info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Petr Jonáš

fotografie osoby
Pracoviště:
Katedra letecké dopravy (16121)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy
Školitel:
prof. Ing. Věra Voštová, CSc.
Školitel specialista:
Ing. Stanislav Pleninger, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
E-mail:
jonas.petr@seznam.cz
Osobní email
jonas.petr@seznam.cz
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

CNS/ATM technologie a provozní postupy pro PIL
  21X1AF - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S