Ing. Adam Kleczatský

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-224 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-723573523
E-mail:
kleczada@fd.cvut.cz
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav letecké dopravy (16121)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy
Školitel:
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Bezpilotní prostředky
  21X1BP - bakalářský studijní program
  21X2BP - navazující magisterský studijní program
Bezpilotní systémy
  21X1BY - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.The Role of CIS in the U-space Environment
Kleczatský, A. - Hulínská, Š., - Kraus, J.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2020, 8(2), 6-10. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2020)
2.Procedures for Prevention of Unauthorized Incursion into UAS Geographical Zones
Kleczatský, A. - Hulínská, Š., - Kraus, J.
In: 2020 New Trends in Civil Aviation. Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2020. p. 75-79. ISSN 2694-7854. ISBN 978-80-01-06726-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2020)
3.Social, technological, and systemic issues of spreading the use of drones
Kraus, J. - Kleczatský, A., - Hulínská, Š.
In: Transportation Research Procedia. Linz: Elsevier BV, 2020. p. 3-10. vol. 51. ISSN 2352-1465.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2020)
4.Reliability analysis of the unmanned aircraft's fail-safe system
Kleczatský, A. - Hulínská, Š.
In: TRANSPORT MEANS 2019 - PROCEEDINGS OF THE 23rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2019. p. 1464-1467. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku (2019)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.