doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-219 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224355092
E-mail:
hospodka@fd.cvut.cz
Funkce:
garant oboru 3708R030 - PIL bakalářského studia / FD
garant oboru 3708T017 - PL navazujícího magisterského studia / FD
Člen:
Laboratoř provozu letecké dopravy K621

Vedoucí studentského projektu:

Provoz a ekonomika letecké dopravy
  21X1PE - bakalářský studijní program
  21X2PE - navazující magisterský studijní program
Provoz letecké dopravy
  21X1PV - bakalářský studijní program
  21X2PV - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Assessment of All-Electric General Aviation Aircraft
Hospodka, J. - Bínová, H., - Pleninger, S.
ENERGIES. 2020, 13(23), ISSN 1996-1073.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2020)
2.Jamming of GNSS Receiver on B737 MAX Aircraft and Its Impact on ADS-B Technology
Pleninger, S. - Hospodka, J. - Pilmannová, T. - Topková, T. - Lukeš, P. - Steiner, J., - Kraus, J.
In: 2020 New Trends in Civil Aviation. Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2020. p. 123-128. ISSN 2694-7854. ISBN 978-80-01-06726-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2020)
3.The impact of temperature and wear on Li-Po accumulators discharge characteristics
Kubáč, T. - Hospodka, J.
In: Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve. Žilinská univerzita v Žilině, 2020. p. 51-58. ISSN 2644-495X. ISBN 978-80-554-1688-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2020)
4.Weather information provided to pilots: Thunderstorms in the terminal area
Málek, M. - Hospodka, J.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2019, 7(1), 6-11. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2019)
5.The Requirements for Establishing a Handling Company – Basic Insight and Financial Analysis
Žatečka, D. - Matouš, Š., - Hospodka, J.
In: Nové Trendy v civilnom letectve. Žilinská univerzita v Žilině, 2019. p. 30-34. ISBN 978-80-554-1579-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2019)
6.Trends in Aviation Accidents During Flight Training
Hospodka, J. - Plos, V.
In: TRANSPORT MEANS 2019 - PROCEEDINGS OF THE 23rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2019. p. 296-298. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku (2019)
7.Methodology for Positioning of GNSS Interference Detector
Kraus, J. - Pleninger, S., - Hospodka, J.
In: Proceedings of 7th International Conference on Military Technologies. Prague: Czechoslovakia Section IEEE, 2019. ISBN 978-1-7281-4593-8.
Stať ve sborníku (2019)
8.Reusable Launch Space Systems
Tománek, R. - Hospodka, J.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2018, 6(2), 10-13. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2018)
9.Advisory Procedures Testing
Šerlová, M. - Hanáková, L. - Socha, V. - Kraus, J. - Hospodka, J. - Van Den Bergh, S., - Matyáš, R.
In: Young Transportation Engineers Conference 2018. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2018. ISBN 978-80-01-06464-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
10.New possibilities of electric taxiing for aircraft
Hospodka, J.
In: TRANSPORT MEANS 2018 - PROCEEDINGS OF THE 22nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018. p. 167-169. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
11.Requirements and costs of operating the flight and navigation procedures trainer and the basic instrument training device
Brodský, P. - Hospodka, J.
In: New Trends in Civil Aviation. Leiden: CRC Press/Balkema, 2018. p. 199-202. ISBN 978-0-8153-7602-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
12.Problem of the GNSS jamming detector positioning
Hospodka, J. - Kraus, J., - Pleninger, S.
In: BulTrans-2018 Proceedings. Sofia: Technical University Academic Publishing House, 2018. p. 47-50. ISSN 1313-955X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
13.DECLARED TRAINING ORGANISATIONS (DTO)
Hospodka, J. - Plos, V.
In: New Trends in Civil Aviation 2018. Žilinská univerzita v Žilině, 2018. p. 42-45. ISBN 978-80-554-1530-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
14.Assessment of the Implementation of GNSS into Gliding
Kubáč, T. - Hospodka, J.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2017, 5(4), 6-12. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2017)
15.Upcoming Changes in IFR Training
Hospodka, J. - Novák, M.
In: TRANSPORT MEANS 2017 - PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Technical University, 2017. p. 597-600. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
16.Efficiency in Carrying Cargo to Earth Orbits: Spaceports Repositioning
Hospodka, J. - Houfek, Z.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2016, 4(20), 6-9. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2016)
17.Measurement of Contrails Using ADS-B Data
Voráček, M. - Hospodka, J.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2016, 4(17), 27-30. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2016)
18.Implementation of the NDT into the Approved Maintenance Organization according to the Regulation (EU) No 1321/2014
Novák, M. - Hospodka, J., - Endrizalová, E.
In: Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016. p. 180-184. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
19.ATPL/CPL Theoretical Training Changes
Hospodka, J. - Endrizalová, E., - Mrázek, P.
In: Proceedings of the International Scientific Conference New Trends in Aviation Development 2016. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, 2016. ISBN 978-80-553-2628-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
20.ATPL/CPL Theoretical Training Changes
Hospodka, J. - Endrizalová, E., - Mrázek, P.
In: Book of Abstracts of the International Scientific Conference New Trends in Aviation Development 2016. Košice: Faculty of Aeronautics Technical University Kosice, 2016. pp. 14. ISBN 978-80-553-2594-1.
Abstrakt ve sborníku (2016)
21.Influence of autonomous vehicles on logistics
Hospodka, J. - Szabo, S., - Novák, M.
International Review of Aerospace Engineering. 2015, 8(5), 179-184. ISSN 1973-7459.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2015)
22.Vliv letecké dopravy na atmosféru - Problematika začlenění leteckých společností do EU ETS
Hospodka, J. - Pleninger, S.
