doc. Ing. Helena Bínová, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-223b - Horská 3, Praha
E-mail:
binova@fd.cvut.cz

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Logistika letecké dopravy
  21X1LL - bakalářský studijní program
Provoz a ekonomika letecké dopravy
  21X1PE - bakalářský studijní program
  21X2PE - navazující magisterský studijní program

Stránky projektu - Rozvoj magisterského studijního programu N 3710 "TECHNIKA A TECHNOLOGIE V DOPRAVĚ A SPOJÍCH" v oblasti zavedení výuky konceptu "Chytrých měst" (Smart cities) CZ.2.17/3.1.00/36035* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.COMPARISON SEA AND RAIL TRANSPORT OF CONTAINER
Bínová, H. - Březina, E., - Mráček, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
2.Risk in air transport and its minimisation
Bínová, H. - Heralová, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
3.Changes to transportation systems and socio-economic impacts
Bínová, H. - Heralová, D., - Vokáč, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
4.LOGISTICS OPERATIONS WHEN TRANSHIPPING FROM CONTAINER VESSELS
Bínová, H. - Hnát, V., - Mráček, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
5.Application of Prognostic Methods in Air Transport
Bínová, H. - Mráček, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
6.Transformation of Freight Transport for Smart Cities
Bínová, H. - Endrizalová, E., - Heralová, D.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
7.The Possibility of Transportation of Oversized Items
Bínová, H. - Endrizalová, E.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
8.RISKS IN EXECUTION OF A TRANSPORTATION BUILDING AND THEIR MINIMISATION
Bínová, H. - Heralová, D.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
9.VÝBĚR DOPRAVNÍCH MÓDŮ V LOGISTICKÉM SYSTÉMU
Bínová, H.
Vědecká kniha česky (2017)
10.Evaluation of Risks in Transportation of Items
Bínová, H. - Heralová, D.
Kapitola v tuzemské knize s nadnárodní působností (2017)
11.STRENGTH CHARACTERISTICS OF LNG TANKS AND THEIR APPLICATION IN INLAND NAVIGATION
Kalina, T. - Jurkovic, M. - Sapieta, M. - Bínová, H., - Sapietova, A.
Článek v tuzemském periodiku s nenulovým IF cizojazyčně (2017)
12.KONCEPCE VYSOKORYCHLOSTNÍCH TRATÍ (VRT) A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
Bínová, H. - Kaňka, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
13.Methodology of Inland Ports Design as Intermodal Terminals in The Czech Republic
Bínová, H. - Jurkovic, M.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2016)
14.WATER TRANSPORT – THE CHALLENGE FOR THE AUTOMOTIVE INDUSTRY IN SLOVAKIA
Kalina, T. - Jurkovič, M. - Bínová, H., - Gardlo, B.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2016)
15.Návrh logistického centra
Bínová, H.
Vědecká kniha česky (2016)
16.Mezikontinentální provoz nízkonákladových leteckých společností
Bínová, H. - Bulej, P.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
17.Risk Modeling in Dangerous Goods Transportation
Bínová, H. - Ge, F.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
18.Silniční dohledový systém z pohledu ochrany osobních údajů
Oliberius, V. - Bínová, H.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
19.Risks in Transportation of Items in Multimodal Transport
Bínová, H. - Heralová, D.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
20.Model rozvoje železniční sítě kontejnerových vlaků ČR/Evropa
Bínová, H. - Březina, E.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
21.Trendy a strategie v logistice
Bínová, H. - Dluhoš, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
22.The Possibility of Transportation of Oversized Items
Bínová, H. - Endrizalová, E.
Abstrakt ve sborníku (2016)
23.Model of Freight Transportation between the Czech Republic and the US
Bínová, H. - Toman, P.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
24.MODIFIED METHOD OF GRAVITY MODEL APPLICATION FOR TRANSATLANTIC AIR TRANSPORTATION
Bínová, H.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2015)
25.The system view on the prognosis of maritime transport
Bínová, H. - Štědroň, B.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
26.Locomotive Assignment Problem with Heterogeneous Vehicle Fleet and Hiring
Teichmann, D. - Dorda, M. - Golč., K., - Bínová, H.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2015)
27.SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGEMENT
Kostrecová, E. - Bínová, H.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
28.17PJM – Project Management
Bína, L. - Bínová, H. - Březina, E., - Teichmann, D.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2015)
29.17PJM - Project Management
Bína, L. - Bínová, H. - Březina, E., - Teichmann, D.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2015)
30.Proposal for a financial model operation of regional trains in the Pilsen Region
Bínová, H. - Březina, E.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2015)
31.17MGD - Management dopravních systémů
Březina, E. - Bínová, H.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2015)
32.17MGD - Management dopravních systémů
Březina, E. - Bínová, H.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2015)
33.Analysis of screening checkpoint operations for transatlantic container transportation
Jizba, M. - Cheu, R.L. - Horák, T., - Bínová, H.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2015)
34.Transport Systems Concepts for "Smart Cities" - Transport of People and Goods
Bínová, H. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
35.KOOPERATIVNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘEDCHÁZENÍ DOPRAVNÍCH NEHOD A DALŠÍCH DOPRAVNÍCH EXTERNALIT V REGIONÁLNÍ DOPRAVĚ
Bínová, H. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2015)
36.ECONOMY AND FORECAST FOR 2020: 3 KEY TRENDS IN THE FUTURE
Štědroň, B. - Bínová, H.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
37.Methodology of inland ports design as intermodal terminals in the Czech Republic
Bínová, H. - Jurkovič, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
38.Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha
Bínová, H.
