Airport audit component as an integral part of the safety data processing system
Stojić, S. - Lališ, A. - Plos, V., - Voštová, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
4.Signal versus noise concept in aviation safety data processing
Stojić, S. - Vittek, P. - Lališ, A., - Plos, V.
Stať ve sborníku (2018)
5.Safety & Security Conference Prague 2018
Socha, V. ed. - Plos, V. ed., - Lališ, A. ed.
Sborník (2018)
6.DECLARED TRAINING ORGANISATIONS (DTO)
Hospodka, J. - Plos, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
7.Probabilistic Model For Airport Runway Safety Areas
Szabo, S. - Vittek, P. - Kraus, J. - Plos, V. - Lališ, A. - Štumper, M., - Vajdová, I.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2017)
8.Ontological Foundations of European Coordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems
Křemen, P. - Kostov, B. - Blaško, M. - Ahmad, J. - Plos, V. - Lališ, A. - Stojić, S., - Vittek, P.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
9.ERCS – New Way to Risk Assesment
Plos, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2017)
10.Integrated Safety Data Collection and Processing for Maintenance Organisations
Szentkeresztiová, K. - Lališ, A., - Plos, V.
Stať ve sborníku (2017)
11.Poloprovoz - řešení sběru a vyhodnocování dat s vlivem na bezpečnost
Křemen, P. - Vittek, P. - Ledvinka, M. - Lališ, A. - Kostov, B. - Plos, V. - Blaško, M. - Kraus, J. - Stojić, S., - Ahmad, J.
Poloprovoz (2017)
12.Methodology for Risk-based Indicators Implementation
Plos, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2016)
13.Runway incursion and methods for safety performance measurement
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S., - Plos, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
14.Comprehensive emergency management for airport operator documentation
Kraus, J. - Vittek, P., - Plos, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
15.Risk-Based Indicators Implementation and Usage
Plos, V. - Soušek, R., - Szabo, S.
Stať ve sborníku (2016)
16.The Role of Taxonomies for the Safety Indicators definition
Plos, V. - Němec, V., - Szabo, S.
Stať ve sborníku (2016)
17.Challenges of implementation and practical deployment of aviation safety knowledge management software
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S., - Plos, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
18.Contribution of Hazard and Risk Modelling in Air Transport
Plos, V. - Vittek, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
19.The Role of Risk-Based Indicators for the Air Carrier
Plos, V. - Soušek, R. - Vittek, P., - Stojić, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
20.Metodika pro vytváření indikátorů bezpečnosti a jejich využívání pro potřeby řízení bezpečnosti leteckých organizací
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B., - Ledvinka, M.
Uplatněná certifikovaná metodika (2016)
21.Možnosti využití systému SISel pro tvorbu SSP a SSp
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
Jiná metodika (nejde do RIV) (2016)
22.SISel
Ledvinka, M. - Kostov, B. - Křemen, P. - Blaško, M. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Vittek, P. - Zavřel, L. - Holubec, J., - Kasl, T.
Software splňující podmínky RIV (2016)
23.Reporting Tool
Ledvinka, M. - Kostov, B. - Blaško, M. - Křemen, P. - Vittek, P. - Kraus, J. - Stojić, S. - Plos, V., - Lališ, A.
Software splňující podmínky RIV (2016)
24.Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2016)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B. - Blaško, M. - Ledvinka, M., - Ahmad, J.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
25.HEMS Flights under IFR Conditions
Kraus, J. - Hlavatý, D. - Plos, V., - Štumper, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
26.Enhancing Safety at Airline Operations Control Centre
Řasa, L. - Plos, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
27.Taxonomies and their role in the aviation Safety Management Systems
Stojić, S. - Vittek, P. - Plos, V., - Lališ, A.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
28.State Safety Programme and State Safety Plan (Part two - States' approaches to the issue)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S., - Plos, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
29.Metodika pro zavedení, fungování a udržení národního systému pro řízení provozní bezpečnosti a dohledu nad bezpečnostní výkonností organizací působících v civilním letectví
Strouhal, M. - Vittek, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Křemen, P. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
30.Philosophy of Risk-Based Indicators Usage
Plos, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
31.The Usage of MEDA Factors for Risk Assessment of Processess in Aircraft Maintenance
Plos, V. - Szabo, S.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
32.MEDA and its use in data collecting and evaluating
Plos, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
33.Sensor Networks for CBRNE Detection
Kraus, J. - Plos, V., - Szabo, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
34.The Possibility of Using Safety Indicators to Evaluate Security at Airports
Plos, V. - Vittek, P., - Voštová, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
35."Friction Surfaces" of Airport Emergency Plan
Kraus, J. - Plos, V., - Vittek, P.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
36.Creating of Risk-Based Indicators Base for Aircraft Maintenance Company
Plos, V.
Abstrakt ve sborníku (2015)
37.Hard-Law vs. Soft-Law in Aviation
Kraus, J. - Plos, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
38.Metodika pro tvorbu bezpečnostních programů mezinárodních letišť
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
39.Výskyt krizových situací na světových letištích při vzletech a přistáních vztahujících se ke geografickým charakteristikám
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
Specializovaná mapa s odborným obsahem (2015)
40.Metodika pro tvorbu pohotovostních plánů mezinárodních letišť
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
41.Mapa možných úmyslných a neúmyslných útoků na letadla v oblasti mezinárodních letišť
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
Specializovaná mapa s odborným obsahem (2015)
42.Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2015)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B., - Ledvinka, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
43.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
44.Runway incursion and methods for safety performance measurement
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S., - Plos, V.
