info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-219 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224355092
E-mail:
hospodka@fd.cvut.cz
Funkce:
garant oboru 3708R030 - PIL bakalářského studia / FD
garant oboru 3708T017 - PL navazujícího magisterského studia / FD
Člen:
Laboratoř provozu letecké dopravy K621

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

21LDA1 - Letadla 1
21LDA1-E - Aircraft 1
21LTA2 - Letadla 2
21LTA2-E - Aircraft 2
21OBN - Obecná navigace
21OBN-E - General Navigation

Garant předmětů v doktorském studiu:

21LN - Letecká navigace
21PIPL - Palubní přístroje letadel

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

21APL1 - Letecká angličtina 1 pro obor Profesionální pilot (přednášející, cvičící)
21DKL - Datová komunikace v letectví (přednášející, cvičící)
21HVL - Hmotnost a vyvážení letadel (přednášející, cvičící)
21KST - Kosmické technologie (přednášející, cvičící)
21LGPS - Legislativa a provozní předpisy (přednášející, cvičící)
21LIVO - Lidská výkonnost a omezení (přednášející, cvičící)
21LKS - Letecké konstrukce a stavba letadel (přednášející, cvičící)
21LL1 - Letadla 1 (přednášející, cvičící)
21LTN - Letecká navigace (přednášející, cvičící)
21LTTE - Letiště (přednášející, cvičící)
21LVP - Létání vícečlenných posádek (přednášející, cvičící)
21MEO1 - Meteorologie 1 (přednášející, cvičící)
21MET2 - Meteorologie 2 (přednášející, cvičící)
21N - Navigace (přednášející, cvičící)
21NSR - Navigace a systémy řízení letu (přednášející, cvičící)
21OBN - Obecná navigace (přednášející, cvičící)
21PAP - Plánování a provádění letu (přednášející, cvičící)
21PDLT - Provoz a design letišť (přednášející, cvičící)
21PJE - Palubní přístroje (přednášející, cvičící)
21POHL - Pohon letadel (přednášející, cvičící)
21PPLP - Provozní postupy a lety podle přístrojů (přednášející, cvičící)
21PUPE - Palubní přístroje (přednášející, cvičící)
21RNG - Radionavigace (přednášející, cvičící)
21RTFS - Radiotelefonie a spojení (přednášející, cvičící)
21SPOL - Spolehlivost letadlové techniky (přednášející, cvičící)
21SVFR - Spojení VFR (přednášející, cvičící)
21UDVY - Úvod do výcviku leteckého personálu (přednášející, cvičící)
21ULCT - Údržba letecké techniky (přednášející, cvičící)
21ZALD - Základy letecké dopravy (přednášející, cvičící)
21ZDP - Znalosti a dovednosti pilotů (přednášející, cvičící)
21ZLS - Zabezpečovací letecké systémy (přednášející, cvičící)
21ZYL1 - Základy letu 1 (přednášející, cvičící)
621LCM - Letecké motory (přednášející, cvičící)
621LGP - Legislativa a provozní předpisy (přednášející, cvičící)
621LTTE - Letiště (přednášející, cvičící)
621PAP - Plánování a provádění letu (přednášející, cvičící)
621PJE - Palubní přístroje (přednášející, cvičící)
621ULCT - Údržba letecké techniky (přednášející, cvičící)
621ZALD - Základy letecké dopravy (přednášející, cvičící)
621ZYL1 - Základy letu 1 (přednášející, cvičící)

Školitel studentů v doktorském studiu:

Mgr. Iveta Kameníková
Ing. Bc. Sébastien Lán
Ing. Petr Lukeš
Ing. Tereza Topková
Ing. Viktor Valenta

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Ing. Albert Bouchal
Ing. Peter Olexa

Vedoucí studentského projektu:

Provoz a ekonomika letecké dopravy
  21X1PE - bakalářský studijní program
Provoz letecké dopravy
  21X1PV - bakalářský studijní program
  21X2PV - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Ochrana letectví před nízkoenergetickými lasery
řešitel: Hospodka, J.
2022 - 2025
Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+
2.Aplikace strojového učení na asociaci dat v rámci trackování cílů
řešitel: Lukeš, P.
spoluřešitelé: Hospodka, J. - Kulmon, P. - Matejovie, M. - Wasserbauerová, A. - Šimerka, J.
2022 - 2023
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS22/128/OHK2/2T/16
3.Rozpoznávání a strojové učení pro detekci kondenzačních stop
řešitel: Lán, S.
spoluřešitelé: Hospodka, J. - Hulínská, Š. - Kameníková, I. - Kleczatský, A.
2019 - 2020
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS19/129/OHK2/2T/16
4.Odpovědi sekundárního radaru jako zdroje dat pro meteorologii
řešitel: Kameníková, I.
spoluřešitelé: Hospodka, J. - Kordoš, J. - Lán, S. - Topková, T.
2019 - 2020
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS19/126/OHK2/2T/16
5.Alternativní metody navigace pro případ nedostupnosti GNSS v letectví
řešitel: Topková, T.
spoluřešitelé: Grötschelová, K. - Hospodka, J. - Kleczatský, A. - Konečný, F. - Kraus, J. - Lipták, T. - Lukeš, P. - Machula Půlpánová, K. - Pleninger, S.
2019 - 2020
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS19/132/OHK2/2T/16
6.Kondenzační stopy ve vzdušném prostoru České republiky
řešitel: Hulínská, Š.
spoluřešitelé: Hospodka, J. - Hůlek, D. - Kameníková, I. - Lánský, M.
2017 - 2018
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS17/151/OHK2/2T/16
7.Rozšiřování kapacit pro nasazování aplikací využívajících GNSS navigační signál v oblasti civilního letectví
řešitel: Hospodka, J.
2015 - 2017
Horizon 2020 - 641627
8.Studie vlivu kondenzačních čar na radiačíní bilanci Země.
řešitel: Voráček, M.
spoluřešitelé: Hanus, D. - Hospodka, J. - Nesvadba, M.
2014 - 2016
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS14/213/OHK2/3T/16
9.Návratový bezpilotní prostředek pro meteorologické sondy
řešitel: Novák, M.
spoluřešitelé: Buldakova, N. - Hejný, M. - Hospodka, J. - Kraus, J. - Němec, V.
2013 - 2014
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS13/156/OHK2/2T/16
10.Externí náklady letecké dopravy
řešitel: Hospodka, J.
spoluřešitel: Chmelík, J.
2009 - 2009
IGS ČVUT - CTU0906416