info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Petr Lukeš

fotografie osoby
Pracoviště:
Katedra letecké dopravy (16121)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy
Školitel:
doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D.
Školitel specialista:
Ing. Stanislav Pleninger, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
E-mail:
lukespe3@fd.cvut.cz
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

21CNSY - CNS systémy (přednášející, cvičící)
21DKL - Datová komunikace v letectví (přednášející, cvičící)
21Y2MS - Modelování a simulace v letecké dopravě (přednášející, cvičící)
21ZT - Zabezpečovací letecká technika (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

CNS/ATM technologie a provozní postupy
  21X1CA - bakalářský studijní program
  21X1CF - bakalářský studijní program
  21X2CA - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S