Abstrakt ve sborníku (2015)
45.Comprehensive emergency management for airport operator documentation
Kraus, J. - Vittek, P., - Plos, V.
Abstrakt ve sborníku (2015)
46.Processes on Uncontrolled Aerodromes and Safety Indicators Part II
Plos, V. - Kraus, J. - Jeřábek, K., - Vittek, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
47.Analysis of the Process of Creating Airport Emergency Plan in Terms of Legislation
Kraus, J. - Plos, V. - Vittek, P. - Dociová, D. - Hajzler, O., - Němec, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
48.The Methodology for Evaluating the Safety of Operations at the Uncontrolled Aerodromes
Plos, V. - Kraus, J. - Vittek, P., - Duša, T.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
49.Process of Creating Airport Emergency Plan
Kraus, J. - Plos, V., - Vittek, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
50.Reports About Occurrence of Events with Effect on Aviation Safety
Plos, V. - Vittek, P., - Jeřábek, K.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
51.Database of safety events and their use in the evaluation of operational safety
Plos, V. - Vittek, P. - Matyáš, R., - Jeřábek, K.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
52.Passengers’ Satisfaction with Airport Services at Security Check
Vittek, P. - Vokáč, R. - Stojić, S. - Kraus, J., - Plos, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
53.Příručka systému řízení ATO
Vittek, P. - Matyáš, R. - Plos, V., - Kraus, J.
Uplatněná certifikovaná metodika (2014)
54.Indikátory bezpečnosti pro ÚCL
Vittek, P. - Plos, V. - Lališ, A. - Stojić, S., - Štumper, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
55.Implementation of Safety indicators for Aviation Services Providers
Matyáš, R. - Vittek, P. - Plos, V., - Lališ, A.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
56.The New Approach to Airport Emergency Plans
Kraus, J. - Plos, V., - Vittek, P.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
57.Building a State Level of Safety indicators (SPI)
Vittek, P. - Navrátil, P. - Stojić, S. - Lališ, A., - Plos, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
58.GNSS jamming
Štumper, M. - Kraus, J. - Vittek, P., - Plos, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
59.Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2014)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B., - Ledvinka, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
60.Riadenie bezpečnosti leteckej dopravy na úrovni štátu
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S., - Plos, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2014)
61.Návrh Risk-based indikátorů pro sledování bezpečnostní výkonnosti v letectví
Plos, V. - Vittek, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2014)
62.Indicators for Assessment of Safety Management
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Kraus, J., - Plos, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
63.State Safety Programme and State Safety Plan (Part one – State Safety Programme structure)
Vittek, P. - Stojić, S. - Lališ, A., - Plos, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
64.Využití bezpečnostních indikátorů pro předcházení krizovým situacím
Kraus, J. - Plos, V.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
65.Increasing Airport Security Using Systems Engineering Approach
Kraus, J. - Vittek, P. - Plos, V., - Novák, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
66.Metodika pro řízení provozní bezpečnosti malé letecké organizace
Vittek, P. - Němec, V. - Pleninger, S. - Kraus, J. - Plos, V., - Dociová, D.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
67.Aerodrome Flight Information Service
Procházka, J. - Plos, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2013)
68.Development and Utilization of Safety Indicators
Vittek, P. - Plos, V. - Jeřábek, K., - Němec, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
69.Processes on Uncontroled Aerodromes and Safety Indicators Part I
Plos, V. - Capoušek, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2013)
70.Implementation of Safety Indicators in General Aviation
Vittek, P. - Plos, V., - Matyáš, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
71.LPV for "Every" Aerodrome
Kraus, J. - Plos, V. - Vittek, P. - Duša, T. - Pleninger, S., - Hajzler, O.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
72.The Importance of Education in Aviation Safety in Czech Republic
Vittek, P. - Plos, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
73.The Usage of Risk-based Indicators
Němec, V. - Plos, V., - Vittek, P.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2013)
74.Modern research and Development in Air Transport
Kraus, J. - Duša, T. - Plos, V., - Vittek, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
75.Assessment and Management of Approach Safety
Kraus, J. - Plos, V., - Vittek, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
76.Principles of Economic Optimization for Implementation of Safety Management System
Plos, V. - Vittek, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
77.Establishment of a System to Share Safety Information Between the "Small" Operators of Air Transport (General Aviation)
Plos, V. - Vittek, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
78.Activities of Air Transport Department, Faculty of Transportation Sciences, CTU in the Security of Air Transport
Hajzler, O. - Plos, V., - Vittek, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
79.Bezpečnostní indikátory - vývoj a využití v letecké dopravě
Vittek, P. - Plos, V., - Němec, V.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
80.Air Accidents Caused by ATC Errors
Plos, V. - Němec, V.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
81.Porovnání příčin leteckých nehod z pohledu odborného zjišťování a z pohledu pojišťoven
Němec, V. - Plos, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
82.Approach to the Investigation of Air Accidents and its Impact on Safety
Plos, V. - Vittek, P.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2011)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Vytvoření metody definování a využívání Risk Based indikátorů pro zvyšování provozní bezpečnosti v letectví
Plos, V.
2014 - 2015
SGS14/167/OHK2/2T/16