doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-219 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224355092
E-mail:
hospojak@fd.cvut.cz
Funkce:
člen AS - zaměstnanec / FD
člen hospodářské komise AS / FD
člen pedagogické komise AS / FD
garant oboru 3708R030 - PIL bakalářského studia / FD
garant oboru 3708T017 - PL navazujícího magisterského studia / FD
Člen:
Laboratoř simulací v letectví K621

Vedoucí studentského projektu:

Provoz a ekonomika letecké dopravy
  21X1PE - bakalářský studijní program
  21X2PE - navazující magisterský studijní program
Kosmické technologie
  21X2KT - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Weather information provided to pilots: Thunderstorms in the terminal area
Málek, M. - Hospodka, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2019)
2.Reusable Launch Space Systems
Tománek, R. - Hospodka, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2018)
3.Advisory Procedures Testing
Šerlová, M. - Hanáková, L. - Socha, V. - Kraus, J. - Hospodka, J. - Van Den Bergh, S., - Matyáš, R.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
4.Requirements and costs of operating the flight and navigation procedures trainer and the basic instrument training device
Brodský, P. - Hospodka, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
5.Problem of the GNSS jamming detector positioning
Hospodka, J. - Kraus, J., - Pleninger, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
6.DECLARED TRAINING ORGANISATIONS (DTO)
Hospodka, J. - Plos, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
7.New possibilities of electric taxiing for aircraft
Hospodka, J.
Stať ve sborníku (2018)
8.Assessment of the Implementation of GNSS into Gliding
Kubáč, T. - Hospodka, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2017)
9.Upcoming Changes in IFR Training
Hospodka, J. - Novák, M.
Stať ve sborníku (2017)
10.Efficiency in Carrying Cargo to Earth Orbits: Spaceports Repositioning
Hospodka, J. - Houfek, Z.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2016)
11.Measurement of Contrails Using ADS-B Data
Voráček, M. - Hospodka, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2016)
12.Implementation of the NDT into the Approved Maintenance Organization according to the Regulation (EU) No 1321/2014
Novák, M. - Hospodka, J., - Endrizalová, E.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
13.ATPL/CPL Theoretical Training Changes
Hospodka, J. - Endrizalová, E., - Mrázek, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
14.ATPL/CPL Theoretical Training Changes
Hospodka, J. - Endrizalová, E., - Mrázek, P.
Abstrakt ve sborníku (2016)
15.Influence of autonomous vehicles on logistics
Hospodka, J. - Szabo, S., - Novák, M.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2015)
16.Vliv letecké dopravy na atmosféru - Problematika začlenění leteckých společností do EU ETS
Hospodka, J. - Pleninger, S.
Vědecká kniha česky (2015)
17.GNSS for VFR flights
Hospodka, J. - Polánecká, A.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
18.Cabin Crew Conduct and Working Conditions
Svoboda, M. - Hospodka, J., - Heralová, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
19.Systém pro zvýšení bezpečnosti letadel s elektrickým pohonem kol
Hospodka, J.
Tuzemský užitný vzor (2015)
20.Vliv Autonomních dopravních prostředků na logistiku
Hospodka, J.
Abstrakt ve sborníku (2015)
21.Electric taxiing – Taxibot system
Hospodka, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
22.Costs of Delay and Default Flight Level
Michlová, A. - Hospodka, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
23.Flight planning and flexible use of airspace in Free route airspace area
Kodera, M. - Hospodka, J., - Chleboun, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
24.Economical Analysis of Václav Havel Airport Prague Alternatives
Hospodka, J. - Holeček, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
25.Electric taxiing
Hospodka, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
26.Parallel parking at terminals
Hospodka, J.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2014)
27.Cost-benefit analysis of electric taxi systems for aircraft
Hospodka, J.
Článek (2014)
28.Airline Princing Strategies in European Airline Market
Fedorco, Ľ. - Hospodka, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2013)
29.Doppler shift satellite navigation
Hospodka, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2013)
30.Airport Emissions of Particulate Matter
Štěrba, J. - Hospodka, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2013)
31.Evaluation of passenger flow through Ostrava airport
Kursa, J. - Hruška, R., - Hospodka, J.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
32.Zařízení pro návrat aerologických sond na zemi
Hospodka, J. - Novák, M.
Tuzemský užitný vzor (2013)
33.Lowering the Impact of Aviation on Global Earth´s Radiation Balance
Hospodka, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2012)
34.Forecast of Contrails
Hospodka, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
35.Začlenění dopravy do EU ETS
Hospodka, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
36.Critical Issues of Inclusion of Aviation in EU Emissions Trading System
Hospodka, J.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2011)
37.Possible Mitigations of Aviation Impact on Global Atmospehere
Hospodka, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
38.External Costs of Air Transport
Hospodka, J.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2010)
39.Involvement of aviatic activities in the scheme of greenhouse gas emission allowance trading
Hospodka, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2009)
40.Externality a letecká doprava
Hospodka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
41.Flight Cost Management
Uhnák, J. - Hospodka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
42.Snižování emisí letecké dopravy z pohledu IATA
Uhnák, J. - Hospodka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
43.Potential Of The Program Fuel Efficiency For Reducing The Amount of Emissions
Uhnák, J. - Hospodka, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Rozšiřování kapacit pro nasazování aplikací využívajících GNSS navigační signál v oblasti civilního letectví
Hospodka, J.
2015 - 2017
641627
2.Externí náklady letecké dopravy
Hospodka, J.
2009 - 2009
CTU0906416