JUDr. Ing. Radoslav Zozuľák, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-223c - Horská 3, Praha
E-mail:
zozulak@fd.cvut.cz

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
21LGPS - Legislativa a provozní předpisy
Cvičení:
21LGPS - Legislativa a provozní předpisy

Vedoucí studentského projektu:

Ekonomika letecké dopravy a letecké právo
  21X1EP - bakalářský studijní program
  21X2EP - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Air Transport and its Socio-Economic Impacts
Vittek, P. - Van Den Bergh, S. - Zozuľák, R., - Bínová, H.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2020, 8(4), 12-19. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2020)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.