info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Stanislav Pleninger, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-219 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224355092
E-mail:
stanislav.pleninger@cvut.cz
Člen:
Laboratoř ATM systémů K621

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

21KPSL - Komunikační a přehledové systémy
21KPSL-E - Communication and Surveillance Systems in Aviation
21ZT - Zabezpečovací letecká technika

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

21CNSY - CNS systémy (přednášející, cvičící)
21DKL - Datová komunikace v letectví (přednášející, cvičící)
21RILP - Řízení letového provozu (přednášející, cvičící)
21Y2MS - Modelování a simulace v letecké dopravě (přednášející, cvičící)
21ZLS - Zabezpečovací letecké systémy (přednášející, cvičící)
21ZT - Zabezpečovací letecká technika (přednášející, cvičící)
621RILP - Řízení letového provozu (přednášející, cvičící)

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Ing. Petr Jonáš
Ing. Petr Lukeš
Ing. Jakub Nosek

Vedoucí studentského projektu:

CNS/ATM technologie a provozní postupy pro PIL
  21X1AF - bakalářský studijní program
CNS/ATM technologie a provozní postupy
  21X1CA - bakalářský studijní program
  21X1CF - bakalářský studijní program
  21X2CA - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S