doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-219 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224355092
E-mail:
hospojak@fd.cvut.cz
Funkce:
člen AS - zaměstnanec / FD
člen hospodářské komise AS / FD
člen pedagogické komise AS / FD
garant oboru 3708R030 - PIL bakalářského studia / FD
garant oboru 3708T017 - PL navazujícího magisterského studia / FD
Člen:
Laboratoř simulací v letectví K621

Vedoucí studentského projektu:

Provoz a ekonomika letecké dopravy
  21X1PE - bakalářský studijní program
  21X2PE - navazující magisterský studijní program
Kosmické technologie
  21X2KT - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Requirements and costs of operating the flight and navigation procedures trainer and the basic instrument training device
Brodský, P. - Hospodka, J.
In: LALIŠ, A., HANÁKOVÁ, L., a SOCHA, V., eds. New Trends in Civil Aviation. New trends in Civil Aviation. Praha, 07.12.2017 - 08.12.2017. Leiden: CRC Press/Balkema. 2018, s. 199-202. ISBN 978-0-8153-7602-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
2.Reusable Launch Space Systems
Tománek, R. - Hospodka, J.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2018, 6(2), s. 10-13. ISSN 1805-7578. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/mad/article/view/4855/4674
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
3.Upcoming Changes in IFR Training
Hospodka, J. - Novák, M.
In: TRANSPORT MEANS 2017 - PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. 21st INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE TRANSPORT MEANS 2017. Juodkrante, 20.09.2017 - 22.09.2017. Kaunas: Technical University. 2017, s. 597-600. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku
4.Assessment of the Implementation of GNSS into Gliding
Kubáč, T. - Hospodka, J.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2017, 5(4), s. 6-12. ISSN 1805-7578. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/mad/article/view/4592/4414
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
5.Implementation of the NDT into the Approved Maintenance Organization according to the Regulation (EU) No 1321/2014
Novák, M. - Hospodka, J., - Endrizalová, E.
In: OSTAŠEVIČIUS, V., ed. Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. 20th International Conference Transport Means 2016. Juodkrante, 05.10.2016 - 07.10.2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. 2016, s. 180-184. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
6.ATPL/CPL Theoretical Training Changes
Hospodka, J. - Endrizalová, E., - Mrázek, P.
In: Book of Abstracts of the International Scientific Conference New Trends in Aviation Development 2016. NEW TRENDS IN AVIATION DEVELOPMENT 2016. Košice, 08.09.2016 - 09.09.2016. Košice: Faculty of Aeronautics Technical University Kosice. 2016, s. 14. ISBN 978-80-553-2594-1.
Abstrakt ve sborníku
7.Measurement of Contrails Using ADS-B Data
Voráček, M. - Hospodka, J.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2016, 4(17), s. 27-30. ISSN 1805-7578. Dostupné z: http://mad.fd.cvut.cz/issues/17/07_Voracek_Hospodka.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
8.ATPL/CPL Theoretical Training Changes
Hospodka, J. - Endrizalová, E., - Mrázek, P.
In: Proceedings of the International Scientific Conference New Trends in Aviation Development 2016. NEW TRENDS IN AVIATION DEVELOPMENT 2016. Košice, 08.09.2016 - 09.09.2016. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta. 2016, ISBN 978-80-553-2628-3. Dostupné z: http://conferences.leteckafakulta.sk/NTaD2016/clanky/06_Hospodka_Endrizalova_Mrazek.pdf
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
9.Efficiency in Carrying Cargo to Earth Orbits: Spaceports Repositioning
Hospodka, J. - Houfek, Z.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2016, 4(20), s. 6-9. ISSN 1805-7578. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/mad/article/view/3792/3689
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
10.Systém pro zvýšení bezpečnosti letadel s elektrickým pohonem kol
Hospodka, J.
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, Ústav letecké dopravy, Praha 2. 28019. 31.03.2015.
Tuzemský užitný vzor
11.Vliv letecké dopravy na atmosféru - Problematika začlenění leteckých společností do EU ETS
Hospodka, J. - Pleninger, S.
1. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2015, ISBN 978-80-01-05824-4.
Vědecká kniha česky
12.GNSS for VFR flights
Hospodka, J. - Polánecká, A.
In: Proceedings of 19th International Scientific Conference Transport Means. Transport means 2015. Kaunas, 22.10.2015 - 23.10.2015. Kaunas: Technologija. 2015, s. 555-558. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
13.Cabin Crew Conduct and Working Conditions
Svoboda, M. - Hospodka, J., - Heralová, D.
In: Aeronautika 15. Aeronautika 15. Lublin, 15.10.2015 - 16.10.2015. Lublin: Lublin University of Technology. 2015, s. 215-222. ISBN 978-83-7947-149-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
14.Influence of autonomous vehicles on logistics
Hospodka, J. - Szabo, S., - Novák, M.
International Review of Aerospace Engineering. 2015, 8(5), s. 179-184. ISSN 1973-7459.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
15.Vliv Autonomních dopravních prostředků na logistiku
Hospodka, J.
In: Engineering Sciences and Production Management 2015. International scientific conference Engineering Science and Production Management 2015. Vysoké Tatry, Tatranská Štrba, 16.04.2015 - 17.04.2015. Košice: Podnikovohospodráska fakulta so sídlom v Košiciach, EU v Bratislave. 2015, s. 181. ISBN 978-80-971555-4-4.
Abstrakt ve sborníku
16.Costs of Delay and Default Flight Level
Michlová, A. - Hospodka, J.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2014, 2(8), s. 11-13. ISSN 1805-7578. Dostupné z: http://mad.fd.cvut.cz/issues/8/02_Michlova_Hospodka.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
17.Economical Analysis of Václav Havel Airport Prague Alternatives
Hospodka, J. - Holeček, J.
