Ing. Petr Lukeš

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav letecké dopravy (16121)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy
Školitel:
doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D.
Školitel specialista:
Ing. Stanislav Pleninger, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
21ZLS - Zabezpečovací letecké systémy

Vedoucí studentského projektu:

CNS/ATM technologie a provozní postupy
  21X1CA - bakalářský studijní program
  21X2CA - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Recognition of GNSS Jamming Patterns in ADS-B Data
Lukeš, P. - Topková, T. - Vlček, T., - Pleninger, S.
In: 2020 New Trends in Civil Aviation. Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2020. p. 9-15. ISSN 2694-7854. ISBN 978-80-01-06726-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2020)
2.Jamming of GNSS Receiver on B737 MAX Aircraft and Its Impact on ADS-B Technology
Pleninger, S. - Hospodka, J. - Pilmannová, T. - Topková, T. - Lukeš, P. - Steiner, J., - Kraus, J.
In: 2020 New Trends in Civil Aviation. Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2020. p. 123-128. ISSN 2694-7854. ISBN 978-80-01-06726-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2020)
3.Extension of Alternative Navigation Solutions Using Multi-Hop Routing
Topková, T. - Lukeš, P., - Fonferová, D.
In: Transportation Research Procedia. Linz: Elsevier BV, 2020. p. 190-198. vol. 51. ISSN 2352-1465.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2020)
4.A concept of a new AFIS tool for automated data record
Nosek, J. - Lukeš, P.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2019, 7(4), 12-14. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2019)
5.Pure Aloha Approximation to Mode S Transponder Throughput Modelling
Lipták, T. - Lukeš, P., - Pleninger, S.
In: TRANSPORT MEANS 2018 - PROCEEDINGS OF THE 22nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018. p. 391-394. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.