info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Jakub Steiner

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-234b - Horská 3, Praha
E-mail:
steinja8@fd.cvut.cz
Osobní email
steija@seznam.cz
fotografie osoby
Pracoviště:
Katedra letecké dopravy (16121)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Provoz a řízení letecké dopravy
Kód programu:
P1041D040010
Školitel:
prof. Ing. Věra Voštová, CSc.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Provoz a řízení letecké dopravy
Kód programu:
P1041D040010
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

21ZALD - Základy letecké dopravy (přednášející, cvičící)
21ZT - Zabezpečovací letecká technika (přednášející, cvičící)
621ZT - Zabezpečovací letecká technika (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

CNS/ATM technologie a provozní postupy pro TUL
  21X1AU - bakalářský studijní program
CNS/ATM technologie a provozní postupy
  21X1CA - bakalářský studijní program
  21X1CF - bakalářský studijní program
  21X2CA - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S