Ing. Stanislav Pleninger, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-219 - Horská 3, Praha
E-mail:
plenista@fd.cvut.cz
Člen:
Laboratoř ATM systémů K621

Vedoucí studentského projektu:

CNS/ATM Systémy
  21X1CL - bakalářský studijní program
  21X2CL - navazující magisterský studijní program
Řízení letového provozu
  21X1RL - bakalářský studijní program
  21X2RL - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Broadcasting Monitoring of SSR Transponders in Real Space
Vojtěch, V. - Pleninger, S.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2018, 6(2), s. 6-9. ISSN 1805-7578. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/mad/article/view/4856/4670
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
2.The most useless messages emitted by on-board secondary surveillance radar transponders
Pleninger, S.
In: SOCHA, V., HANÁKOVÁ, L., a LALIŠ, A., eds. New Trends in Civil Aviation. New trends in Civil Aviation. Praha, 07.12.2017 - 08.12.2017. Leiden: CRC Press/Balkema. 2018, s. 65-69. ISBN 978-0-8153-7602-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
3.European approaches to instrument operations at uncontrolled aerodromes
Kraus, J. - Voštová, V. - Pleninger, S., - Matyáš, R.
In: HANÁKOVÁ, L., SOCHA, V., a LALIŠ, A., eds. New Trends in Civil Aviation. New trends in Civil Aviation. Praha, 07.12.2017 - 08.12.2017. Leiden: CRC Press/Balkema. 2018, s. 255-259. ISBN 978-0-8153-7602-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
4.Aircraft motion impact on secondary surveillance radar identification
Lipták, T. - Pleninger, S.
In: LALIŠ, A., HANÁKOVÁ, L., a SOCHA, V., eds. New Trends in Civil Aviation. New trends in Civil Aviation. Praha, 07.12.2017 - 08.12.2017. Leiden: CRC Press/Balkema. 2018, s. 123-128. ISBN 978-0-8153-7602-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
5.Methodology for Performance Evaluation of Pre Departure Sequencing Tools in terms of A-CDM concept
Hrabík, H. - Nesvadba, M., - Pleninger, S.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2017, 5(1), s. 17-21. ISSN 1805-7578. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/mad/article/view/3813/3909
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
6.The Issue of Aviation Cooperative Surveillance Systems RF Band Congestion
Pleninger, S. - Lipták, T.
In: TRANSPORT MEANS 2017 - PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. 21st INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE TRANSPORT MEANS 2017. Juodkrante, 20.09.2017 - 22.09.2017. Kaunas: Technical University. 2017, s. 286-290. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku
7.Analysis of Quality Indicators in ADS-B Messages
Tési, S. - Pleninger, S.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2017, 5(3), s. 6-12. ISSN 1805-7578. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/mad/article/view/4381/4241
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
8.Mapping of Cooperative Surveillance Systems Using SSR Transponder’s Replies Analyze
Pleninger, S. - Lipták, T.
In: New Trends in Civil Aviation 2016. New Trends in Civil Aviation 2016. Žilina, 22.09.2016. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. 2016, s. 69-72. ISBN 978-80-554-1252-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
9.Development of ATC Tower Systems: Electronic Flight Strip System at LKPR and the Implementation of TAXI Milestone to SUM
Černý, P. - Nesvadba, M., - Pleninger, S.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2016, 4(20), s. 16-20. ISSN 1805-7578. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/mad/article/view/3826/3692
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
10.Tool for RF 1090 MHZ Loading Evaluation
Pleninger, S. - Lipták, T.
In: Aeronautika 15. Aeronautika 15. Lublin, 15.10.2015 - 16.10.2015. Lublin: Lublin University of Technology. 2015, s. 97-103. ISBN 978-83-7947-149-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
11.Vliv letecké dopravy na atmosféru - Problematika začlenění leteckých společností do EU ETS
Hospodka, J. - Pleninger, S.
1. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2015, ISBN 978-80-01-05824-4.
Vědecká kniha česky
12.Probability of Successful Message Reception on “Low-cost” ADS-B Receiver
Zach, M. - Pleninger, S.
In: Aeronautika 15. Aeronautika 15. Lublin, 15.10.2015 - 16.10.2015. Lublin: Lublin University of Technology. 2015, s. 113-117. ISBN 978-83-7947-149-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
13.Measurement of Probability of an Uncorrupted Mode S Replay Receiving in Real RF Environment
Pleninger, S.
In: New Trends in Civil Aviation 2014. New Trends in Civil Aviation 2014. Vyšší Brod - Herbertov, 18.05.2014 - 20.05.2014. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 2014, s. 29-31. ISBN 978-80-7204-891-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
14.Data evaluation of BDS registers from airborne transponders
Angelis, J. - Frei, J., - Pleninger, S.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2014, 2(10), s. 8-12. ISSN 1805-7578. Dostupné z: http://www.mad.fd.cvut.cz/issues/10/02_Angelis_Frei_Pleninger.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
15.RF 1090 MHZ Band Load Model
Lipták, T. - Pleninger, S.
Perner's Contacts. 2014, 9(4), s. 66-73. ISSN 1801-674X. Dostupné z: http://pernerscontacts.upce.cz/37_2014/Liptak.pdf
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
16.Safety Culture vs. Strictness of Regulations
Kraus, J. - Pleninger, S.