Technická zpráva (2015)
39.European Transport Corridors and North Adriatic Ports
Bínová, H. - Jurkovič, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
40.Optimization of parking public transport vehicles
Teichmann, D. - Dorda, M. - Bínová, H., - Ludvík, M.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2015)
41.Comparative Model of Unit Costs of Road and Rail Freight Transport
Bína, L. - Bínová, H. - Březina, E. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
42.Value Engineering and its Application in the Design and Implementation of a Logistics Centre
Bínová, H.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
43.EUROPEAN PROJECT QUALIST - MOBILITY CONCEPTS IN SMALL TOWNS
Bínová, H. - Šťávová, I.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (2014)
44.MULTIMODÁLNÍ LOGISTICKÉ CENTRUM V PARDUBICÍCH
Bínová, H.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2014)
45.USE OF RAILWAY CONNECTION EUROPE – ASIA AS AN ALTERNATIVE TO SHIPPING LINES
Bínová, H.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (2014)
46.Vliv připravovaných dopravních staveb na dopravní situaci v městské části Praha 6
Bína, L. - Bínová, H. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2014)
47.17DLOG - Dopravní logistika
Březina, E. - Bínová, H.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2014)
48.ELBE RIVER WATERWAY – ECONOMIC AND SOCIAL BENEFITS
Bínová, H.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
49.Provozování letecké dopravy a logistika
Bína, L. - Bínová, H. - Ploch, J., - Žihla, Z.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (2014)
50.17DLOG - Dopravní logistika
Březina, E. - Bínová, H.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2014)
51.Recenzie - Technologické prognózy a telekomunikace
Bínová, H.
Recenze monografie (v časopisu) (2014)
52.Transatlantic Dual Masters Degree Program in Transportation and Logistics Systems: The First Two Years of Implementation
Cheu, R.L. - Ferregut, C. - Bína, L. - Nováková, H. - Horák, T. - Novák, A. - Hudák, A., - Aguirre-Covarrubias, S.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2013)
53.Transatlantic Dual Masters Degree Program in Transportation and Logistics Systems. ATLANTIS. History and Three Years of Implementation
Nováková, H. - Bína, L. - Svítek, M. - Novák Sedláčková, A.C. - Ferregut, C. - Cheu, R.L., - Aguirre-Covarrubias, S.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně (2013)
54.Transportation and Logistics Systems in Framework of Transatlantic Program EU-U.S. Atlantis
Nováková, H. - Ferregut, C. - Cheu, R.L. - Bína, L., - Horák, T.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
55.Ucelená dopravní koncepce a návrh priorit rozvoje dopravní infrastruktury na území Prahy 6. Část 1 a Část 2.
Moos, P. - Bína, L. - Nováková, H. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
56.National Knowledge Air Transportation Security Centre and its Relation to Other Transportation Modes
Ploch, J. - Žihla, Z. - Bína, L., - Nováková, H.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
57.Container terminal in the Czech Republic and links to European ports
Nováková, H.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
58.Methodology of transportation project management
Nováková, H.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2013)
59.National Knowledge Air Transportation Security Centre and its Relation to Other Transportation Modes
Bína, L. - Ploch, J. - Žihla, Z., - Bínová, H.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2013)
60.Studie pro nabídkové řízení na provoz vlaků v Plzeňském kraji na tratích 170 a 190. Fáze II.
Bína, L. - Nováková, H., - Březina, K.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
61.Srovnávací studie jednotkových nákladů mezi silniční a železniční nákladní dopravou v zemích EU a Švýcarsku
Bína, L. - Cempírek, V. - Bínová, H. - Březina, E. - Kumpošt, P. - Padělek, T. - Landa, J. - Komínek, M. - Tříska, L. - Tothová, D., - Zrzavý, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
62.ITS and Electronic Toll systems
Bína, L. - Nováková, H., - Jánešová, M.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2012)
63.Metodika výpočtu průměrné vážené mýtné sazby v ČR
Bína, L. - Lehovec, F. - Moos, P. - Nováková, H. - Karlický, P. - Vítek, J., - Šnévajs, I.
