info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Aviation English 1 for Professional Pilot

Kód předmětu:
21APL1-E
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Profesionální pilot (B1041A040004)
semestrjazyk
3angličtina
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
0 + 4 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet (z)
Vyučující předmětu:
Ing. Sarah Van Den Bergh (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
Letecká angličtina, názvosloví, odborné texty.
Anotace:
Cvičení zaměřená na plynulé čtení odborných textů, rozšíření slovní zásoby technické angličtiny, terminologie ve vztahu ke stavbě letadel, základům letu, leteckým motorům, přístrojům a vybavení, rozbory, týkající se témat leteckého provozu, provozních postupů, příslušné legislativy a postupů provozovatelů.
Cíle:
Prohloubení znalostí odborné angličtiny, porozumění anglickým manuálům, seznámení s terminologií v oblasti civilního letectví v obecnějším kontextu a s důrazem na schopnost přijímat informace výhradně v angličtině.