info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

doc. Ing. Helena Bínová, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-222b - Horská 3, Praha
E-mail:
binova@fd.cvut.cz

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.

Stránky projektu - Rozvoj magisterského studijního programu N 3710 "TECHNIKA A TECHNOLOGIE V DOPRAVĚ A SPOJÍCH" v oblasti zavedení výuky konceptu "Chytrých měst" (Smart cities) CZ.2.17/3.1.00/36035* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S