Acta Avionica. 2014, 16(1), s. 60-64. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
18.Electric taxiing – Taxibot system
Hospodka, J.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2014, 2(10), s. 17-20. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
19.Cost-benefit analysis of electric taxi systems for aircraft
Hospodka, J.
Journal of Air Transport Management. 2014, 20(39), s. 81-88. ISSN 0969-6997. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969699714000532
Článek
20.Flight planning and flexible use of airspace in Free route airspace area
Kodera, M. - Hospodka, J., - Chleboun, M.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2014, 2(7), s. 4-7. ISSN 1805-7578. Dostupné z: http://mad.fd.cvut.cz/issues/7/01_Kodera_Hospodka.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
21.Parallel parking at terminals
Hospodka, J.
Gibraltar: WheelTug. 2014
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
22.Electric taxiing
Hospodka, J.
In: New Trends in Civil Aviation 2014. New Trends in Civil Aviation 2014. Vyšší Brod - Herbertov, 18.05.2014 - 20.05.2014. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 2014, s. 15-18. ISBN 978-80-7204-891-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
23.Airline Princing Strategies in European Airline Market
Fedorco, Ľ. - Hospodka, J.
Perner's Contacts. 2013, 8(2), s. 33-41. ISSN 1801-674X. Dostupné z: http://pernerscontacts.upce.cz/30_2013/Fedorco.pdf
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
24.Doppler shift satellite navigation
Hospodka, J.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2013, 1(2), s. 11-14. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
25.Evaluation of passenger flow through Ostrava airport
Kursa, J. - Hruška, R., - Hospodka, J.
In: VOTRUBA, Z. a JEŘÁBEK, M., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 379-384. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
26.Airport Emissions of Particulate Matter
Štěrba, J. - Hospodka, J.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2013, 1(3), s. 9-12. ISSN 1805-7578. Dostupné z: http://www.mad.fd.cvut.cz/issues/3/02_Sterba_Hospodka.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
27.Zařízení pro návrat aerologických sond na zemi
Hospodka, J. - Novák, M.
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, Ústav letecké dopravy, Praha 2. 26165. 02.12.2013.
Tuzemský užitný vzor
28.Lowering the Impact of Aviation on Global Earth´s Radiation Balance
Hospodka, J.
Transactions on Transport Sciences. 2012, 5(4), s. 189-194. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
29.Forecast of Contrails
Hospodka, J.
Acta Avionica. 2012, 14(25), s. 70-71. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
30.Začlenění dopravy do EU ETS
Hospodka, J.
Perner's Contacts. 2011, 6(4), s. 104-108. ISSN 1801-674X. Dostupné z: http://pernerscontacts.upce.cz/PC_232011.pdf
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
31.Critical Issues of Inclusion of Aviation in EU Emissions Trading System
Hospodka, J.
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. 2011, 0(59), s. 346-349. ISSN 2010-376X.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
32.Possible Mitigations of Aviation Impact on Global Atmospehere
Hospodka, J.
In: New Trends in Civil Aviation 2011. New Trends in Civil Aviation 2011. Prague, 26.09.2011 - 27.09.2011. Praha: ČVUT v Praze a OSL ČR. 2011, s. 44-46. ISBN 978-80-01-04893-1. Dostupné z: http://uld.fd.cvut.cz/ntcl2011/template/files/sbornik_ntca_2011.pdf
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
33.External Costs of Air Transport
Hospodka, J.
In: Workshop 2010. Workshop 2010. Praha, 22.02.2010 - 26.02.2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2010, s. 404-405. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
34.Involvement of aviatic activities in the scheme of greenhouse gas emission allowance trading
Hospodka, J.
Transactions on Transport Sciences. 2009, 2(2), s. 42-47. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
35.Externality a letecká doprava
Hospodka, J.
In: NĚMEC, V., ed. Nové trendy v civilním letectví. Nové trendy v civilním letectví 2008. Praha, 25.09.2008 - 26.09.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2008, s. 25-31. ISBN 978-80-7204-604-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
36.Snižování emisí letecké dopravy z pohledu IATA
Uhnák, J. - Hospodka, J.
In: Zvyšovanie bezpečnosti v civilnom a vojenskom letectve - 2007. Zvyšovanie bezpečnosti v civilnom a vojenskom letectve-2007. Žilina, 17.04.2007 - 18.04.2007. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. 2007, s. 20-25. ISBN 978-80-8070-665-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
37.Flight Cost Management
Uhnák, J. - Hospodka, J.
In: Zvyšovanie bezpečnosti v civilnom a vojenskom letectve - 2007. Zvyšovanie bezpečnosti v civilnom a vojenskom letectve-2007. Žilina, 17.04.2007 - 18.04.2007. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. 2007, s. 111-116. ISBN 978-80-8070-665-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
38.Potential Of The Program Fuel Efficiency For Reducing The Amount of Emissions
Uhnák, J. - Hospodka, J.
In: KMEC, F., SOTAK, M., a BREDA, R., eds. MOSATT 2007, Proceedings of the International Scientific Conference "Modern Safety Technologies in Transportation". MOSATT 2007 - Modern Safety Technologies in Transportation, the International Scientific Conference. Zlata Idka, 25.09.2007 - 27.09.2007. Košice: Slovak Transport Society at the Slovak Academy of Sciences. 2007, s. 288-293. ISBN 978-80-969760-2-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Rozšiřování kapacit pro nasazování aplikací využívajících GNSS navigační signál v oblasti civilního letectví
Hospodka, J.
2015 - 2017
641627
2.Externí náklady letecké dopravy
Hospodka, J.
2009 - 2009
CTU0906416