In: New Trends in Civil Aviation 2014. New Trends in Civil Aviation 2014. Vyšší Brod - Herbertov, 18.05.2014 - 20.05.2014. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 2014, s. 79-81. ISBN 978-80-7204-891-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
17.The Testing of MLAT Method Application by means of Usage low - cost ADS-B Receivers
Pleninger, S.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2014, 2(7), s. 8-12. ISSN 1805-7578. Dostupné z: http://mad.fd.cvut.cz/issues/7/02_Pleninger.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
18.Activities for 1030/1090 MHz Spectrum Saturation Alleviation
Pleninger, S. - Strouhal, M.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2013, 1(2), s. 7-10. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
19.Implementation of GBAS System at The Václav Havel Airport
Ambrožová, I. - Pleninger, S.
Perner's Contacts. 2013, 8(2), s. 5-14. ISSN 1801-674X. Dostupné z: http://pernerscontacts.upce.cz/30_2013/Ambrozova.pdf
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
20.Metodika pro řízení provozní bezpečnosti malé letecké organizace
Vittek, P. - Němec, V. - Pleninger, S. - Kraus, J. - Plos, V., - Dociová, D.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2013
Uplatněná certifikovaná metodika
21.Conflict Alerts in A-SMGCS
Nesvadba, M. - Pleninger, S.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2013, 1(3), s. 13-18. ISSN 1805-7578. Dostupné z: http://www.mad.fd.cvut.cz/issues/3/03_Nesvadba.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
22.LPV for "Every" Aerodrome
Kraus, J. - Plos, V. - Vittek, P. - Duša, T. - Pleninger, S., - Hajzler, O.
In: VOTRUBA, Z. a JEŘÁBEK, M., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 371-378. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
23.The Need to Increase Safety at Uncontrolled Aerodromes
Kraus, J. - Pleninger, S.
Perner's Contacts. 2012, 7(4), s. 60-66. ISSN 1801-674X. Dostupné z: http://pernerscontacts.upce.cz/28_2012/Kraus.pdf
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
24.1090ES ADS-B OUT Implementation and Position Quality Indicators Evolution
Pleninger, S. - Strouhal, M.
In: New Trends in Civil Aviation 2011. New Trends in Civil Aviation 2011. Prague, 26.09.2011 - 27.09.2011. Praha: ČVUT v Praze a OSL ČR. 2011, s. 100-103. ISBN 978-80-01-04893-1. Dostupné z: http://uld.fd.cvut.cz/ntcl2011/template/files/sbornik_ntca_2011.pdf
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
25.EFA - Extranet Flight Application
Strouhal, M. - Pleninger, S.
In: GALANDA, J., ed. Aeronautica 11. AERONAUTIKA 11. Herľany, 20.10.2011 - 21.10.2011. Košice: Technical University of Košice. 2011, s. 1-5. ISBN 978-80-553-0758-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
26.The EU ETS in the Aviation
Strouhal, M. - Pleninger, S.
In: New Trends in Civil Aviation 2011. New Trends in Civil Aviation 2011. Prague, 26.09.2011 - 27.09.2011. Praha: ČVUT v Praze a OSL ČR. 2011, s. 117-119. ISBN 978-80-01-04893-1. Dostupné z: http://uld.fd.cvut.cz/ntcl2011/template/files/sbornik_ntca_2011.pdf
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
27.Možnosti snížení zatížení RF pásma 1090 MHz prostřednictví užití klastrování Mód S radarů
Pleninger, S. - Strouhal, M.
In: NĚMEC, V., ed. Nové trendy v civilním letectví. Nové trendy v civilním letectví 2008. Praha, 25.09.2008 - 26.09.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2008, s. 58-65. ISBN 978-80-7204-604-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
28.TODC-PILOT - Take Off Data Calculation, systém užívaný v Travel Service a.s
Strouhal, M. - Pleninger, S.
In: NĚMEC, V., ed. Nové trendy v civilním letectví. Nové trendy v civilním letectví 2008. Praha, 25.09.2008 - 26.09.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2008, s. 194-201. ISBN 978-80-7204-604-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
29.Problematika detekce konfliktního IC
Pleninger, S.
In: Zvyšovanie bezpečnosti v civilnom a vojenskom letectve - 2007. Zvyšovanie bezpečnosti v civilnom a vojenskom letectve-2007. Žilina, 17.04.2007 - 18.04.2007. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. 2007, s. 74-77. ISBN 978-80-8070-665-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
30.Klastrování mód S senzorů
Pleninger, S.
In: Nové trendy v civilním letectví 2006 - Sborník příspěvků mezinárodního odborného semináře. Nové trendy v civilním letectví 2006. Brno, 04.05.2006 - 05.05.2006. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství. 2006, s. 129-133. ISBN 80-7204-450-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
31.Implementace módu S v evropském regionu
Pleninger, S.
In: KULČÁK, L.K., ed. Nové trendy v civilním letectví 2005. Nové trendy v civilním letectví 2005. Praha, 08.02.2005 - 09.02.2005. Brno: CERM. 2005, s. 77-83. ISBN 80-7204-383-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Vývoj nízkonákladového přehledového řešení pro nekritické aplikace v oblasti všeobecného letectví
Pleninger, S.
2014 - 2015
SGS14/166/OHK2/2T/16
2.Monitorování a diagnostika emotivních procesů pilotů při letu ve zhoršených meteorologických podmínkách
Pleninger, S.
2006 - 2006
CTU0612516