Uplatněná certifikovaná metodika (2012)
64.Electronic Toll Systems and Road Transportation
Bína, L. - Nováková, H.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
65.Development of hub logistic terminals linked to European transport corridors
Nováková, H. - Bína, L.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
66.Remarks about mobility of smaller towns inhabitants
Bína, L. - Nováková, H.
Nepublikovaná přednáška (2012)
67.ATLANTIS Project No.2010-2843, Transatlantic Dual-Degree Master Program in Transportation and Logistic Systems (ATL)
Bína, L. - Nováková, H. - Horák, T. - Novák, A. - Ferregut, C., - Cheu, R.
Nepublikovaná přednáška (2012)
68.Metodology of the Logistic Centres Design
Nováková, H. - Bína, L.
Nepublikovaná přednáška (2012)
69.Electronic Toll System in Road Transport
Bína, L. - Šnévajs, I., - Nováková, H.
Nepublikovaná přednáška (2012)
70.Project Management - Investment
Nováková, H.
Nepublikovaná přednáška (2012)
71.Management of transport infrastructure projects and their financing
Bína, L. - Nováková, H., - Srkal, M. K.
Nepublikovaná přednáška (2012)
72.Road Charging in the Czech Republic and EU and External Costs of Transport
Bína, L. - Nováková, H., - Černý, V.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
73.Nová forma univerzitního vzdělávání v dopravě a logistice
Bína, L. - Horák, T., - Nováková, H.
Článek (2012)
74.IT and Logistics in Air transportation
Bína, L. - Nováková, H.
Nepublikovaná přednáška (2012)
75.Methodology of the Logistic Centres Design
Nováková, H. - Bína, L.
Nepublikovaná přednáška (2012)
76.ITS and Electronic Toll systems
Bína, L. - Nováková, H.
Nepublikovaná přednáška (2012)
77.IT and Logistics in Air transportation
Bína, L. - Nováková, H.
Nepublikovaná přednáška (2012)
78.Electronic Toll Systems in Road Transport
Bína, L. - Nováková, H., - Šnévajs, I.
Nepublikovaná přednáška (2012)
79.Management of transport infrastructure projects and their financing
Bína, L. - Nováková, H.
Nepublikovaná přednáška (2012)
80.ITS and Electronic Toll systems
Bína, L. - Nováková, H.
Nepublikovaná přednáška (2012)
81.IT and Logistics in Air Transportation
Bína, L. - Nováková, H.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
82.Investment Project - Hub Logistic Terminal in Pardubice linked to European Transport Corridors - Case Study
Nováková, H. - Bína, L.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
83.Investment Project - Hub Logistic Terminal in Pardubice linked to European Transport Corridors - Case Study
Nováková, H. - Bína, L.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
84.ATLANTIS - Transatlantic Dual-Degree Master Program in Transportation and Logistic Systems (ATL)
Nováková, H.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
85.Odborné posouzení obsahu prezentace nové metropolitní sítě pod názvem "Metropilitní linky v Praze"
Moos, P. - Bína, L. - Nováková, H. - Kocourek, J., - Horák, T.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
86.Metropolitní linky v Praze
Bína, L. - Bínová, H. - Moos, P. - Kocourek, J. - Horák, T. - Skurovec, V., - Umlauf, T.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
87.Návrh a zhodnotenie umiestnenia nového prístavu Komárno vo variantnom riešení
Nováková, H. - Bína, L., - Trnka, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2011)
88.Analýza výnosů a nákladů na rozšíření elektronického mýta při zavedení výkonového zpoplatnění silnic I., II., a III. třídy pro vozidla nad 3,5t
Bína, L. - Lehovec, F. - Moos, P. - Skurovec, V. - Nováková, H. - Karlický, P. - Vítek, J. - Lomská, D. - Šnévajs, I., - Apfelthaler, J.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2011)
89.Methodology of the Logistic Centres Design
Nováková, H. - Bína, L.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
90.Demography Oriented Mobility Concepts for Small Towns
Nováková, H. - Nestler, S. - Bína, L., - Šťávová, I.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
91.Rozvoj spádových intermodálních terminál (veřejných zbožových center) v návaznosti na spádová zbožová centra v SRN a prostoru CADSES a evropské intermodální dopravní koridory. 2A-1TP1/047 - MPO, 08/2007-04/2011
Landa, J. - Komínek, M. - Hofhansl, P. - Tříska, L. - Sázavská, D. - Nováková, H., - Bína, L.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2011)
92.Řízení projektů dopravní infrastruktury a jejich financování
Bína, L. - Nováková, H., - Srkal, M. K.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
93.Analýza elektronického mýtného systému v ČR z hlediska shody se směrnicemi EU, tarifikace a vazby vztahu výběru mýta a vazby vztahu výběru mýta a nákladů na investice a údržbu zpoplatněné sítě
Bína, L. - Lehovec, F. - Moos, P. - Nováková, H. - Karlický, P. - Šnévajs, I. - Vítek, J., - Lomská, D.
