doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-219 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224355092
E-mail:
hospojak@fd.cvut.cz
Funkce:
člen AS - zaměstnanec / FD
člen hospodářské komise AS / FD
člen pedagogické komise AS / FD
garant oboru 3708R030 - PIL bakalářského studia / FD
garant oboru 3708T017 - PL navazujícího magisterského studia / FD
Člen:
Laboratoř simulací v letectví K621

Vedoucí studentského projektu:

Provoz a ekonomika letecké dopravy
  21X1PE - bakalářský studijní program
  21X2PE - navazující magisterský studijní program
Kosmické technologie
  21X2KT - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Weather information provided to pilots: Thunderstorms in the terminal area
Málek, M. - Hospodka, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2019)
2.Requirements and costs of operating the flight and navigation procedures trainer and the basic instrument training device
Brodský, P. - Hospodka, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
3.Advisory Procedures Testing
Šerlová, M. - Hanáková, L. - Socha, V. - Kraus, J. - Hospodka, J. - Van Den Bergh, S., - Matyáš, R.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
4.Reusable Launch Space Systems
Tománek, R. - Hospodka, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2018)
5.New possibilities of electric taxiing for aircraft
Hospodka, J.
Stať ve sborníku (2018)
6.Problem of the GNSS jamming detector positioning
Hospodka, J. - Kraus, J., - Pleninger, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
7.DECLARED TRAINING ORGANISATIONS (DTO)
Hospodka, J. - Plos, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
8.Assessment of the Implementation of GNSS into Gliding
Kubáč, T. - Hospodka, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2017)
9.Upcoming Changes in IFR Training
Hospodka, J. - Novák, M.
Stať ve sborníku (2017)
10.Measurement of Contrails Using ADS-B Data
Voráček, M. - Hospodka, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2016)
11.ATPL/CPL Theoretical Training Changes
Hospodka, J. - Endrizalová, E., - Mrázek, P.
Abstrakt ve sborníku (2016)
12.Efficiency in Carrying Cargo to Earth Orbits: Spaceports Repositioning
Hospodka, J. - Houfek, Z.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2016)
13.Implementation of the NDT into the Approved Maintenance Organization according to the Regulation (EU) No 1321/2014
Novák, M. - Hospodka, J., - Endrizalová, E.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
14.ATPL/CPL Theoretical Training Changes
Hospodka, J. - Endrizalová, E., - Mrázek, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
15.Systém pro zvýšení bezpečnosti letadel s elektrickým pohonem kol
Hospodka, J.
Tuzemský užitný vzor (2015)
16.Vliv Autonomních dopravních prostředků na logistiku
Hospodka, J.
Abstrakt ve sborníku (2015)
17.Influence of autonomous vehicles on logistics
Hospodka, J. - Szabo, S., - Novák, M.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2015)
18.Vliv letecké dopravy na atmosféru - Problematika začlenění leteckých společností do EU ETS
Hospodka, J. - Pleninger, S.
Vědecká kniha česky (2015)
19.Cabin Crew Conduct and Working Conditions
Svoboda, M. - Hospodka, J., - Heralová, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
20.GNSS for VFR flights
Hospodka, J. - Polánecká, A.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
21.Economical Analysis of Václav Havel Airport Prague Alternatives
Hospodka, J. - Holeček, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
22.Flight planning and flexible use of airspace in Free route airspace area
Kodera, M. - Hospodka, J., - Chleboun, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
23.Costs of Delay and Default Flight Level
Michlová, A. - Hospodka, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
24.Electric taxiing – Taxibot system
Hospodka, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
25.Cost-benefit analysis of electric taxi systems for aircraft
Hospodka, J.
Článek (2014)
26.Electric taxiing
Hospodka, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
27.Parallel parking at terminals
Hospodka, J.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2014)
28.Doppler shift satellite navigation
Hospodka, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2013)
29.Airport Emissions of Particulate Matter
Štěrba, J. - Hospodka, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2013)
30.Airline Princing Strategies in European Airline Market
Fedorco, Ľ. - Hospodka, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2013)
31.Evaluation of passenger flow through Ostrava airport
Kursa, J. - Hruška, R., - Hospodka, J.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
32.Zařízení pro návrat aerologických sond na zemi
Hospodka, J. - Novák, M.
Tuzemský užitný vzor (2013)
33.Forecast of Contrails
Hospodka, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
34.Lowering the Impact of Aviation on Global Earth´s Radiation Balance
Hospodka, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2012)
35.Začlenění dopravy do EU ETS
Hospodka, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
36.Possible Mitigations of Aviation Impact on Global Atmospehere
Hospodka, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
37.Critical Issues of Inclusion of Aviation in EU Emissions Trading System
Hospodka, J.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2011)
38.External Costs of Air Transport
Hospodka, J.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2010)
39.Involvement of aviatic activities in the scheme of greenhouse gas emission allowance trading
Hospodka, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2009)
40.Externality a letecká doprava
Hospodka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
41.Flight Cost Management
Uhnák, J. - Hospodka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
42.Snižování emisí letecké dopravy z pohledu IATA
Uhnák, J. - Hospodka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
43.Potential Of The Program Fuel Efficiency For Reducing The Amount of Emissions
Uhnák, J. - Hospodka, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Rozšiřování kapacit pro nasazování aplikací využívajících GNSS navigační signál v oblasti civilního letectví
Hospodka, J.
2015 - 2017
641627
2.Externí náklady letecké dopravy
Hospodka, J.
2009 - 2009
CTU0906416