Praha: ČVUT v Praze, 2015. ISBN 978-80-01-05824-4.
Vědecká kniha česky (2015)
23.GNSS for VFR flights
Hospodka, J. - Polánecká, A.
In: Proceedings of 19th International Scientific Conference Transport Means. Kaunas: Technologija, 2015. pp. 555-558. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
24.Cabin Crew Conduct and Working Conditions
Svoboda, M. - Hospodka, J., - Heralová, D.
In: Aeronautika 15. Lublin: Lublin University of Technology, 2015. pp. 215-222. ISBN 978-83-7947-149-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
25.Systém pro zvýšení bezpečnosti letadel s elektrickým pohonem kol
Hospodka, J.
Czech Republic. Utility Model CZ 28019. 2015-03-31.
Tuzemský užitný vzor (2015)
26.Vliv Autonomních dopravních prostředků na logistiku
Hospodka, J.
In: Engineering Sciences and Production Management 2015. Košice: Podnikovohospodráska fakulta so sídlom v Košiciach, EU v Bratislave, 2015, pp. 181. ISBN 978-80-971555-4-4.
Abstrakt ve sborníku (2015)
27.Flight planning and flexible use of airspace in Free route airspace area
Kodera, M. - Hospodka, J., - Chleboun, M.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2014, 2(7), 4-7. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
28.Costs of Delay and Default Flight Level
Michlová, A. - Hospodka, J.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2014, 2(8), 11-13. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
29.Electric taxiing – Taxibot system
Hospodka, J.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2014, 2(10), 17-20. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
30.Economical Analysis of Václav Havel Airport Prague Alternatives
Hospodka, J. - Holeček, J.
Acta Avionica. 2014, 16(1), 60-64. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
31.Electric taxiing
Hospodka, J.
In: New Trends in Civil Aviation 2014. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014. pp. 15-18. ISBN 978-80-7204-891-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
32.Parallel parking at terminals
Hospodka, J.
[Research Report] Praha: Ústav letecké dopravy, ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, 2014.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2014)
33.Cost-benefit analysis of electric taxi systems for aircraft
Hospodka, J.
Journal of Air Transport Management. 2014, 20(39), 81-88. ISSN 0969-6997.
Článek (2014)
34.Airline Princing Strategies in European Airline Market
Fedorco, Ľ. - Hospodka, J.
Perner's Contacts. 2013, 8(2), 33-41. ISSN 1801-674X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2013)
35.Doppler shift satellite navigation
Hospodka, J.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2013, 1(2), 11-14. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2013)
36.Airport Emissions of Particulate Matter
Štěrba, J. - Hospodka, J.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2013, 1(3), 9-12. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2013)
37.Evaluation of passenger flow through Ostrava airport
Kursa, J. - Hruška, R., - Hospodka, J.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. pp. 379-384. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
38.Zařízení pro návrat aerologických sond na zemi
Hospodka, J. - Novák, M.
Czech Republic. Utility Model CZ 26165. 2013-12-02.
Tuzemský užitný vzor (2013)
39.Lowering the Impact of Aviation on Global Earth´s Radiation Balance
Hospodka, J.
Transactions on Transport Sciences. 2012, 5(4), 189-194. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2012)
40.Forecast of Contrails
Hospodka, J.
Acta Avionica. 2012, 14(25), 70-71. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
41.Začlenění dopravy do EU ETS
Hospodka, J.
Perner's Contacts. 2011, 6(4), 104-108. ISSN 1801-674X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
42.Critical Issues of Inclusion of Aviation in EU Emissions Trading System
Hospodka, J.
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. 2011,(59), 346-349. ISSN 2010-376X.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2011)
43.Possible Mitigations of Aviation Impact on Global Atmospehere
Hospodka, J.
In: New Trends in Civil Aviation 2011. Praha: ČVUT v Praze a OSL ČR, 2011. pp. 44-46. ISBN 978-80-01-04893-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
44.External Costs of Air Transport
Hospodka, J.
In: Workshop 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. pp. 404-405. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2010)
45.Involvement of aviatic activities in the scheme of greenhouse gas emission allowance trading
Hospodka, J.
Transactions on Transport Sciences. 2009, 2(2), 42-47. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2009)
46.Externality a letecká doprava
Hospodka, J.
In: Nové trendy v civilním letectví. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. pp. 25-31. ISBN 978-80-7204-604-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
47.Flight Cost Management
Uhnák, J. - Hospodka, J.
In: Zvyšovanie bezpečnosti v civilnom a vojenskom letectve - 2007. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 2007. pp. 111-116. ISBN 978-80-8070-665-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
48.Snižování emisí letecké dopravy z pohledu IATA
Uhnák, J. - Hospodka, J.
In: Zvyšovanie bezpečnosti v civilnom a vojenskom letectve - 2007. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 2007, pp. 20-25. ISBN 978-80-8070-665-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
49.Potential Of The Program Fuel Efficiency For Reducing The Amount of Emissions
Uhnák, J. - Hospodka, J.
In: MOSATT 2007, Proceedings of the International Scientific Conference "Modern Safety Technologies in Transportation". Košice: Slovak Transport Society at the Slovak Academy of Sciences, 2007, pp. 288-293. ISBN 978-80-969760-2-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Rozšiřování kapacit pro nasazování aplikací využívajících GNSS navigační signál v oblasti civilního letectví
Hospodka, J.
2015 - 2017
641627
2.Externí náklady letecké dopravy
Hospodka, J.
2009 - 2009
CTU0906416