Výzkumná zpráva v češtině (2011)
94.Demography oriented mobility concepts for small towns
Nováková, H. - Nestler, S. - Bína, L., - Šťávová, I.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2011)
95.Methodology of the logistic centres design
Nováková, H. - Bína, L.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2011)
96.Některé moderní koncepce kolejové dopravy na letiště
Bína, L. - Nováková, H.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
97.Dopravní fakulta spolupracuje s americkými univerzitami
Nováková, H. - Horák, T. - Bína, L., - Skurovec, V.
Článek (2011)
98.Variable Road Pricing and Experiences in the Czech Republic - poster
Bína, L. - Svítek, M. - Skurovec, V. - Nováková, H., - Černý, V.
Nepublikovaná přednáška (2010)
99.Metodologie návrhu technologických a logistických center
Nováková, H.
Doktorská práce (Ph.D.) (2010)
100.Studie proveditelnosti "Zlepšení podmínek pro říční dopravu ve střední Evropě (zejména na Labi)" realizovaná v rámci projektu ChemLog
Landa, J. - Bína, L. - Uhříček, V. - Brabcová, M. - Šibravová, S. - Nováková, H., - Tříska, L.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2010)
101.Reducing Road Congestions Activity in the Czech Republic
Bína, L. - Nováková, H., - Černý, V.
Nepublikovaná přednáška (2009)
102.Rychlodráha Arlanda Express
Bína, L. - Nováková, H.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2009)
103.Technology parks and Business Incubators in the Central Bohemila Region-Prague-Czech Republic
Bína, L. - Nováková, H., - Skurovec, V.
Nepublikovaná přednáška (2008)
104.Centre of Technology Transfer in Central Bohemian Innovateive Center (CIS) and Transport Research
Bína, L. - Skurovec, V., - Nováková, H.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
105.Harmonizace letecké a železniční dopravy a dopravní telematika
Bína, L. - Nováková, H., - Skurovec, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
106.Technology Parks and Business Incubators in the Central Bohemian Region - Prague - Czech Republic
Bína, L. - Nováková, H., - Skurovec, V.
Nepublikovaná přednáška (2007)
107.Technology Parks and Business Incubators in the Central Bohemian Region - Prague - Czech Republic
Bína, L. - Skurovec, V., - Nováková, H.
Nepublikovaná přednáška (2007)
108.Intermodalita - Představy, skutečnost, vize
Mojžíš, V. - Bína, L., - Nováková, H.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
109.Rozvoj a problémy železničních koridorů a vysokorychlostních tratí (VRT) ve střední a východní Evropě - prostor CADSES
Mojžíš, V. - Bína, L., - Nováková, H.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
110.Development of transport networks in Middle and Eastern Europe
Mojžíš, V. - Bína, L., - Nováková, H.
Nepublikovaná přednáška (2006)
111.Veřejná logistická intermodální centra v České republice ve vazbě na evropská logistická centra a multimodální koridory
Mojžíš, V. - Bína, L., - Nováková, H.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (2006)
112.Veřejná logistická intermodální centra v České republice ve vazbě na evropská logistická centra a multimodální koridory
Mojžíš, V. - Bína, L., - Nováková, H.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
113.Železniční spojení centra Prahy - letiště Praha Ruzyně - Kladno a jeho financování
Bína, L. - Mojžíš, V., - Nováková, H.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
114.Městsko-regionální kolejový systém hromadné osobní dopravy Praha/Střední Čechy a železniční napojení Letiště Praha-Ruzyně
Bína, L. - Mojžíš, V., - Nováková, H.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
115.Evropská dopravní síť a intermodální terminály v České republice
Bína, L. - Mojžíš, V., - Nováková, H.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
116.Městsko-regionální kolejový systém hromadné osobní dopravy Praha/Střední Čechy a železniční napojení letiště Praha-Ruzyně
Bína, L. - Mojžíš, V., - Nováková, H.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
117.Projekt intermodální přepravy A-B Landbridge a společné aktivity České intermodální asociace ARIP
Bína, L. - Mojžíš, V., - Nováková, H.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2005)
118.Weiterentwicklung der Multimodalen Europäischen Verkehrsnetze in den neuen EU-Mitgliedsländern
Mojžíš, V. - Bína, L. - Nováková, H., - Molková, T.
Nepublikovaná přednáška (2005)
119.Integrace letecké a železniční dopravy ve Vídni
Bína, L. - Nováková, H.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2004)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Čistá mobilita a její perspektiva v silniční nákladní dopravě
Bínová, H.
2019 - 2022
TK02010106