Ing. Petr Líkař

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav letecké dopravy (16121)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy
Školitel:
doc. Ing. Peter Vittek, Ph.D.
Školitel specialista:
Ing. Eva Endrizalová, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
E-mail:
likarpet@fd.cvut.cz
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
21PDLE - Provoz a design letišť
Cvičení:
21LTTE - Letiště
21PDLE - Provoz a design letišť
21PDLT - Provoz a design letišť
Kombinovaná forma studia:
21LTTE - Letiště
21PDLE - Provoz a design letišť

Vedoucí studentského projektu:

Moderní trendy rozvoje letišť
  21X1ML - bakalářský studijní program
  21X2ML - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.A road towards the Total Airport Management (TAM)
Špák, M. - Líkař, P.
In: Young Transportation Engineers Conference 2018. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2018. ISBN 978-80-01-06464-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
2.Airplane terminal servicing - influence of aircraft stand width on turnaround time
Líkař, P. - Kraus, J., - Špák, M.
In: BulTrans-2018 Proceedings. Sofia: Technical University Academic Publishing House, 2018. p. 43-46. ISSN 1313-955X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
3.Use of Remotely Piloted Aircraft Systems in Airport Operations
Líkař, P. - Hůlek, D., - Lališ, A.
Acta Avionica. 2016, 18(2), 1-6. ISSN 1339-9853.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
4.Possibilities of Using Unmanned Aerial Vehicles at Airports
Hůlek, D. - Absolon, S., - Líkař, P.
In: Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-06016-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Optimální konfigurace stání letadel pro mezinárodní letiště
Líkař, P.
2017 - 2018
SGS17/152/OHK2/2T/16